Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Sobota 18.1.2020.
Meniny má Bohdana, zajtra Drahomíra.

logo

Výruby drevín

 

13.01.2020 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 13.1.2019 začalo na základe žiadosti od žiadateľa  Technické služby mesta Bytča, Hlinická cesta 403/16, 014 01  Bytča (IČO: 00185655) , na výrub drevín na pozemkoch parc. KN-C č. 426/3 v  k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 1 ks javor horský. Pozvánka na konanie v predmetnej veci tvorí prílohu tohto oznámenia. icopdf Príloha (PDF, 205 KB)
Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk..

04.12.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 4.12.2019 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Mariana Krúpu, Popoliška 834/14, 014 01 Bytča, na výrub drevín na pozemkoch parc. KN-E č. 2949 a KN-E č. 2950 v  k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 4 ks jelša, 3 ks javor, 3 ks borovica a 1 ks čerešňa. Pozvánka na konanie v predmetnej veci tvorí prílohu tohto oznámenia. icopdf Príloha (PDF, 62 KB)
Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk..

02.12.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.12.2019 začalo na základe žiadosti od žiadateľa  Viliama Beňáka, Thurzova 974, 014 01  Bytča zast. vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Thurzova 974, Bytča, na výrub  drevín na pozemku parc.  KN-C č. 764/1 a KN-E č. 763 v  k. ú. Veľká Bytča .
Zoznam drevín: 2 ks dreviny druhu smrek (Picea sp.) Pozvánka na konanie v predmetnej veci tvorí prílohu tohto oznámenia. icopdf Príloha (PDF, 63 KB)
Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

22.11.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.11.2019 začalo na základe žiadosti od žiadateľky Martiny Holúbekovej - predsedníčky zast. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov "Burg", Hlinkova 739/79, 014 01 Bytča, na výrub  drevín na pozemku parc. KN-C č. 385/1, k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 60m2 krovitých porastov druhového zloženia prevažne Agát (Robinia sp.). Pozvánka na konanie v predmetnej veci tvorí prílohu tohto oznámenia. icopdf Príloha (PDF, 27 KB)
Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

20.11.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 5.11.2019 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Kristíny Pigovej, Ul. Hviezdoslavova 306/10, 014 01 Bytča, na výrub  drevín na pozemku par č. KNC  1240  v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: tuja – 1 ks. Pozvánka na konanie v predmetnej veci tvorí prílohu tohto oznámenia. icopdf Príloha (PDF, 27 KB)
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

12.11.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.11.2019 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Technické služby mesta Bytča, Hlinická cesta 403/16, 014 01 Bytča, na výrub  drevín na pozemku par č. KNC  3020/7 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: borovica – 1 ks, smrek - 2 ks, javorovec jaseňolistý  - 1 ks. Pozvánka na konanie v predmetnej veci tvorí prílohu tohto oznámenia. icopdf Príloha (PDF, 27 KB)
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

23.10.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.9.2019 začalo na základe žiadosti od žiadateľa, Ing. Ján Lukačko, Ul. Popoliška 808/18, 014 01 Bytča, na výrub  dreviny na pozemku par č. KNC  503/3 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: jedľa – 1 ks. Pozvánka na konanie v predmetnej veci tvorí prílohu tohto oznámenia. icopdf Príloha (PDF, 52 KB)
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

17.10.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.9.2019 začalo na základe žiadosti od žiadateľa, Ing. Michal Mikula, Ul. Okružná 1101/4, 014 01 Bytča, na výrub  dreviny na pozemku par č. KNC  3020/7 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: jaseň –  2 ks. Pozvánka na konanie v predmetnej veci tvorí prílohu tohto oznámenia. icopdf Príloha (PDF, 53 KB)
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

04.10.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.9.2019 začalo na základe žiadosti od žiadateľa, Jozef Hujo, Štiavnik 166, 013 55 Štiavnik,  na výrub  krovitého porastu a drevín na pozemku par č. KNC  2181/5, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,  v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: jabloň  – 2 ks, krovitý porast rôzneho druhového zloženia, prevažne, ruža šípková, hloh, vŕba, lieska, drieň – cca 1.500 m2.
Pozvánka na konanie v predmetnej veci tvorí prílohu tohto oznámenia. icopdf Príloha (PDF, 56 KB)
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

24.09.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 24.9.2019 začalo na základe žiadosti od žiadateľa, Adam Kušnier, Podhajská 23/A, Bratislava na výrub  dreviny na pozemku par č. KNC  433/1 v k. ú. Hliník nad Váhom.
Zoznam drevín: smrek – 155 ks.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

24.09.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.9.2019 začalo na základe žiadosti od žiadateľa, Ľubomíry Ďurišovej, Pod Hájom 1099/99-15, Dubnica nad Váhom na výrub  dreviny na pozemku par č. KNC  1306/3 v k. ú. Hliník nad Váhom.
Zoznam drevín: orech – 1 ks.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

20.09.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.9.2019 začalo na základe žiadosti od žiadateľa, Helena Masláková, Lichardova 5, 010 01 Žilina na výrub  dreviny na pozemku par č. KNC  1191/1v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: tuja – 1 ks.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

19.09.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.9.2019 začalo na základe žiadosti od žiadateľa, Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „Gaštanová“, bytového domu súp. č. 1004, Ul. Gaštanová, 014 01 Bytča, na výrub  dreviny na pozemku par č. KNC  3020/7 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: smrek – 3 ks.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

19.09.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.9.2019 začalo na základe žiadosti od žiadateľa, Ing. Milana Husárika, Kempelenova 8519/4, 010 15 Žilina o výrub  drevín na pozemkoch par č. KNC  1920/82 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: čerešňa – 2 ks, buk – 4 ks.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

10.09.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.9.2019 začalo na základe žiadosti od žiadateľa, Technické služby mesta Bytča, Hlinická cesta 104, 014 01 Bytča, na výrub  dreviny na pozemku par č. KNC  3020/7, 1191/1 v k. ú. Veľká Bytča. 542/2 Hliník nad Váhom, 2 v k. ú. Mikšová
Zoznam drevín: smrek – 6 ks, borovica – 16ks, breza – 3 ks, Tuja – 1 ks, jaseň – 1 ks.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

09.09.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 9.9.2019 začalo na základe žiadosti od žiadateľa, ENERGY STUDIO, s. r. o. M. Šinského 671/3, 010 07 Žilina o výrub  drevín na pozemkoch par č. KNC  3155/113, 3155/43, 3511/1 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: jabloň – 6 ks, krovité porasty cca 20 m2.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

09.09.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 9.9.2019 začalo na základe žiadosti od žiadateľa, Dominika Ďurajková, Hrabové 45, 014 01 Bytčana výrub  dreviny na pozemku par č. KNC  488/1 v k. ú. Hrabové.
Zoznam drevín: smrek – 1 ks.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

icopdf 23.07.2019  - Výzva - výrub Hrabové (PDF, 277 KB)

