Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Štvrtok 30.11.2023.
Meniny má Ondrej, Andrej, zajtra Edmund.

logo

Medzištátny futbal v Bytči

Medzištátny futbal v Bytči

Dňa 10. septembra 2013 bol na bytčianskom štadióne malý futbalový sviatok, keď sa futbalový štadión v Bytči stal  domácim ihriskom pre reprezentáciu Slovenska do 19 rokov. Ich súperom v prípravnom zápase boli ich rovesníci z Poľska ... » čítaj viac »


Prvý ročník šachového turnaja v Bytči

Prvý ročník šachového turnaja v Bytči

V nedeľu 8. septembra 2013 sa v Dome kultúry v Bytči uskutočnil 1. ročník šachového turnaja o putovný pohár Telovýchovného zboru občanov Bytče.
Turnaj otvoril príhovorom primátor mesta Bytča Miroslav Minárčik a predseda šachového klubu Ján Sládek ... » čítaj viac »


Bytčianski tenisti postúpili do finále!

Bytčianski tenisti postúpili do finále!

Bytčianski tenisti postúpili do finále súťaže Detský Davis Cup a Fed Cup. Chlapci do 10 rokov vybojovali v Banskej Bystrici tretie miesto a začiatkom októbra sa predstavia v Národnom tenisovom centre ... » čítaj viac »


0. ročník cyklistických pretekov

0. ročník cyklistických pretekov

Centrum voľného času Bytča v spolupráci s Mestom Bytča a Mestskou políciou pripravilo pre deti 6.septembra 2013  0.ročník cyklistických pretekov v areáli ZŠ Ul. mieru v Bytči. Súťažilo 34 detí  v troch kategóriách ... » čítaj viac »


10. ročník tenisového turnaja o Pohár primátora mesta Bytča

10. ročník tenisového turnaja o Pohár primátora mesta Bytča

V areáli futbalového štadióna v Bytči sa 29.8.2013 konal v poradí už 10. ročník tenisového turnaja o Pohár primátora mesta Bytča. Spolu sa ho zúčastnilo 16 súťažiacich párov ... » čítaj viac »


Leto v CVČ Bytča

Leto v CVČ Bytča

Počas letných prázdnin pripravili zamestnanci centra voľného času pre záujemcov pestrý program ... » čítaj viac »


69. výročie SNP

69. výročie SNP

V týchto dňoch si občania celej vlasti opäť pripomínajú významný medzník v dejinách našej novodobej histórie, Slovenské národné povstanie.

Pri príležitosti 69. výročia jeho vzniku pripravilo mesto Bytča pietny spomienkový akt, ktorý sa uskutočnil v nedeľu 25. augusta 2013 pred MsÚ v Bytči. » čítaj viac »


Oznámenie o prerokúvaní Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu mesta Bytča

Mesto Bytča ako príslušný orgán územného plánovania v súlade so Zákonom č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 50/76 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečuje aktualizáciu Územného plánu sídelného útvaru Bytča (ďalej len ÚPN-SÚ Bytča) obstarávaním Zmeny a Doplnku č.3 ÚPN-SÚ Bytča.

V súlade s ustanovením § 22 ods. 1) Stavebného zákona predkladá mesto Bytča Návrh Zmeny a Doplnku č. 3 ÚPN-SÚ Bytča na verejné nahliadnutie a pripomienkovanie. Celý obsah Návrhu, vrátane textovej a záväznej časti je verejne prístupný na Oddelení výstavby a životného prostredia Mestského úradu Bytča v dňoch pondelok, utorok a piatok v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod. a v stredu od 7,00 hod. do 16,00 hod., ako aj na oficiálnej stránke mesta www.bytca.sk/uzemny-plan-mesta po dobu 30 dní od zverejnenia oznámenia.

V súlade s ustanovením § 22 ods. 1) Stavebného zákona sú občania, fyzické a právnické osoby oprávnené podať písomné pripomienky k Návrhu Zmeny a Doplnku č. 3 ÚPN-SÚ Bytča na adresu Mestského úradu Bytči v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Na pripomienky podané po uplynutí stanovenej lehoty sa neprihliada.


22.8.2013