Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Streda 20.10.2021.
Meniny má Vendelín, zajtra Uršuľa.

logo

Informácia k systému triedenia odpadov v meste.

Informácia k systému triedenia odpadov v meste.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bytča č. 2/2016, zo dňa 15.6.2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, v znení neskorších predpisov, obyvatelia rodinných domov odovzdávajú každý pondelok, resp. prvý pracovný deň v týždni, do plastových vriec, na miesta obvyklé, vždy jeden druh vytriedeného odpadu v rozsahu papier, plasty, sklo, kovové obaly, „tetrapaky“. Odpad sa zberá podľa schváleného harmonogramu, ktorý sa stanovuje na každý rok a je doručený každému občanovi a dostupný na mestskom úrade a internetovej stránke mesta www.bytca.sk. Obyvatelia bytových domov ukladajú oddelené zložky komunálneho odpadu podľa rozsahu triedenia v meste do farebne odlíšených kontajnerov BOBR 1.100 l umiestnených na vyhradených miestach a polopodzemných kontajnerov. Jednotlivé druhy vytriedeného odpadu... » čítaj viac »


Separovanie odpadov v Bytči.

Separovanie odpadov v Bytči.

Mesto Bytča vníma záujem občanov o separovanie odpadov, čo sa prejavilo v plných zberných nádobách – papier, sklo, plast. Tento fakt nás veľmi teší, preto sme okamžite pristúpili k doplneniu uvedených zberných nádob a oslovili spoločnosť T+T,a.s., aby častejšie uvedenú zberné nádoby vyprázdňovala. Súčasne prosíme obyvateľov o efektívne separovanie odpadov. Každý obal z plastu pred vhodením do otvoru zbernej nádoby je potrebné stlačiť čo najviac...  » čítaj viac »


Oznam - respirátory pre občanov nad 65

Oznamujeme občanom, že Mesto Bytča daruje občanom nad 65 rokov (vrátane 65 rokov) respirátory.

Respirátory si môžu občania vyzdvihnúť v Dome kultúry v Bytči dnes od 12,00 hodiny do 16,00 hodiny. V sobotu v čase od 8,00 hodiny do 13,00 hodiny a od pondelka do piatku v čase od 8,00 hodiny do 11,30 hodiny a od 12,00 hodiny do 15,00 hodiny.


12.3.2021
 

Oznam - samosčítanie

Upozorňujeme obyvateľov, že samosčítanie obyvateľov bude možné len do 31. 3. 2021 a sčítací formulár nebude možné po tomto termíne vyplniť!

Obdobie asistovaného sčítania (prostredníctvom stacionárneho a mobilného asistenta) bude určené pre mesto Bytča individuálne na základe rozhodnutia hygienika a štatistického úradu na dobu 6 týždňov. Počas asistovaného sčítania sa budú môcť obyvatelia sčítať len na kontaktnom mieste, alebo si požiadať o mobilného asistenta.

Preto vyzývame obyvateľov, aby v čo najväčšej miere využili možnosť samosčítania. Vážení obyvatelia, pomôžte so sčítaním sa svojim príbuzným alebo blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elektronickým sčítaním, ak Vás o to požiadajú.


12.3.2021
 

Mladým ešte záleží na našej krásnej prírode

Mladým ešte záleží na našej krásnej prírode

Na Slovensku je čoraz viac ľudí, ktorí sa rozhodli zobrať veci do vlastných rúk a v rámci svojho voľného času čistia našu prírodu od odpadu. Takýmto človekom je aj Filip Fuljer a jeho kamaráti. Vzali do rúk igelitové vrecia a pracovné náradie, ktorými celé hodiny bez nároku na akúkoľvek odmenu, pochvalu či uznanie odstraňovali nánosy a  odpadky, ktoré do prírody nepatria, a tým prispeli k zlepšeniu životného prostredia a  skrášlenia okolia, v  ktorom žijeme. ,, Úprimne sa chcem poďakovať Filipovi Fuljerovi a jeho kamarátom... » čítaj viac »


Likvidácia čiernej skládky – Petrovická spojka

Likvidácia čiernej skládky – Petrovická spojka

V utorok 16.3.2021 zamestnanci technických služieb mesta Bytča zlikvidovali čiernu skládku pri Petrovickej spojke. Vyčistili znečistené priestory v uvedenej lokalite, väčšinou sa jednalo o plasty, stavebný odpad a pneumatiky. Vyvezené boli celkovo 2 kontajnery odpadu. Mesto Bytča apeluje na všetkých obyvateľov, aby sa odpadu ... » čítaj viac »


Upustenie od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam a čiastkového priznania k miestnym daniam

Upustenie od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam a čiastkového priznania k miestnym daniam

Združenie miest a obcí Slovenska informuje, že vláda SR na svojej 75. schôdzi schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o upustení od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam a čiastkového priznania k miestnym daniam Nariadenie je vypracované v súlade s § 160 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého vláda Slovenskej republiky môže nariadením ustanoviť podmienky zániku... » čítaj viac »