Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Utorok 19.10.2021.
Meniny má Kristián, zajtra Vendelín.

logo

ZPS a DS JESIENKA je tu už dva roky pre ľudí

16. júla 2014  uplynuli už dva roky, čo boli do Zariadenia pre seniorov JESIENKA v Bytči prijatí prví klienti. Pre niekoho malé výročie, no pre klientov zariadenia ich každodenná „jeseň života“ v ich druhom domove, ktorý tu v JESIENKE našli. Toto malé jubileum si zamestnanci a klienti zariadenia spolu s pani riaditeľkou Mgr. Adrianou Tichou pripomenuli na nedávnom výlete do prírody, kde si v príjemnej atmosfére spoločne zaspievali pri opekaní a varení guláša.

Zariadenie pre seniorov vzniklo rozsiahlou rekonštrukciou priestorov  na prízemí a prvom poschodí  penziónu na Treskoňovej ulici v Bytči. V JESIENKE sa v súčasnej dobe  poskytujú sociálne služby 47 seniorom, u ktorých je odkázanosť na sociálnu starostlivosť zväčša na najvyššom VI. stupni. Klientom je poskytované ubytovanie v jedno a dvojposteľových izbách vybavených vlastným sociálnym zariadením, pričom niekoľko izieb je vybavením prispôsobené potrebám imobilných klientov. Sociálne služby sú poskytované s dôrazom na kvalitu a odbornosť nepretržite 24 hodín denne. K zvýšeniu štandardu prispieva aj poskytovanie  fyzioterapie, čomu slúži na tento účel zariadená malá telocvičňa. Personál zariadenia sa riadi Etickým kódexom a dbá na citlivý  a individuálny prístup ku klientom, orientuje sa najmä na zachovanie súkromia jednotlivca a vo zvýšenej miere aj na hygienu prostredia. Pracovníci ľudským prístupom spríjemňujú pobyt klientom v zariadení, pričom udržiavanie rodinných väzieb je pre nich prioritou a preto sú návštevy blízkych v zariadení vítané denne bez časového obmedzenia. Samozrejmosťou je tu aj poskytovanie zdravotníckych úkonov, ktoré vykonáva kvalifikovaný zdravotnícky personál aj napriek tomu, že tieto úkony nie sú refundované zo  zdravotného  poistenia. Služby v JESIENKE nie sú poskytované iba pre občanov z okresu Bytča, ale sú tu umiestnení aj seniori z okresov Žilina či Martin. Zariadenie spolupracuje aj so vzdelávacou agentúrou VaV, ktorá priamo v priestoroch zariadenia organizuje kurzy opatrovania, pričom účastníci kurzov majú potom možnosť vykonávať v JESIENKE prax a získať tak cenné skúsenosti, potrebné k vykonávaniu opatrovateľskej činnosti.

Okrem sociálnych služieb poskytovaných v Zariadení pre seniorov celoročne je možné v JESIENKE využiť aj služby, ktoré ponúka denný stacionár. Je to starostlivosť o seniorov a ťažko zdravotne postihnuté osoby na obmedzenú časť dňa, kedy sa o nich nemôžu postarať ich rodinní príslušníci a ich starostlivosť zveria dočasne do rúk profesionálov. Takýmto klientom je poskytnutá odborná ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť a strava v priestoroch vyhradených pre denný stacionár.      

Zariadenie disponuje vlastnou kuchyňou a jedálňou. „Pripravujeme stravu nielen pre našich klientov, ale existuje tu aj možnosť stravovania pre dôchodcov a zdravotne postihnuté osoby s trvalým pobytom v meste Bytča a prímestských častiach. Takýmto stravníkom sa obedy dovážajú priamo do ich domácnosti, alebo sa môžu prísť najesť do našej jedálne, pričom cena stravy je rovnaká, vo výške 2,34 eur za jedno hlavné jedlo a polievku“ uvádza riaditeľka zariadenia. „Poplatok za sociálne služby poskytované v ZPS a DS JESIENKA vyplýva z VZN Mesta Bytča č. 4/2012 v znení neskorších dodatkov“ upresnila p. riaditeľka. Bližšie informácie o podmienkach poskytovania stravovania a sociálnych služieb  Vám ochotne podajú vedúca jedálne   p. Kocembová na telefónnom čísle 0948 090 840 a sociálna pracovníčka zariadenia Mgr. Kmeťová na tel. čísle 0948 062 637, alebo každý deň osobne v zariadení JESIENKA.

