Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Streda 19.1.2022.
Meniny má Drahomíra, zajtra Dalibor.

logo

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Mesto Bytča. Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča, IČO 00321192, vyhlasuje podľa ustanovenia § 9a, ods 1, písm a) zákona č 138/1991 Zb o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podľa ustanovení VZN Mesta Bytča č 6/2010 o obchodnej verejnej súťaži k predaju a prenájmu majetku mesta a v súlade s ustanovením § 281 a násl zákona č 513/1991 Zb Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodnú verenú súťaž č 3/2021 o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnei zmluvy na prevod vlastníctva k maietku mesta s týmito podmienkami:

icopdf Predmet obchodnej verejnej súťaže OVS č. 3/2021 (PDF, 268 KB)

icopdf Predmet obchodnej verejnej súťaže OVS č. 4/2021 (PDF, 267 KB)


6.12.2021
 

Oznam.

Oznamujeme občanom, že mesto Bytča tradične rozsvieti vianočný stromček a výzdobu za účasti Mikuláša dnes 6.12.2021 o 17:00 hod na Námestí.


6.12.2021
 

Oznam.

Dovoľujeme si požiadať seniorov, aby si prišli vyzdvihnúť vitamínové balíčky do Domu kultúry v termíne do 17.12.2021 s platným občianskym preukazom každý pracovný deň v čase od 9:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:00 hod. do 15:00 hod.

Po tomto termíne, z dôvodu čerpania dovolenky, je možné vitamínové balíčky opäť vyzdvihnúť od 10.01.2022.


3.12.2021
 

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku Mesta Bytča

Mesto Bytča - Mestské zastupiteľstvo v Bytči, na svojom zasadnutí konanom dňa 24.11.2021, schválilo uznesením č. 162/2021 zverejnenie zámeru priameho predaja majetku Mesta Bytče, nehnuteľnosti a to garáže č. súp. 1713 v k.ú. Veľká Bytča, nachádzajúcej sa v areáli futbalového ihriska TJ Pšurnovice, tretej osobe, formou priameho predaja v súlade s §9a ods. 1 písm c), zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a  v  súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 23.11.2016, za minimálnu kúpnu cenu vo výške 3 000 €  .Viac informácii nájdete v odkaze - link


29.11.2021
 

Adventné svetlo má zasvietiť v nás samotných.

Adventné svetlo má zasvietiť v nás samotných.

Prichádza najkrajšie obdobie roka – Vianoce, ktorým prechádza obdobie adventné (z lat. adventus príchod). Najstarším symbolom adventného obdobia je ADVENTNÝ VENIEC so štyrmi sviecami, ktoré sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Aj v tomto roku, v tejto celospoločensky neľahkej situácii, si mesto Bytča zachovalo tradíciu a zvyk, ktoré sa viažu k tomuto obdobiu. Dnes 28. novembra 2021 zapálil primátor mesta Bytča Miroslav Minárčik spolu s dekanom farnosti vdp. Petrom Švecom prvú sviečku ... » čítaj viac »


Harmonogram vývozu triedeného odpadu - doplnenie

Oznamujeme občanom, že dňa 29.novembra 2021 (pondelok), bude zabezpečený odvoz PLASTOV z rodinných domov v meste Bytča a mestských častiach, a dňa 30. novembra 2021 (utorok) v mestských častiach Hrabové a Hliník nad Váhom.


24.11.2021
 

Vitamínové balíčky pre seniorov.

Mesto Bytča daruje všetkým seniorom od 60 rokov vitamínový balíček. Vitamínový balíček dostanú aj občania, ktorí dovŕšia vek 60 rokov v roku 2022.

V časoch chrípkových vírusov a stále pretrvávajúcej zlej pandemickej situácie, kedy stále nie je možné stretávať sa so seniormi, sa vedenie mesta aj touto cestou snaží podporovať a chrániť svojich občanov.

Vitamíny si môžu všetci spomínaní seniori vyzdvihnúť s občianskym preukazom každý pracovný deň v čase od 9:00 hod. do 11:30 hod. a od 12: 30 hod. do 16,00 hod. v Dome kultúry v Bytči, Treskoňová 814/3, 014 01 Bytča a to od 25.11.2021 - balíček môže prebrať aj rodinný príslušník, prípadne iná poverená osoba, ktorá sa preukáže svojim OP a podpíše prevzatie balíčka.

Občania mestských častí budú informovaní o prebratí balíčkov svojimi poslancami.


24.11.2021
 

OZNAM - Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v Bytči.

Vážení občania, v rámci vakcinačného plánu Žilinského samosprávneho kraja a v snahe sprístupniť očkovanie pre všetky vrstvy obyvateľstva príde v stredu  1. 12. 2021 do mesta Bytča výjazdová očkovacia skupina VAKCI ZUZKA.

Očkovanie bude prebiehať v čase od 13:00 hod do 17:30 hod v Dome kultúry v Bytči.

V tomto čase má možnosť každý, kto prejaví záujem, nechať sa zaočkovať jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson bez predošlej registrácie. Treba si so sebou priniesť občiansky preukaz a poisteneckú kartičku.

Vakcína Janssen je určená iba pre nezaočkovaných.


23.11.2021