17.05.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.12.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa, Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina konanie na výrub  drevín na pozemkoch par č. KNC  737/25, 1, 758/1, 760/5, 766/5, 693, 768, 692, 687, 404 a 418 v k. ú. Mikšová, pozemok par č. KMC 421 v k. ú. Malá Bytča   v k. ú. Veľká Bytča, pozemok par č. KNC 3530, 1355/3, 3529, 3538/1, v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: Krovité porasty prevažného druhového zloženia: vŕba, agát a dreviny rôzneho druhového zloženia prevažne smrek, breza, vŕba jabloň , borovica podľa PD. Dôvod výrubu: Na základe žiadosti Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je investorom stavby cyklodopravnej cesty: „Vážska cyklodopravná trasa, úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považská Bystrica).
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

15.05.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.12.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Michal Helmeš, Ul. Gaštanová 1019/8,  014 01 Bytča,  konanie na výrub  dreviny na pozemku par č. KNC 3020/7   v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: smrek (Picea A Dietr) – 1 ks. Dôvod výrubu: Na základe žiadosti zástupcu spoluvlastníkov bytového domu na Ul. Gaštanovej 1019/8. Strom je veľmi vysoký a vyschnutý, má plytké korene pri častých veterných smrštiach  je nestabilný a žiadatelia majú obavu z jeho vyvrátenia.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

30.04.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.4.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Jána Rumanu, Ul. Červeňanského 615/89, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  drevín,  rastúcich na pozemkoch par č. KN 2416 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 17 ks – smrek (Picea A Dietr). Dôvod výrubu: Na výrub sú navrhnuté dreviny, ktoré sú napadnuté kôrovcom.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

30.04.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.4.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Anny Trnkovej, Ul. 1. Mája 83/2, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  dreviny,  rastúcej na pozemku par č. KN KNC 864 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 1 ks – orech (Juglans regia). Dôvod výrubu: Obava z ohrozenia rodinného domu.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

28.03.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.12.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Lukáša Ciglanského v zastúpení obyvateľom bytových domov na U. Pšurnovickej č. 1156 a 1154 014 01 Bytča,  konanie na výrub  drevín na pozemku par č. KNC 457/3   v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: dreviny druhu smrek – 3 ks. Dôvod výrubu: Na základe žiadosti spoluvlastníkov pozemku, ktorý má zámer dreviny vyrezať z dôvodu ich zasahovania do rozvodov el. energie a z bezpečnostných dôvodov.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

14.03.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.4.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Technické služby mesta Bytča, Hlinická 403, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  drevín,  rastúcich na pozemkoch par č. KNC 3020/7, 382/2, 787/21, 100       v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 3 ks – smrek (Picea A Dietr),  6 ks - lipa  (Tilia sp.), 6 ks - borovica (Pinus nigra), 1 ks - jaseň (Fraxinus exelsior), Dôvod výrubu: Na výrub sú navrhnuté dreviny, ktoré majú na 50% preschnuté koruny, uvoľnený a poškodený a prehnitý koreňový systém. Ide o dreviny v obytných zónach na ktorých došlo a dochádza k ich vyvráteniu a je ohrozené zdravie a majetok občanov.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

12.03.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.12.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Františka Raždíka, Hurbanova 244/2 014 01 Bytča,  konanie na výrub  drevín na pozemku par č. KNC 1150/22   v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: smrek (Picea A Dietr). Dôvod výrubu: Na základe žiadosti spoluvlastníkov bytového domu. Strom je veľmi vysoký prevyšuje objekt bytového domu má plytké korene pri častých veterných smrštiach  je nestabilný a žiadatelia majú obavu z jeho vyvrátenia.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

11.03.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.12.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Mariána Martinku a manž. Evy, bytom Ul. Družstevná 1145, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  drevín na pozemku par č. KNC 3263/7/1   v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: Krovité porasty prevažného druhového zloženia: vŕba, agát – cca 100 m2. Dôvod výrubu: Na základe žiadosti vlastníka pozemku, ktorý má zámer časť pozemku hraničiaceho z lesom vyčistiť od náletových krovín, za účelom riadneho a bezproblémového kosenia.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

04.02.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.12.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa fy FAMOX, s. r. o. Hlinkova 1220, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  drevín na pozemku par č. KNC 1174/1   v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 5 ks dreviny druhu – breza (Betula, sp.), 4 ks – smrek (Picea A Dietr.) 1 ks – smrekovec opadavý (Larix decidua), 1 ks- dub (Quercus sp. L.). Dôvod výrubu: Na základe žiadosti vlastníka pozemku, ktorý na predmetnom pozemku realizuje výstavbu polyfunkčného objektu: „ Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba telekomunikačnej budovy súp. č. 257 so zmenou využitia na bytový objekt“.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

14.01.2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.4.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa, Ľubomír Bohušík, Ul. Hlinkova 678/18, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  drevín na pozemku par č. KNE 385 v k. ú. Veľká  Bytča.
Zoznam drevín: Borovica čierna – 2 ks.  Dôvod výrubu: Na základe žiadosti vlastníka priľahlej nehnuteľnosti, ktorý má obavy, že nahnuté a prechnuté dreviny poškodia jeho majetok.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

13.12.2018 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.12.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Slavomír Žídek, Predmestská 1711/50, 010 01 Žilina,  konanie na výrub  krovitých porastov na pozemku par č. KNC 3108/1   v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: krovité porasty prevažne druhu – topoľ (Populus, sp.), a krovitý porast, vŕba (Salix, sp.) o výmere cca 200 m2.  Dôvod výrubu: Na základe žiadosti vlastníka pozemku, ktorá zámer vyčistiť pozemok po veternej smršti v roku 2018 a odstrániť poškodené dreviny a kroviny.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

05.12.2018 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.4.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa p. Blanky Pánikovej, Zámocká 119/5, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  dreviny rastúcej na pozemku par č. KNE 387   v k. ú. Malá Bytča.
Zoznam drevín: jedná sa o výrub krovinatého porastu, druhového zloženia prevažne hrab (Carpinus, sp. L), jelša (Alnus, sp. L.) a vŕba (Salix, sp. L.) o výmere cca  Dôvod výrubu: Dreviny rastú na pozemku par č. KNC 387 na kraji lesného pozemku a žiadateľ má záujem túto časť pozemku vyčistiť a udržať pozemok nezarastený náletom. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

29.11.2018 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.4.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Viliam Beňák, Ul. Thurzova 974014 01 Bytča,  konanie na výrub  dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 764/1   v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 1 ks – smrek (Picea A Dietr),  Dôvod výrubu: Na základe podnetov občanov bola vykonaná obhliadka. Vysoká drevina bola v minulosti odspodu orezaná pre tienenie a konáre jej ostali len na vrcholci. Uvedený výrub je potrebný najmä z dôvodu, nestability dreviny a možnosti ohrozenie priľahlých objektov a občanov..
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

31.10.2018 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.4.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Anna Branišová, Hliník nad Váhom 5, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 149/2   v k. ú. Hliník nad Váhom.
Zoznam drevín: 1 ks – smrek (Picea A Dietr), Dôvod výrubu: Žiadateľ odôvodnil nutnosť výrubu predmetnej dreviny tým, že táto rastie tesne pri plote  koreňmi láme múrik plota, a navyše v tesnej blízkosti rodinného domu žiadateľa, ktorý má obavu, že pri zhoršených poveternostných podmienkach dôjde k spôsobeniu škôd na nehnuteľnosti.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

