Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Štvrtok 30.11.2023.
Meniny má Ondrej, Andrej, zajtra Edmund.

logo

Deň Zeme v materskej škole

Deň 22. apríl je už tradičný ako Deň Zeme. Máme radi našu planétu Zem, našu krajinu, prostredie v ktorom žijeme, a preto nám leží na srdci čistota a poriadok nášho okolia. Tento deň je veľmi významný pre všetkých ľudí, pretože si ho pripomíname ako je dôležité chrániť prírodu, a že rovnováha všetkého živého na tejto planéte je vzácna a obdivuhodná.

Deti z našej MŠ z triedy ,,Usilovné včielky“ si pripomenuli tento Deň Zeme výtvarným a pracovným stvárnením prírody, poukázali na nebezpečenstvo znečistenia prírody a dôležitosť  starostlivosti o našu Zem. Kreslili, rozprávali  o prírode, rastlinkách, zvieratkách  a živočíchoch. Vyjadrili si svoj postoj ako sa správať k prírode a precvičili si svoje zručnosti kráčať po  prírodnom teréne. Celá MŠ sa zapojila do úpravy nášho školského areálu a jeho besprostredného  okolia pred budovou  materskej školy. Zbierali sme  rôzne nečistoty ako kamene, papiere, zamestnanci upravili pieskovisko, strihali kríky a pripravili záhon na  pestovanie zeleniny. S využitím pracovného náradia a v pracovnom oblečení  sme všetci doslova pracovali ako usilovné včielky.

Cieľom nášho podujatia  bolo rozvíjať enviromentálne  povedomie detí tvorivým a hravým spôsobom, chrániť prírodu a starať sa o ňu, a tak zveľaďovať životné prostredie. Želáme si, aby naše okolie nebolo len  krásne vyčistené v tento deň, ale ostalo čisté po celý rok. Deň  zeme  v materskej škole  bol dňom  veselej nálady, rôznych hier a pracovných aktivít.

 

Mgr. Ľubica Macangová
riaditeľka MŠ  Bytča - Pšurnovice

 

Galéria:

Deň ZemeDeň ZemeDeň ZemeDeň ZemeDeň ZemeDeň ZemeDeň Zeme


30.4.2012
 

Deň veselých zúbkov

V časovom období od 19.3.2012 do 27.4.2012  sa deti z triedy ,,Usilovné včielky“ zapojili do podujatia  Deň veselých zúbkov. Naučili sa a osvojili si  správny postup čistenia  svojich zúbkov. Zúbky si čistili vlastnou  zubnou kefkou  každý deň na obed  po  jedle a doma  po večeri. Počas aktivity sa naučili aj  spievať piesne z knižky  Veselé  zúbky, kreslili a dokresľovali obrázky, rozprávali si  o hlavnej postave Doktora Králička, počúvali DVD nahrávku, ktorá sa im  veľmi páčila. Do podujatia sa zapojili aj rodičia, ktorí  sprevádzali  svoje  deti doma pri čistení zúbkov.

Dňa veselých zúbkov sa zúčastnili všetky prihlásené deti, ktoré po ukončení  podujatia budú firmou  odmenené  darčekom za ich usilovnosť  a účasť v rámci tohto podujatia.

 

Mgr. Ľubica Macangová
riaditeľka MŠ  Bytča - Pšurnovice

 

Galéria:

deň veselých zúbkovdeň veselých zúbkovdeň veselých zúbkovdeň veselých zúbkov


30.4.2012
 

Marec - mesiac knihy

Mesiac marec máme už od školských čias zapísaný v pamäti ako mesiac knihy. Už tradične ho spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Kniha, najväčší priateľ človeka od vynálezu kníhtlače patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých, či starých. Ako sme si mesiac knihy pripomenuli v našej MŠ? Deti vyrábali spoločne detské leporelá maľovaním, kreslením a lepením na rôzne témy: spoznávame písmenká, ilustrovali známe rozprávky, prezerali knihy, počúvali rozprávky ako aj vlastné príbehy, prednášali básne a riekanky, či hádali hádanky. Formou besedy a rozhovoru sa naučili ako sa vyrába a vzniká kniha. Deti zručne kreslili, maľovali, strihali a lepili.

V rámci marca - mesiaca kníh sme absolvovali exkurziu do mestskej knižnice v Bytči. Po milom privítaní zamestnancov knižnice, ktorí v knižnici pracujú nás čakali rôzne aktivity. Pani vedúca knižnice deti informovala, ako sa majú orientovať v knižnici, čo tam môžu nájsť a ako šetrne zaobchádzať s knihami. Deti sa dozvedeli, ako sa môžu prihlásiť do knižnice, ako si môžu požičať i prezerať knihy, ako sa majú o knihy starať a prečo?. Vysvetlila im význam príslovia: ,,Kniha najlepší priateľ človeka". V rámci aktivity v knižnici si deti prezerali knihy, hádali hádanky a kreslili rozprávky. Deň sa deťom veľmi páčil a myslím, že v nich zanechal milú spomienku i nové vedomosti. Na záver sa poďakovali piesňami a básničkami.

