Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Utorok 26.5.2020.
Meniny má Dušan, zajtra Iveta.

logo

Tomografické posúdenie stromov v Bytči.

Vzhľadom na stále sa prehlbujúce zmeny klímy, ktoré sa dotýkajú aj nášho regiónu, a každoročne sa stupňujúcim a opakujúcim veterným búrkam, vznikajúcimi hlavne v letnom období, začalo už v minulých rokoch mesto Bytča s niektorými opatreniami, ktoré by pomohli eliminovať následky týchto búrok, najmä na porastoch verejnej zelene.

Prvým krokom bolo zabezpečenie projektu komplexnej inventarizácie verejnej zelene na pozemkoch vo vlastníctve mesta a výsledkom tohto projektu z roku 2017, je verejne dostupný postranný baner na webovej stránke mesta Bytča. Na tomto mapovom portáli sú sprístupnené informácie o drevinách v meste ich rozmery, hodnota i navrhované opatrenia na údržbu, resp. nutný výrub, ktoré je možné využívať pri posudzovaní nutných výrubov.

Nakoľko niektoré dreviny rastú v ozaj frekventovaných lokalitách mesta, napr. v centre mesta a obytných zónach, bolo nutné vykonať i dôkladnejšie posúdenie zdravotného stavu týchto drevín. Aj z tohto dôvodu mesto v máji tohto roku pristúpilo k pilotnému projektu: „Tomografické posúdenie 3 ks stromov druhu lipa (Tilia sp.), na Námestí Slovenskej republiky“. Výsledkom tomografického posúdenia stromov v uvedenej lokalite je preverenie ich zdravotného stavu a stanovenie tzv. bezpečnostného faktoru.

Zo záveru posúdenia zdravotného stavu drevín je zrejmé, že tento zodpovedá ich vývojovému štádiu. Stabilita kmeňov v meraných vrstvách je dostatočná a rizikový faktor stability je nad 200%. Z uvedeného vyplýva, že v nasledovnom období budú dreviny monitorované, prípadne ošetrené.

Mesto Bytča má zámer i v nasledujúcom období pokračovať v tomto trende a postupne dať tomografickou technikou posúdiť ďalšie dreviny, ktoré svojou veľkosťou môžu ohroziť majetok, či zdravie občanov.

 

Text: Dušan Beníček

Foto: Zdenka Svrčková

IMG_20190426_131830_1.jpgDSC_6408.JPG


13.5.2019