Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Piatok 24.3.2023.
Meniny má Gabriel, zajtra Marián.

logo

Vyjadrenie ku vzniknutej situácii s nevyvezeným odpadom od právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov

Vážení občania,

v uplynulých dňoch vznikla situácia, keď spoločnosťou zabezpečujúcou vývoz triedených zložiek odpadov nebol zrealizovaný vývoz obalov z papiera a lepenky a z plastov, na Námestí Slovenskej republiky a v priľahlých uliciach.

Uvedená situácia vznikla z dôvodu neuzavretia zmlúv na vývoz tohto odpadu zo strany právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov s vývozcom odpadu na území mesta Bytča.

Odpad vzniknutý pri podnikateľskej činnosti nie je v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o odpadoch), komunálnym odpadom z domácností, zaradeným do skupiny 20 01, ktorého odvoz zabezpečuje obec, resp. mesto.

Za správne zaradenie, triedenie a odovzdávanie obalov vrátane odpadových obalov z triedeného komunálneho odpadu, t. j. odpadu zaradeného do skupiny 15 01, podľa   Príloha č. 1 k Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov zodpovedá podnikateľ.

Ide najmä o kartónové obaly, obaly z plastu (strečové fólie), palety, obaly z kovu, skla, textilu.

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia majú v zmysle zákona  o odpadoch povinnosť zapojiť sa do zberu triedených zložiek odpadu a uzavrieť zmluvu s oprávneným vývozcom odpadu. Na túto skutočnosť boli v uplynulých dňoch opätovne upozornení aj prostredníctvom mestskej polície.

PO a FO-P odporúčame pre uzavretie zmluvy kontaktovať spoločnosť T+T, a.s.,  A. Kmeťa 18, 010 01  Žilina, tel.: 0908 936 375.


10.3.2023