Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Štvrtok 30.11.2023.
Meniny má Ondrej, Andrej, zajtra Edmund.

logo

Výber najzaujímavejších udalostí zaznamenaných MsP Bytča - marec 2021

Vo večerných hodinách boli na jednej z ulíc mesta Bytča spozorované dve osoby, ktoré boli upozornené, že je zákaz vychádzania v čase od 20:00 hod do 01:00 hod. a následne boli odoslané do miest svojich bydlísk, kde ako uviedli sa aj hneď odoberajú. Pri kontrole Námestia SR o 22:23 hod boli obe uvedené osoby spozorované na Námestí SR, kde sedeli na lavičke pri rieke Petrovička a konzumovali alkohol, nemali prekryté dýchacie cesty rúškom, či respirátorom. Následne boli osoby vyzvané, aby predložili doklady totožnosti a doklady o absolvovaní testu na Covid 19. Nakoľko obe osoby nevedeli hodnoverným spôsobom preukázať  žiadny doklad a uviedli, že sú vonku  z toho dôvodu, že si boli zakúpiť alkohol bolo im  uvedené, že budú odstúpení na Regionálny Úrad Verejného Zdravotníctva Žilina k ďalšiemu riešeniu.


Telefonický oznam od oznamovateľky, ktorá uviedla hliadke MsP, že skupinka mladých osôb, ktoré sa zdržiavali pred vchodovými dverami do Zariadenia pre seniorov, sedeli a húpali sa na zábradlí, ktoré je oproti vchodu, pričom ho poškodili. Oznam preverený. Na mieste bola zistená totožnosť osôb, jednalo sa o mladistvé a maloleté osoby. V uvedenej veci bolo preto jednané so zákonnými zástupcami, ktorým bolo uvedené, že nakoľko došlo k poškodeniu majetku mesta k utrhnutiu úchytov na dvoch miestach, ktorými je zábradlie uchytené budú v uvedenej veci informovaní zamestnanci MsÚ. Ak škoda nebude uhradená, vec bude po objasnení ako priestupok proti majetku odstúpená na OÚ Žilina na prejednanie aj s vyčíslením sumy za opravu. Zákonní zástupcovia uvedených detí zobrali uvedené na vedomie s tým, že sumu za opravu zábradlia uhradia.


Telefonický oznam od oznamovateľa, ktorý uviedol, že jeho sused na záhrade spaľuje trávu a konáre zo stromov. Po preverení oznamu bolo zistené, že na záhrade spaľuje trávu a konáre zo stromov v plechovom sude sused oznamovateľa.  Hliadkou MsP bolo susedovi  vysvetlené,  že biologicky rozložiteľný odpad podľa zákona o odpadoch je zakázané spaľovať a je ho možné uložiť do kontajnera, ktorý mesto Bytča každoročne umiestňuje v časti pri jednej z ulíc mesta Bytča. Vec zaznamenaná ako priestupok.


30.3.2021