Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Pondelok 25.9.2023.
Meniny má Vladislav, zajtra Edita.

logo

Výruby drevín

12.09.2023

icopdf Turčák oznámenie o začatí konania - výrub - Červeňanského (PDF, 282 KB)

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: matus.bielik@bytca.sk

08.09.2023

icopdf Verejná vyhláška - výrub drevín - Nicolas Schröder - Okresný úrad Bytča (PDF, 339 KB)

17.08.2023

icopdf Oznámenie o začatí konania - Kossoňová - výrub Hliník nad Váhom (PDF, 287 KB)

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: matus.bielik@bytca.sk

08.08.2023

icopdf Oznámenie o začatí konania - výrub drevín - COOP Jednota - ul. 1. Mája (PDF, 281 KB)

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: matus.bielik@bytca.sk

12.07.2023

icopdf Oznámenie o začatí konania - výrub drevín - BD Bytča – Malobytčianska (PDF, 287 KB)

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: matus.bielik@bytca.sk.

03.07.2023

icopdf Verejná vyhláška – výrub drevín Nicolas Schröder, Jana Schröderová (PDF, 615 KB)

03.07.2023

icopdf Oznámenie o začatí konania - výrub - Žilinský samosprávny kraj (PDF, 284 KB)

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: matus.bielik@bytca.sk.

23.06.2023 

icopdf Oznámenie o začatí konania - výrub 10 ks smrekov (PDF, 437 KB)

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní je možné doručiť na adresu Obec Kotešová 013 61 Kotešová 325 alebo elektronicky na lydia.frolova@kotesova.info do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

28.02.2023

icopdf Hlucháňová oznámenie výrubu (PDF, 220 KB)

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: matus.bielik@bytca.sk

14.02.2023

icopdf Oznámenie o výrube kríkov, stromov a orezanie vetiev stromov v telese cesty I/10 – SSC – Okresný úrad Bytča (PDF, 71 KB)

08.02.2022

icopdf Oznámenie o nevyhnutnom výrube náletových drevín v ochrannom pásme plyno... (PDF, 71 KB)

Oznámenie o nevyhnutnom výrube náletových drevín v ochrannom pásme plynovodov - ENZA - Okresný úrad Bytča

13.01.2023

icopdf Oznámenie o začatí konania – výrub – Podolan – Zámocká ul.  (PDF, 218 KB)

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: matus.bielik@bytca.sk.

07.11.2022

icopdf Oznámenie  o začatí konania - výrub - Sakala(PDF, 219 KB)

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: matus.bielik@bytca.sk

28.10.2022

icopdf Oznámenie  o začatí konania - výrub - Smatana (PDF, 216 KB)

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: matus.bielik@bytca.sk

20.10.2022

icopdf Oznámenie  o začatí konania -výrub - Iveta Drábiková, Miroslav Drábik (PDF, 216 KB)

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: matus.bielik@bytca.sk

19.09.2022

icopdf Oznámenie  o začatí konania -výrub - LIBEX REALITY, s.r.o. (PDF, 222 KB)

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: matus.bielik@bytca.sk

20.07.2022

icopdf Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín, ktoré rastú v areáli VURAL a.s  (PDF, 217 KB)

22.06.2022 

icopdf Oznámenie o výrube - Plšek (PDF, 215 KB)

14.03.2022

icopdf Oznámenie o začaní konania Hoferica - Lániho (PDF, 222 KB)

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: matus.bielik@bytca.sk

10.03.2022

icopdf Oznamenie výrub_-_Podolák_PREFA_Hrabové (PDF, 222 KB)

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: matus.bielik@bytca.sk

01.03.2022 

icopdf Oznámenie o začatí konania výrub - Chudý Hliník (PDF, 217 KB)

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: matus.bielik@bytca.sk

01.03.2022 
icopdf Oznámenie o začatí konania výrub - Krupa Červeňanského (PDF, 218 KB)

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: matus.bielik@bytca.sk

01.03.2022 

icopdf Oznámenie o začatí konania výrub - Kučerka Malá Bytča (PDF, 216 KB)