Už dvojročné dieťa vníma jednoduchú rozprávku a trojročné už pozná vyše tisíc slov. Prečo teda nepodporiť záujem detí o knihu? Deti predškolského veku najčastejšie siahajú po knihe, ktorá má veľa obrázkov - ilustrácií. Umelecká ilustrácia vedie malého čitateľa k poznávaniu estetických hodnôt a učí ho rozvíjať vkus. My v materskej škole knihy neustále dopĺňame v priebehu roka. V knižnom kútiku si denne deti knihy prezerajú, rozprávajú podľa obrázkov, rozoberajú ilustrácie a snažia sa pochopiť ich zmysel. Preto sa nebojíme investovať do kníh a encyklopédií, pretože deti to jednoznačne obohatí.

Ďalšia aktivita, ktorú deti v mesiaci marci čakala, bolo divadelné predstavenie v DK v Bytči. Pred zahájením predstavenia sa všetci pekne usadili a divadlo mohlo začať. Začala moderná rozprávka bábkohercami Danka a Janka. Divadielko poučnou formou vtiahlo malého diváka do deja. Divadelné predstavenie provokovalo detskú fantáziu, predstavivosť a tvorivosť dieťaťa. Deti sa stotožnili s postavami príbehu. Odmenou boli úsmevy, veľký potlesk a radosť.

 

Mgr. Ľubica Macangová
riaditeľka MŠ  Bytča - Pšurnovice

 

Galéria:

deti MŠ Pšurnovicedeti MŠ Pšurnovicedeti MŠ Pšurnovicedivadelné predstaveniedivadelné predstaveniedeti MŠ Pšurnovice


4.4.2012
 

Fašiangové tradície v Materskej škole Bytča – Pšurnovice

Mesiac február  sa v našej materskej škole v triede Usilovné včielky  niesol v znamení  zvykov  a tradícií.   Fašiangy sú obdobím  plné zábav a radosti. S deťmi sme  pripravili veselý týždeň fašiangových edukačných aktivít. Formou  prezentácie a rozhovoru si deti osvojili fašiangové zvyky. V ďalších aktivitách vyrábali papierové masky, pripravovali výzdobu, spievali, recitovali, tancovali, zdobili priestory MŠ  a strašne sa tešili na tento očakávaný deň.  Bol to kúzelný deň, keď naša  materská škola sa premenila na pestrofarebnú miestnosť plnú  rozprávkových  postavičiek. Všetci  sa radovali, boli šťastní a veselí. Veď bol to predsa  fašiangový karneval. Toto fašiangové obdobie na ktoré sme sa pripravovali aj s programom detí sme ukončili  karnevalom v MŠ, na ktorom sa zúčastnili  dňa 10. 2. 2012 popoludní rodičia detí, babičky, starší  i mladší súrodenci. Známou ľudovou koledou, ktorá bola motiváciu nášho karnevalu "Fašiangy Turíce ..." sme otvorili náš karneval.

1. Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá kožúška zima mu bude.
2. Ja nemám kožúška, len sa tak trasiem, dajte mi slaninky, nech sa vypasiem.
3. A tam hore pri komíne sedí kocúr na slanine, choďte si ho odohnať a mne kúsok odrezať. Ak sa máte porezať, pôjdem si sám odrezať.

Na karnevale boli prítomné  rôzne rozprávkové bytosti, kde  všetky  deti boli  prezlečené do masiek a predstavovali sa. Medzi nimi boli princezné, spidermann, baletka, kráľovné, ježibababa, čertica, dobrá víla, popoluška, vodník, pirát, policajt a nechýbali ani zvieratká. No skratka široká paleta masiek. Detský karneval prebehol vo veselej nálade o ktorú sa postarala aj hudba a množstvo súťaží do  ktorých boli zapojení aj rodičia. Deti spievali, recitovali, hrali sa pohybové hry a ukázali  pásmo rozlúčku so zimou  spojenú s vítaním jari. Nezabudli sme  ani na pitný režim detí a občerstvenie pre všetkých prítomných. Nechýbali na stole tradičné šišky a chlebíčky  o  ktoré sa postarali rodičia  s kolektívom.    

Celé popoludnie sa konalo v radostnej atmosfére, deti boli  spokojné a všetci prítomní sa tešili spolu s nimi. Deti  sa zabávali, tancovali, spievali   a mali radosť z masiek, ktoré deťom  priniesli a zhotovili  rodičia. Keďže všetky masky  boli nádherné, tak boli odmenené rovnakou  cenou, aby nebol nikto smutný. Keď sa vyšantili, vytancovali pomaly sa  porozchádzali domov so  svojimi rodičmi.  

Poďakovanie patrí rodičom za prípravu prekrásnych  masiek a všetkým  ktorí sa podieľali  na  príprave karnevalu. Bol to deň plný radosti, spokojnosti a dobrej nálady v kruhu detí a rodičov,  a preto si   fašiangové tradície  v MŠ  zachováme  naďalej.