01.10.2018 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 1.10.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Technické služby mesta Bytča, Hlinická cesta 403, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  drevín rastúcich na pozemkoch par č. KNC 3020/7, 955, 714/1, 787/14, 787/11 a 772/1   v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 13 ks – smrek (Picea A Dietr), 4 ks -  (Picea omorika) a 2 ks. – breza (Betula sp.  L.). Dôvod výrubu: Na základe podnetov občanov bola vykonaná obhliadka. Všetky dreviny majú poškodený koreňový systém a to aj z dôvodu vykonávania výkopových prác na rozširovaní optických káblov na internet  a opravou chodníkov. Niektoré dreviny zasahujú do vedenia elektrickej energie. V súvislosti so stupňujúcimi sa veternými smrťami (naposledy v lete 2018), je potrebné dreviny s poškodeným koreňovým systémom a so zlým zdravotným stavom vyrúbať, aby bola zabezpečená bezpečnosť občanov a nedošlo k poškodeniu ich majetku. Uvedené výruby sú potrebné najmä z dôvodu, že sa všetky nachádzajú na sídlisku v Bytči, alebo v husto zastavaných lokalitách s veľkým pohybom občanov a veľkým počtom parkujúcich automobilov.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

18.07.2018 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.4.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa p. Dana Tisová v zastúpení  spoluvlastníkov bytového domu na Ul. E. Gerometu č. 977/2, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 3020/7   v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 1 ks – smrek (Picea A Dietr). Dôvod výrubu: Drevina je takmer vyschnutá, rastie v zahustenej výsadbe nad prístupovým chodníkom k uvedenému rodinnému domu, ohrozenie zdravia a majetku občanov. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

18.05.2018 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.4.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa p. Ľuboša Bednára, Ul. Hviezdoslavova 298/2, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 1920/74   v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 2 ks – dub (Quercus sp. L). Dôvod výrubu: Dreviny rastú na pozemku par č. KNC 1920/74. Na uvedenom pozemku žiadateľ postavil rodinný dom, na ktorého stavbu bolo stavebným úradom v Bytči vydané právoplatné stavebné povolenie. Dreviny rastú v tesnej blízkosti novostavby rodinného domu zasahujú do jeho strechy a poškodzujú tak majetok žiadateľa. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

14.05.2018 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.4.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa fy. FAMOX, s. r. o. Ul. Hlinkova 1220, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  drevín rastúcich na pozemku par č. KNC 1174/1   v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 1 ks – smrek (Picea A Dietr) 3 ks – smrekovec opadavý (Larix decidua L.) a 3 ks. – breza (Betula sp.  L.). Dôvod výrubu: Dreviny rastú na pozemku par č. KNC 1174/1. Výrub drevín je potrebný pre zabezpečenie a realizáciu stavebných úprav, prestavby a nadstavby  budovy. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

18.04.2018 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 18.8.2017 začalo na základe žiadosti od žiadateľa  Zahatlanová Kamila,  Hliník nad Váhom 195/195, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 221 Hliník nad Váhom 195  v k. ú. Hliník nad Váhom.
Zoznam drevín: 1 ks – orech. Dôvod výrubu: Drevina sa nachádza v bezprostrednej blízkosti rodinného domu  a po zásahu bleskom je nebezpečne naklonená nad dom.Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

09.04.2018 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.4.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa p. Alžbety Mičušíkovej, Hliník nad Váhom 164, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 598/2   v k. ú. Hliník nad Váhom.
Zoznam drevín: 1 ks – smrek (Picea A Dietr) 1 ks – jaseň (Fraxsinus ecxelsior L.) a 1 ks. – orech (Juglans regina L.). Dôvod výrubu: Dreviny rastú na pozemku par č. KNC 598/2. Na uvedenom pozemku má žiadateľ zámer postaviť rodinný dom, na ktorého stavbu bolo stavebným úradom v Bytči vydané stavebné právoplatné stavebné povolenie. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

18.01.2018 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 17.1.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Ing. Štefana Gulašu, Ul. Thurzova 972/16, 014 01 Bytča, konanie na výrub  dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 3377/3  v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 1 ks – vŕba (Salix spp. L.). Dôvod výrubu: Drevina vyrastá v brehu Pšurnovického potoka a zasahuje svojou korunou do vedenia elektrickej energie a pri silnejšom vetre dochádza k jeho poškodzovaniu.. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

18.01.2018 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 17.1.2018 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Mariána Bohuša a manž. Kataríny, Minčolská 1782/4, 010 08 Žilina,  konanie na výrub  dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 827/1 na Ul. 1. Mája v Bytči  v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 1 ks – smrekovec opadavý (Laryx decidua). Dôvod výrubu: Drevina vyrastá v zelenej časti pozemku, na ktorej majú vlastníci pozemku zámer vybudovať predajnú bunku a parkovisko. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

19.10.2017 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.10.2017 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Technické služby mesta Bytča, Hlinická cesta 403, 014 01 Bytča,  (IČO: 00 185 655), konanie na výrub  drevín rastúcich na pozemku par č. KNC 3020/7 (Ul. Brezová, Gaštanová, Lúčna) č. 714/1 (Ul. Thurzova) č. 1202 (Cintorín Bytča), č. 385/2 (Ul. Hlinkova)  v k. ú. Veľká Bytča, č. 1026/1 k. ú. Hliník nad Váhom a č. 3 v k. ú. Pširnovice.
Zoznam drevín: 6 ks – breza,  1 ks - pagaštan konský, 4 ks – tuja, 3 ks -smrek, 2 ks – borovica, 3 ks – javor, 1 ks – orech. Dôvod výrubu: Jedná sa o dreviny rastúce v nevhodnej vzdialenosti od bytových domov, resp. je nutný výrub po zatepľovaní bytových domov vadia výstavbe spevnených plôch. V ďalších prípadoch sa jedná o výruby, drevín na cintoríne v Bytči. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa  § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

09.10.2017 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.10.2017 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Ing. Štefana Šedivého, PhD, bytom Ul. Lúčna 1014/9, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  drevín rastúcich na pozemku par č. KNC 824/34 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 8 ks – lipa. Dôvod výrubu: Predmetné dreviny bránia výstavbe rodinných domov na uvedenom pozemku, presahujú nad susedné pozemky a sú potencionálnym nebezpečenstvom pri nepriaznivých poveternostných podmienkach. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa  § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

05.09.2017 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.8.2017 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Miroslava Drábika, bytom Hliník nad Váhom 79, 014 01 Bytča,  konanie na výrub 20 ks drevín rastúcich na pozemku par č. KNE 542/2 v k. ú. Hliník nad Váhom vo vlastníctve žiadateľa.
Zoznam drevín: 20 ks – agát. Dôvod výrubu: Dreviny rastú ponad priľahlú komunikáciu a ohrozujú občanov pohybujúcich sa v tejto lokalite. Dreviny sú čiastočne preschnuté a naklonené nad komunikáciu.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

05.09.2017 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 4.8.2017 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Márie Slosiarikovej, bytom Ul. Jesenského 1077/20,  010 01 Žilina, konanie na výrub  8 ks drevín a cca 200 m2 krovinatého porastu, rastúcich na pozemku par č. KN 1871 v k. ú. Veľká Bytča vo vlastníctve žiadateľa.
Zoznam drevín: 3 ks – breza, 4 ks – smrek, 1 – ks lipa, krovinatý porast  - prevažne vŕba a topoľ. Dôvod výrubu: Žiadateľ má záujem pozemok vyčistiť, odstrániť náletové dreviny a kroviny a pozemok ponúknuť na výstavbu rodinných domov.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