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: matus.bielik@bytca.sk

02.02.2022 icopdf OZNÁMENIE začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny, ktorá rastie na pozemku parc. KN-C č. 3020/7, k. ú. Veľká Bytča.pdf (PDF, 248 KB)
02.02.2022 icopdf OZNÁMENIE začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks dreviny, ktorá rastie na pozemku parc. KN-C č. 1191/1, k. ú. Veľká Bytča. (PDF, 252 KB)
11.01.2022 icopdf OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 8 ks dreviny, ktorá rastie na pozemku parc. KN-C č. 3400/1, k. ú. Veľká Bytča. (PDF, 249 KB)
12.01.2022 icopdf OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny, ktorá rastie na pozemku parc. KN-C č. 1277/1, k. ú. Veľká Bytča. (PDF, 252 KB)
12.01.2022 icopdf OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks dreviny, ktorá rastie na pozemku parc. KN-C č. 1104/21/1, k. ú. Veľká Bytča. (PDF, 252 KB)
10.01.2022 icopdf OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny, ktorá rastie na pozemku parc. KN-C č. 584/1, k. ú. Hrabové (PDF, 249 KB)
23.11.2021 icopdf OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks drevín, ktoré rastú na pozemku parc. KN-C č. 175/2, k. ú. Hliník nad Váhom. (PDF, 252 KB)
23.11.2021 icopdf OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny, ktorá rastie na pozemku parc. KN-C č. 3069/1, k. ú. Veľká Bytča. (PDF, 251 KB)
23.11.2021icopdf OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny, ktorá rastie na pozemku parc. KN-C č. 1010/2, k. ú. Hliník nad Váhom. (PDF, 250 KB)
23.11.2021 icopdf OOZNÁMENIE
o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub  ks dreviny, ktorá rastie na pozemku parc. KN-C č. 468/52, k. ú. Veľká Bytča. (PDF, 253 KB)

23.11.2021 icopdf OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín, ktoré rastú na pozemku parc. KN-C č. 1659/4, k. ú. Veľká Bytča. (PDF, 252 KB)

04.11.2021 icopdf Oznámenie o výrube na pozemku parc. KN-C č. 1738/12, k. ú. Veľká Bytča (PDF, 257 KB)

02.11.2021 icopdf Oznámenie o výrube - I. Kočnerová (PDF, 250 KB)04.11. 2021

02.11.2021 icopdf Oznámenie o výrube RKC Farnosť Bytča (PDF, 251 KB)

08.10.2021 icopdf 8.10.2021_Oznámenie_o_začatí_konania_OC_Popper (2021, 249 KB)

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: matus.bielik@bytca.sk

1.7.2021 icopdf Oznámenie o začatí konania Burg (PDF, 218 KB)

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: matus.bielik@bytca.sk

26.03.2021 icopdf Oznámenie o začatí konania - B. Kypúsová, Bytča (PDF, 138 KB)

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: matus.bielik@bytca.sk

22.03.2021 icopdf Oznámenie o začatí konania - Ministerstvo vnútra SR (PDF, 113 KB)

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: matus.bielik@bytca.sk

19.03.2021 icopdf Oznámenie o začatí konania - Zuzana Putirková, M. Bytča (PDF, 112 KB)

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: matus.bielik@bytca.sk

12.03.2021 icopdf Oznámenie o začatí konania - Anna Jancová, Bytča (PDF, 138 KB)

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: matus.bielik@bytca.sk

22.02.2021 icopdf Oznámenie o začatí konania - LIBEX (PDF, 65 KB)

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: matus.bielik@bytca.sk

17.02.2021 icopdf Oznámenie o začatí konania - TS MB (PDF, 71 KB)

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: obecpetrovice@obecpetrovice.info

25.01.2021 icopdf Oznámenie o začatí konania - Ľubomír Garaj, M. Bytča (PDF, 139 KB)

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: matus.bielik@bytca.sk

18.01.2021

icopdf Výrub na Hliníckom potoku - oznam SVP š.p. (PDF, 84 KB)

 

12.01.2021 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.01.2021 začalo na základe žiadosti od žiadateľa AGIS SK, s.r.o., Hlavná 1400, 014 01  Bytča, konanie na výrub 2 ks drevín, ktoré rastú na pozemku parc. KN-C č. 998/6, k.ú Veľká Bytča.
Zoznam drevín:  2 ks breza. icopdf Oznámenie o začatí konania (PDF, 148 KB)
Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: matus.bielik@bytca.sk

03.12.2020 icopdf Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 12 ks drevín, ktoré rastú na pozemku parc. KN-C č. 436/1 a 436/2, druh pozemku záhrada, k. ú. Hliník nad Váhom (PDF, 217 KB)

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: matus.bielik@bytca.sk

23.11.2020 icopdf Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Technické služby mesta Bytča (PDF, 121 KB)

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: obecpetrovice@obecpetrovice.info

11.11.2020 icopdf Oznámenie o začatí konania Bunta Malá Bytča - výrub (PDF, 217 KB)

