Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Nedeľa 7.6.2020.
Meniny má Róbert, zajtra Medard.

logo

Vyhodnocovacia správa k projektu ,,Otvor srdce, zastav šikanu“

Pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja sa v rámci projektu ,,Otvor srdce, zastav šikanu“ , uskutočnili tri aktivity v súlade s harmonogramu projektu. Aktivitami sa žiaci ako aj koordinátori projektu snažili naplniť stanovené ciele a to elimináciou patologických javov akými sú šikana a kyberšikana. Všetky tri aktivity, ktoré boli realizované sú uvedené na stránke: www.zsmieru.sk spolu s príslušnou fotogalériou. Projekt bol ukončený vernisážou dňa 24.10.2017 v Dome kultúry Bytča, na ktorej ocenení žiaci dostali ceny za jednotlivé aktivity. Vernisáže sa zúčastnila aj široká verejnosť. Podrobnosti z vernisáže sú uvedené taktiež stránke školy www.zsmieru.sk. Jednotlivé popisy aktivít:

1.aktivita : Lístok sebapoznania

Aktivity sa zúčastnili žiaci týchto ročníkov: 6, 7 a 8. ročník ZŠ Bytča, Ulica mieru 1235 , 5, 6, 7 a 8 .ročník SŠI Mičurova 364/1 Bytča a 6,7.ročník ZŠ E. Lániho Bytča. Žiaci zúčastnených škôl sa podieľali na tvorbe literárnych prác, ktoré mali formu básní, citátov a úvah na tému šikanovania a kyberšikany. Do súťaže sa zapojilo: ZŠ Bytča, Ulica mieru 1235, Bytča 47 žiakov, zo SŠI Mičurova 364/1 Bytča sa zapojilo 21 žiakov a zo ZŠ E. Lániho Bytča sa zapojilo 32 žiakov. Počet cien v aktivite ,,Lístok sebapoznania“: 9.cien ( menovite na stránke www.zsmieru.sk )

2.aktivita : Beseda s Mestskou políciou Bytča

Pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja sa uskutočnila beseda s príslušníkmi Mestskej polície Bytča a to dňa 27.09.2017 sa v Dome kultúry Bytča o 9.30. V projekte :,,Otvor srdce, zastav šikanu“ sa besedy zúčastnili žiaci zapojených škôl vybraných ročníkov : 5,6 a 7 ročník ZŠ Bytča, Ulica mieru 1235 , 6,7.ročník SŠI Mičurova 364/1 Bytča a 6,7.ZŠ E. Lániho Bytča. Besedy sa zúčastnilo 323 žiakov spolu s triednymi učiteľmi a koordinátormi primárnej prevencie vybraných škôl. V danej aktivite boli vypracované vstupné a výstupné dotazníky na zistenie patologických javov, ktorých vypracovanie uskutočnili vyučujúci predmetu občianska náuka vybraných škôl v uvedených ročníkoch.

3.aktivita : Pošli pozdrav so sveta

V mesiaci október 2017 v rámci projektu :,, Otvor srdce, zastav šikanu“ prebehla pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja aktivita s názvom ,,Pošli pozdrav do sveta“. Samotnej aktivity sa zúčastnili žiaci týchto ročníkov: 7 a 8. ročník ZŠ Bytča, Ulica mieru 1235 , 5, 6, 7 a 8 .ročník SŠI Mičurova 364/1 Bytča a 6,7 a 8.ročník ZŠ E. Lániho Bytča. Žiaci zúčastnených škôl sa podieľali na tvorbe výtvarných prác na tému šikanovania a kyberšikany. Do súťaže sa zapojilo: ZŠ Bytča, Ulica mieru 1235, Bytča 37 žiakov, zo SŠI Mičurova 364/1 Bytča sa zapojilo 18 žiakov a zo ZŠ E. Laniho Bytča sa zapojilo 41 žiakov. Cieľom tejto aktivity bolo výtvarnou formou poukázať na negatívne javy akými sú šikana a kyberšikana. Počet cien v aktivite ,,Pošli pozdrav do sveta“: 12.cien ( menovite na stránke www.zsmieru.sk )

Text: Tatiana Šimonová

Foto: Dana Tisová

Hromcova0.jpgHromcova1.jpgHromcova2.jpgHromcova3.jpgHromcova4.jpgHromcova5.jpgHromcova6.jpgHromcova7.jpg


29.11.2017