Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Štvrtok 30.11.2023.
Meniny má Ondrej, Andrej, zajtra Edmund.

logo

Mestský úrad v Bytči - Kontakty

Adresa na prijímanie zásielok:

Mestský úrad Bytča
Námestie SR 1/1
014 01 Bytča

Úradné hodiny:

Pondelok 7.30 - 15.30 hod.
Utorok: 7.30 - 15.30 hod.
Streda: 7.30 - 16.00 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
zabezpečenie funkčnosti:
pokladňa: 7.30 - 11.30 hod.
podateľňa: 7.30 - 15.30 hod.
overovanie: 7.30 - 15.30 hod.
Piatok: 7.30 - 15.00 hod.
Prestávka na odpočinok a jedenie: 11.30 hod. - 12.00 hod.

Elektronická adresa podateľne: podatelna@bytca.sk

Prehľad prijímaných dátových formátov: .pdf, .doc, .docx, .odt, .ods, .xls, .tif, .jpg, .gif, .png, .wav, .mp3, .ogg, .mpg, .mp4, .zip, .rar


Primátor mesta
Meno: Ing. Miroslav Minárčik
Telefón: 041/507 39 23
Email: primator@bytca.sk

Prednosta úradu
Meno:  Mgr. Marta Mičietová
Telefón: 041/507 39 25
Email: prednosta@bytca.sk

Sekretariát
Meno: Mgr. Mária Klučiarová
Telefón: 041/507 39 24, fax: 041/507 39 12
Email: sekretariat@bytca.sk

Hlavný kontrolór
Meno: Ing. Jarmila Kramarová
Telefón: 041/507 39 30
Email: jarmila.kramarova@bytca.sk

Právnik
Meno: Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Telefón: 041/507 39 31
Email: pravnik@bytca.sk

Referát informatiky
Telefón: 041/507 39 43
Email: msu@bytca.sk

Oddelenie organizačno - správne, školstva, kultúry a sociálnych vecí

Vedúci
Meno: Mgr. Dagmar Papánková
Telefón: 041/507 39 21
Email: dagmar.papankova@bytca.sk

Podateľňa, informácie, referát CO
Meno: Helena Horvátová
Telefón: 041/507 39 26
Email: podatelna@bytca.sk

Referát dopravy (služobné vozidlá), priestupky malolet. a mladist., mestský rozhlas
Meno: Dagmar Ficeková
Telefón: 041/507 39 36
Email: dagmar.ficekova@bytca.sk

Matričný úrad
Meno: Jarmila Šichmanová
Telefón: 041/507 39 38
Email: matrika@bytca.sk

Referát evidencie obyvateľov
Meno: Eva Šamánková
Telefón: 041/507 39 15
Email: eo@bytca.sk

Referát sociálny a bytového hospodárstva
Meno: Mgr. Katarína Korcová, Mgr. Gabriela Cigániková
Telefón: 041/507 39 28
Email: v tvare meno.priezvisko@bytca.sk (bez diakritiky)

Referát školstva
Meno: Ing. Martina Hrobáriková, Dana Hujová
Telefón: 041/507 39 22
Email: v tvare meno.priezvisko@bytca.sk (bez diakritiky)

Referát správy registratúry, osvedčovanie listín
Meno: Bc. Jana Sakalová, Lenka Sakalová
Telefón: 041/507 39 32
Email: v tvare meno.priezvisko@bytca.sk (bez diakritiky)

Referát kultúry
Meno: Nina Gácik
Telefón: 041/553 24 86
Email: kultura@bytca.sk

Mestská knižnica
Meno: Ľubica Raždíková
Telefón: 041/553 22 94
Email: kniznica@bytca.sk

Finančné oddelenie

Vedúci:
Meno: Ing. Roman Takáč
Telefón: 041/507 39 17
Email: financie@bytca.sk

Referát účtovníctva a pokladňa
Meno: Ing. Lenka Slivoňová, Anna Straská, Mgr. Barbora Klúčiková, Ľubica Hofericová, Veronika Čikotová
Telefón: 041/507 39 19, 041/507 39 20
Email: v tvare meno.priezvisko@bytca.sk (bez diakritiky)

Referát daní a poplatkov
Meno: Mgr. Alena Latošová, Mgr. Mária Barková, Ing. Zuzana Macková, Barbora Chylíková
Telefón: 041/507 39 34, 041/507 39 18, 041/ 507 39 36
Email: v tvare meno.priezvisko@bytca.sk (bez diakritiky)

Referát miezd a personalistiky
Meno: Darina Krajčiová
Telefón: 041/507 39 19
Email: darina.krajciova@bytca.sk

Oddelenie správy majetku a regionálneho rozvoja

Vedúci
Meno: Ing. Anton Kotešovský
Telefón: 041/507 39 11
Email: anton.kotesovsky@bytca.sk

Referát podnikateľskej činnosti
Meno: Vojtech Horvát
Telefón: 041/507 39 27
Email: vojtech.horvat@bytca.sk

Referát správy majetku
Meno: Mgr. Vladislav Pavelčík, Ing. Jana Gerová, Katarína Guľašová
Telefón: 041/507 39 27, 041/507 39 42
Email: v tvare meno.priezvisko@bytca.sk (bez diakritiky)

Referát štátneho fondu rozvoja bývania
Meno: Bc. Juraj Šúkala
Telefón: 041/507 39 42
Email: juraj.sukala@bytca.sk

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Vedúci
Meno: Ing. Dušan Beníček, vedúci oddelenia
Telefón: 041/507 39 13
Email: dusan.benicek@bytca.sk

Referát územného plánovania, stavebného poriadku a výstavby
Meno: Bc. Ľubica Sakalová
Telefón: 041/507 39 14
Email: v tvare meno.priezvisko@bytca.sk (bez diakritiky)

Referát životného prostredia
Meno:  Ing. Matúš Bielik
Telefón: 041/507 39 14
Email: aukcie@bytca.sk, matus.bielik@bytca.sk

Referát stavebného poriadku (stavebný úrad)
Meno: Mgr. Tatiana Ďurajková
Telefón: 041/507 39 16
Email: tatiana.durajkova@bytca.sk

Referát administratívnych činností
Meno: Bc. Gabriela Šudová
Telefón: 041/507 39 16
Email: gabriela.sudova@bytca.sk


Mestská polícia

Náčelník
Meno: Marek Smetana
Telefón: 041/507 39 41; núdzové volanie: bezplatná linka 159
Email: policia@bytca.sk

Pracovníci
Meno: Peter Majstrík, Ján Malobický, Róbert Pistovčák, Miroslav Jurgoš, Viktor Masaryk, Marián Chvalník, Ivan Kostelný, Ivan Illo
Telefón: 041/507 39 29; núdzové volanie: bezplatná linka 159
Email: v tvare meno.priezvisko@bytca.sk (bez diakritiky)


30.5.2011