Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Štvrtok 21.9.2023.
Meniny má Matúš, zajtra Móric.

logo

Prepravná služba

Prepravná služba sa poskytuje:

1. Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

2. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje posudkom vydaným príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu.

3. Nepriaznivý zdravotný stav fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

4. Podmienky poskytovania prepravnej služby, výšku a spôsob úhrady za prepravnú službu upravuje zmluva o poskytovaní tejto sociálnej služby.

5. Úhrada za prepravnú službu sa určí ako súčin dĺžky prepravnej vzdialenosti a výšky úhrady za 1 kilometer prepravnej vzdialenosti. Dĺžka prepravnej vzdialenosti sa ráta od miesta nástupu žiadateľa prepravnej služby.

6. Úhradu za prepravnú službu platí občan priamou platbou v deň poskytnutia služby vodičovi oproti potvrdenke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko, dátum poskytnutia služby a výška úhrady.

7. Ak je prepravovanou osobou občan, ktorý je držiteľom preukazu ťažko zdravotne postihnutého občana s potrebou sprievodcu, jeho sprievodca neplatí žiadnu úhradu. Túto skutočnosť je nutné preukázať dokladom.


16.2.2017