Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Streda 1.2.2023.
Meniny má Tatiana, zajtra Erik, Erika.

logo

Podanie daňového priznania na rok 2023

OZNAM

Mesto Bytča, ako správca dane z nehnuteľností, u p o z o r ň u j e občanov na povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti

 

v termíne do 31.01.2023

 

    Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov priznanie k dani z nehnuteľnosti, prípadne čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať, ak NADOBUDOL do vlastníctva nehnuteľnosti (pozemok, stavbu , byt a iné) kúpou, darovaním a pod.

   Podať daňové priznanie do 31.01.2023 je povinný podať aj ten daňovník, ktorému ZANIKLO  vlastníctvo k nehnuteľností, t.j PREDAL , prípadne DAROVAL napr. pozemok , stavbu, byt a iné) kúpou, darovaním a pod.

   Priznanie k dani z nehnuteľností daňovníci môžu podať poštou, elektronicky alebo osobne na tlačive PRIZNANIE k dani z nehnuteľností /žlté tlačivo/na mestskom úrade č. dv. 6 v stránkové dni.  /tlačivá nájdete v prílohe oznamu, na stránke MFSR alebo na č. dverí 6/.

STRÁNKOVÉ DNI:

PONDELOK:        8.00h. – 15,30h.

UTOROK:              8.00h. – 15,30h.

STREDA:                8.00h. – 16,00h.

ŠTVRTOK:             Nestránkový deň

PIATOK:                 8.00h. – 15.00h.

Prestávka na obed: 11,30h.  – 12,00h.

   V prípade otázok k dani z nehnuteľností sa prosím informujte telefonicky na tel. č. 041/5073934.

Oznámenie o vzniku , zániku a zmene poplatku za TKO – smeti môžu poplatníci zasielať e-mailom na adresu: alena.latosova@bytca.sk resp. osobne na č. dverí 5 , tel. č. 041/5073918.

 

OZNAM

 

Mesto Bytča, ako správca dane z nehnuteľností, u p o z o r ň u j e občanov na povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti

v termíne do 31.01.2023

 

    Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať, ak NADOBUDOL do vlastníctva nehnuteľnosti (pozemok, stavbu , byt a iné) kúpou, darovaním a pod.

   Podať daňové priznanie do 31.01.2023 je povinný podať aj ten daňovník, ktorému ZANIKLO  vlastníctvo k nehnuteľností, t.j PREDAL , prípadne DAROVAL napr. pozemok , stavbu, byt a iné) kúpou, darovaním a pod.

   Priznanie k dani z nehnuteľností daňovníci môžu podať poštou, elektronicky alebo osobne na tlačive PRIZNANIE k dani z nehnuteľností /žlté tlačivo/na mestskom úrade č. dv. 6 v stránkové dni.  /tlačivá nájdete v prílohe oznamu, na stránke MFSR alebo na č. dverí 6 i v budove Mestského úradu /.

Oznámenie o vzniku , zániku a zmene poplatku za TKO – smeti môžu poplatníci hlásiť na č. dv. 5.

Prílohy:

icoword Podanie DP (DOC, 30 KB)

icopdf Poučenie na vyplnenie daňového priznania 2022.pdf (PDF, 404 KB)

icopdf Dohoda spoluvlastníkov (PDF, 470 KB)

icopdf Daň - tlačivo a prílohy (PDF, 5 MB)

icopdf Priznanie komplet tlačivo - editovateľné (PDF, 1 MB)

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/#collapse-81771641284207465

 

 

 

 


2.1.2023
 

Pozvánka na SILVESTER 2022 v Bytči.

Mesto Bytča vás pozýva v sobotu 31.12.2022 na spoločne strávený SILVESTER 2022 a pozdrav NOVÉMU ROKU 2023 na Námestie SR v Bytči.

Na programe je od 22:00 hod. silvestrovská diskotéka. Stánky s punčom budú otvorené.

Novoročný ohňostroj mestským zastupiteľstvom nebol schválený.

 

MsÚ


28.12.2022
 

Oznam.

Oznamujeme občanom, že dňa 23.12.2022 bude Mestský úrad v Bytči od 11:30 z technických príčin zatvorený.

 Za pochopenie ďakujeme


22.12.2022
 

ZMENA - Termín vývozu separovaného odpadu z m. č. Hliník nad Váhom a Hrabové.

Informujeme občanov, mestských častí Hliník nad Váhom a Hrabové, že od januára roku 2023, sa bude v mestských častiach

Hliník nad Váhom a Hrabové

vyvážať separovaný odpad vždy v U T O R O K, a to komodita určená podľa harmonogramu vývozu separovaného zberu, platného na rok 2023.


Harmonogram bude doručených každému občanovi do domácnosti, a je zverejnený na stránke mesta Bytča, www.bytca.sk, a k dispozícii, na MsÚ Bytča, kancelária odd. VaŽP, resp. odd. finančné.

Bližšie informácie na MsÚ V Bytči, Námestie SR č. 1/1, Bytča, č. tel. 041/507 39 14.


21.12.2022
 

OZNAM - Ponuka na nájomné bývanie v meste Bytča


Mesto Bytča ponúka záujemcom možnosť nájomného bývania v novom bytovom dome na ulici Broskyňovej č. súp. 1953 postavenom v lokalite Thurzove sady, v k.ú. Veľká Bytča ( medzi ČOV Malá Bytča a ovocným sadom Bytča). Pravidlá prideľovania nájomných bytov budú podliehať podmienkam Štátneho fondu rozvoja a bývania. V bytovom dome  sa nachádza 44 nájomných bytov, z toho 12 jednoizbových bytov o výmere  cca 50 m2  a 32 dvojizbových bytov o výmere od  cca 50 m2 do  cca 63 m2... » čítaj viac »


Do Bytče opäť zavítal Mikuláš

Do Bytče opäť zavítal Mikuláš

Najkrajšie sviatky v roku sa nezadržateľne blížia. V uliciach mesta je sviatočná atmosféra, príbytky už zdobí vianočná výzdoba. Začiatok decembra je tradične spätý s rozdávaním balíčkov, ktoré sú naplnené sladkosťami či ovocím. Hovoríme o sviatku Sv. Mikuláša, keď sa na pána v červenom odeve s dlhou bielou bradou tešia prevažne najmenší. V pondelok 5. decembra 2022 zavítal do nášho mesta Sv. Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi. O 16:00 hodine začal program hlavne pre menšie deti a ich rodičov v Dome kultúry rozprávkovým predstavením o Červenej čiapočke, ktoré pripravilo...  » čítaj viac »