Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Pondelok 25.9.2023.
Meniny má Vladislav, zajtra Edita.

logo

Kompetencie

Mesto Bytča je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Územie mesta tvorí súbor týchto katastrálnych území:

 • Veľká Bytča
 • Malá Bytča
 • Mikšová
 • Pšurnovice
 • Hliník nad Váhom
 • Hrabové


Orgánmi mesta sú:

 • Mestské zastupiteľstvo
 • Primátor mesta


Orgánmi Mestského zastupiteľstva sú:

 • Mestská rada
 • Komisie
 • Mestská polícia
 • Mestský hasičský zbor

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mesta.


Mesto Bytča je zriaďovateľom týchto organizácií:

 • Základná škola na Ul. Mieru v Bytči
 • Základná škola na Ul. E. Lániho v Bytči
 • Základná umelecká škola v Bytči
 • Centrum voľného času v Bytči
 • Technické služby mesta Bytča


Mesto Bytča má majetkovú účasť v spoločnostiach:

icopdf Správa o hospodárení KTR za rok 2014 (PDF, 352 KB) icopdf Správa o hospodárení KTR za rok 2015 (PDF, 352 KB) icopdf Správa o hospodárení KTR za rok 2016 (PDF, 213 KB) icopdf Správa o hospodárení KTR za rok 2017 (PDF, 203 KB)


Mesto Bytča organizačne spravuje:

 • Mestskú knižnicu v Bytči
 • Materskú školu na Ul. Hurbanovej v Bytči
 • Materskú školu na Ul. Dostojevského v Bytči
 • Materskú školu v Hrabovom
 • Materskú školu v Hliníku nad Váhom
 • Materskú školu v Malej Bytči
 • Materskú školu v Pšurnoviciach
 • Školskú jedáleň pri ZŠ na Ul. Mieru v Bytči
 • Školskú jedáleň pri ZŠ na Ul. E. Lániho v Bytči

icopdf Podmienky prijímania detí do MŠ r. 2016 (PDF, 527 KB) icopdf Podmienky prijímania detí do MŠ r. 2018 (PDF, 532 KB)

 


Mestský úrad Bytča zabezpečuje administratívne a organizačné veci Mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj ďalších zriadených orgánov Mestského zastupiteľstva.
Organizáciu Mestského úradu upravuje Organizačný poriadok Mestského úradu v Bytči.


8.6.2011