Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Sobota 23.1.2021.
Meniny má Miloš, zajtra Timotej.

logo

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bytča

ZMENA INTERVALU VÝVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU:

Informujeme občanov, že s platnosťou od 1.1.2021, sa mení interval vývozu zmesového komunálneho odpadu, vyvážaného z rodinných domov a bytových domov. Vývoz bude zabezpečovaný

dva krát za mesiac, t. j. každý druhý týždeň.

Týmto má mesto snahu zvýšiť tlak na triedenie a neustále zvyšovať podiel triedeného odpadu a tým znižovať množstvá zmesového odpadu.
Treba si uvedomiť, že za odvoz triedeného odpadu občania neplatia. Avšak cena zostatkového, zmesového t. j. nevytriedeného komunálneho odpadu, ukladaného na skládku, každoročne zo zákona progresívne rastie. Zvyšovaním úrovne triedenia má mesto snahu udržať množstvo zmesového odpadu ukladaného na skládku na čo najnižšej úrovni. Tým zároveň udržiavať cenu, ktorá reálne odzrkadľuje náklady na odvoz a skládkovanie komunálneho odpadu na čo najnižšej úrovni.

------------------------

Vážení spoluobčania, od 1. januára 2021, majú obce podľa zákona o odpadoch povinnosť zabezpečiť zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Preto aj mesto Bytča pristupuje k zberu kuchynského odpadu zodpovedne. V meste boli v týchto dňoch k doterajším kontajnerom rozmiestnené ďalšie nádoby, do ktorých sa bude ukladať kuchynský odpad. Tieto kontajnery sú hnedej farby a sú riadne označené nálepkou, na ktorej je informácia pre ktorý druh odpadu nádoba slúži a aký odpad je možné do nej ukladať, resp., aký do nádoby nepatrí. Na zber odpadu v domácnosti používajte kompostovateľné, alebo papierové vrecká. Nepoužívajte vrecká igelitové. Vo vnútri nádoby je naviac veľké vreco z kompostovateľného materiálu, takže odpad je možné do kontajnera vysypať a vami v domácnosti používané obaly na kuchynský odpad použiť opätovne. Podrobnejšie informácie o zbere kuchynského odpadu, ale aj o zbere použitých olejov a ďalších triedených odpadov v meste,  obsahuje informačný leták, ktorý dostanete do svojich poštových schránok.

Zber kuchynského olejaZber kuchynského oleja

icopdf Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bytča (PDF, 287 KB)

icopdf Harmonogram vývozu separovaného odpadu v roku 2021 (PDF, 46 KB)

icopdf Usmernenie k triedenému zberu - Hrabové a Hliník n/V (PDF, 33 KB)


30.12.2020