Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Pondelok 22.7.2019.
Meniny má Magdaléna, zajtra Oľga.

logo

Oznam

Mesto Bytča, ako správca dane z nehnuteľností, upozorňuje občanov na povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti v termíne do 31.1.2019. Podľa zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov priznanie k dani z nehnuteľnosti, prípadne čiastkové priznanie k daniz nehnuteľnosti je daňovník povinný podať, ak v roku 2018 nadobudol do vlastníctva nehnuteľnosti (pozemok, stavbu, byt) kúpou, darovaním, dedením .
Podať daňové priznanie do 31.1.2019 je povinný podať aj ten daňovník, ktorému zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnosti, t.j. predal, prípadne daroval pozemok, stavbu alebo byt, ktorý v r.2018 vlastnil. V prípade zániku vlastníctva k nehnuteľnosti daňovník podáva čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.
Na základe vyššie uvedeného sú daňovníci povinní plniť si povinnosti vyplývajúce zo zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytče č.9/2015 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Mesta Bytča.


16.1.2019