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: matus.bielik@bytca.sk

26.10.2020 icopdf Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Spojená škola internátna (PDF, 73 KB)

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: matus.bielik@bytca.sk

25.09.2020 icopdf Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Peter Barčík (PDF, 136 KB)

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: matus.bielik@bytca.sk

 

icopdf Výrub - oznam SVP š.p. (PDF, 91 KB)

 

31.08.2020 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 31.08.2020 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09  Žilina, zo dňa 11.08.2020, doplnenej na výzvu správneho orgánu o predpísané náležitosti v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon v znení neskorších predpisov dňa 31.08.2020, konanie na výrub 1 ks dreviny, ktorá rastie na pozemku parc. KN-C č. 1087/13, k.ú Veľká Bytča.
Zoznam drevín:  1 ks smrek. icopdf Príloha (PDF, 137 KB)
Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: matus.bielik@bytca.sk

 

11.08.2020 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.08.2020 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09  Žilina, konanie na výrub 1 ks dreviny, ktorá rastie na pozemku parc. KN-C č. 1087/13, k.ú Veľká Bytča.
Zoznam drevín:  1 ks smrek.
Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: matus.bielik@bytca.sk

 

29.06.2020 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 29.06.2020 začalo na základe žiadosti od žiadateľa  Antona Papánka, Dukelská 268/7, 014 01 Bytča, konanie na výrub 1 ks dreviny, ktorá rastie na pozemku parc. KN-C č. 1092, druh pozemku záhrada, k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín:  1 ks smrek. Pozvánka na konanie v predmetnej veci tvorí prílohu tohto oznámenia. icopdf Príloha (PDF, 62 KB)
Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: lubica.sakalova@bytca.sk

 

19.06.2020 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.06.2020 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09  Žilina, zo dňa 08.06.2020, doplnenej na výzvu správneho orgánu o predpísané náležitosti v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon v znení neskorších predpisov dňa 19.06.2020, konanie na výrub 1 ks dreviny, ktorá rastie na pozemku parc. KN-C č. 1088, k.ú Veľká Bytča.
Zoznam drevín:  1 ks smrek. icopdf Príloha (PDF, 62 KB)
Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

08.06.2020 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 08.06.2020 začalo na základe žiadosti od žiadateľa   Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09  Žilina, konanie na výrub 1 ks dreviny, ktorá rastie na pozemku parc. KN-C č. 1088, k.ú Veľká Bytča.
Zoznam drevín:  1 ks smrek.
Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

27.05.2020 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 26.05.2020 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09  Žilina, konanie  vo veci žiadosti o zmenu rozhodnutia č.  –VS-14385/2019-VaŽP-Bk zo dňa 23.8.2019, ktorým Mesto Bytča vydalo súhlas na výrub drevín rastúcich v trase stavby cyklodopravnej trasy „Vážska cyklodopravná trasa, úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považská Bystrica). Oznámenie o začatí konania v predmetnej veci tvorí prílohu tohto oznámenia. icopdf Príloha (PDF, 69 KB)
Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

21.05.2020 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.05.2020 začalo na základe žiadosti od žiadateľa  Milana Šamaja, Švecova 520/63, 014 01 Bytča, konanie na výrub 3 ks dreviny, ktoré rastú na pozemku parc. KN-C č. 140/35, k.ú Veľká Bytča.
Zoznam drevín:  3 ks smrek. Pozvánka na konanie v predmetnej veci tvorí prílohu tohto oznámenia. icopdf Príloha (PDF, 62 KB)
Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

23.04.2020 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.04.2020 začalo na základe žiadosti od žiadateľa  Ing. Jozefa Leška, Pšurnovická 1064/26, 014 01  Bytča, konanie na výrub 1 ks dreviny, ktorá rastie na pozemku parc. KN-E č. 2225/1, k.ú Veľká Bytča.
Zoznam drevín:  1 ks smrek. Pozvánka na konanie v predmetnej veci tvorí prílohu tohto oznámenia. icopdf Príloha (PDF, 121 KB)
Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

13.03.2020 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 13.03.2020 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bytča, Námestie SR č. 2, 014 01 Bytča, konanie na výrub 2 ks drevín, ktoré rastú na pozemku parc. KN-C č. 2, k.ú Veľká Bytča.
Zoznam drevín:  2 ks lipa. Pozvánka na konanie v predmetnej veci tvorí prílohu tohto oznámenia. icopdf Príloha (PDF, 63 KB)
Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