18.08.2017 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 18.8.2017 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Technické služby mesta Bytča Ul. Hlinická 403, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 3020/7 na Ul. Brezovej 1013  v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 1 ks – orech. Dôvod výrubu: Drevina vyrastá v zelenej časti pozemku, na ktorej majú obyvatelia bytového domu záujem vybudovať chodník a parkovisko. Predmetná stavba bola schválená uznesením MZ č., 69/2017 na zasadnutí MZ Bytča 29.6.2017.Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

23.08.2017 Oznam

Na základe obhliadky pristúpi Mesto Bytča dňa 24.08.2017 k nutnému výrubu 1 ks dreviny druh pagaštan konský na Ul. S. Sakalovej, nakoľko jeho kmeň je dutý vyschnutý a javí znaky napadnutia hubovou chorobou, čím je potencionálnym nebezpečenstvom pre pohyb automobilov a chodcov na Ul. S. Sakalovej. Na základe uvedených skutočností mesto Bytča, ako príslušný orgán ochrany prírody  využije príslušné ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody v znení neskorších predpisov a zabezpečí nutný výrub uvedenej dreviny

11.04.2017 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 7.04.2017 začalo na základe podnetu TSMB, Hlinická cesta 403, 014 01 Bytča,  konanie na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku par č. KN 3526/1 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 1 ks – smrekovec opadavý. Dôvod výrubu: Drevina rastie na vo svahu brehu rieky Petrovička v Bytči a koreňovým systému narušuje kanalizáciu na križovatke Ul. Okružná a Kvetná.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

15.03.2017 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 14.3.2017 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Mariána Reka, bytom, Ul. T. Rúžičku 2185/9, 010 01 Žilina,  konanie na výrub  dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 820/2 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 2 ks – breza, 3 ks - tuja , 3 ks - tis, 2 ks - jedľa, 3 ks - smrek  a krovín rôzneho druhového zloženia. Dôvod výrubu: Dreviny sú vysoké, prevyšujú strechu priľahlej budovy a odlomenie vetiev a prípadne časti stromov môže spôsobiť ohrozenie zdravia a života človeka a vzniku škody na majetku. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

13.03.2017 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 13.3.2017 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Pavol Šupík,  bytom, Ul. Švecova 475/20, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 138/6 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 2 ks – smrek. Dôvod výrubu: Drevina vyrastá príliš blízko stavby je prerastená  poškodzuje stavbu. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

13.03.2017 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 8.3.2017 začalo na základe žiadosti od žiadateľa MVDr. Ladislav Skotnický, bytom, Ul. Kollárova  627, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 1191 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 2 ks – tuja. Dôvod výrubu: Drevina vyrastá priamo spopod hrobu a tento  poškodzuje. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

13.03.2017 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 8.3.2017 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Peter Vozárik, bytom, Ul. Bottova 1149/12, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 692/2 v k. ú. Hrabové.
Zoznam drevín: 1 ks – lipa. Dôvod výrubu: Drevina vyrastá príliš blízko stavby je prerastená  poškodzuje stavbu. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

09.03.2017 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.2.2016 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Gajdošová Helena, bytom, Ul. Javorová 1010/5, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 1191 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 4 ks – tuja. Dôvod výrubu: Dreviny rastú bezprostrednej blízkosti hrobov nie ktoré priamo z hrobu a tieto  poškodzujú a dvíhajú. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na dresu: aukcie@bytca.sk.

09.03.2017 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 9.03.2017 začalo na základe podnetu TSMB, Hlinická cesta 403, 014 01 Bytča,  konanie na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemku par č. KN 3020/7 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 2 ks – javor a 3 ks - smrek. Dôvod výrubu: Dreviny rastú na sídlisku v Bytči a pri bytových domoch v nevhodnej vzdialenosti od bytových domov č. 1013 na Ul. Brezovej a č. 1019 na Ul. Gaštanovej
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

08.03.2017 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.3.2017 začalo na základe žiadosti od žiadateľa, Jozef Kovalčík, Nezbudská Lúčka 69, 013 24 Strečno, konanie na výrub  drevín rastúcich na pozemku par č. KNC 1017/4, 519 a 520  v k. ú. Hliník nad Váhom.
Zoznam drevín: 1 ks – vŕba, 1 ks – topoľ, 1 ks - jelša a náletových krovín o výmere cca 400 m2. Dôvod výrubu: Žiadateľ má záujem vyčistiť pozemok a dreviny vyťažiť pre svoju potrebu. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

08.03.2017 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 7.3.2017 začalo na základe žiadosti od žiadateľa, Miloša Poliaka, Pšurnovická 1051/32, konanie na výrub  drevín rastúcich na pozemku par č. KNC 2963/37  v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 7 ks – smrek. Dôvod výrubu: Obava žiadateľa, že na pozemku budú vyvrátené ďalšie dreviny, ktoré ohrozia bezpečnosť na miestnych komunikáciách a stavby na okolitých pozemkoch. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

02.03.2017 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.3.2017 začalo na základe žiadosti od žiadateľa, Vengrický Juraj, Ul. Thurzova 965, 014 01 Bytča, konanie na výrub  drevín rastúcich na pozemku par č. KNC 655/1 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 4 ks –smrek, 1 ks - pagaštan a náletových krovín. Dôvod výrubu: Žiadateľ má záujem vyčistiť pozemok od prestárlych drevín a zároveň umožniť prístup pre zateplenie bytového domu. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

02.03.2017 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.3.2017 začalo na základe žiadosti od žiadateľa, Oľga Harciníková, Pšurnovice 133, 014 01 Bytča, konanie na výrub  drevín rastúcich na pozemku par č. KNC 3310, 3309 a 3311/1 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 8 ks – borovica a náletových krovín. Dôvod výrubu: Žiadateľ má záujem vyčistiť pozemok a dreviny vyťažiť pre svoju potrebu. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

27.02.2017 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 27.2.2017 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Jozefa Ačjaka, Ul. Družstevná 1067, 014 01 Bytča, konanie na výrub  2 ks drevín rastúcich na pozemku par č. KNC 3020/7 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 5 ks – agát. Dôvod výrubu: Jedná sa o silne preschnuté až vyschnuté dreviny z ktorých opadávajú kostrové konáre a ohrozujú premávku na priľahlej komunikácii, zasahujú do vedenia el. energie a mestského rozhlasu. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

27.02.2017 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 27.02.2017 začalo na základe podnetu TSMB, Hlinická cesta 403, 014 01 Bytča,  konanie na výrub 11 ks drevín rastúcich na pozemku par č. KN 3020/7 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 2 ks – javor a 1 – ks lipa. Dôvod výrubu: Dreviny rastú na Ul. Gaštanovej, resp. Lúčnej v Bytči. Dreviny rastú na sídlisku v Bytči a javory sú v zlom zdravotnom stave, opadávaním konárov predstavujú nebezpečenstvo pre okoloidúcich a lipa je vo výške kmeňa cca 130 cm rozdvojená a má poškodený kmeň.
 Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

