Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Nedeľa 18.8.2019.
Meniny má Elena, Helena, zajtra Lýdia.

logo

Oznámenie - veľkokapacitné kontajnery

Mesto  Bytča  aj  v tomto  roku  rozmiestňovalo veľkokapacitné  kontajnery podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, § 39, ods. 3, pís. b) a platného VZN  č. 5/2011 o triedenom  zbere komunálnych  odpadov na území mesta a to v mesiacoch apríl a október.

Z pohľadu objemu a počtu  kontajnerov rozmiestnených v meste môžeme  konštatovať, že  jarná  akcia bola  posilnená v porovnaní  s predchádzajúcimi  obdobiami. Prezentované  číslami - v  apríli 2010 bolo  rozmiestnených 110 ks  kontajnerov, t.j. 166,62 ton bolo zlikvidovaných  na  skládke TKO v Bytči - Mikšovej. V tomto roku  počet kontajnerov  bol  zvýšený o 49  ks na  hodnotu 159, v tonáži to predstavuje 190,40 ton.    

V jesennej časti, v porovnaní s rokom 2010, bol  stav rozmiestnených kontajnerov menší o 60 ks. Porovnanie rokov 2010 a 2011, ako celkom, je rozdiel 11 ks kontajnerov. Zmena počtu kontajnerov bola  vyvolaná ekonomickými  faktormi  – znížením výnosu dane z príjmov FO o 118.152,€ do konca kalendárneho roka 2011. Táto skutočnosť ovplyvnila realizáciu plánovaného počtu umiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v jednotlivých častiach mesta, nakoľko zber je financovaný z vlastných finančných prostriedkov mesta a nie z poplatkov komunálneho a drobného stavebného odpadu, ktorý musí každý obyvateľ  mesta Bytča platiť.

Na základe znalosti a stavu veci primátor mesta Miroslav Minárčik v septembri 2011, poveril vedúceho Technických služieb, aby vypracoval metodiku a spôsob zberu odpadu pre predmetné akcie v roku 2012. Koncepcia by mala riešiť optimalizáciu rozmiestňovania veľkokapacitných kontajnerov v meste Bytča a v prímestských častiach.

Navrhnutá koncepcia bude predložená orgánom mesta vo februári 2012. Po schválení príslušnými orgánmi mesta bude prezentovaná občanom prostredníctvom oznámenia v tlači, na úradnej tabuli a web stránke mesta.

Mgr. Andrej Gallo, MBA
prednosta úradu


14.11.2011