02.03.2020 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 02.03.2020 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Technické služby mesta Bytča, Hlinická cesta 403/16, 014 01  Bytča (IČO: 00185655), konanie na výrub 2 ks drevín, ktoré rastú na pozemkoch parc. KN-C č. 3020/7, KN-C č. 787/10, k.ú Veľká Bytča.
Zoznam drevín:  1 ks smrek obyčajný, 1 ks orech kráľovský. Pozvánka na konanie v predmetnej veci tvorí prílohu tohto oznámenia. icopdf Príloha (PDF, 145 KB)
Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

27.02.2020 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 27.2.2020 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Leader Gasket Technologies, s.r.o., Pšurnovická 1026, 014 01 Bytča (IČO: 47404973), na výrub 4 ks drevín na pozemku parc. KN-C č. 400/1 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 4 ks drevín druhu topoľ. Pozvánka na konanie v predmetnej veci tvorí prílohu tohto oznámenia. icopdf Príloha (PDF, 146 KB)
Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

24.02.2020 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 24.2.2020 začalo na základe žiadosti od žiadateľa  Technické služby mesta Bytča, Hlinická cesta 403/16, 014 01  Bytča (IČO: 00185655) , na výrub drevín na pozemkoch parc. KN-C 1174/2, KN-C 3020/7, KN-E 763 a KN-C 764/1, k.ú Veľká Bytča.
Zoznam drevín:  2 ks drevín druhu Smrek obyčajný rastúce na pozemku parc. KN-E 763, KN-C 764/1, k.ú Veľká Bytča; 1 ks Smrekovec opadavý rastúci na pozemku parc. KN-C 1174/2; 4 ks drevín druhu Javor horský, 2 ks Javor mliečny a 10 ks Javorovec jaseňolistý rastúce na pozemku parc. KN-C č. 3020/7, k.ú Veľká Bytča. Pozvánka na konanie v predmetnej veci tvorí prílohu tohto oznámenia. icopdf Príloha (PDF, 152 KB)
Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

19.02.2020 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.2.2020 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Ivana Hvorečného, bytom Sidónie Sakalovej 1351/228, 014 01 Bytča, na výrub cca 700 m2 krovitých porastov na pozemku parc. KN-C č. 966/1 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: cca 700 m2 krovitých porastov druhu slivka trnková, lieska obyčajná, ruža šípová, hloh obyčajný. Pozvánka na konanie v predmetnej veci tvorí prílohu tohto oznámenia. icopdf Príloha (PDF, 144 KB)
Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

17.02.2020 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 17.2.2020 začalo na základe žiadosti od žiadateľa PhDr. Martina Gácika, bytom SNP 894/1, 014 01  Bytča, na výrub dreviny na pozemku parc.  KN-C č. 759/1 v k. ú. Veľká Bytča .
Zoznam drevín: 1 ks orech. Pozvánka na konanie v predmetnej veci tvorí prílohu tohto oznámenia. icopdf Príloha (PDF, 148 KB)
Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

10.02.2020 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.2.2020 začalo na základe žiadosti od žiadateľa  Technické služby mesta Bytča, Hlinická cesta 403/16, 014 01  Bytča (IČO: 00185655) , na výrub drevín na pozemkoch parc. KN-E  č. 111, k. ú Hrabové, KN-E  č. 137, k. ú Hrabové; KN-E č. 3520/2, k.ú Veľká Bytča; KN-C č. 3020/7, k.ú Veľká Bytča.
Zoznam drevín:  1 ks lipa malolistá rastúca na parc. KN-E  č. 111, k. ú Hrabové; 1 ks jedľa biela rastúca na parc. KN-E  č. 137, k. ú Hrabové; 6 ks sumach pálkový rastúce na parc. KN-E č. 3520/2, k.ú Veľká Bytča, 4 ks slivka rastúce na parc. KN-E č. 3520/2, k.ú Veľká Bytča; 1 ks javorovec jaseňolistý a 2 ks javor horský rastúce na parc. KN-C č. 3020/7, k.ú Veľká Bytča. Pozvánka na konanie v predmetnej veci tvorí prílohu tohto oznámenia. icopdf Príloha (PDF, 68 KB)
Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

13.01.2020 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 13.1.2020 začalo na základe žiadosti od žiadateľa  Technické služby mesta Bytča, Hlinická cesta 403/16, 014 01  Bytča (IČO: 00185655) , na výrub drevín na pozemkoch parc. KN-C č. 426/3 v  k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 1 ks javor horský. Pozvánka na konanie v predmetnej veci tvorí prílohu tohto oznámenia. icopdf Príloha (PDF, 205 KB)
Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

04.12.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 4.12.2019 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Mariana Krúpu, Popoliška 834/14, 014 01 Bytča, na výrub drevín na pozemkoch parc. KN-E č. 2949 a KN-E č. 2950 v  k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 4 ks jelša, 3 ks javor, 3 ks borovica a 1 ks čerešňa. Pozvánka na konanie v predmetnej veci tvorí prílohu tohto oznámenia. icopdf Príloha (PDF, 62 KB)
Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk..