23.02.2017 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 17.2.2017 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bytča, Námestie SR č. 2,   014 01 Bytča, konanie na výrub  3 ks drevín rastúcich na pozemku par č. KNC 1191/1 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 3 ks – tuja. Dôvod výrubu: Dreviny boli nasadené v tesnej blízkosti kostola sv. Barbory na cintoríne v Bytči a poškodzujú fasádu a základy kostola. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

13.02.2017 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 13.02.2017 začalo na základe podnetu TSMB, Hlinická cesta 403, 014 01 Bytča,  konanie na výrub 11 ks drevín rastúcich na pozemku par č. KN 3020/7 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 11 ks – breza. Dôvod výrubu: Dreviny rastú na Ul. Komenského v Bytči a  rastú v  trase budúceho chodníka k ZŠ na Ul. mieru a k MŠ na Ul. Dostojevského. Dreviny bránia vybudovaniu chodníka, ktorý umožní bezpečný pohyb žiakov a občanov mesta v uvedenej lokalite. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

26.01.2017 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.2.2016 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Zuzana Šušlíková, Ul. Okružná 1395/30, 014 01 Bytča, konanie na výrub  1 ks dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 3006/20 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 1 ks – smrekovec opadavý,. Dôvod výrubu: Po výstavbe rodinného domu a oplotenia okolo neho dochádza k poškodzovaniu oplotenia a drevina je čiastočné vyschnutá zasahuje do vedenia elektrickej energie.  Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

01.12.2016 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.2.2016 začalo na základe žiadosti od žiadateľa MVDR. Ladislava Skotnického, Kollárova 627/2, 014 01 Bytča, konanie na výrub  1 ks dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 627/25 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 1 ks – smrek,. Dôvod výrubu: Celková rekonštrukcia bytového domu, dreviny rastú v priestore stavby lešenia. Strom je prerastený a vzhľadom na výšku je nebezpečný pre okolie, elektrické vedenie a korene narušujú chodník.  Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

25.11.2016 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.2.2016 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Štefana Gálika, Ul. mieru 987/5, 014 01 Bytča, v zastúpení vlastníkov bytov v bytovom dome, konanie na výrub  4 ks drevín rastúcich na pozemku par č. KNC 3020/7 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 1 ks – smrek, 3 ks - tuja. Dôvod výrubu: Tienenie okien, zlý zdravotný stav drevín. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

22.11.2016 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.2.2016 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Mária Feješová, Javorová 1010/5, 014 01 Bytča, v zastúpení vlastníkov bytov v bytovom dome na Ul. Javorovej 1010/5, 014 01 Bytča konanie na výrub  2 ks drevín rastúcich na pozemku par č. KNC 3020/7 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 2 ks – smrek, 2 ks. Dôvod výrubu: Celková rekonštrukcia bytového domu, dreviny rastú v priestore stavby lešenia. Obava, že pri nepriaznivých poveternostných podmienkach dôjde k poškodeniu fasády nehnuteľnosti, tienenie. Poškodzovanie a ohrozovanie obyvateľov.  Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

07.11.2016 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.2.2016 začalo na základe žiadosti od žiadateľa TEZAR, s. r. o. Thurzova 963, 014 01 Bytča, v zastúpení vlastníkov bytov v bytovom dome na Ul. Brezovej 1015/1, 014 01 Bytča konanie na výrub  4 ks drevín rastúcich na pozemku par č. KNC 3020 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 1 ks – smrek, 2 ks – breza, 1 – ks tuja. Dôvod výrubu: Obava, že pri nepriaznivých poveternostných podmienkach dôjde k poškodeniu fasády nehnuteľnosti, tienenie. Poškodzovanie a ohrozovanie obyvateľov.. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

25.10.2016 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 24.10.2016 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Ing. Zdenky Štrbovej, bytom, Ul. Pšurnovická 1283/78 1014/7, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  krovín rastúcich na pozemkoch par č. KN 3290, 3307/1, 3307/2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: kroviny – vŕba, jelša lieska, malinčie Dôvod výrubu: Vyčistenie pozemkov od náletových krovín. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

25.10.2016 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.10.2016 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Beáty Smatanovej, bytom, Ul. Gaštanova 1019/8 1014/7, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 3020/99 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 1 ks – javor Dôvod výrubu: Dreviny rastú v bezprostrednej blízkosti bytového domu a zasahuje do balkónov bytov poškodzuje a znečisťuje fasádu domu. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

19.09.2016 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.2.2016 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Žaneta Pániková, bytom, Ul. Červeňanského 570/43, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 387 a 388 v k. ú. Pšurnovice.
Zoznam drevín: 10 ks – borovica, 5 ks – dub, 15 ks – smrek a cca 5000 m2 krovinových porastov rôzneho druhového zloženia väčšinou hrab, vŕba. Dôvod výrubu: Jedná sa o náletové dreviny a žiadateľ má záujem predmetný pozemok vyčistiť a využívať. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

19.09.2016 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.2.2016 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Juraja Vengrického, bytom, Ul. Thurzova 965, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 2903 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 9 ks – ihličnany 12 ks listnaté dreviny a kroviny. Dôvod výrubu: Dreviny rastú vo svahu a hrozí ich pád a poškodenie majetku a ohrozenie zdravia občanov. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

07.09.2016 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.2.2016 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Viery Rehákovej, bytom, Ul. Javorová 1000/12, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 1191 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 1 ks – tuja. Dôvod výrubu: Drevina vyrastá priamo z hrobu a tento  poškodzuje. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

07.09.2016 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.2.2016 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Dezidera Geru, bytom, Ul. Lúčna 1014/7, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 1191 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 2 ks – tuja. Dôvod výrubu: Dreviny rastú v bezprostrednej blízkosti hrobového miesta a poškodzujú a znečisťujú hrob. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

05.08.2016 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.2.2016 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Miroslava Dorčiaka, bytom, Ul. Gaštanová 1008, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 3020 v k. ú. Veľká Bytča.

Zoznam drevín: 4 ks – smrek. Dôvod výrubu: Dreviny rastú v bezprostrednej blízkosti bytového domu a poškodzujú stenu domu. V súčasnosti sa bytový dom zatepľuje a dreviny bránia prístupu mechanizmov k domu a výstavbe lešenia. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

20.05.2016 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.09.2015 začalo na základe žiadosti od žiadateľa MATTES Slovakia, s. r. o. Hollého 1178, 014 01 Bytča, konanie na výrub dreviny na pozemku par č. KN 919/27 v k. ú. Veľká Bytča vo vlastníctve žiadateľa.
Zoznam drevín: topoľ – 1 ks. Dôvod výrubu: Drevina je silne preschnutá olamujú sa kostrové konáre a ohrozujú svoje okolie a majetok organizácie.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

20.05.2016 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.5.2016 začalo na základe podnetu TSMB, Hlinická cesta 403, 014 01 Bytča,  konanie na výrub drevín na pozemku, par č. KNE 294. v k. ú. Malá Bytča.
Zoznam drevín: jedľa – 2 ks. Dreviny rastú na cintoríne v mestskej časti Malá Bytča, pri vchode do jeho areálu a ohrozujú priľahlé hroby.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

18.03.2016 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.2.2016 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Peter Mičiník, bytom, Ul. Mieru 987, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 279 v k. ú. Mikšová.
Zoznam drevín: 4 ks – jaseň, 6 ks dub, 1 ks - lipa. Dôvod výrubu: Vyčistenie pozemku od drevín, ktoré zatieňujú pozemok a ohrozujú rodinný dom žiadateľa. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

