Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Štvrtok 22.6.2017.
Meniny má Paulína, zajtra Sidónia.

logo

Zápis detí do materských škôl

Mesto Bytča oznamuje, že v zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zápis detí do materských škôl na školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne od 2.mája 2017  do  12.mája 2017. Žiadosti  o prijatie si môžete vyzdvihnúť u riaditeliek materských škôl v čase od 10,30 hod. do 12,00 hod. Bližšie informácie o zápise poskytnú riaditeľky materských škôl.


28.4.2017
 

Pracovné stretnutie primátora so zástupcami obchodno-kultúrnej reprezentácie Taiwanu v SR.

Pracovné stretnutie primátora so zástupcami obchodno-kultúrnej reprezentácie Taiwanu v SR.

V stredu 26. apríla 2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie primátora mesta Bytča Miroslava Minárčika so zástupcami obchodno-kultúrnej reprezentácie Taiwanu v Slovenskej republike Ruey-Li Tsenom , Shih-Liang Linom a tajomníčkou politickej divízie Taipejskej reprezentačnej kancelárie Evou Mjartanovou.

Obsahom ich stretnutia bola vzájomná informovanosť o možnostiach podnikateľskej spolupráce s Taiwnom. Stretnutia sa zúčastnili i zástupcovia spoločnosti Kinex Bearings, a.s., Bytča , Technometal, s.r.o., Bytča a HANT BA, Bratislava.

Po skončení pracovného rokovania sa uskutočnila prehliadka Sobášneho paláca, kde vystúpili s folklórnym programom deti základnej umeleckej školy v Bytči.   » čítaj viac »


Informácia o zjazdnosti cesty I/18 v úseku pod hradom Strečno

1. Počas víkendu v dňoch 29.4. a 30.4. 2017 bude cesta I/18 prejazdná bez obmedzení.
2. Od 3.5.2017 bude dopravným značením obmedzená doprava priamo pod hradom Strečno v dĺžke 40 m nasledovne: Obojsmerná doprava v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2 x 3,00 m, rýchlosť 30 km /hod -  s termínom do odvolania.
3. Predpoklad na mesiac jún 2017: Kombinácia úplnej uzávierky počas víkendov a obojsmernej dopravy v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2 x 3,00 m, rýchlosť 30 km/hod. počas týždňa.

Vyššie uvedené obmedzenia v doprave na predmetnom úseku cesty budú mať vplyv na vytváranie kolón. V tejto súvislosti odporúčame využívať aj iné trasy na realizovanie nákladnej a osobnej dopravy. Pri prejazde týmto úsekom cesty rešpektovať obmedzenie rýchlosti na 30km/hod.


27.4.2017
 

Dopravná výchova v materskej škole

Dopravná výchova v materskej škole

V Materskej škole na Ul. Hurbanova v Bytči sa v mesiaci október uskutočnila rekonštrukcia asfaltového povrchu chodníkov na školskom dvore. Rekonštrukcia bola zrealizovaná z finančných prostriedkov Mesta Bytča a z mimorozpočtových zdrojov, ktoré získala MŠ prostredníctvom projektu z Nadácie Pontis. Práce vykonali technické služby mesta Bytča ... » čítaj viac »


Štatistické zisťovania

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) oznamuje obyvateľom mesta Bytča, že na území mesta Bytča sa v tomto období uskutočnia tieto štatistické zisťovania, počas ktorých pracovníci ŠÚ SR navštívia vybrané domácnosti:

  1. Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) - v termíne od 10.04.2017 do 29.05.2017
  2. Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií (IKT) - v termíne od 20.04.2017 do 31.05.2017

24.4.2017
 

Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa MŠ

Oslavy Dňa učiteľov v Bytči

Oslavy Dňa učiteľov v Bytči

Celá naša spoločnosť 28. marca vzdáva hold jednému z najušľachtilejších povolaní, povolaniu učiteľa. Medzinárodný deň učiteľov a pedagogických pracovníkov je dňom, kedy si všetci viac ako inokedy uvedomujeme význam ich práce, ktorá sa spája s náročnosťou a zodpovednosťou za výchovu a vzdelávanie mladej generácie.
Z histórie výchovy a vzdelávania je známe, že každá spoločnosť a všetci pokrokoví pedagógovia kládli na prácu učiteľa a vychovávateľa vysoké nároky. Vždy ju spájali s takými vlastnosťami, ako sú zodpovednosť, trpezlivosť, vytrvalosť, slušnosť, čestnosť, úprimný vzťah k prácii a osobný príklad... » čítaj viac »


Informácia o vývoze BRO v roku 2017