02.12.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.12.2019 začalo na základe žiadosti od žiadateľa  Viliama Beňáka, Thurzova 974, 014 01  Bytča zast. vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Thurzova 974, Bytča, na výrub  drevín na pozemku parc.  KN-C č. 764/1 a KN-E č. 763 v  k. ú. Veľká Bytča .
Zoznam drevín: 2 ks dreviny druhu smrek (Picea sp.) Pozvánka na konanie v predmetnej veci tvorí prílohu tohto oznámenia. icopdf Príloha (PDF, 63 KB)
Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

22.11.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.11.2019 začalo na základe žiadosti od žiadateľky Martiny Holúbekovej - predsedníčky zast. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov "Burg", Hlinkova 739/79, 014 01 Bytča, na výrub  drevín na pozemku parc. KN-C č. 385/1, k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 60m2 krovitých porastov druhového zloženia prevažne Agát (Robinia sp.). Pozvánka na konanie v predmetnej veci tvorí prílohu tohto oznámenia. icopdf Príloha (PDF, 27 KB)
Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

20.11.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 5.11.2019 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Kristíny Pigovej, Ul. Hviezdoslavova 306/10, 014 01 Bytča, na výrub  drevín na pozemku par č. KNC  1240  v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: tuja – 1 ks. Pozvánka na konanie v predmetnej veci tvorí prílohu tohto oznámenia. icopdf Príloha (PDF, 27 KB)
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

12.11.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.11.2019 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Technické služby mesta Bytča, Hlinická cesta 403/16, 014 01 Bytča, na výrub  drevín na pozemku par č. KNC  3020/7 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: borovica – 1 ks, smrek - 2 ks, javorovec jaseňolistý  - 1 ks. Pozvánka na konanie v predmetnej veci tvorí prílohu tohto oznámenia. icopdf Príloha (PDF, 27 KB)
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

23.10.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.9.2019 začalo na základe žiadosti od žiadateľa, Ing. Ján Lukačko, Ul. Popoliška 808/18, 014 01 Bytča, na výrub  dreviny na pozemku par č. KNC  503/3 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: jedľa – 1 ks. Pozvánka na konanie v predmetnej veci tvorí prílohu tohto oznámenia. icopdf Príloha (PDF, 52 KB)
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

17.10.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.9.2019 začalo na základe žiadosti od žiadateľa, Ing. Michal Mikula, Ul. Okružná 1101/4, 014 01 Bytča, na výrub  dreviny na pozemku par č. KNC  3020/7 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: jaseň –  2 ks. Pozvánka na konanie v predmetnej veci tvorí prílohu tohto oznámenia. icopdf Príloha (PDF, 53 KB)
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

04.10.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.9.2019 začalo na základe žiadosti od žiadateľa, Jozef Hujo, Štiavnik 166, 013 55 Štiavnik,  na výrub  krovitého porastu a drevín na pozemku par č. KNC  2181/5, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,  v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: jabloň  – 2 ks, krovitý porast rôzneho druhového zloženia, prevažne, ruža šípková, hloh, vŕba, lieska, drieň – cca 1.500 m2.
Pozvánka na konanie v predmetnej veci tvorí prílohu tohto oznámenia. icopdf Príloha (PDF, 56 KB)
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

24.09.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 24.9.2019 začalo na základe žiadosti od žiadateľa, Adam Kušnier, Podhajská 23/A, Bratislava na výrub  dreviny na pozemku par č. KNC  433/1 v k. ú. Hliník nad Váhom.
Zoznam drevín: smrek – 155 ks.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

24.09.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.9.2019 začalo na základe žiadosti od žiadateľa, Ľubomíry Ďurišovej, Pod Hájom 1099/99-15, Dubnica nad Váhom na výrub  dreviny na pozemku par č. KNC  1306/3 v k. ú. Hliník nad Váhom.
Zoznam drevín: orech – 1 ks.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

20.09.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.9.2019 začalo na základe žiadosti od žiadateľa, Helena Masláková, Lichardova 5, 010 01 Žilina na výrub  dreviny na pozemku par č. KNC  1191/1v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: tuja – 1 ks.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

