Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Utorok 11.12.2018.
Meniny má Hilda, zajtra Otília.

logo

Upozornenie - daň z nehnuteľnosti

Mesto Bytča, ako správca dane z nehnuteľností, upozorňuje občanov na povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností, vyplývajúcu zo zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov.
Daňovníkom dane z nehnuteľností je: vlastník... pozemku, vlastník... stavby, vlastník...bytu.
Podľa § 99a ods. 1/ zákona priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, alebo mu nastali zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre vyrubenie dane, podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Zmena rozhodujúca pre vyrubenie dane z pozemkov je napr.:  nadobudnutie pozemku do osobného vlastníctva, zmena druhu pozemku, zmena výmery pozemku, vydanie stavebného povolenia na pozemok.
Zmena rozhodujúca pre vyrubenie dane zo stavieb je napr.: nadobudnutie stavby do osobného vlastníctva, zmena rozmerov a podlaží stavby (t.j. skolaudovanie prístavby alebo nadstavby stavby), skolaudovanie novostavby, zmena účelu užívania stavby (t.j.napr. využívanie časti rodinného domu na podnikanie).
Zmena rozhodujúca pre vyrubenie dane z bytov je napr.: nadobudnutie bytu alebo nebytového priestoru do osobného vlastníctva, zmena využitia bytu, prípadne garáže v bytovom dome na iný účel ako na bývanie a garážovanie.
Podľa § 99b ods.1 zákona čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti má povinnosť podať aj daňovník, ktorému zaniklo vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností (napr. predal, alebo daroval nehnuteľnosť).
Posledný deň na podanie daňového priznania v zákonnej lehote je 31. január 2018.


12.1.2018