Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Štvrtok 21.9.2023.
Meniny má Matúš, zajtra Móric.

logo

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bytča

ZMENA INTERVALU VÝVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU:

Informujeme občanov, že s platnosťou od 1.1.2021, sa mení interval vývozu zmesového komunálneho odpadu, vyvážaného z rodinných domov a bytových domov. Vývoz bude zabezpečovaný dva krát za mesiac, t. j. každý druhý týždeň.

Týmto má mesto snahu zvýšiť tlak na triedenie a neustále zvyšovať podiel triedeného odpadu a tým znižovať množstvá zmesového odpadu.
Treba si uvedomiť, že za odvoz triedeného odpadu občania neplatia. Avšak cena zostatkového, zmesového t. j. nevytriedeného komunálneho odpadu, ukladaného na skládku, každoročne zo zákona progresívne rastie. Zvyšovaním úrovne triedenia má mesto snahu udržať množstvo zmesového odpadu ukladaného na skládku na čo najnižšej úrovni. Tým zároveň udržiavať cenu, ktorá reálne odzrkadľuje náklady na odvoz a skládkovanie komunálneho odpadu na čo najnižšej úrovni.

------------------------

Vážení spoluobčania, od 1. januára 2021, majú obce podľa zákona o odpadoch povinnosť zabezpečiť zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Preto aj mesto Bytča pristupuje k zberu kuchynského odpadu zodpovedne. V meste boli v týchto dňoch k doterajším kontajnerom rozmiestnené ďalšie nádoby, do ktorých sa bude ukladať kuchynský odpad. Tieto kontajnery sú hnedej farby a sú riadne označené nálepkou, na ktorej je informácia pre ktorý druh odpadu nádoba slúži a aký odpad je možné do nej ukladať, resp., aký do nádoby nepatrí. Na zber odpadu v domácnosti používajte kompostovateľné, alebo papierové vrecká. Nepoužívajte vrecká igelitové. Vo vnútri nádoby je naviac veľké vreco z kompostovateľného materiálu, takže odpad je možné do kontajnera vysypať a vami v domácnosti používané obaly na kuchynský odpad použiť opätovne. Podrobnejšie informácie o zbere kuchynského odpadu, ale aj o zbere použitých olejov a ďalších triedených odpadov v meste,  obsahuje informačný leták, ktorý dostanete do svojich poštových schránok.

------------------------

Vážení spoluobčania, v našom meste pribudli zberné nádoby určené na triedenie kuchynského oleja. Do olejovej zbernej nádoby možno separovať každý tuk, všetky druhy rastlinných olejov, maslo, sadlo, stužené tuky a margaríny. K triedeniu olejov a tukov použite PET fľašu, ktorú po naplnení dobre uzavrite a vhoďte  do označenej zbernej nádoby. Umiestnenie zberných nádob nájdete na stránkach mesta www.bytca.sk alebo na www.triedimolej.sk

Triedením kuchynského oleja predchádzate upchatiu odpadového potrubia, a navyše pomáhame šetriť našu planétu!
Zberné nádoby na použitý kuchynský olej sa nachádzajú:
-    Brezová ulica 1015 pri polopodzemných kontajneroch
-    Bottova ulica 1149 (Úvažie) pri polopodzemných kontajneroch
-    Okružná 1001 pri polopodzemných kontajneroch
-    Thuzova 968
-    Janka Kráľa 11
-    Pod Hájom 1512
-    Thurzove sady

Ďakujeme, že dávate šancu oleju byť znova užitočným.

icopdf 25.3.2021 - aktuálne informácie k triedeniu jedlých olejov (PDF, 21 KB)

Zber kuchynského olejaZber kuchynského oleja

icopdf Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bytča (PDF, 287 KB)

icopdf Harmonogram vývozu separovaného odpadu v roku 2021 (PDF, 46 KB)

icopdf Usmernenie k triedenému zberu - Hrabové a Hliník n/V (PDF, 33 KB)

icopdf Výpočet úrovne vytriedenia KO (PDF, 138 KB)


30.12.2020