19.09.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.9.2019 začalo na základe žiadosti od žiadateľa, Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „Gaštanová“, bytového domu súp. č. 1004, Ul. Gaštanová, 014 01 Bytča, na výrub  dreviny na pozemku par č. KNC  3020/7 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: smrek – 3 ks.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

19.09.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.9.2019 začalo na základe žiadosti od žiadateľa, Ing. Milana Husárika, Kempelenova 8519/4, 010 15 Žilina o výrub  drevín na pozemkoch par č. KNC  1920/82 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: čerešňa – 2 ks, buk – 4 ks.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

10.09.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.9.2019 začalo na základe žiadosti od žiadateľa, Technické služby mesta Bytča, Hlinická cesta 104, 014 01 Bytča, na výrub  dreviny na pozemku par č. KNC  3020/7, 1191/1 v k. ú. Veľká Bytča. 542/2 Hliník nad Váhom, 2 v k. ú. Mikšová
Zoznam drevín: smrek – 6 ks, borovica – 16ks, breza – 3 ks, Tuja – 1 ks, jaseň – 1 ks.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

09.09.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 9.9.2019 začalo na základe žiadosti od žiadateľa, ENERGY STUDIO, s. r. o. M. Šinského 671/3, 010 07 Žilina o výrub  drevín na pozemkoch par č. KNC  3155/113, 3155/43, 3511/1 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: jabloň – 6 ks, krovité porasty cca 20 m2.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

09.09.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 9.9.2019 začalo na základe žiadosti od žiadateľa, Dominika Ďurajková, Hrabové 45, 014 01 Bytčana výrub  dreviny na pozemku par č. KNC  488/1 v k. ú. Hrabové.
Zoznam drevín: smrek – 1 ks.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

icopdf 23.07.2019  - Výzva - výrub Hrabové (PDF, 277 KB)

17.05.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.12.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa, Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina konanie na výrub  drevín na pozemkoch par č. KNC  737/25, 1, 758/1, 760/5, 766/5, 693, 768, 692, 687, 404 a 418 v k. ú. Mikšová, pozemok par č. KMC 421 v k. ú. Malá Bytča   v k. ú. Veľká Bytča, pozemok par č. KNC 3530, 1355/3, 3529, 3538/1, v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: Krovité porasty prevažného druhového zloženia: vŕba, agát a dreviny rôzneho druhového zloženia prevažne smrek, breza, vŕba jabloň , borovica podľa PD. Dôvod výrubu: Na základe žiadosti Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je investorom stavby cyklodopravnej cesty: „Vážska cyklodopravná trasa, úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považská Bystrica).
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

15.05.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.12.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Michal Helmeš, Ul. Gaštanová 1019/8,  014 01 Bytča,  konanie na výrub  dreviny na pozemku par č. KNC 3020/7   v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: smrek (Picea A Dietr) – 1 ks. Dôvod výrubu: Na základe žiadosti zástupcu spoluvlastníkov bytového domu na Ul. Gaštanovej 1019/8. Strom je veľmi vysoký a vyschnutý, má plytké korene pri častých veterných smrštiach  je nestabilný a žiadatelia majú obavu z jeho vyvrátenia.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

30.04.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.4.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Jána Rumanu, Ul. Červeňanského 615/89, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  drevín,  rastúcich na pozemkoch par č. KN 2416 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 17 ks – smrek (Picea A Dietr). Dôvod výrubu: Na výrub sú navrhnuté dreviny, ktoré sú napadnuté kôrovcom.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

30.04.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.4.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Anny Trnkovej, Ul. 1. Mája 83/2, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  dreviny,  rastúcej na pozemku par č. KN KNC 864 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 1 ks – orech (Juglans regia). Dôvod výrubu: Obava z ohrozenia rodinného domu.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

28.03.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.12.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Lukáša Ciglanského v zastúpení obyvateľom bytových domov na U. Pšurnovickej č. 1156 a 1154 014 01 Bytča,  konanie na výrub  drevín na pozemku par č. KNC 457/3   v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: dreviny druhu smrek – 3 ks. Dôvod výrubu: Na základe žiadosti spoluvlastníkov pozemku, ktorý má zámer dreviny vyrezať z dôvodu ich zasahovania do rozvodov el. energie a z bezpečnostných dôvodov.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

