Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Utorok 22.5.2018.
Meniny má Júlia, Juliana, zajtra Želmíra.

logo

Zasadnutie mestského zasadnutia dňa 25. apríla 2017

Na aprílovom mestskom zastupiteľstve bol na rokovanie predložený záverečný účet mesta za r. 2016. Mesto Bytča hospodárilo v roku 2016 s prebytkom a poslanci mestského zastupiteľstva záverečný účet schválili bez výhrad. Z prebytku hospodárenia predstavuje tvorba rezervného fondu za uvedený rok 623 152,99 €.

Mestské zastupiteľstvo sa tiež zaoberalo, v zmysle zmeny rozpočtu č.3/2017 aj schvaľovaním finančných prostriedkov na investičné akcie, ktoré budú realizované v r. 2017 Boli tiež schválené finančné prostriedky na odstránením havarijného stavu majetku mesta.

Realizovať sa bude oprava miestnych komunikácií v časti sídliska na ulici Lúčna, Brezová, dokončenie hlavného chodníka medzi Brezovou a Gaštanovou po ulicu 1. mája a priľahlé parkoviská a chodníky pred bytovými domami. Ako povedal pán primátor Miroslav Minárčik, oprava miestnych komunikácií bude prednostne riešená pri obnovených bytových domoch. Predpolad je, že postupne, ako sa budú rekonštruovať ďalšie bytové domy, bude sa aj postupne realizovať oprava komunikácií, chodníkov a parkovacích miest pri týchto domoch. ,, Vážim si, že vlastníci bytových domov investovali do obnovy bytových domov, ktoré sú zväčša už zateplené a svojím výzorom zlepšili vzhľad nášho mesta, preto si zaslúžia, aby sme im zlepšili každodenný život vybudovaním nových parkovísk a chodníkov,“ podotkol.

Časť miestnych komunikácií bude opravená aj v mestskej časti Hliník nad Váhom.

Finančné prostriedky budú investované aj do opravy oplotenia ZŠ Mieru, chodníka okolo školy na tejto ulici, ako aj výstavby parkoviska a chodníka v jej areáli.

Finančné prostriedky boli schválené tiež na opravu kultúrneho domu v mestskej časti Mikšová, na výmenu okien na budove tribúny mesta v areáli futbalového štadióna v Bytči, na zastrešenie balkónov v bytovom dome Jesienka a opravu chodníkov a kríža na cintoríne v mestskej časti Pšurnovice.

Mestské zastupiteľstvo tiež schválilo finančné prostriedky vo výške 5 000 € na zakúpenie a osadenie sochy sv.Floriána do mestskej časti Hrabové.

Boli tiež schválené prostriedky na vypracovanie projektu revitalizácie zelene, s tým, že v súčasnom období mesto ukončuje projekt celkovej pasportizácie zelene a projekt revitalizácie nadväzne na túto pasportizáciu, vytýči ďalšiu cestu obnovy zelene na nasledujúce roky.

Mestské zastupiteľstvo schválilo spôsob realizácie výstavby 5 obytných jednotiek v mestskej časti Pšurnovice prestavbou chátrajúcej budovy základnej školy, a to formou úveru s prihliadnutím na priaznivú úverovú zaťaženosť a celkovú finančnú kondíciu mesta.

Na záver rokovania mestské zastupiteľstvo schválilo zahájenie výberového konania na úpravu vozovky na Moyzesovej ulici. Rekonštrukcia sa vykoná asfaltovým povrchom, s novým technickým riešením pravej strany /z námestia ku Kollárovej ulici/, čím sa vytvoria dva plnohodnotné jazdné pruhy tak ako sa to na tejto ulici už v minulosti, pred európskym projektom, osvedčilo.

Pán primátor tiež informoval, že mesto pripravuje ďalšie projekty /multifunkčné ihrisko,detské ihrisko,obnovu a novoosadenie mobiliára-lavičiek,multifunkčné športové centrum-viacúčelová športová hala s ľadovou plochou,rozšírenie technického parku pre technické služby najmä čo sa týka zberu biologického odpadu/ z mimorozpočtových prostriedkov mesta formou ich získania z rôznych výziev ministerstiev a VUC. V najbližšom období mesto začne realizovať projekt „Zníženie energetickej náročnosti MŠ Hurbanova Bytča“ na ktorý získalo nenávratné finančné prostriedky z EU.

Text: Zdenka Svrčková


4.5.2017