Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Pondelok 25.9.2023.
Meniny má Vladislav, zajtra Edita.

logo

O mestskej polícii

Hlavné úlohy Mestskej  Polície Bytča

  • Prispieva k ochrane a bezpečnosti osôb a majetku
  • Dohliada na dodržiavanie pravidiel občianskeho spolužitia
  • Dohliada na dodržiavanie obecne záväzných vyhlášok a nariadení obce
  • Sa podieľa v rozsahu stanoveného týmto alebo zvláštnym zákonom na dohliadanie na bezpečnosť a plynulosť prevádzky na pozemných komunikáciách
  • Sa podieľa na dodržiavaní právnych predpisov o ochrane verejného poriadku a v rozsahu svojich povinností a oprávnení stanovených týmto alebo zvláštnym zákonom robí opatrenia k jeho obnoveniu
  • Sa podieľa na prevencii kriminality
  • Zabezpečuje dohľad nad dodržovaním čistoty na verejných priestranstvách
  • Odhaľuje priestupky a iné správne delikty, ktorých prejednávanie je v pôsobnosti obce
  • Poskytuje za účelom spracovania štatistických údajov Ministerstvu vnútra na požiadanie údaje o obecnej polícii

 

Oblasť pôsobenie mestskej polície


Zobraziť Bytča na väčšej mape

16.5.2011