14.03.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.4.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Technické služby mesta Bytča, Hlinická 403, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  drevín,  rastúcich na pozemkoch par č. KNC 3020/7, 382/2, 787/21, 100       v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 3 ks – smrek (Picea A Dietr),  6 ks - lipa  (Tilia sp.), 6 ks - borovica (Pinus nigra), 1 ks - jaseň (Fraxinus exelsior), Dôvod výrubu: Na výrub sú navrhnuté dreviny, ktoré majú na 50% preschnuté koruny, uvoľnený a poškodený a prehnitý koreňový systém. Ide o dreviny v obytných zónach na ktorých došlo a dochádza k ich vyvráteniu a je ohrozené zdravie a majetok občanov.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

12.03.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.12.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Františka Raždíka, Hurbanova 244/2 014 01 Bytča,  konanie na výrub  drevín na pozemku par č. KNC 1150/22   v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: smrek (Picea A Dietr). Dôvod výrubu: Na základe žiadosti spoluvlastníkov bytového domu. Strom je veľmi vysoký prevyšuje objekt bytového domu má plytké korene pri častých veterných smrštiach  je nestabilný a žiadatelia majú obavu z jeho vyvrátenia.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

11.03.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.12.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Mariána Martinku a manž. Evy, bytom Ul. Družstevná 1145, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  drevín na pozemku par č. KNC 3263/7/1   v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: Krovité porasty prevažného druhového zloženia: vŕba, agát – cca 100 m2. Dôvod výrubu: Na základe žiadosti vlastníka pozemku, ktorý má zámer časť pozemku hraničiaceho z lesom vyčistiť od náletových krovín, za účelom riadneho a bezproblémového kosenia.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

04.02.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.12.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa fy FAMOX, s. r. o. Hlinkova 1220, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  drevín na pozemku par č. KNC 1174/1   v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 5 ks dreviny druhu – breza (Betula, sp.), 4 ks – smrek (Picea A Dietr.) 1 ks – smrekovec opadavý (Larix decidua), 1 ks- dub (Quercus sp. L.). Dôvod výrubu: Na základe žiadosti vlastníka pozemku, ktorý na predmetnom pozemku realizuje výstavbu polyfunkčného objektu: „ Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba telekomunikačnej budovy súp. č. 257 so zmenou využitia na bytový objekt“.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

14.01.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.4.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa, Ľubomír Bohušík, Ul. Hlinkova 678/18, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  drevín na pozemku par č. KNE 385 v k. ú. Veľká  Bytča.
Zoznam drevín: Borovica čierna – 2 ks.  Dôvod výrubu: Na základe žiadosti vlastníka priľahlej nehnuteľnosti, ktorý má obavy, že nahnuté a prechnuté dreviny poškodia jeho majetok.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

13.12.2018 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.12.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Slavomír Žídek, Predmestská 1711/50, 010 01 Žilina,  konanie na výrub  krovitých porastov na pozemku par č. KNC 3108/1   v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: krovité porasty prevažne druhu – topoľ (Populus, sp.), a krovitý porast, vŕba (Salix, sp.) o výmere cca 200 m2.  Dôvod výrubu: Na základe žiadosti vlastníka pozemku, ktorá zámer vyčistiť pozemok po veternej smršti v roku 2018 a odstrániť poškodené dreviny a kroviny.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

05.12.2018 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.4.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa p. Blanky Pánikovej, Zámocká 119/5, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  dreviny rastúcej na pozemku par č. KNE 387   v k. ú. Malá Bytča.
Zoznam drevín: jedná sa o výrub krovinatého porastu, druhového zloženia prevažne hrab (Carpinus, sp. L), jelša (Alnus, sp. L.) a vŕba (Salix, sp. L.) o výmere cca  Dôvod výrubu: Dreviny rastú na pozemku par č. KNC 387 na kraji lesného pozemku a žiadateľ má záujem túto časť pozemku vyčistiť a udržať pozemok nezarastený náletom. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

29.11.2018 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.4.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Viliam Beňák, Ul. Thurzova 974014 01 Bytča,  konanie na výrub  dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 764/1   v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 1 ks – smrek (Picea A Dietr),  Dôvod výrubu: Na základe podnetov občanov bola vykonaná obhliadka. Vysoká drevina bola v minulosti odspodu orezaná pre tienenie a konáre jej ostali len na vrcholci. Uvedený výrub je potrebný najmä z dôvodu, nestability dreviny a možnosti ohrozenie priľahlých objektov a občanov..
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

31.10.2018 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.4.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Anna Branišová, Hliník nad Váhom 5, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 149/2   v k. ú. Hliník nad Váhom.
Zoznam drevín: 1 ks – smrek (Picea A Dietr), Dôvod výrubu: Žiadateľ odôvodnil nutnosť výrubu predmetnej dreviny tým, že táto rastie tesne pri plote  koreňmi láme múrik plota, a navyše v tesnej blízkosti rodinného domu žiadateľa, ktorý má obavu, že pri zhoršených poveternostných podmienkach dôjde k spôsobeniu škôd na nehnuteľnosti.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