15.03.2016 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.2.2016 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Elena Žideková, bytom Ul. Predmestská 1711/50, 010 01 Žilina,  konanie na výrub  dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 3108/1 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: Bližšie neurčený počet, ktorý bude určený na základe obhliadky –  topoľ balzamový. Dôvod výrubu: Vyčistenie pozemku od vyschnutých jedincov a následná úprava terénu. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

15.03.2016 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.2.2016 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Ján Rumana a manž. Anna, bytom Ul. Červeňanského 615/89, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  28 ks dreviny rastúcej na pozemku par č. KNE 2416 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 20 ks – borovica, 1 ks - smrek, . Dôvod výrubu: Vyčistenie pozemku a použitie drevnej hmoty pre vlastné potreby. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

11.03.2016 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 9.3.2016 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Zuzana Holášová, bytom Ul. Okružná 1395/30, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  3 ks dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 3006/2 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 2 ks – smrek, 1 ks tuja. Dôvod výrubu: Predmetné dreviny bránia vjazdu na pozemok na ktorom sa realizuje výstavba novostavby rodinného domu. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa  § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

02.03.2016 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 26.2.2016 začalo na základe žiadosti od žiadateľa vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Ul. Lúčna 1009/23, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  2 ks dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 3020 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 1 ks – smrek, 1 ks - borovica. Dôvod výrubu: Poškodzovanie novozateplenej fasády bytového domu a výrub vyschnutej dreviny. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

02.03.2016 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 3.2.2016 začalo na základe žiadosti od žiadateľa vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Ul. Lúčna 1014/3 a 1014/5, 014 01 Bytča,  konanie na výrub  2 ks dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 3020 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 2 ks – smrek. Dôvod výrubu: Poškodzovanie novozateplenej fasády bytového domu. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

01.03.2016 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.10.2015 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Stanislav Harciník, Hliník nad Váhom č. 441,  konanie na výrub  1 ks dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 596 v k. ú. Mikšová.
Zoznam drevín: 1 ks – lipa. Dôvod výrubu: Na predmetnom pozemku rastie drevina lipa.  Dreviny je  na päte kmeňa vyhnitá a koruna je polámaná a ohrozuje priľahlú nehnuteľnosť. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

17.02.2016 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 15.02.2016 začalo na základe žiadosti od žiadateľa SBD Bytča, Námestie Slovenskej republiky č. 24/24, 014 01 Bytča,  konanie na výrub drevín, rastúcich na pozemku par č. KN 3020/7 vo vlastníctve mesta Bytča (sídlisko) a pozemok par č. KN 1327/1 (Úvažie).
Zoznam drevín: 8 ks – borovica, 3 ks - smrek. Dôvod výrubu: Jedná sa o nutný výrub drevín v rámci zabezpečenia ochrany zateplení fasády bytového domu č. 1149/14, Bytča a bytových domov na Ul. Lúčnej a Gaštanovej. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.


04.02.2016 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.02.2016 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Slávka Pradeniaková, Ul. Kukučínova 234/4,  014 01 Bytča,  konanie na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 1010/4, v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 1 ks – smrek. Dôvod výrubu: Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach, možnosť ohrozenia zdravia a majetku žiadateľa a susedných nehnuteľností, ako aj vedenia elektrickej energie. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.


25.01.2016 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.10.2015 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Libor Rybanský,  M. Šinského 671/3, 010 07 Žilina,  konanie na výrub 10 ks drevín rastúcich na pozemkoch par č. KNC 3155/45, 51, 43 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 9 ks – jabloň, 1 k – vŕba ovocné stromy Dôvod výrubu: Výstavba odbočovacieho pásu, komunikácie. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk


11.01.2016 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.10.2015 začalo na základe žiadosti od žiadateľa PhDr. Martina Gácika, Ul. SNP 894/1, 014 01 Bytča, konanie na výrub 34 ks drevín rastúcich na pozemkoch par č. KNC 2963/35, 38, 2969/11, 12 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 6 ks – smrek, 1 ks – borovica, 5 ks – tuja, 1 ks – čerešňa, 10 ks – jabloň, 1 ks – vŕba, 10 ks – ovocné stromy Dôvod výrubu: Výstavba komunikácie. Na stavbu bolo Stavebným úradom v Bytči vydané stavebné povolenie, pod č. VaŽP/487/2014 - Sk. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.


18.12.2015 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 18.12.2015 začalo na základe žiadosti od žiadateľa SBD Bytča, Námestie Slovenskej republiky č. 24/24, 014 01 Bytča,  konanie na výrub drevín, rastúcich na pozemkoch par č. KN 1327/1 vo vlastníctve mesta Bytča.
Zoznam drevín: 4 ks – borovica. Dôvod výrubu: Jedná sa o nutný výrub dreviny v rámci zabezpečenia ochrany zateplení fasády bytového domu č. 1149/14, Bytča.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.


17.12.2015 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.10.2015 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Ing. Stanislava Chúru, bytom Hliník nad Váhom 258, 014 01 Bytča,  konanie na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 1010/1 v k. ú. Hliník nad Váhom, LV nezaložený v majetku ŽSK a správe SSC.
Zoznam drevín: 1 ks – borovica Dôvod výrubu: Na predmetnom pozemku – pozemok v krajnici št. cesty II/507, rastie drevina borovica, ktorá zasahuje do vetvenia vedenia elektrickej energie a telekomunikačných káblov. Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach neustále dochádza ku skratom a výpadkom elektrickej energie. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.


27.11.2015 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 27.11.2015 začalo na základe podnetu TSMB, Hlinická cesta 403, 014 01 Bytča,  konanie na výrub, mulčovanie krovín par č. KNE 3007/1. v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam krovín: cca 4.500 m2 – nálet vŕba, javor, hloh, ruža. Dôvod výrubu: Kroviny sa nekontrolovane rozrastajú v lokalite Kaplnka v Bytči popri korčuliarskom chodníku. Okolité pozemky sú udržiavané a predmetné pozemky zarastajú a rozširujú sa do okolia. Lokalita je využívaná ako korčuliarsky chodník a oddychová zóna.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.


23.11.2015 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.10.2015 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Špeciálna základná škola s materskou školou internátnou, Ul. Mičurova, 364/1014 01 Bytča,  konanie na výrub  ks dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 1193 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín:  ks – smrek Dôvod výrubu: Na predmetnom pozemku rastú vysoké dreviny smreky. Rastú v areáli cintorína v Bytči a bezprostrednej blízkosti oplotenia areálu  špeciálnej základnej školy, ktoré poškodzujú. Dreviny sú silne preschnuté a ohrozujú deti pohybujúce sa v areáli školy. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.


23.11.2015 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.10.2015 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Juraja Holáčika, bytom Hliník nad Váhom 103, 014 01 Bytča,  konanie na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 46 v k. ú. Hliník nad Váhom.
Zoznam drevín: 1 ks – orech Dôvod výrubu: Konáre dreviny  zasahujú do rozvodov elektrickej energie. Kmeň dreviny je prehnitý a čiastočne dutý. Ohrozuje okoloidúcich a taktiež priľahlú nehnuteľnosť. Konáre boli už niekoľkokrát zlomené. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.


