Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Štvrtok 2.2.2023.
Meniny má Erik, Erika, zajtra Blažej.

logo

Podanie daňového priznania na rok 2023

OZNAM

Mesto Bytča, ako správca dane z nehnuteľností, u p o z o r ň u j e občanov na povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti

 

v termíne do 31.01.2023

 

    Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov priznanie k dani z nehnuteľnosti, prípadne čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať, ak NADOBUDOL do vlastníctva nehnuteľnosti (pozemok, stavbu , byt a iné) kúpou, darovaním a pod.

   Podať daňové priznanie do 31.01.2023 je povinný podať aj ten daňovník, ktorému ZANIKLO  vlastníctvo k nehnuteľností, t.j PREDAL , prípadne DAROVAL napr. pozemok , stavbu, byt a iné) kúpou, darovaním a pod.

   Priznanie k dani z nehnuteľností daňovníci môžu podať poštou, elektronicky alebo osobne na tlačive PRIZNANIE k dani z nehnuteľností /žlté tlačivo/na mestskom úrade č. dv. 6 v stránkové dni.  /tlačivá nájdete v prílohe oznamu, na stránke MFSR alebo na č. dverí 6/.

STRÁNKOVÉ DNI:

PONDELOK:        8.00h. – 15,30h.

UTOROK:              8.00h. – 15,30h.

STREDA:                8.00h. – 16,00h.

ŠTVRTOK:             Nestránkový deň

PIATOK:                 8.00h. – 15.00h.

Prestávka na obed: 11,30h.  – 12,00h.

   V prípade otázok k dani z nehnuteľností sa prosím informujte telefonicky na tel. č. 041/5073934.

Oznámenie o vzniku , zániku a zmene poplatku za TKO – smeti môžu poplatníci zasielať e-mailom na adresu: alena.latosova@bytca.sk resp. osobne na č. dverí 5 , tel. č. 041/5073918.

 

OZNAM

 

Mesto Bytča, ako správca dane z nehnuteľností, u p o z o r ň u j e občanov na povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti

v termíne do 31.01.2023

 

    Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať, ak NADOBUDOL do vlastníctva nehnuteľnosti (pozemok, stavbu , byt a iné) kúpou, darovaním a pod.

   Podať daňové priznanie do 31.01.2023 je povinný podať aj ten daňovník, ktorému ZANIKLO  vlastníctvo k nehnuteľností, t.j PREDAL , prípadne DAROVAL napr. pozemok , stavbu, byt a iné) kúpou, darovaním a pod.

   Priznanie k dani z nehnuteľností daňovníci môžu podať poštou, elektronicky alebo osobne na tlačive PRIZNANIE k dani z nehnuteľností /žlté tlačivo/na mestskom úrade č. dv. 6 v stránkové dni.  /tlačivá nájdete v prílohe oznamu, na stránke MFSR alebo na č. dverí 6 i v budove Mestského úradu /.

Oznámenie o vzniku , zániku a zmene poplatku za TKO – smeti môžu poplatníci hlásiť na č. dv. 5.

Prílohy:

icoword Podanie DP (DOC, 30 KB)

icopdf Poučenie na vyplnenie daňového priznania 2022.pdf (PDF, 404 KB)

icopdf Dohoda spoluvlastníkov (PDF, 470 KB)

icopdf Daň - tlačivo a prílohy (PDF, 5 MB)

icopdf Priznanie komplet tlačivo - editovateľné (PDF, 1 MB)

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/#collapse-81771641284207465

 

 

 

 


2.1.2023