Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Piatok 10.4.2020.
Meniny má Igor, zajtra Július.

logo

Projekt Záchrana som Ja

Projekt Záchrana som Ja

Život je to najcennejšie, čo máme. Jeho hodnotu vštepujeme žiakom už od útleho veku. Žiaci 2. B triedy zo ZŠ na Ul. E. Lániho v Bytči sa pod vedením Mgr. Ohrádkovej zapojili do projektu Nadácie Allianz a neziskovej organizácie Falck - Záchrana som Ja. Vďaka úspešne napísanej a ilustrovanej publikácii o záchranárskom koníkovi Falkovi sa žiaci hravou formou učili poskytovať prvú pomoc ... » čítaj viac »


Upozornenie - daň z nehnuteľnosti

Mesto Bytča, ako správca dane z nehnuteľností, upozorňuje občanov na povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností, vyplývajúcu zo zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov.
Daňovníkom dane z nehnuteľností je: vlastník... pozemku, vlastník... stavby, vlastník...bytu.
Podľa § 99a ods. 1/ zákona priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, alebo mu nastali zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre vyrubenie dane, podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Zmena rozhodujúca pre vyrubenie dane z pozemkov je napr.:  nadobudnutie pozemku do osobného vlastníctva, zmena druhu pozemku, zmena výmery pozemku, vydanie stavebného povolenia na pozemok.
Zmena rozhodujúca pre vyrubenie dane zo stavieb je napr.: nadobudnutie stavby do osobného vlastníctva, zmena rozmerov a podlaží stavby (t.j. skolaudovanie prístavby alebo nadstavby stavby), skolaudovanie novostavby, zmena účelu užívania stavby (t.j.napr. využívanie časti rodinného domu na podnikanie).
Zmena rozhodujúca pre vyrubenie dane z bytov je napr.: nadobudnutie bytu alebo nebytového priestoru do osobného vlastníctva, zmena využitia bytu, prípadne garáže v bytovom dome na iný účel ako na bývanie a garážovanie.
Podľa § 99b ods.1 zákona čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti má povinnosť podať aj daňovník, ktorému zaniklo vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností (napr. predal, alebo daroval nehnuteľnosť).
Posledný deň na podanie daňového priznania v zákonnej lehote je 31. január 2018.


12.1.2018
 

Oznam

Mesto Bytča prijme do pracovného pomeru vyučenú  kuchárku od 1.2.2018.

Žiadosti možno predkladať do 19.1.2018.

Bližšie informácie: Mestský úrad Bytča, referát školstva,  č.dv.19,  č.t. 50739922.


11.1.2018
 

ZOMREL GENERÁLMAJOR IVAN OTTO SCHWARZ

ZOMREL GENERÁLMAJOR IVAN OTTO SCHWARZ

Vo štvrtok 4. januára zomrel v Londýne vo veku 94 rokov generálmajor v. v. Ivan Otto Schwarz. Rodák z Bratislavy, ktorý vyrastal v Bytči. Až do stredoškolských čias žil Ivan Otto Schwarz v Bytči a keď mal 16 rokov odišiel do Londýna, kde sa nechal naverbovať do anglického letectva RAF. Bol posledným vo Veľkej Británii žijúcim Slovákom, ktorý počas druhej svetovej vojny slúžil včs. jednotkách britského kráľovského letectva (RAF). Vrámci 311. čs. bombardovacej perute RAF odlietal 1 200 bojových operačných hodín. V roku 1943 sa ako horný strelec vosádke bombardéra Liberator pod velením P/O Oldřicha Doležela podieľal na najväčšom úspechu uvedenej perute − potopení nemeckej lode Alsterufer, ktorá dovážala z Japonska pre nacistické Nemecko strategický náklad wolfrámu. Generálmajor v. v. Ivan Schwarz bol ... » čítaj viac »


Harmonogram vývozu separovaného odpadu v roku 2018

Nadácia Kia Motors podporila ZŠ Ul. mieru

Nadácia Kia Motors podporila ZŠ Ul. mieru

Vďaka inovatívnemu projektu “Podpora technického a jazykového vzdelávania” Nadácie Kia Motors Slovakia sme si boli dňa 7.12.2017 ako jedna z 29 škôl žilinského regiónu prevziať v priestoroch Vzdelávacieho strediskaa v Gbeľanoch nové interaktívne a praktické pomôcky na rozvoj technických a jazykových zručností našich žiakov. Odovzdávanie sa uskutočnilo na slávnostnom stretnutí, ktoré sa celé nieslo vo veselom mikulášskom duchu. Na deti čakal rozprávkový program, stretnutie s Mikulášom a možnosť vyskúšať si spomínané pomôcky. Naši žiaci budú môcť využívať nové Lego zostavy, ktoré im umožnia pochopiť základy fyziky pri jednoduchých a hnaných strojoch, ale aj naprogramovať si vlastných robotov. Súčasťou balíka pre základné školy sú aj elektrické obrábacie stroje... » čítaj viac »


V. ročník vianočného volejbalového turnaja o pohár primátora mesta Bytča

V. ročník vianočného volejbalového turnaja o pohár primátora mesta Bytča

Zúčastnené mužstvá: Ultras Bytča, Old Bytča, Hričov, Predmier, Astro team. Podujatie sa začalo o 9:00 hod. slávnostným otvorením primátora mesta Bytče Bc. Miroslavom Minárčikom ... » čítaj viac »


Beseda so spisovateľkou Toňou Revajovou

Beseda so spisovateľkou Toňou Revajovou

V Mestskej knižnici v Bytči sme mali možnosť stretnúť sa so známou spisovateľkou, autorkou kníh Denis a jeho sestry, Denník Majky z Majáka, Vraveli proroci, že bude tma v noci, série kníh o Johanke a mnohých iných, s pani Toňou Revajovou. Besedu moderovala pani Janka Zurovacová z Krajskej knižnice v Žiline ... » čítaj viac »