23.11.2015 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.11.2015 začalo na základe podnetu TSMB, Hlinická cesta 403, 014 01 Bytča,  konanie na výrub 3 ks dreviny rastúcich na pozemku par č. KN 7721/1 v k. ú. Veľká Bytča, a 1 ks. dreviny breza na pozemku par č. 3020/84 v k. ú. Veľká Bytča (areál MŠ na Ul. Dostojevského) .
Zoznam drevín: 1 ks – smrek, 1 ks breza 2 ks smrek Dôvod výrubu: Dreviny rastú na Ul. Thurzovej Bytči, Mieru a v areáli MŠ na Ul. Dostojevského v Bytči. Dreviny rastú v bezprostrednej blízkosti bytových domov domu č. na Ul. Thurzovej a Ul. mieru. Svojimi konármi úplne zatieňuje okná bytov, resp. poškodzujú fasádu a strechu priľahlého domu. Breza rastie v MŠ na Ul. Dostojevského je preschnutá ohrozuje deti pohybujúce sa v areáli MŠ.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.


18.11.2015 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.11.2015 začal na základe podnetu TSMB, Hlinická cesta 403, 014 01 Bytča,  konanie na výrub 5 ks drevín rastúcich na pozemku par č. KN 294 v k. ú. Malá Bytča a pozemok par č KN 1191 v k. ú. Veľká Bytča.
Zoznam drevín: 4 ks – tuja a 1 ks dub. Dôvod výrubu: Dreviny rastú na cintoríne v Malej Bytči, resp. cintoríne v Bytči. Dub je po údere bleskom poškodený má vyschnutú hornú časť koruny a tuje rastú v bezprostrednej blízkosti hrobov ktoré poškodzujú.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.


10.11.2015 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.10.2015 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Imricha Gajdošíka, bytom Hliník nad Váhom 266, 014 01 Bytča, konanie na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 1010/1 v k. ú. Hliník nad Váhom, v majetku ŽSK a správe SSC.
Zoznam drevín: 1 ks – vŕba Dôvod výrubu: Na predmetnom pozemku – pozemok v krajnici št. cesty II/507. Drevina bola už niekoľkokrát zlomená a dosahuje do vedenia elektrickej energie a telekomunikačného kábla. Olamovaním konárov dochádza k ohrozovaniu chodcov automobilov prechádzajúcich po štátnej ceste. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.


icopdf Výrub drevín na vodnom toku Váh (PDF, 69 KB)


09.10.2015 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.09.2015 začalo na základe žiadosti od žiadateľa PhDr. Martina Gácika, bytom SNP 894/1, 014 01 Bytča, konanie na výrub krovín a zmladených drevín po predchádzajúcom výrube o ploche cca 500 m2 na pozemku par č. KNC 3721 a 2650 v k. ú. Veľká Bytča v spoluvlastníctve žiadateľa.
Zoznam drevín: cca 500 m2 – vŕba, jelša trnka. Dôvod výrubu: Vyčistenie pozemku (kultúra - ostatná plocha a zastavané plochy a nádvoria) od náletových drevín a vytýčenie hraníc pozemku.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.


06.10.2015 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.9.2015 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Štefana Šušolu, bytom Malá Bytča 10, 014 01 Bytča,  konanie na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 311/2 v k. ú. Malá Bytča vo vlastníctve žiadateľa.
Zoznam drevín: 1 ks – lipa Dôvod výrubu: Drevina vzhľadom na svoj vzrast a vek ohrozuje opadom suchých konárov ploty a susedné nehnuteľnosti . Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.


06.10.2015 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 30.9.2015 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Petra Kulíška, bytom Ul. Pšurnovická 1329/62A, 014 01 Bytča,  konanie na výrub 9 ks drevín rastúcich na pozemku par č. KNC 1926/1 v k. ú. Veľká Bytča, v spoluvlastníctve žiadateľa.
Zoznam drevín: 6 ks – smrekovec opadavý, 2 ks – borovica, 1 – ks breza. Dôvod výrubu: Dňa 30.9.2015, bola pod č. VaŽP/372/2015 podaná na stavebný úrad v Bytči žiadosť o vydanie územného rozhodnutia, za účelom realizácie stavby „Koliba na vŕšku“. Pre potreby výstavby a prístupu bude potrebné uvedené dreviny vyrúbať. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.


28.07.2015 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 12.01.2015 začal na základe podnetu TSMB, Hlinická cesta 403, 014 01 Bytča, MsÚ Bytča, Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča, konanie na výrub 3 ks dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 3020 v k. ú. Veľká Bytča vo vlastníctve Mesta Bytča.
Zoznam drevín: 3 ks – javor. Dôvod výrubu: Dreviny majú poškodené kmene, poškodenú a olúpanú borku, sú vyschnuté, majú čiastočne obnažený koreňový systém, a konáre korún sú suché a opadávajú.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.


23.07.2015 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.7.2015 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Ing. Petra Maceka, bytom Ul. Gaštanová 1004/15, 014 01 Bytča, konanie na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 222/4 v k. ú. Hliník nad Váhom vo vlastníctve žiadateľa.
Zoznam drevín: 1 ks – smrek Dôvod výrubu: Na predmetnom pozemku bude realizovaná výstavba rodinného domu, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie č. VaŽP/285/2015 zo dňa 16.7.2015. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.


22.07.2015 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.3.2015 začalo na základe žiadosti od žiadateľa PhDr. Martina Gácika, bytom Ul. SNP 844/1, 014 01 Bytča, konanie na výrub krovín rastúcich na pozemku par č. KNC 2215/25, 2215/14, 2216/5 v k. ú. Veľká Bytča vo vlastníctve žiadateľa.
Zoznam drevín: Kroviny prevažného druhového zloženia vŕba a jelša. Dôvod výrubu: Na uvedených pozemkoch bude realizovaná stavba: „Bytča Ul. Družstevná – rozšírenie NNK, Gácik“, na ktorú bolo vydané stavebným úradom Bytča, stavebné povolenie pod č. VaŽP/72/2015 – Há, zo dňa 9.3.2015. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.


24.06.2015 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.01.2015 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Martina Gajdošíka, bytom Ul. Bottova 1149/16, 014 01 Bytča,  konanie na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 405/5 v k. ú. Hliník nad Váhom v spoluvlastníctve žiadateľa.
Zoznam drevín: 1 ks – smrek Dôvod výrubu: Na predmetnom pozemku bude realizovaná výstavba rodinného domu. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.


19.05.2015 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.5.2015 začalo na základe žiadosti od žiadateľa fy STRABAG pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r.o.
Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, konanie na výrub drevín a krovitých porastov, rastúcich na pozemkoch par č. KN 1355/3 v užívaní Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ Piešťany.
Zoznam drevín: 1 ks – smrek. Dôvod výrubu: Jedná sa o nutný výrub dreviny v rámci realizácie stavby: „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“. Na uvedenú stavbu bolo dňa 26.3.2008, vydané Obvodným úradom životného
prostredia v Žiline, Moyzesova 54, Žilina, stavebné povolenie pod. č. sp. B2008/00003-005/Han, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.5.2008.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.


