Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Nedeľa 29.1.2023.
Meniny má Gašpar, zajtra Ema.

logo

Zákazové značky

Mestská polícia Bytča pripravila pre občanov sériu cenných informácií, právnych podaní a ich judikátov z cestného zákona. Cieľom tejto publikácie je oboznámiť občanov,  najmä účastníkov cestnej premávky s pasážami s ktorými sa stretávajú v každodennom bežnom živote. Veríme, že tieto publikácie padnú na úžitok a prispejú k obohateniu všeobecného rozhľadu a prevencie.

Zákazové značky skupiny B ukladajú účastníkovi cestnej premávky zákazy alebo obmedzenia, ktoré sa končia na najbližšej hranici najbližšej križovatky, ak nie sú skôr skončené inak. Územie zóny, ktorého začiatok je vyznačený dopravnou značkou, sa končí až dopravnou značkou umiestnenou na jej skončenie. Zákazová značka umiestnená nad vyznačeným jazdným pruhom platí len pre jazdný pruh, nad ktorým je umiestnená. Zvislé dopravné značky upravujúce zákaz zastavenia alebo státia na jednosmernej ceste, platia len pre tú stranu cesty, pri ktorej sú umiestnené.

B33.jpgZnačka Zákaz státia (č. B 33) sa používa najmä v prípadoch, keď je nutné v záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a s prihliadnutím na miestne podmienky zakázať státie vozidiel Zákaz státia (č. B 33) sa umiestňuje na miesto, kde sa platnosť zákazu začína. Rozsah platnosti značky pre určitý druh vozidla možno vyznačiť na dodatkovej tabuľke Druh vozidla ( č. E 10 ) alebo doplňujúce údaje napríklad časový rozsah platnosti, hodiny, dni a podobne možno vyznačiť na dodatkovej tabuľke Dodatková tabuľka s textom (č. E 12). Na zdôraznenie platnosti značky možno použiť dodatkovú tabuľku Dĺžka úseku alebo platnosti (č. E 4) alebo dodatkovú tabuľku Začiatok úseku platnosti (č. E 8a). Na zvýraznenie zákazu možno značku použiť v kombinácii so značkou Žltá kľukatá čiara (č. V 12a), Žltá súvislá čiara (č. V 12b) a Žltá prerušovaná čiara (č. V 12c) na krátkych úsekoch, alebo na nepravidelných plochách.

 

B34.jpgZnačka Zákaz zastavenia (č. B 34) sa umiestňuje na miesto, kde sa platnosť zákazu začína, a používa sa v prípade, keď by zastavenie vozidla mohlo s prihliadnutím na dané dopravné podmienky výrazne ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo narušiť jej plynulosť. Pre zdôraznenie platnosti zákazu sa používa s dodatkovou tabuľkou Priebeh úseku platnosti (č. E 8b), Úsek platnosti (č. E 5a alebo č. E 5b), Začiatok úseku platnosti (č. E 8a) a Koniec úseku platnosti (č. E 8c) alebo pre zvýraznenie zákazu na krátkom úseku sa môže použiť spolu s vodorovnou dopravnou značkou Žltá súvislá čiara (č. V 12b).


18.10.2011