Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Pondelok 17.6.2019.
Meniny má Adolf, zajtra Vratislav, Vratislava.

logo

Tak takto teda nie!!

Novela zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch zaviazala mestá a obce zhromažďovať oddelene jednotlivé zložky komunálneho odpadu okrem iného aj biologicky rozložiteľný odpad „BRO“. Mesto Bytča sa zapojilo do projektu  „Zvýšenie separácie odpadu v meste Bytča  a okolitých obciach zameraných na zber BRO“, ktorý je financovaný z prostriedkov EU.

Dňa 16.5.2014 začali Technické služby mesta Bytča  rozvážať a rozmiestňovať veľkokapacitné kontajnery na cintorínoch, ihriskách, v záhradkárskych osadách, ako aj v iných častiach mesta. Tieto kontajnery sú viditeľne označené nálepkami „Investícia do Vašej budúcnosti“ a slúžia výhradne na zber BRO (biologicky rozložiteľný odpad – konáre, lístie, kuchynský odpad, zvyšky ovocia a zeleniny). Prvé výsledky na seba nenechali dlho čakať, sú však dosť negatívne - nezodpovední občania naplnili niektoré kontajnery všetkým možným, len nie biologickým odpadom. Tuhý komunálny odpad do týchto kontajnerov nepatrí, a preto mesto musí tento odviesť na skládku pevného komunálneho odpadu a zaplatiť za jeho zlikvidovanie, čo sa negatívne prejaví vo zvýšenom poplatku za komunálny odpad. Mesto Bytča preto musí zvážiť, kde tieto kontajnery rozmiestni, aby nedochádzalo k ich zneužitiu na účel, na ktorý neslúžia. Bude to zrejme aj v neprospech tých, ktorí sa potešili, že môžu správne tieto kontajnery využívať.

Zo spomínaných dôvodov opätovne vyzývane všetkých našich spoluobčanov, aby do týchto kontajnerov nevyhadzovali tuhý komunálny odpad z domácností (napr. časti nábytku, sanitu, oblečenie, ...). Zvýšenú kontrolu dodržiavania pravidiel napĺňania týchto kontajnerov vykonáva mestská polícia počas celého dňa, ale aj v nočných hodinách. V prípade zistenia porušenia záväzných pravidiel bude Mesto Bytča postupovať voči občanovi, ako v priestupkovom konaní. Žiadame spoluobčanov, aby realizovali proces zvýšenia separácie odpadu, a tým prispejú k skvalitneniu života mesta, nebáli sa napomenúť a poukázať na ľudí, ktorí nepochopili, že mesto Bytča chce zlepšiť a udržať situáciu v oblasti komunálneho odpadu a jeho likvidácie.

 

Tak takto teda nie!!Tak takto teda nie!!Tak takto teda nie!!Tak takto teda nie!!Tak takto teda nie!!Tak takto teda nie!!Tak takto teda nie!!


4.6.2014