Aby život v zariadení nebol pre klientov jednotvárny, snaží sa im ho personál  spestrovať rôznymi kultúrnymi a športovými podujatiami  - napr. vo februári bola v zariadení pravá fašiangová veselica s Terchovskou muzikou a vystúpením súboru Súľovčanka,  pri príležitosti Dňa matiek v máji starké prišiel pozdraviť primátor mesta p. Miroslav Minárčik a o program sa postarali pedagógovia a deti zo ZUŠ v Bytči, nedávno sa konal  výlet na chatu spojený s varením guláša a pod. „Možnosti na rozptýlenie našich klientov sú obmedzené a všetky aktivity musia byť prispôsobené hlavne ich zdravotnému stavu a typu handicapu, takže žiaľ niektorých aktivít sa tí ťažšie postihnutí a imobilní klienti vôbec nemôžu zúčastniť. Napr. tento rok máme naplánovaný výlet na Oravskú priehradu a  nakoľko naše zariadenie nemá k dispozícii špeciálne upravené vozidlo, ktoré umožňuje prepravu ľudí odkázaných na invalidný vozík, môžu sa ho zúčastniť iba klienti, ktorí sú mobilní“  s poľutovaním skonštatovala riaditeľka zariadenia Mgr. Tichá. 

Okrem kultúrneho vyžitia sa snažia v zariadení zapájať klientov aj do rôznych športových aktivít – rehabilitačné cvičenia si spríjemňujú napr. hraním hier ako sú petang či kolky. Zaujímavosťou je, že za pomoci dobrovoľníkov majú klienti možnosť vyskúšať si aj jednu z paraolympijských disciplín, ktorou je šport „boccia“. „Je to vlastne obdoba hry petang, ktorá sa hrá v interiéri a je určená najmä pre ľudí s postihnutím horných a dolných  končatín“ upresnila Mgr.Tichá. V zariadení majú klienti k dispozícii aj zapožičaný pingpongový stôl.

Zariadenie venuje pozornosť aj rôznym terapeutickým činnostiam ako animaterapia, ergoterapia, arteterpia a pod. Do JESIENKy napr. pravidelne 1 x týždenne  prichádza pani, ktorá sa venuje canisterapii a so svojou fenkou Lesankou, ktorá je vďačná za každé ľudské pohladenie pripomína starkým čas, kedy sa mnohí z nich  doma starali o vlastného psíka a jej prítomnosť často vyčarí vzácny úsmev na ich perách a rozihrá iskričky radosti v ich očiach.  Aj  výzdobou interiéru a výrobou rôznych drobných dekoratívnych predmetov sa tí zručnejší seniori zaoberajú na tvorivých dielňach, ktoré ochotne prichádza do zariadenia viesť naša dobrovoľníčka Anka, ktorá je síce taktiež imobilná, ale svojím entuziazmom a nápadmi je pre klientov zariadenia veľkou inšpiráciou.   

Popri fyzickej opatere je pre klientov dôležité aj to, že priamo v zariadení môžu nájsť aj duchovnú obrodu. K tomu slúži vysvätená kaplnka Sv. Františka z Assisi situovaná na prízemí zariadenia. Konajú sa tu sväté omše zvyčajne 1-krát do týždňa vo štvrtok a dvere kaplnky sú otvorené aj pre širokú verejnosť.

Na záver p. riaditeľka ZPS a DS JESIENKA pri príležitosti druhého výročia otvorenia zariadenia vyjadrila svoje veľké poďakovanie všetkým sponzorom a dobrovoľníkom, ktorí sú akoukoľvek formou nápomocní personálu a klientom, a v neposlednom rade najmä zriaďovateľovi zariadenia, ktorým je Mesto Bytča  za finančnú podporu, pochopenie  a ústretovosť, s ktorou sa klienti a zamestnanci zariadenia už dva roky stretávajú .

„Sme otvorenou komunitou, ktorá slúži širokej verejnosti a preto ak sa nás chcete niečo opýtať, prípadne sa poradiť s nejakým problémom, sme tu pre ľudí, teda pre Vás“ uzavrela p. riaditeľka.

 

Mgr. Adriana Tichá, riaditeľka zariadenia

 

ZPS a DS JESIENKA je tu už dva roky pre ľudíZPS a DS JESIENKA je tu už dva roky pre ľudíZPS a DS JESIENKA je tu už dva roky pre ľudíZPS a DS JESIENKA je tu už dva roky pre ľudíZPS a DS JESIENKA je tu už dva roky pre ľudíZPS a DS JESIENKA je tu už dva roky pre ľudíZPS a DS JESIENKA je tu už dva roky pre ľudíZPS a DS JESIENKA je tu už dva roky pre ľudíZPS a DS JESIENKA je tu už dva roky pre ľudíZPS a DS JESIENKA je tu už dva roky pre ľudíZPS a DS JESIENKA je tu už dva roky pre ľudíZPS a DS JESIENKA je tu už dva roky pre ľudíZPS a DS JESIENKA je tu už dva roky pre ľudíZPS a DS JESIENKA je tu už dva roky pre ľudí


14.8.2014