Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Pondelok 25.9.2023.
Meniny má Vladislav, zajtra Edita.

logo

Oslava Dňa učiteľov

Mesto Bytča po prvý krát  pripravilo pri príležitosti osláv Dňa učiteľov kultúrno-spoločenské posedenie spojené s oceňovaním navrhnutých pedagogických pracovníkov. V Kultúrnom dome sa stretli učitelia materských a základných škôl, ZUŠ, CVČ a Špeciálnej základnej internátnej školy.
Počas kultúrneho programu, v ktorom účinkovali žiaci ZUŠ, sa k prítomným pedagógom prihovoril primátor mesta p. Miroslav Minárčik, ktorý sa v príhovore o.i. poďakoval aj za viacročnú pedagogickú a vychovávateľskú prácu a zaželal im veľa zdravia, pedagogického optimizmu, pracovných úspechov i osobného šťastia.
Na základe nominácií riaditeľov jednotlivých školských zariadení za svoje pôsobenie a zásluhy prevzalo z rúk primátora a prednostu úradu Ďakovný list a kyticu kvetov 18 učiteľov.

Ocenení pedagogickí pracovníci:

ZŠ Ul. Lániho:

Viera Klacková – za dlhoročné vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a významný podiel vo výchove mladej generácie
Emília Šuvarová – za dlhoročné vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a významný podiel vo výchove mladej generácie
Margita Trulíková – za dlhoročné vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a významný podiel vo výchove mladej generácie
František Garabík – za dlhoročné vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a významný podiel vo výchove mladej generácie

ZŠ Ul. Mieru:

Božena Šurláková – za dlhoročné vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a významný podiel vo výchove mladej generácie
Helena Holubcová – za dlhoročné vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a významný podiel vo výchove mladej generácie
Daniela Mičietová – za dlhoročné vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a významný podiel vo výchove mladej generácie
Viktor Kultan – za dlhoročné vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a významný podiel vo výchove mladej generácie

Materské školy:

Viktória Vakulová – za dlhoročné vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a významný podiel vo výchove mladej generácie
Mária Lovíšková – za dlhoročné vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a významný podiel vo výchove mladej generácie
Viera Remešová – za dlhoročné vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a významný podiel vo výchove mladej generácie
Eva Drábiková – za dlhoročné vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a významný podiel vo výchove mladej generácie
Eva Kamasová – za odborné organizovanie mimoškolských akcií v rámci Spoločnosti pre predškolskú výchovu a metodickú činnosť v materskej škole.

ZUŠ:

Eva Harvaníková – za dlhoročnú tvorivú a úspešnú prácu v oblasti umeleckého školstva

Špeciálna základná internátna škola:

Mária Beniačová – za dlhoročnú obetavú prácu a tvorivý prístup pri vykonávaní poslania špeciálnych pedagógov v edukačnom procese so žiakmi s mentálnym postihnutím
Eva Kováčiková – za dlhoročnú obetavú prácu a tvorivý prístup pri vykonávaní poslania špeciálnych pedagógov v edukačnom procese so žiakmi s mentálnym postihnutím
Alena Korduljaková – za dlhoročnú obetavú prácu a tvorivý prístup pri vykonávaní poslania špeciálnych pedagógov v edukačnom procese so žiakmi s mentálnym postihnutím
Lívia Sliviaková – za dlhoročnú precíznu prácu s deťmi v školskom internáte a vzorné plnenie si pracovných povinností a vedenie kroniky školy

oslava Dňa učiteľovoslava Dňa učiteľovoslava Dňa učiteľovoslava Dňa učiteľovoslava Dňa učiteľovoslava Dňa učiteľovoslava Dňa učiteľovoslava Dňa učiteľovoslava Dňa učiteľovoslava Dňa učiteľovoslava Dňa učiteľovoslava Dňa učiteľovoslava Dňa učiteľovoslava Dňa učiteľovoslava Dňa učiteľovoslava Dňa učiteľovoslava Dňa učiteľovoslava Dňa učiteľovoslava Dňa učiteľovoslava Dňa učiteľovoslava Dňa učiteľovoslava Dňa učiteľovoslava Dňa učiteľovoslava Dňa učiteľovoslava Dňa učiteľovoslava Dňa učiteľovoslava Dňa učiteľovoslava Dňa učiteľovoslava Dňa učiteľovoslava Dňa učiteľovoslava Dňa učiteľovoslava Dňa učiteľovoslava Dňa učiteľov


2.4.2012