Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Utorok 27.10.2020.
Meniny má Sabína, zajtra Dobromila, Kevin.

logo

Príhovor primátora mesta Bytča - začiatok školského roka

primátor

Milí žiaci, študenti, vážení zamestnanci škôl, milí rodičia!

V stredu 2. septembra Vám školy nášho mesta otvorili svoje brány a Vy sa vraciate, aby ste sa stretli so svojimi spolužiakmi, učiteľmi, ale aj s prvákmi, ktorí prvýkrát prekročia brány Vašej školy.

Želám vám, aby nový školský rok bol pre Vás plný nových vedomostí, zaujímavých zážitkov a radosti z každého dňa, ktorý strávite v škole.

Prvákom, želám dobrých, láskavých a chápajúcich triednych učiteľov, ktorí im nahradia rodičov, aby sa do školy tešili a s chuťou získavali nové vedomosti.

Deviatakom prajem úspešný záverečný ročník, aby si uvážene vybrali strednú školu, na ktorej budú radi pokračovať v štúdiu a ktorá im pomôže v živote tak, ako si to prajú.

Taktiež držím palce všetkým stredoškolákom, aby zvládli neľahké štúdium.

Všetkým pracovníkom škôl nášho mesta - pedagogickým i nepedagogickým, prajem veľa trpezlivosti, tvorivého elánu, spokojnosti a úspechov v práci i osobnom živote, odvahu a chuť urobiť zo školy druhý domov pre svojich žiakov.

Rodičov žiakov a študentov prosím o spoluprácu so školou, aby vytvárali pre deti vhodné, podnetné prostredie pre prípravu do školy a zabezpečili pravidelnú dochádzku svojich detí do školy.

Som presvedčený, že spolu všetky opatrenia Úradu verejného zdravotníctva zvládneme. Verím, že zodpovedným prístupom a rešpektovaním pravidiel predídeme opakovaniu situácie z minulého školského roka. Buďme preto opatrní a trpezliví, aby sme aktuálny školský rok zvládli v zdraví s úsmevom a dobrou náladou. Držme si palce.

Ing. Miroslav Minárčik
primátor mesta


3.9.2020
 

Pripomenuli sme si 76. výročie SNP

Pripomenuli sme si 76. výročie SNP

Slovenské národné povstanie je jednou z najvýznamnejších udalostí slovenských národných dejín, medzníkom, ku ktorému sa vracia naša spoločnosť ako k žriedlu národnej identity, demokratickosti a spolupatričnosti k rodine európskych štátov. S úctou a vďakou si spomíname na hrdinských bojovníkov, vojakov, partizánov a ilegálnych pracovníkov, ktorí odolávali presile, no napriek utrpeniam a obetiam kliesnili cestu aj nášmu dnešnému životu. Pri príležitosti 76. výročia jeho vzniku pripravilo mesto Bytča v spolupráci s 5. plukom špeciálneho určenia Žilina pietny spomienkový akt, ktorý sa uskutočnil v nedeľu 30. augusta 2020 pred budovou Mestského úradu v Bytči, v mestskej časti Malá Bytča, v oblasti zvanej – Hôreckého kopanica a v obci Petrovice – osada Magale. Osada Magale bola vypálená za to, že obyvatelia pomáhali v boji s okupantami a fašistami. V osade žilo približne 120 ľudí. Pietnej spomienky sa okrem iných zúčastnili... » čítaj viac »


Prevádzkovanie tepelného hospodárstva mesta Bytča v roku 2021


Výrobu a dodávku tepla v Bytči momentálne zabezpečuje spoločnosť TEZAR, s.r.o. na základe nájomnej zmluvy, ktorá platí do 31. decembra 2020. Vzhľadom na to, že sa blíži koniec platnosti nájomnej zmluvy so spoločnosťou TEZAR, s.r.o., Mesto Bytča začiatkom tohto roka zabezpečilo vypracovanie analýzy súčasnej nájomnej zmluvy.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 06. mája 2020 bolo prijaté uznesenie č. 42/2020, ktorým bola zriadená komisia na odporučenie postupu mesta Bytča pri nakladaní s jeho majetkom - Tepelné hospodárstva a tepelné zariadenia... » čítaj viac »


