Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Utorok 10.12.2019.
Meniny má Radúz, zajtra Hilda.

logo

Oznam

Mesto Bytča príjme do pracovného pomeru pomocnú kuchárku do školskej jedálne. Podmienkou výkonu práce je odborná spôsobilosť a zdravotný preukaz. Bližšie informácie budú podané na Mestskom úrade v Bytči - referáte školstva alebo na čísle telefónu 041/5073922.


25.10.2018
 

Mesiac úcty k starším.

Mesiac úcty k starším.

Úroveň spoločnosti ale i verejnej správy sa hodnotí aj podľa starostlivosti o seniorov. Pomáhať iným, pomáhať si navzájom, je hádam najkrajšia vlastnosť, ktorú dostáva človek do vienka už pri narodení. Len na nás záleží, ako s ňou naložíme. Staroba neznamená koniec životnej aktivity. Môže byť prospešná aj pre široké okolie. Život, ten treba prežiť aktívne a produktívne, ak to človeku dovoľuje zdravotný stav, mal by tak urobiť. Nástup do dôchodku vôbec nemusí byť koncom životnej aktivity. Je obdivuhodné, že aj členovia mestských klubov chodia na výlety, do kina, do divadla, či dokonca začali so športovaním a turistikou. Dôchodkový vek je ideálny na nadviazanie kamarátskych vzťahov s rovesníkmi, ktorí majú rovnaké záujmy o kultúru... » čítaj viac »


Uvítanie detičiek medzi občanov mesta.

Uvítanie detičiek medzi občanov mesta.

Dňa 19. 10. 2018 sa uskutočnil obrad uvítania deti, nových občanov mesta Bytča do života. Obrad viedol primátor mesta p. Miroslav Minárčik. V svojom príhovore privítal najmladších občanov, rodičom poprial, aby ich pocity hrdosti a šťastia mali pri svojich deťoch po celý život a aby zo svojich detí vychovali riadnych pracovitých a poctivých občanov, ktorí budú milovať svoj rodný kraj a svoju vlasť. V závere svojho vystúpenia informoval prítomných, že  obrad uvítania deti do života organizuje Mesto Bytča po dlhých rokov prvý krát. Je tomu aj vďaka poslancom mestského zastupiteľstva, ktorý návrh všeobecne záväzného nariadenia schválili. Poďakoval aj kolegom za prípravu a účinkovanie na obrade... » čítaj viac »


Gesto pre mesto - Relaxačná miestnosť vďaka podpore Raiffeisen banky

Gesto pre mesto - Relaxačná miestnosť vďaka podpore Raiffeisen banky

Vo štvrtok 11. 10. 2018 sme v priestoroch Základnej školy na Ulici mieru v Bytči slávnostne otvorili našu Relaxačnú miestnosť za prítomnosti zástupcov mesta Bytča, rady školy, rodičov a poslancov mestského zastupiteľstva v Bytči. Projekt, ktorého autorkami sú naše šikovné kolegyne Mgr. Ľubica Gabajová a Mgr. Zuzana Hrušková, sa umiestnil aj vďaka podpore okolia v online hlasovaní na prvom mieste v našom regióne. Tak sa nám podarilo získať finančné prostriedky vďaka programu Gesto pre mesto Raiffeisen banky... » čítaj viac »


Oznámenie

Oznamujeme občanom mesta a jeho mestských častí, že Technické služby mesta Bytča vykonajú posledný tohtoročný vývoz biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v nasledovných termínoch:

Hrabové, Malá Bytča - pondelok 5.11.2018

Hliník nad Váhom - utorok 6.11.2018

B y t č a  -  streda 7.11.2018 a štvrtok 8.11.2018

Mikšová-Beňov, Pšurnovice - piatok 9.11.20189.10.2018
 

Komunálne voľby - zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku mesta

Nové zábradlie pred ZŠ na Ul. E. Lániho

Chodník popri hlavnej ceste pred hlavným vstupom do budovy Základnej školy na ulici Eliáša Lániho bol oddelený nestabilným zábradlím, resp. iba výškovým obrubníkom. Deti pri presune neboli dostatočne od hlavnej cesty chránené. Bezpečná cesta detí do školy je cieľom každého rodiča. Občianske združenie Nová škola S. Bíroša využila výzvu Žilinského samosprávneho kraja projektu regionálneho rozvoja a pre zvýšenie bezpečnosti dochádzky žiakov pri príchode do školy osadila nové oceľové zábradlie:

zabradlie_pred_po.pnglogo_ZSK.png


25.9.2018