Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Štvrtok 30.11.2023.
Meniny má Ondrej, Andrej, zajtra Edmund.

logo

Významné životné jubileum

Významné životné jubileum

Nedeľa 18. 5. 2014 bola výnimočnou pre p. Annu Michálkovú zo Pšurnovíc, ktorá sa v tento deň dožila krásnych 99 rokov ... » čítaj viac »


Deti z Bytče privítali spisovateľa Romana Brata

Deti z Bytče privítali spisovateľa Romana Brata

Mestská knižnica Bytča v spolupráci s Mestom Bytča pripravila v utorok 20. mája 2014 besedu so spisovateľom a prekladateľom Romanom Bratom ... » čítaj viac »


Informácia pre občanov

Vážení občania,

mestské zastupiteľstvo  schválilo dňa 29.4.2014 uznesením č.34/2014 všeobecné záväzné nariadenie Mesta Bytča č.2/2014 o zbere, preprave a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu.

Toto všeobecné záväzné nariadenie završuje proces prípravy a realizácie projektu „Zvýšenie separácie odpadu v meste Bytča a okolitých obciach zameraných na zber biologicky rozložiteľného odpadu“, ktorý je financovaný z prostriedkov EÚ.

V nadväznosti na toto schválené všeobecné záväzné nariadenie dňom 16.5.2014 začnú Technické služby mesta Bytče rozvážať a rozmiestňovať veľkokapacitné kontajnery na cintorínoch, ihriskách, v záhradkárskych osadách, ako aj v jednotlivých mestských častiach.

Tieto kontajnery sú viditeľne označené nálepkami - Investícia do Vašej budúcnosti, „Zvýšenie separácie odpadu v Bytči a v okolitých obciach zameraných na zber BRO“. Zvýšenú kontrolu dodržiavania pravidiel  napĺňania týchto kontajnerov budú vykonávať aj hliadky mestskej polície počas dňa ako aj vo večerných a nočných hodinách. V prípade zistenia porušenia týchto pravidiel bude Mesto Bytča postupovať voči občanovi  v priestupkovom konaní.

Do konca mesiaca máj 2014 budú obyvateľom bývajúcim v rodinných domoch odovzdávané 120 l nádoby hnedej farby, ktoré sú určené výlučne na  ukladanie BRO (konáre, tráva, lístie, kuchynský odpad, zvyšky ovocia, zeleniny). Odvoz BRO budú TS mesta Bytča zabezpečovať podľa schváleného harmonogramu jedenkrát za dva týždne. Ďalšie pokyny k zberu BRO obdrží občan vložené do odovzdanej nádoby.

Žiadame všetkých spoluobčanov, aby do týchto veľkokapacitných kontajnerov nevyhadzovali tuhý komunálny odpad (rôzny nepotrebný odpad z domácností - časti nábytku, sanitu, oblečenie...), a aby sa aktívne svojou účasťou zapojili do tohto procesu a úspešne pomohli Mestu Bytča  zrealizovať proces zvýšenia separácie odpadu a tým aj proces samotného skvalitnenia života v meste a jeho častiach.


15.5.2014
 

Deň matiek v Bytči

Deň matiek v Bytči

V každodennom zhone povinností si mnohokrát ani neuvedomujeme striedanie dní pracovných s tými sviatočnými. A práve druhá nedeľa v mesiaci máj bola jednou z tých sviatočných, na ktoré by sme nemali zabudnúť nikdy. Sviatok našich najdrahších bytostí - Deň matiek ... » čítaj viac »


Stavanie mája

Stavanie mája

Dňa 30. apríla 2014 sa na Námestí SR v Bytči tradične konalo Stavanie mája. Tradíciu Stavanie mája sme v našom meste založili pred 3 rokmi. Ako každý rok, aj teraz máj na radosť všetkým dievčatám a ženám mesta postavili dobrovoľní hasiči a pracovníci TS mesta Bytča ... » čítaj viac »


Krajská prehliadka spevokolov a speváckych súborov v Bytči

Krajská prehliadka spevokolov a speváckych súborov v Bytči

O každodennom živote starých a prastarých rodičov aj dnes svedčí tisíce ľudových piesní. Nejedna z nich inšpirovala milovníkov folklóru k založeniu ľudovej hudby. Jej čaro sa snažia zachovať spoločnými vystúpeniami spevokolov ... » čítaj viac »


Informácia pre verejnosť

Dovoľujeme si informovať verejnosť, že Železnice Slovenskej republiky začali tohto času realizáciu stavby modernizácie železničnej trate Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť 160 km/h. Súčasťou stavby bude najmä úprava železničných objektov, železničného telesa trate a výstavba objektov súvisiacich s predmetnou traťou Púchov – Žilina, vrátane železničnej stanice Bytča a  úseku železnice na území mesta Bytča. Podľa oznámenia ŽSR obsahujúceho informácie o etapizácii prác na stavbe, sa stavebné práce na území mesta Bytča (UČS 49 žst. Bytča) uskutočnia v troch rozhodujúcich etapách, so začiatkom dňa 23.04.2014.
Ďakujeme vopred verejnosti, najmä cestujúcim a občanom mesta, za porozumenie a veríme, že modernizácia železničnej trate prispeje k vyššej kvalite cestovania a života.


14.4.2014