Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Streda 23.5.2018.
Meniny má Želmíra, zajtra Ela.

logo

Informácia - parkovanie na námestí

Vážení občania a návštevníci mesta,
informujeme Vás, že Mestské zastupiteľstvo v Bytči na zasadnutí dňa 15.decembra 2016 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 12/2016 o  vymedzení zóny parkovania motorových vozidiel na Námestí Slovenskej republiky v Bytči  na dočasné parkovanie.
Súčasťou predmetného nariadenia je Prevádzkový poriadok pre zónu parkovania v meste Bytča, ktorý stanovuje podmienky dočasného parkovania na parkovacích miestach na vymedzených parkoviskách s možnosťou zabezpečenou parkovacími automatmi a parkovacími kartami.
Prevádzková doba vo vymedzenej zóne na dočasné parkovanie je: 8.00 hod.-17.00 hod. počas pracovných dní a počas ktorej je parkovanie pre návštevníkov obmedzené časovo max.2 hodiny parkovania v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a max. 2 hodiny poobede od 12.00 hod. do 17.00 hod.
Režim evidovania parkovania: návštevníci - vytlačením bezplatného parkovacieho lístka, rezidenti - vystavením rezidentskej parkovacej karty
Poplatok za parkovanie:
- pre návštevníkov je regulácia obmedzená časovo do max.2 hodiny parkovania počas prevádzkovej doby, bezplatným časovým lístkom z parkovacieho automatu
- rezidentské parkovacie karty budú vystavené na náklady prevádzkovateľa.
Prevádzku úsekov vymedzených miest komunikácií na dočasné parkovanie a vydanie rezidentovi RPK pre zónu parkovania zabezpečuje správca miestnych komunikácií na území mesta Bytča, ktorým sú Technické služby Mesta Bytča, Hlinická cesta 403/16, 014 01 Bytča, tel. 041/5523 221, 0918 545 079.  
Kontrolu plnenia ustanovení  Všeobecného záväzného nariadenia  Bytča č. 12/2016 vykonáva Mestská polícia Bytča.
Pre parkovanie motorových vozidiel mimo zónu Námestia Slovenskej republiky vymedzenú príslušnými dopravnými značkami, sa časové obmedzenie a podmienky stanovené predmetným nariadením, nevzťahujú.
Naďalej je možné, za dodržania všeobecne platných predpisov a pravidiel cestnej premávky, využívať možnosti parkovania, ktoré poskytujú verejné parkoviska nachádzajúce sa v blízkosti Námestia Slovenskej republiky, zriadené na ulici: S. Bíroša, Hlinkovej, Treskoňovej (vrátane parkovacích plôch za Kultúrnym domom a penziónom „Jesienka“), S. Sakalovej, Hurbanovej, 1. mája, Hollého (pri Sobášnom paláci).
Bližšie informácie o  vymedzení zóny parkovania motorových vozidiel na Námestí Slovenskej republiky v Bytči  na dočasné parkovanie sú uvedené v texte  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bytča č. 12/2016 zo dňa
15. decembra 2016 a s týmto súvisiacim Prevádzkovým poriadkom, ktoré sú zverejnené a dostupné na internetovej stránke Mesta Bytča, link: http://www.bytca.sk/materials/files/vzn/vzn2016_12.pdf


27.2.2017