Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Nedeľa 9.8.2020.
Meniny má Ľubomíra, zajtra Vavrinec.

logo

Oznam

Spevácky zbor Gloria Deo prosí a pozýva všetkých, ktorí majú čo len troška chuť a talent spievať a nájdu si čas, aby prišli rozšíriť rady speváckeho zboru a urobili svojim spevom radosť sebe aj ostatným.
Nácviky sú v Mestskej knižnici Bytča, každý štvrtok o 18.00 hod. Neváhajte a príďte!
Tel. kontakt:  0907 986 545, príp. 0905 736 219
Ďakujeme!

Viac info: bytca.sk/gloriadeo


20.2.2018
 

O z n á m e n i e

Mesto Bytča, ako orgán verejnej moci, je povinné v zmysle ustanovenia § 17 ods.1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) uplatňovať  výkon verejnej moci elektronicky.
V zmysle ustanovenia § 60e zákona o e-Governmente  boli ku dňu 01.07.2017 aktivované elektronické schránky na doručovanie všetkým právnickým osobám zapísaným v obchodnom registri. V súlade s ustanovením § 31a ods. 1 zákona o e-Governmente sú orgány verejnej moci povinné doručovať úradné dokumenty do elektronickej schránky adresáta.
Dovoľujeme si teda upozorniť všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri, že Mesto Bytča už doručuje všetky rozhodnutia na zaplatenie dane z nehnuteľností na rok 2018, ako aj rozhodnutia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018 výhradne do elektronickej schránky adresáta na portáli www.slovensko.sk.


19.2.2018
 

HALOVÁ HASIČSKÁ SÚŤAŽ MLADÝCH HASIČOV V BYTČI

HALOVÁ HASIČSKÁ SÚŤAŽ MLADÝCH HASIČOV V BYTČI

 Dobrovoľní hasiči z Hliníka nad Váhom využili sobotu 27. januára 2018 na to, aby v telocvični na ZŠ Mierová v Bytči usporiadali halovú hasičskú súťaž pre kolektívy mladých hasičov. Súťaž pozostávala z plnenia 3 disciplín – štafeta dvojíc, štafeta 5 x 30m a uzlová štafeta. Súťaž svojou prítomnosťou prišiel podporiť pán primátor Miroslav Minarčík, ktorý všetkým deťom poprial veľa úspechov a  tajomníčka Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Bytči, pani Eva Hladenová, ktorá rovnako podporila deti svojimi povzbudivými slovami. Jednalo sa o prvú súťaž takéhoto formátu, ktorá bola usporiadaná v našom okrese Bytča... » čítaj viac »


Projekt Záchrana som Ja

Projekt Záchrana som Ja

Život je to najcennejšie, čo máme. Jeho hodnotu vštepujeme žiakom už od útleho veku. Žiaci 2. B triedy zo ZŠ na Ul. E. Lániho v Bytči sa pod vedením Mgr. Ohrádkovej zapojili do projektu Nadácie Allianz a neziskovej organizácie Falck - Záchrana som Ja. Vďaka úspešne napísanej a ilustrovanej publikácii o záchranárskom koníkovi Falkovi sa žiaci hravou formou učili poskytovať prvú pomoc ... » čítaj viac »


Upozornenie - daň z nehnuteľnosti

Mesto Bytča, ako správca dane z nehnuteľností, upozorňuje občanov na povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností, vyplývajúcu zo zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov.
Daňovníkom dane z nehnuteľností je: vlastník... pozemku, vlastník... stavby, vlastník...bytu.
Podľa § 99a ods. 1/ zákona priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, alebo mu nastali zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre vyrubenie dane, podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Zmena rozhodujúca pre vyrubenie dane z pozemkov je napr.:  nadobudnutie pozemku do osobného vlastníctva, zmena druhu pozemku, zmena výmery pozemku, vydanie stavebného povolenia na pozemok.
Zmena rozhodujúca pre vyrubenie dane zo stavieb je napr.: nadobudnutie stavby do osobného vlastníctva, zmena rozmerov a podlaží stavby (t.j. skolaudovanie prístavby alebo nadstavby stavby), skolaudovanie novostavby, zmena účelu užívania stavby (t.j.napr. využívanie časti rodinného domu na podnikanie).
Zmena rozhodujúca pre vyrubenie dane z bytov je napr.: nadobudnutie bytu alebo nebytového priestoru do osobného vlastníctva, zmena využitia bytu, prípadne garáže v bytovom dome na iný účel ako na bývanie a garážovanie.
Podľa § 99b ods.1 zákona čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti má povinnosť podať aj daňovník, ktorému zaniklo vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností (napr. predal, alebo daroval nehnuteľnosť).
Posledný deň na podanie daňového priznania v zákonnej lehote je 31. január 2018.


12.1.2018
 

Oznam

Mesto Bytča prijme do pracovného pomeru vyučenú  kuchárku od 1.2.2018.

Žiadosti možno predkladať do 19.1.2018.

Bližšie informácie: Mestský úrad Bytča, referát školstva,  č.dv.19,  č.t. 50739922.


11.1.2018
 

ZOMREL GENERÁLMAJOR IVAN OTTO SCHWARZ

ZOMREL GENERÁLMAJOR IVAN OTTO SCHWARZ

Vo štvrtok 4. januára zomrel v Londýne vo veku 94 rokov generálmajor v. v. Ivan Otto Schwarz. Rodák z Bratislavy, ktorý vyrastal v Bytči. Až do stredoškolských čias žil Ivan Otto Schwarz v Bytči a keď mal 16 rokov odišiel do Londýna, kde sa nechal naverbovať do anglického letectva RAF. Bol posledným vo Veľkej Británii žijúcim Slovákom, ktorý počas druhej svetovej vojny slúžil včs. jednotkách britského kráľovského letectva (RAF). Vrámci 311. čs. bombardovacej perute RAF odlietal 1 200 bojových operačných hodín. V roku 1943 sa ako horný strelec vosádke bombardéra Liberator pod velením P/O Oldřicha Doležela podieľal na najväčšom úspechu uvedenej perute − potopení nemeckej lode Alsterufer, ktorá dovážala z Japonska pre nacistické Nemecko strategický náklad wolfrámu. Generálmajor v. v. Ivan Schwarz bol ... » čítaj viac »


Harmonogram vývozu separovaného odpadu v roku 2018