Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Nedeľa 18.4.2021.
Meniny má Valér, zajtra Jela.

logo

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bytča

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bytča

ZMENA INTERVALU VÝVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU:

Informujeme občanov, že s platnosťou od 1.1.2021, sa mení interval vývozu zmesového komunálneho odpadu, vyvážaného z rodinných domov a bytových domov. Vývoz bude zabezpečovaný dva krát za mesiac, t. j. každý druhý týždeň.

Týmto má mesto snahu zvýšiť tlak na triedenie a neustále zvyšovať podiel triedeného odpadu a tým znižovať množstvá zmesového odpadu.
Treba si uvedomiť, že za odvoz triedeného odpadu občania neplatia. Avšak cena zostatkového, zmesového t. j. nevytriedeného komunálneho odpadu, ukladaného na skládku, každoročne zo zákona progresívne rastie. » čítaj viac »


Úplná uzávierka cesty II/507 - most Podvažie

Oznam - uvítanie novonarodených detí


Vážení rodičia, mamičky, oteckovia,

v našom meste sa stalo peknou tradíciou, že primátor mesta dva krát ročne slávnostne privíta nových občanov mesta, novonarodené detičky. V súčasnej situácii sa z dôvodu prijatých opatrení na ochranu zdravia nás všetkých, obrad uvítania detí do života, ktorý sa mal konať 12. 3. 2021, nebude organizovať ...
» čítaj viac »


Oznam - upravené stránkové dni MsÚ Bytča

Mesto Bytča oznamuje, že z dôvodu epidemiologických opatrení v období od 8.2.2021 do odvolania budú upravené stránkové dni Mestského úradu v Bytči nasledovne:

Pondelok: od 7.30 hod. do 11.30 hod. ; od 14.00 hod. do 15.30 hod.
Utorok: nestránkový  deň
Streda: od 7.30 hod. do 11.30 hod. ; od 14.00 hod. do 15.30 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: od 7.30 hod. do 11.30 hod.

Pre verejnosť bude otvorený len hlavný vchod do budovy (z Námestia SR).

icopdf Podmienky vstupu do budovy MsÚ (PDF, 60 KB)


8.2.2021
 

Informácia k systému triedenia odpadov v meste.

Informácia k systému triedenia odpadov v meste.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bytča č. 2/2016, zo dňa 15.6.2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, v znení neskorších predpisov, obyvatelia rodinných domov odovzdávajú každý pondelok, resp. prvý pracovný deň v týždni, do plastových vriec, na miesta obvyklé, vždy jeden druh vytriedeného odpadu v rozsahu papier, plasty, sklo, kovové obaly, „tetrapaky“. Odpad sa zberá podľa schváleného harmonogramu, ktorý sa stanovuje na každý rok a je doručený každému občanovi a dostupný na mestskom úrade a internetovej stránke mesta www.bytca.sk. Obyvatelia bytových domov ukladajú oddelené zložky komunálneho odpadu podľa rozsahu triedenia v meste do farebne odlíšených kontajnerov BOBR 1.100 l umiestnených na vyhradených miestach a polopodzemných kontajnerov. Jednotlivé druhy vytriedeného odpadu... » čítaj viac »


Separovanie odpadov v Bytči.

Separovanie odpadov v Bytči.

Mesto Bytča vníma záujem občanov o separovanie odpadov, čo sa prejavilo v plných zberných nádobách – papier, sklo, plast. Tento fakt nás veľmi teší, preto sme okamžite pristúpili k doplneniu uvedených zberných nádob a oslovili spoločnosť T+T,a.s., aby častejšie uvedenú zberné nádoby vyprázdňovala. Súčasne prosíme obyvateľov o efektívne separovanie odpadov. Každý obal z plastu pred vhodením do otvoru zbernej nádoby je potrebné stlačiť čo najviac...  » čítaj viac »


Oznam - respirátory pre občanov nad 65

Oznamujeme občanom, že Mesto Bytča daruje občanom nad 65 rokov (vrátane 65 rokov) respirátory.

Respirátory si môžu občania vyzdvihnúť v Dome kultúry v Bytči dnes od 12,00 hodiny do 16,00 hodiny. V sobotu v čase od 8,00 hodiny do 13,00 hodiny a od pondelka do piatku v čase od 8,00 hodiny do 11,30 hodiny a od 12,00 hodiny do 15,00 hodiny.


12.3.2021
 

Oznam - samosčítanie

Upozorňujeme obyvateľov, že samosčítanie obyvateľov bude možné len do 31. 3. 2021 a sčítací formulár nebude možné po tomto termíne vyplniť!

Obdobie asistovaného sčítania (prostredníctvom stacionárneho a mobilného asistenta) bude určené pre mesto Bytča individuálne na základe rozhodnutia hygienika a štatistického úradu na dobu 6 týždňov. Počas asistovaného sčítania sa budú môcť obyvatelia sčítať len na kontaktnom mieste, alebo si požiadať o mobilného asistenta.

Preto vyzývame obyvateľov, aby v čo najväčšej miere využili možnosť samosčítania. Vážení obyvatelia, pomôžte so sčítaním sa svojim príbuzným alebo blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elektronickým sčítaním, ak Vás o to požiadajú.


12.3.2021