Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Pondelok 25.9.2023.
Meniny má Vladislav, zajtra Edita.

logo

Výsledky vybavenia petícií

 

11.05.2022 icopdf Zverejnenie výsledku vybavenia petície (PDF, 62 KB)

16.04.2021 icopdf Zverejnenie výsledku vybavenia petície (PDF, 87 KB)

22.10.2020 icopdf Zverejnenie výsledku vybavenia petície (PDF, 35 KB)

19.10.2020 icopdf Zverejnenie výsledku vybavenia petície (PDF, 22 KB)

02.09.2020 icopdf Zverejnenie výsledku vybavenia petície (PDF, 46 KB)

06.07.2020 icopdf Zverejnenie výsledku vybavenia petície (PDF, 92 KB)

16.12.2019 icopdf Zverejnenie výsledku vybavenia petície (PDF, 29 KB)

07.11.2019 icopdf Zverejnenie výsledku vybavenia petície (PDF, 41 KB)

30.09.2019 icopdf Zverejnenie výsledku vybavenia petície (PDF, 35 KB)

10.07.2018 icopdf Zverejnenie výsledku vybavenia petície (PDF, 128 KB)

09.07.2018 icopdf Zverejnenie výsledku vybavenia petície (PDF, 145 KB)

18.01.2018 Zverejnenie výsledku vybavenia petície

Dňa 14.12.2017 bola Mestu Bytča doručená „ Petícia proti výstavbe bytového domu v mestskej časti Hliník nad Váhom, vedľa kamenárstva Lavado“, adresovaná Mestu Bytča, Mestskému zastupiteľstvu a primátorovi mesta.
Obsahom petície je žiadosť obyvateľov mesta Bytča primátorovi Mesta Bytča, aby nevyhovel žiadosti o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby 5-poschodového bytového domu na parc. C-KN č. 595, k.ú. Hliník nad Váhom vedľa kamenárstva Lavado. Mestské zastupiteľstvo v Bytči prijalo vo veci podanej petície uznesenie, ktorého znenie sa zverejňuje v prílohe tohto oznámenia.
icopdf Uznesenie (PDF, 18 KB)

 

22.09.2016 Zverejnenie výsledku vybavenia petície

Dňa 04.03. 2016 bola do podateľne Mestského úradu v Bytči doručená petícia  obyvateľov bytového domu, Námestie  SR č.24,  v Bytči o skrátenie prevádzkovej doby podniku Radničná vináreň so sídlom Námestie SR č.25 v Bytči z času „ do 02:00 a 05:00 hod.“ na čas „ do 22:00 hod“. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení  neskorších predpisov Mesto Bytča  ako príslušný orgán verejnej moci – orgán verejnej správy týmto oznamuje, že predmetná petícia bola prerokovaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bytči, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.09.2016. Mestské zastupiteľstvo v Bytči prijalo vo veci podanej petície uznesenie, ktorého znenie sa zverejňuje v prílohe tohto oznámenia.

06.04.2016 Zverejnenie výsledku vybavenia petície

Dňa 05.4.2016 bola do podateľne Mestského úradu v Bytči doručená „Petícia obyvateľov obce Bytča, mestskej časti Hliník nad Váhom proti vydaniu povolenia na ťažbu štrkopiesku v katastrálnom území Hliník nad Váhom, pozemok parc. č. KN 861/4, 861/5, 861/6."
V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, Mesto Bytča ako príslušný orgán verejnej moci – orgán verejnej samosprávy, týmto oznamuje, že predmetná petícia bola prerokovaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bytči, ktoré sa uskutočnilo dňa 05.04.2016. Mestské zastupiteľstvo v Bytči prijalo vo veci podanej petície uznesenie, ktorého znenie sa zverejňuje v prílohe tohto oznámenia.

17.12.2015 Zverejnenie výsledku vybavenia petície

Dňa 12.10.2015 bola do podateľne Mestského úradu v Bytči doručená „Petícia občanov proti zmene územného plánu mesta Bytča v m.č. Malá Bytča, lokalite 19“. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, Mesto Bytča ako príslušný orgán verejnej moci – orgán verejnej samosprávy, týmto oznamuje, že predmetná petícia bola prerokovaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bytči, ktoré sa uskutočnilo dňa 16.12.2015. Mestské zastupiteľstvo v Bytči prijalo vo veci podanej petície uznesenie, ktorého znenie sa zverejňuje v prílohe tohto oznámenia.

icopdf Výpis uznesenia k petícii (PDF, 18 KB)

15.3.2017