Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Piatok 1.12.2023.
Meniny má Edmund, zajtra Bibiána.

logo

Dodržiavanie nočného kľudu

1. Nočný kľud sa stanovuje od 22,00 hod. do 6,00 hod.

2. Všetky osoby sú povinné zachovávať celoročne nočný kľud. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na posledný a prvý deň v roku a v dobe konania kultúrnej, športovej, spoločenskej, resp. inej akcie na konanie, ktorej mesto dalo súhlas s jej priebehom aj po 22.00 hod.

3. Nočný kľud nesmie byť rušený používaním akéhokoľvek zdroja hluku prekračujúcom najvyššie prípustné hodnoty pre denný a nočný čas, určené osobitným predpisom. Právnické osoby, fyzické osoby a občania sú povinní zabezpečiť, aby sa pri prevádzke zariadení alebo ich používaní zamedzil vznik a šírenie hluku, ktorého sa možno vyvarovať, najmä sa musia dodržiavať návody a iné pokyny na obsluhu, prevádzku a údržbu zariadení. Musia sa dodržiavať návody a iné pokyny na obsluhu, prevádzku a údržbu zariadení šíriacich hluk. Kompetentný orgán pre meranie hladiny hluku, povoľovanie prevádzky ako aj kontroly je Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

4. Podmienky používania zábavnej pyrotechniky na verejných priestranstvách upravuje príslušné Všeobecne záväzné nariadenie o používaní zábavnej pyrotechniky.

Myslím si, že dodržiavanie nočného kľudu je veľmi dôležité pre každého z nás. Každý potrebuje občas vypnúť po namáhavom dni. A nie je nič lepšie, ako prísť domov, ľahnúť si do postele a vychutnávať si krásu ticha. Určite každý z nás takýto deň zažil. A skutočne nepríjemné môže byť, keď susedia nerešpektujú tieto pravidlá.

Skúsme sa teda správať tak, aby to vyhovovalo všetkým a nie len nám a uvidíme, že život bude krajší.

klud


16.1.2012