Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Nedeľa 20.1.2019.
Meniny má Dalibor, zajtra Vincent.

logo

Stavebné konania

 

14.01.2019 icopdf Kolaudačné rozhodnutie - Modernizácia železničnej trate Púchov-Žilina (PDF, 49 KB)

09.01.2019 icopdf Oprava chyby v písaní v územnom rozhodnutí - Predĺženie NNK pre IBV Hliník nad Váhom (PDF, 38 KB)

19.12.2018 icopdf Územné rozhodnutie - Predĺženie NNK pre IBV Hliník nad Váhom (PDF, 99 KB)

06.12.2018 icopdf Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Modernizácia železničnej trate Púchov-Žilina (PDF, 49 KB)

29.11.2018 icopdf Stavebné povolenie - Garáž, Hospodárska budova - Mikšová (PDF, 168 KB)

15.11.2018 icopdf Oznámenie o začatí územného konania - Predĺženie NNK pre IBV Hliník nad Váhom (PDF, 43 KB)

06.11.2018 icopdf Stavebné povolenie Bytča - Družstevná - Rozšírenie NNK pre IBV (PDF, 104 KB)

06.11.2018 icopdf Kolaudačné rozhodnutie - Zahustenie TS pri záhradkách (PDF, 56 KB)

25.10.2018 icopdf Stavebné povolenie - RD Bytča (PDF, 98 KB)

25.10.2018 icopdf Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - garáž, hosp. budova Mikšová (PDF, 45 KB)

28.09.2018 icopdf Stavebné povolenie - ZS a RR bod Bytča, Družstevná (PDF, 90 KB)

28.09.2018 icopdf Oznámenie o začatí stavebného konania Bytča - Družstevná - Rozšírenie NNK pre IBV  (PDF, 42 KB)

28.09.2018 icopdf Zmena lehoty ukončenia stavby Hliník nad Váhom: Rozšírenie NNK (PDF, 41 KB)

12.09.2018 icopdf Oprava chyby v písaní v stavebnom povolení - Spinacia stanica - Bytča - hala PREMAT (PDF, 36 KB)

12.09.2018 icopdf Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Novostavba rodinného domu (PDF, 56 KB)

10.08.2018 icopdf Územné rozhodnutie - Bytové domy Bytča (PDF, 209 KB) icopdf Situácia - výkres č. 4 (PDF, 1 MB)

06.08.2018 icopdf Stavebné povolenie - Elektrické napojenie haly PREMAT (PDF, 105 KB)

31.07.2018 icopdf Územné rozhodnutie - rozšírenie vodovodu Hliník nad Váhom (PDF, 646 KB)

30.07.2018  icopdf Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou – Slovak Telekom  a.s. (PDF, 189 KB)

18.07.2018 icopdf Stavebné povolenie - Elektrické napojenie haly PREMAT (PDF, 94 KB)

16.07.2018 icopdf Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytového domu (PDF, 74 KB)

09.07.2018 icopdf Územné rozhodnutie - Optický kábel Hrabové (PDF, 119 KB)

04.07.2018 icopdf Stavebné povolenie Stredoslovenská distribučná a.s. - 10574-Petrovice-smer-Pšurnovice-Rek. VNV č. 182 od 182 (PDF, 1 MB)

03.07.2018 icopdf Oznámenie o začatí kolaudačného konania SSE-D (PDF, 205 KB)

20.06.2018 icopdf Oznámenie o začatí územného konania - Rozšírenie vodovodu Hliník n/Váhom (PDF, 40 KB)

12.06.2018 icopdf Oznámenie o začatí stavebného konania - Spínacia stanica Hala PREMAT (PDF, 49 KB)

12.06.2018 icopdf Oznámenie o začatí stavebného konania - Hliník nad Váhom: Rozšírenie NNK (PDF, 40 KB)

12.06.2018 icopdf Oznámenie o začatí stavebného konania - Elektrické napojenie Hala PREMAT (PDF, 49 KB)

06.06.2018 icopdf Oznámenie o začatí stavebného konania - rekonštrukcia VNV Petrovice (PDF, 41 KB)

05.06.2018 icopdf Oznámenie o začatí stavebného konania - Stavebné úpravy bytového domu č. 1014/1 (PDF, 53 KB)

18.05.2018 icopdf Územné rozhodnutie - Telekomunikačný stožiar, Družstevná ul. (PDF, 82 KB)

12.04.2018 icopdf Územné rozhodnutie - Prívod vody pre IBV Pod Hájom (PDF, 139 KB)

09.04.2018 icopdf Územné rozhodnutie - rekonštrukcia VN linky Pšurnovice (PDF, 97 KB)

28.03.2018 icopdf Územné rozhodnutie - vodovod ul. J. Kráľa (PDF, 112 KB)

28.03.2018 icopdf Územné rozhodnutie - elektrické napojenie - hala PREMAT Hollého ul. (PDF, 86 KB)

26.03.2018 icopdf Oznámenie o začatí územného konania - Telekomunikačný stožiar, Družstevná ul. (PDF, 40 KB)

19.03.2018 icopdf Prerušenie konania - líniová stavba Hrabové (PDF, 42 KB)

12.03.2018 icopdf Stavebné povolenie - Základňová stanica Bytča komín (PDF, 88 KB)

12.03.2018 icopdf Oznámenie o začatí stavebného konania - Vodovod Pšurnovice (PDF, 210 KB)

08.03.2018 icopdf Stavebné povolenie - elektronická komunikačná sieť O2 (PDF, 89 KB)

07.03.2018 icopdf Žiadosť o predloženie architektonických návrhov - Bytča-Úvažie (PDF, 435 KB)

01.03.2018 icopdf Kolaudačné rozhodnutie - Modernizácia trate Púchov – Žilina (PDF, 57 KB)

27.02.2018 icopdf Oznámenie o začatí územného konania - Hala PREMAT elektrické napojenie (PDF, 42 KB)

20.02.2018 icopdf Verejná vyhláška - Situácia osadenia stavby rod. domu (PDF, 150 KB)

15.02.2018 icopdf Oznámenie o začatí územného konania - líniová stavba SSE (PDF, 42 KB)

14.02.2018 icopdf Stavebné povolenie - novostavba rodinného domu (PDF, 100 KB)

12.02.2018 icopdf Oznámenie o začatí územného konania - rekonštrukcia vodovodu v Bytči (PDF, 42 KB)

12.02.2018 icopdf Oznámenie o začatí územného konania - prívod vody pre IBV Pod Hájom (PDF, 42 KB)

08.02.2018 icopdf Oznámenje o začatí konania - ťažba pieskovca - Kolárovice (PDF, 119 KB)


9.4.2018