Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Nedeľa 9.8.2020.
Meniny má Ľubomíra, zajtra Vavrinec.

logo

Do práce na bicykli 2018

Oznam - zvoz BRO

Vážení spoluobčania informujeme Vás, že v termíne

od 9. apríla do konca októbra 2018

bude Mesto Bytča opätovne zabezpečovať oddelený zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO). Zvoz BRO od obyvateľov bude realizovaný prostredníctvom zberných nádob hnedej farby, ktoré máte v domácnosti k dispozícii. BRO bude odvážaný dvakrát za mesiac vždy v nepárnom týždni nasledovne:

PONDELOK: Hrabové, Malá Bytča
UTOROK: Hliník nad Váhom
STREDA: Bytča
ŠTVRTOK: Bytča
PIATOK: Pšurnovice, Mikšová, Beňov

Informujeme občanov, že tieto kontajnery sú určené len na ukladanie BRO zo záhrad - konáre, tráva, lístie atď., na kuchynský odpad - zvyšky ovocia, zeleniny, a pod. Je zakázané zmiešavať BRO s inými zložkami komunálneho odpadu. Kontajnery hnedej farby nie sú určené na tekutý kuchynský odpad a odpad živočíšneho pôvodu. Odvoz BRO zo záhradkárskych osád bude realizovaný veľkokapacitnými kontajnermi zelenej farby.


28.3.2018
 

Oznam - voľné pracovné miesto

Žiadosť o predloženie architektonických návrhov

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku Mesta Bytče

Dotazník k rozvoju mesta Bytča

Vážení občania,
 
máte pocit, že na smerovaní rozvoja mesta Bytča treba niečo zmeniť alebo vylepšiť? Ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do aktualizácie strategického dokumentu mesta na roky 2016 až 2023. Váš názor môžete jednoducho vyjadriť prostredníctvom dotazníka.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je základným dokumentom, ktorý na úseku regionálneho rozvoja Mesto Bytča má podľa zákona mať. Na jeho základe mesto usmerňuje svoje rozvojové aktivity. V súčasnosti pristupujeme k jeho aktualizácii. Dokument je tiež dôležitou oporou pri predkladaní žiadostí o nenávratné finančné príspevky EÚ na projekty samosprávy a iných subjektov pôsobiacich na území nášho mesta.
Aby bolo možné pri tvorbe dokumentu pracovať aj s Vašimi postrehmi, pripravili sme Vám nenáročný dotazník. V elektronickej podobe ho nájdete na internetovej stránke tu: DOTAZNÍK. Formulár dotazníka v tlačenej podobe nájdete na nasledovnom mieste: MsÚ Bytča, Námestie SR1, (vestibul). Na tomto mieste ho môžete aj odovzdať. Na vyplnenie dotazníka máte čas do 19.03.2018.
Za čas a ochotu, ktoré mu venujete, vopred ďakujeme!  

Bc. Miroslav Minárčik
primátor mesta


5.3.2018
 

O Z N A M

Oznamujeme občanom, že z titulu blížiaceho sa termínu predkladania daňových priznaní za rok 2017  budú pracovníci Daňového  úradu  Žilina k dispozícii k ich preberaniu počas nasledujúcich dní:

28.03.2018 streda od  8.00 - 16.00 hod.
29.03.2018 štvrtok od 8.00 - 16.00 hod.
03.04.2018 utorok po Veľkej noci od 8.00 - 16. 00 hod.
v priestoroch Domu kultúry v Bytči.

icopdf Podávanie daňových priznaní (PDF, 2 MB)


2.3.2018
 

Gesto pre mesto – HLASUJTE, PROSÍM


Základná škola, Ulica mieru 1235 - 

S radosťou Vám oznamujeme, že náš projekt „Relaxačná miestnosť“, o podporu ktorého sa uchádzame v rámci programu Gesto pre mesto nadácie Raiffeisen bank, postúpil do druhého kola. Finančnú podporu 1000 € na vybavenie oddychovej miestnosti pre deti našej školy získame, ak sa nám podarí nazbierať dostatočný počet hlasov.

Každý môže odovzdať hlas len raz a len za jeden projekt na stránke:

https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/zilina/1701

Ďakujeme vopred za Vašu podporu! » čítaj viac »