Mgr. Ľubica Macangová
riaditeľka MŠ  Bytča - Pšurnovice

 

Galéria:

karneval detí MŠ Pšurnovicekarneval detí MŠ Pšurnovicekarneval detí MŠ Pšurnovicekarneval detí MŠ Pšurnovice


23.2.2012
 

Oslavy 30. výročia Materskej školy Bytča - Pšurnovice

V tomto školskom roku 2011/12 Materská škola Bytča – Pšurnovice oslávila svoje 30. výročie od jej vzniku. Prvé deti vstúpili do nových priestorov 7.9.1981, kedy bola otvorená materská škola. Dnes sú z nich už dospelí ľudia, ktorí majú svoje deti umiestnené v tejto materskej škole. História materskej školy je zaznamenaná v kronike, v ktorej sú zapísané mená všetkých zamestnancov, detí a významné udalosti. Od tej doby materská škola prešla rôznymi organizačnými zmenami a prestavbou. No jej poslanie bolo vždy to isté, poskytovať deťom výchovu a vzdelávanie. Nech bola výchova orientovaná akýmkoľvek smerom, vždy mala a má jeden cieľ. Dať deťom to najlepšie, prejaviť im lásku, porozumenie a dať im dobré základy do budúceho života. 30. rokov je príležitosť zaspomínať si a obhliadnuť sa dozadu a zároveň aj na to, aby sme na pevných základoch minulosti stavali našu prítomnosť a budúcnosť.

Všeličo môže človek zastaviť, ale čo nikdy nezastaví je čas. Čas je rieka nášho života. Je práve 30. rokov od chvíle kedy sa otvorila brána tejto materskej školy, kde prvou riaditeľkou bola Svrčková Elena. Vystriedali sa v nej mnohí pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci a všetkým patrí vďaka a úcta. Prah našej materskej školy prekročilo vyše 6. 000 detí, ktoré tu prežili čas detských hier a radosti. Mnohé z nich sú dnes už úspešní mladí ľudia a aj zároveň rodičia detí.

Dňa 17. septembra 2011 o tretej hodine popoludní areál krásneho školského dvora a záhrady zapĺňali hostia, rodičia, známi, občania obce a deti. Osláv sa zúčastnili predstavitelia Mesta Bytče primátor Miroslav Minarčík, Ing. Anna Tarneková, Mgr. Mária Ďuriková a za obec poslanec obecného zastupiteľstva Július Lovás. Na oslave nechýbali bývalí a súčasní zamestnanci, taktiež pozvaní boli aj prví škôlkari, deti a rodičia z materskej školy s počtom prítomných 57 hostí. V slávnostnej výzdobe sa prelínala minulosť so súčasnosťou. Slávnostný program otvorila riaditeľka materskej školy Mgr. Ľubica Macangová, ktorá privítala významných hostí. V úvode osláv prebiehala prezentácia materskej školy, kde prví škôlkari mali možnosť si prezrieť priestory, ktoré pred 30. rokmi navštevovali. Z priestorov materskej školy za sprievodu hudby a spevu sa všetci pozvaní hostia presunuli do priestorov kultúrneho domu, ktorý bol v slávnostnom šate. Boli vyzdobené fotografiami detí, ktoré za 30. rokov navštevovali materskú školu. Vyvrcholením osláv výročia bol kultúrny program terajších detí navštevujúcich MŠ, program tanečnej skupiny Rebel, speváckej skupiny Únie žien zo Pšurnovíc, vystúpenie bývalých škôlkárov a folklórného súboru Rovňan z Veľkého Rovného. Počas osláv bolo počuť spev a tancovalo sa až do rána. K usporiadaniu osláv prispeli financiami zriaďovateľ Mesta Bytče, poslanec obce Pšurnovice a rodičia. Všetkým patrí úprimné poďakovanie. Na záver si každý účastník odniesol dobrý pocit, radosť z osláv na ktoré budú dlho spomínať a upomienkový darček perníkové srdiečko. A čo sme dostali my pedagogickí zamestnanci pekné slová vďaky, uznania, ktoré ns veľmi potešili a aj ďakovný list od primátora Mesta Bytče za výsledky vo výchovno-vzdelávacej práci, ktoré sa nedajú merať štatistikami ale spokojnosťou.

Našim cieľom v materskej škole je naďalej aby deti v dospelosti mali dosť energie a zodpovednosti viesť zdravý spôsob života vo vzťahu k sebe, iným ľuďom a k prírode. A čo popriať dnešnej materskej škole? Materskú školu plnú šťastných detí a spokojných rodičov.

Mgr. Ľubica Macangová
riaditeľka MŠ Bytča - Pšurnovice

 

Galéria:

Materská škola v súčasnosti a v minulostiSlávnostná výzdobaPrivítanie hostí s programom detíSlávnostný sprievod z MŠ do KDPrítomní hostia - pracovníci školstva mesta a poslanec MZ za ms. časť PšurnovicePríhovor p. riaditeľky MŠPríhovor p. poslanca MZ a odovzdanie ďakovného listu p. primátora mestaVystúpenie speváckej skupiny Únie žien zo PšurnovícV kultúrnom programe vystúpil folklórny súbor RovňanAktivity prvých škôlkarovPrví škôlkari a zamestnanci MŠ4.10.2011