Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Piatok 10.4.2020.
Meniny má Igor, zajtra Július.

logo

Deti a bicykel

 

Osobitné ustanovenia o cyklistoch

 

(1) Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici vozovky.

(2) Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch. Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

(3) Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. Ak je bicykel vybavený pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy, smie osoba staršia ako 15 rokov viezť osobu mladšiu ako 10 rokov.

(4) Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov,  poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa tohto zákona touto osobou.

(5) Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť; to neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava.

(6) Ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov označená príslušnou dopravnou značkou, cyklista nesmie ohroziť chodca. Ak cestička pre chodcov a cyklistov má oddelené pruhy pre chodcov a cyklistov, sú chodci a cyklisti povinní použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku pre chodcov a cyklistov a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú vzájomne ohroziť.

(7) Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov.

(8) Pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. Na priechode pre cyklistov sa jazdí vpravo.

(9) Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci.


ilustračný obrázok. Zdroj:web


* deti do 10 rokov nemôžu jazdiť na bicykli po ceste bez dozoru osoby staršej ako 15 rokov,
* na jednomiestnom bicykli nie je dovolené jazdiť dvom,
* iba osoba staršia ako 15 rokov sme viezť na bicykli v schválenom type sedačky osobu mladšiu ako 10 rokov, 
* na bicykli sa jazdí pri pravom okraji cesty,
* cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou,
* pri jazde na bicykli musíš držať riadidlá a mať nohy na šľapadlách,
* pri jazde na bicykli sa nesmieš držať iného vozidla, viesť druhý bicykel alebo zvieratko,
* na bicykli sa jazdí najmä po cestičke pre cyklistov,
* pri odbočovaní vľavo dávaj znamenie o odbočovaní tým, že vystrieš ľavú ruku a kúsok sa tak vezieš, aby si to vodiči za tebou všimli,
* keď sa bojíš prejsť na bicykli cez cestu alebo ide veľa áut, prejdi ako chodec – na prechode pre chodcov vedľa bicykla,
* pri jazde na bicykli musíš stále sledovať cestnú premávku a byť veľmi opatrný,
* nesmieš jazdiť na bicykli po chodníku,
* je riskantné bicyklovať sa s walkmanom na ušiach,
* cyklistická prilba ti môže zachrániť život,
* o svoj bicykel sa musíš starať, aby bol bezpečný a v dobrom stave.


Výbava bicykla k popisu
Bicykel musí byť vybavený:
1. dvoma od seba nezávislými účinnými brzdami.
2. vpredu svetlometom bielej farby schváleného typu.
3. vzadu červeným obrysovým svetlom, ktoré musí svietiť (trvalo alebo prerušovane) súčasne s predným svetlom a odrazkou červenej farby.
4. zdrojom elektrického prúdu, napr. „dynamo“ (musí zaistiť svietenie svetiel aspoň 1,5 hod.).
5. najmenej jednou oranžovou odrazkou na oboch stranách kolesa.
6. odrazovými sklami oranžovej farby na oboch stranách pedálov.
7. jasne znejúcim zvončekom.
8. zátkami alebo gumenými rukoväťami na zaslepenie voľných koncov rúrky kormidla.
9. uzavretými maticami nábojov kolies.
10. blatníkmi.

logo MsP Bytča


21.7.2011