Oznam v súvislosti so začiatkom nového školského roka

Mesto Bytča oznamuje rodičom a zákonným zástupcom detí materských škôl a žiakov základných škôl, že pri otvorení školského roku 2020/2021 dňa 2.septembra 2020 je potrebné vyplniť  zdravotný dotazník (tvorí prílohu oznamu).
Žiaci základných škôl  od 2.-9.ročníka pri vstupe do školy odovzdajú vyplnené tlačivá triednemu učiteľovi. Rodič príp. zákonný zástupca žiaka prvého ročníka odovzdá  osobne tlačivo triednemu učiteľovi.
Rodičia resp. zákonní zástupcovia detí materských škôl vyplnené tlačivo odovzdajú učiteľke resp. vyplnia pri vstupe do budovy.
Každé dieťa/žiak musí mať so sebou rúško.
Ostatné pokyny vydané riaditeľmi škôl sú zverejnené na webových sídlach škôl  prípadne na budovách škôl a školských zariadení.

icoword Zdravotný dotazník (DOCX, 21 KB)

icopdf Zdravotný dotazník (PDF, 53 KB)


26.8.2020
 

Oznam

Riaditeľstvo ZŠ na Ulici Eliáša Lániho v Bytči prijme do pracovného pomeru kvalifikovaného školského špeciálneho pedagóga a pedagogického asistenta od 1.9.2020.
Podmienky prijatia: v zmysle platnej legislatívy. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
Životopis s kontaktnými údajmi zasielajte do 21.8.2020 na mail: skola@zselaniho.sk.
K žiadosti o pracovnú pozíciu je nutné pripojiť aj súhlas so spracovaním osobných údajov.


18.8.2020
 

OZNAM

Mesto Bytča príjme do pracovného pomeru kuriča do materskej školy od 1.septembra 2020.
Odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z.z. a prílohy č. 3 nar.vlády 388/2018 Z.z.

Informácie:
Mestský úrad, Námestie SR 1, Bytča
Referát školstva, č.t. 041 5073922


1.8.2020
 

Zápisnica zo zasadnutia výberovej komisie

Zápisnica zo zasadnutia výberovej komisie na obsadenie pracovného miesta - vedúci oddelenia organizačno - správneho, školstva a kultúry Mestského úradu v Bytči, konaného dňa 23. 7. 2020 o 900 hodine na Mestskom úrade v Bytči.

icopdf Zápisnica - výsledok výberového konania (PDF, 338 KB)


23.7.2020
 

Oznam - zverejnenie štúdie uskutočniteľnosti k dopytovej výzve OPII-2020/7/11-DOP so zameraním Moderné technológie

Mesto Bytča ako žiadateľ v rámci dopytovej výzvy OPII-2020/7/11-DOP so zameraním Moderné technológie sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu „Zvýšenie kvality portálu Mesta Bytča pomocou zavedenia moderných technológii s využitím prvkov umelej inteligencie“ na verejné pripomienkovanie.

Cieľom projektu je zavedenie moderných technológií do procesu vykonávania činností verejnej správy, procesu rozhodovania ako aj služieb, informácií a kontaktu verejnej správy s verejnosťou s prihliadnutím na súčasné trendy využívania moderných informačných, komunikačných technológií a inovatívnych riešení.

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu „Zvýšenie kvality portálu Mesta Bytča pomocou zavedenia moderných technológii s využitím prvkov umelej inteligencie“ sa uskutoční od utorka 21.07.2020 00:00 do 03.08.2020, 23:59 čo predstavuje 10 pracovných dní. Počas tohto obdobia je možné zasielať pripomienky v nižšie priloženom dokumente „Formulár na pripomienkovanie“.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  je možné zaslať v uvedenom formulári na e-mailovú adresu KOTEŠOVSKÝ Anton do 03.08.2020, 23:59.

Štúdia uskutočniteľnosti, príloha a vypracovaná analýzu celkových nákladov na vlastníctvo - TCO sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch:

icopdf Štúdia uskutočniteľnosti (PDF, 2 MB)

icopdf Príloha k štúdii uskutočniteľnosti (PDF, 78 KB)

icoexcel Analýza celkových nákladov na vlastníctvo (XLSX, 126 KB)

icoexcel Pripomienkový formulár (XLSX, 13 KB)


21.7.2020