01.10.2018 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 1.10.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Technické služby mesta Bytča, Hlinická cesta 403, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  drevín rastúcich na pozemkoch par č. KNC 3020/7, 955, 714/1, 787/14, 787/11 a 772/1   v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 13 ks – smrek (Picea A Dietr), 4 ks -  (Picea omorika) a 2 ks. – breza (Betula sp.  L.). Dôvod výrubu: Na základe podnetov občanov bola vykonaná obhliadka. Všetky dreviny majú poškodený koreňový systém a to aj z dôvodu vykonávania výkopových prác na rozširovaní optických káblov na internet  a opravou chodníkov. Niektoré dreviny zasahujú do vedenia elektrickej energie. V súvislosti so stupňujúcimi sa veternými smrťami (naposledy v lete 2018), je potrebné dreviny s poškodeným koreňovým systémom a so zlým zdravotným stavom vyrúbať, aby bola zabezpečená bezpečnosť občanov a nedošlo k poškodeniu ich majetku. Uvedené výruby sú potrebné najmä z dôvodu, že sa všetky nachádzajú na sídlisku v Bytči, alebo v husto zastavaných lokalitách s veľkým pohybom občanov a veľkým počtom parkujúcich automobilov.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

18.07.2018 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.4.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa p. Dana Tisová v zastúpení  spoluvlastníkov bytového domu na Ul. E. Gerometu č. 977/2, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 3020/7   v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 1 ks – smrek (Picea A Dietr). Dôvod výrubu: Drevina je takmer vyschnutá, rastie v zahustenej výsadbe nad prístupovým chodníkom k uvedenému rodinnému domu, ohrozenie zdravia a majetku občanov. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

18.05.2018 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.4.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa p. Ľuboša Bednára, Ul. Hviezdoslavova 298/2, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 1920/74   v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 2 ks – dub (Quercus sp. L). Dôvod výrubu: Dreviny rastú na pozemku par č. KNC 1920/74. Na uvedenom pozemku žiadateľ postavil rodinný dom, na ktorého stavbu bolo stavebným úradom v Bytči vydané právoplatné stavebné povolenie. Dreviny rastú v tesnej blízkosti novostavby rodinného domu zasahujú do jeho strechy a poškodzujú tak majetok žiadateľa. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

14.05.2018 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.4.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa fy. FAMOX, s. r. o. Ul. Hlinkova 1220, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  drevín rastúcich na pozemku par č. KNC 1174/1   v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 1 ks – smrek (Picea A Dietr) 3 ks – smrekovec opadavý (Larix decidua L.) a 3 ks. – breza (Betula sp.  L.). Dôvod výrubu: Dreviny rastú na pozemku par č. KNC 1174/1. Výrub drevín je potrebný pre zabezpečenie a realizáciu stavebných úprav, prestavby a nadstavby  budovy. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

18.04.2018 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 18.8.2017 začalo na základe žiadosti od žiadateľa  Zahatlanová Kamila,  Hliník nad Váhom 195/195, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 221 Hliník nad Váhom 195  v k. ú. Hliník nad Váhom.
Zoznam drevín: 1 ks – orech. Dôvod výrubu: Drevina sa nachádza v bezprostrednej blízkosti rodinného domu  a po zásahu bleskom je nebezpečne naklonená nad dom.Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

09.04.2018 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.4.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa p. Alžbety Mičušíkovej, Hliník nad Váhom 164, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 598/2   v k. ú. Hliník nad Váhom.
Zoznam drevín: 1 ks – smrek (Picea A Dietr) 1 ks – jaseň (Fraxsinus ecxelsior L.) a 1 ks. – orech (Juglans regina L.). Dôvod výrubu: Dreviny rastú na pozemku par č. KNC 598/2. Na uvedenom pozemku má žiadateľ zámer postaviť rodinný dom, na ktorého stavbu bolo stavebným úradom v Bytči vydané stavebné právoplatné stavebné povolenie. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

18.01.2018 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 17.1.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Ing. Štefana Gulašu, Ul. Thurzova 972/16, 014 01 Bytča, konanie na výrub  dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 3377/3  v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 1 ks – vŕba (Salix spp. L.). Dôvod výrubu: Drevina vyrastá v brehu Pšurnovického potoka a zasahuje svojou korunou do vedenia elektrickej energie a pri silnejšom vetre dochádza k jeho poškodzovaniu.. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

30.3.2015