30.03.2015 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.3.2015 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Melánie Fanovej, bytom Ul. Pšurnovická 1049, 014 01 Bytča,  konanie na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku par č. KNC 2968/1 v k. ú. Veľká Bytča v spoluvlastníctve žiadateľa.
Zoznam drevín: 1 ks – orech, 1 ks - čerešňa. Dôvod výrubu: Suché, polámané a škodcami napadnuté dreviny, ktoré zarastajú do vedenia elektrickej energie. Obnova a čistenie ovocnej záhrady.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.


24.03.2015 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.01.2015 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Ladislava Šamaja, bytom Malá Bytča č. 78, 014 01 Bytča,  konanie na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 380 v k. ú. Hliník nad Váhom vo vlastníctve žiadateľa.
Zoznam drevín: 2 ks – jedľa Dôvod výrubu: Dreviny rastú v strede záhrady žiadateľa, ohrozujú rodinný dom a priľahlé elektrické vedenie.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk


23.03.2015 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.3.2015 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Ľubomíra Laurenčíka, bytom Pšurnovice 137, 014 01 Bytča, konanie na výrub drevín rastúcich na pozemku par č. KNE 645 v k. ú. Pšurnovice vo vlastníctve žiadateľa.
Zoznam drevín: smrek, breza, jelša, čerešňa, hrab + krovinatý porast. Dôvod výrubu: Jedná sa o samovoľný nálet drevín rôzneho druhového zloženia a žiadateľ má zámer pozemok vyčistiť za účelom jeho ďalšieho využívania.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk

 

12.03.2015 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.3.2015 začalo na základe žiadosti od žiadateľa fy Vodohospodárske stavby – ekologický podnik, a. s. Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava,  konanie na výrub drevín, rastúcich na pozemkoch par č. KN 407/8, 407/1, 214/9, 214/2 v k. ú. Malá Bytča, vo vlastníctve SEVAK, a. s., Bôrická cesta  1960, Žilina, resp. v správe SPF – Bratislava, Búdkova 36, Bratislava.
Zoznam drevín: 2 ks – smrek, 1 ks – orech. Dôvod výrubu: Jedná sa o nutný výrub drevín v rámci realizácie stavby: „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“. Na uvedenú stavbu bolo dňa 26.3.2008, vydané Obvodným úradom životného prostredia v Žiline, Moyzesova 54, Žilina, stavebné povolenie pod. č. sp. B2008/00003-005/Han, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.5.2008.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.


11.03.2015 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.01.2015 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Tatiany Tkáčikovej, bytom Malá Bytča 73, 014 01 Bytča, konanie na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 8 v k. ú. Malá Bytča vo vlastníctve žiadateľa.
Zoznam drevín: 1 ks – smrek. Dôvod výrubu: Drvina rastie v tesnej blízkosti rodinného domu, ničí jeho strechu a fasádu. Cez stanovište dreviny bude realizovaná kanalizačná prípojka.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.


09.03.2015 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.3.2015 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Mgr. Lenky Ferenčákovej, bytom Hliník nad Váhom 22, 014 01 Bytča, konanie na výrub 5 ks dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 138 v k. ú. Hliník nad Váhom vo vlastníctve žiadateľa.
Zoznam drevín: 5 ks – jabloň. Dôvod výrubu: Suché, polámané a škodcami napadnuté dreviny. Obnova a čistenie ovocnej záhrady.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

 

04.03.2015 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 4.3.2015 začalo na základe žiadosti od žiadateľa fy STRABAG pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r.o. Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, konanie na výrub drevín a krovitých porastov, rastúcich na pozemkoch par č. KN 3519, 2242 a 2169 v správe Urbárske spolumajiteľstvo – pozemkové spoločenstvo, Ul. E. Lániho č. 253/1, 014 01 Bytča.

Zoznam drevín: 4 ks – topoľ a krovité porasty o ploche cca 300 m2, prevažného druhového zloženia vŕba, jelša a topoľ. Dôvod výrubu: Jedná sa o nutný výrub náletových drevín v rámci realizácie stavby: „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“. Na uvedenú stavbu bolo dňa 26.3.2008, vydané Obvodným úradom životného prostredia v Žiline, Moyzesova 54, Žilina, stavebné povolenie pod. č. sp. B2008/00003-005/Han, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.5.2008.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

 

25.02.2015 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 12.01.2015 začalo na základe podnetu MsÚ Bytča, Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča,  konanie na výrub 2 ks dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 3020 v k. ú. Veľká Bytča vo vlastníctve Mesta Bytča.

Zoznam drevín: 2 ks – borovica. Dôvod výrubu: Dreviny majú čiastočne obnažený koreňový systém, rasti v zelenom páse na Ul. Gaštanovej v blízkosti bytového  domu 1007. Dreviny sú čiastočne vyschnuté a naklonené nad priľahlé parkovisko, čím ohrozujú okoloidúcich a zaparkované automobily.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

 

17.02.2015 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.01.2015 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Ivana Šebeňu, bytom Pšurnovice 150, 014 01 Bytča, konanie na výrub 7 ks dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 735 a 736 v k. ú. Pšurnovice v spoluvlastníctve žiadateľa.
Zoznam drevín: 7 ks – smrek. Dôvod výrubu: Vyčistenie pozemku (kultúra - orná pôda a TTP) od náletových drevín.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

 

16.02.2015 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.01.2015 začalo na základe podnetu MsÚ Bytča, Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča,  konanie na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 787/11, 14 v k. ú. Veľká Bytča vo vlastníctve Mesta Bytča - Ul. Thurzova.

Zoznam drevín: 4 ks - smrek. Dôvod výrubu: Dreviny rastú v bezprostrednej blízkosti bytového domu č. na Ul. Thurzovej č. 962/5 a svojim vzrastom bytový dom prevyšujú a bytový dom úplne zatieňujú, zároveň vrastajú do vedenia elektrickej energie.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

 

13.02.2015 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 12.01.2015 začalo na základe podnetu MsÚ Bytča, Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča,  konanie na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 1358 v k. ú. Veľká Bytča vo vlastníctve Mesta Bytča.
Zoznam drevín: 1 ks – smrek. Dôvod výrubu: Drevina má čiastočne obnažený koreňový systém, rastie v zelenom páse na Ul. Hlinickej v blízkosti rodinného domu a jej celkový zdravotný stav a habitus ohrozuje priľahlý rodinný dom, pričom dochádza pravidelne k poškodzovaniu jeho strechy.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk

 

12.02.2015 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.01.2015 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Mariána Dodeka, bytom Sídlisko č. 388, 013 62 Veľké Rovné,  konanie na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku par č. KNC 380 v k. ú. Hliník nad Váhom v spoluvlastníctve žiadateľa.
Zoznam drevín: 1 ks – orech vlašský Dôvod výrubu: Suché, polámané dreviny a jej celkový zdravotný stav ohrozuje rodinný dom č. 351..
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: aukcie@bytca.sk.

 

10.02.2015 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Bytča, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.01.2015 začalo na základe žiadosti od žiadateľa Miloša Randu, bytom Hlboké nad Váhom 90, 014 01 Bytča, konanie na výrub 15 ks drevín rastúcich na pozemku par č. KNE 943 v k. ú. Hliník nad Váhom vo vlastníctve Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
Zoznam drevín: 10 ks vŕba, 5 ks čerešňa. Dôvod výrubu:Suché, polámané dreviny rastúce na brehu vodného toku.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu:
aukcie@bytca.sk.

 


30.3.2015