Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Pondelok 25.9.2023.
Meniny má Vladislav, zajtra Edita.

logo

Voľné pracovné miesto – pedagogický asistent v Základnej škole

Základná škola, Ul. Mieru 1235, Bytča prijme do pracovného pomeru pedagogického asistenta.

Bližšie informácie v priloženom dokumente - príloha

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 11.8.2023.


2.8.2023
 

Oznam o možnosti odovzdania vytriedených zložiek odpadu

Oznamujeme obyvateľom mesta Bytča, že od 15.8.2023 budú mať, pri jednorazovom zvýšení množstva vytriedených zložiek komunálneho odpadu z domácností, možnosť odovzdávať tento odpad prostredníctvom Technických služieb mesta Bytča do areálu v lokalite „Sihoť pri Váhu“ (na obchvate mesta, oproti predajni nábytku, pri vjazde k stredisku údržby ciest), na dočasné uloženie. Ide o nasledovné druhy recyklovateľného odpadu: plasty, papier, sklo, kovové obaly, elektro odpad (chladničky, práčky a pod.), biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a veľkorozmerový odpad z domácností (skrine, police, koberce, sedačky a pod.)
Na tento účel budú v tejto lokalite pripravené veľkokapacitné kontajnery, ktoré budú rozlíšené a určené na konkrétny druh triedeného odpadu. Zber a uloženie odpadu budú zabezpečovať Technické služby mesta Bytča, a to v dňoch:
UTOROK AŽ PIATOK: V ČASE OD 10:00 HOD - 14:00 HOD.
Mesto takto vyšlo v ústrety obyvateľom, najmä z rodinných domov, ktorí žiadajú v čase zvýšenej sezónnej produkcie vytriedených zložiek komunálneho odpadu o možnosť jeho častejšej likvidácie. V tomto období môže byť riadny harmonogram vývozu triedeného odpadu nepostačujúci a môže dochádzať k hromadeniu vytriedených zložiek odpadu v domácnostiach. UPOZORŇUJEME, že zmesový komunálny odpad, drobný stavebný odpad nie sú predmetom zberu na miesto dočasného zhromažďovania odpadu v lokalite „Sihoť pri Váhu“. V prípade záujmu o odovzdanie vytriedených zložiek odpadu kontaktujte Technické služby mesta Bytča v pracovných dňoch v čase od 07.00 do 15.00 hod. na číslach: 041/552 32 21 alebo 0908 918 806.
Povolenie na odovzdanie odpadu platí len pre občanov mesta Bytča (fyzické osoby) s trvalým pobytom v meste Bytča a mestských častiach, a pri odbere odpadu sa musia legitimovať.

Príloha


31.7.2023
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám
oznamujeme

že v termíne od: 31.07.2023 05:30:00 do: 31.07.2023 14:30:00

bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohách:

Príloha 1


27.7.2023
 

Oznámenie o začatí konania obstarávania územného plánu obce

Voľné pracovné miesto MŠ Dostojevského - pedagogický asistent 2023

Mesto Bytča prijme do pracovného pomeru pedagogického asistenta v materskej škole s predpokladaným nástupom od 1.septembra 2023. Viac informácií v priloženom dokumente.

Príloha 1


25.7.2023
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám
oznamujeme

že v termíne od: 26.07.2023 od 06.30 hod.

bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohách:

Príloha 1


21.7.2023
 

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku Mesta Bytča - ZŠ Mieru