Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Sobota 28.5.2022.
Meniny má Viliam, zajtra Vilma.

logo

Mesto Bytča doručuje rozhodnutia o vyrubení miestnych daní a poplatku za komunálny odpad

Mesto Bytča ako správca dane začalo v týchto dňoch s doručovaním rozhodnutí o vyrubení miestnych daní (daň z nehnuteľností, daň za psa) a poplatku za komunálny odpad. Doručovať priamo do domácností ich budú doručovatelia poverení mestom. Samospráva aj týmto krokom vychádza v ústrety občanom, keďže si môžu zásielku prevziať od zamestnancov úradu v pohodlí domova. V súvislosti s distribúciou rozhodnutí žiada mesto občanov o zhovievavosť a ústretovosť v snahe predísť prípadným nedorozumeniam.

V prípade, že si daňovníci zásielku neprevezmú v adrese trvalého bydliska, doručená im bude Slovenskou poštou doporučene, do vlastných rúk, s opakovaným doručením. Ak si občan zásielku neprevezme ani od poštového doručovateľa alebo nevyzdvihne na pošte v odbernej lehote, písomnosť sa v zmysle daňového poriadku považuje za doručenú, keďže nastala tzv. fikcia doručenia.

Lehoty na zaplatenie poplatku a miestnych daní budú uvedené v rozhodnutiach.

Právnické osoby a niektoré fyzické osoby obdržali rozhodnutia/platobné výmery do svojich elektronických schránok, aktivovaných na doručovanie. Aj v tomto prípade sa doručujú rozhodnutia doporučene do vlastných rúk s fikciou doručenia. Elektronická správa sa považuje za doručenú, ak sa potvrdí notifikáciou o doručení (tzv. elektronická doručenka), ale aj vtedy, ak uplynie 15-dňová úložná lehota a potvrdí sa notifikáciou neprevzatie v odbernej lehote. Elektronické doručovanie má možnosť využiť každý plnoletý občan, ktorý má občiansky preukaz s elektronickým čipom a elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie.

Najjednoduchším spôsobom je zaplatenie prevodným príkazom cez internet banking. Ďalšou možnosťou je zaplatenie dane/poplatku priamo v pokladni Mestského úradu Bytča, kde je možné platiť hotovosťou. Je potrebné mať pri sebe doručené rozhodnutie.


5.5.2022