Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Štvrtok 2.2.2023.
Meniny má Erik, Erika, zajtra Blažej.

logo

Oznámenie o rekonštrukcii plynovodov a prípojok

Vážení odberatelia zemného plynu,

 

zákon o energetike zaväzuje našu spoločnosť, ako prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu, udržiavať plynovody v stave, aby dodávky plynu do domácností boli vždy bezpečné a spoľahlivé. Z hľadiska bezpečnosti distribučnej siete plynu je nevyhnutné vykonávať pravidelné revízie a hodnotenie technického stavu plynovodov. Na základe spomínaného hodnotenia pristupuje naša spoločnosť aj k rekonštrukciám plynovodov a plynových prípojok vo Vašej lokalite.

Rekonštrukciu plynovodu a prípojok plánujeme realizovať v termíne

 

od 1.2.2023 do 30.9.2023
s konečnou úpravou do 30.10.2023

v týchto lokalitách  Bytče -  ul. Okružná, Javorová, Gaštanová, Brezová, Lúčna, Komenského, Dostojevského. 

Rekonštrukcia prípojok bude pozostávať z vysadenia hlavného uzáveru plynu (do oplotenia, na hranici pozemku, resp. na iné miesto v zmysle prevádzkovej dokumentácie) a z rekonštrukcie prípojky až po pôvodný hlavný uzáver plynu. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že v rámci uvedenej rekonštrukcie sme nútení prerušiť distribúciu zemného plynu počas rekonštrukčných prác. Za týmto účelom bude potrebná Vaša súčinnosť s našimi pracovníkmi. Záleží nám na Vašom včasnom informovaní, preto presný termín rekonštrukcie konkrétnych prípojok plynu budeme vopred oznamovať každému odberateľovi, resp. správcovi objektu.

Obmedzenie Vášho komfortu vnímame veľmi citlivo, preto urobíme všetko pre to, aby sme rekonštrukciu čo najviac urýchlili, dobu prerušenia distribúcie plynu čo najviac skrátili a stavby odovzdali v požadovanej kvalite. Naša spoločnosť vykonáva uvedenú rekonštrukciu plynovodov na základe platného stavebného povolenia č. VaŽP/526/2020 Kyt. z 26.5.2021 ,ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.6.2021

Upozorňujeme Vás, že zákonnou povinnosťou SPP - distribúcia, a. s., je po ukončení prác obnoviť distribúciu zemného plynu po hlavný uzáver plynu (HUP), t. j.bod medzi nami prevádzkovanou sieťou a Vašim odberným plynovým zariadením (OPZ). Právnické osoby (organizácie a spoločnosti)  upozorňujeme, že pri prepojení ich objektu na zrekonštruovaný plynovod sú povinné predložiť kladnú revíznu správu plynoinštalácie nie staršiu ako 3 roky.

Kvôli zaisteniu plynulosti rekonštrukčných prác si vás dovoľujeme požiadať o rešpektovanie dočasného dopravného značenia odsúhlasené Okresným dopravným inšpektorátom v Žiline. V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme neodkladne informovať.

Našu spoločnosť mrzí, že musí zasahovať do terénneho vzhľadu ulíc a Vášho komfortu, uvedená rekonštrukcia plynovodov je však nevyhnutná pre zvýšenie Vašej bezpečnosti, ochrany Vašich životov, zdravia a majetku, ako aj bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok zemného plynu do Vašich domácností. Preto Vás prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť až do ukončenia rekonštrukčných prác.

 

Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu.

                                                                                                                        


25.1.2023