Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Nedeľa 4.6.2023.
Meniny má Lenka, zajtra Laura.

logo

Oznam

Oznamujeme občanom, že dňa: 28.03.2023 (utorok) sa nebude vykonávať osvedčovanie listín a podpisov na listinách na  Mestskom úrade v Bytči, z dôvodu účasti  pracovníčok na školení.

Osvedčenie je možné vykonať taktiež na Okresnom úrade v klientskom centre Bytča - Zámok 104, na všetkých okolitých obecných úradoch, mestských úradoch ako aj  notárskych  úradoch.

Ďakujeme za pochopenie.


23.3.2023
 

Oznam

Vážení občania,

Informujeme Vás, že vývoz biologicky rozložiteľného odpadu začína dňa 03. apríla 2023.

V pondelok bude realizovaný vývoz  v Hrabovom a Malej Bytči, v utorok v Hliníku nad Váhom, v stredu a štvrtok v Bytči a v piatok v Mikšovej, Beňove a Pšurnoviciach.

Náhradný vývoz za piatok 07. apríla 2023 (Veľký piatok) sa uskutoční v utorok 11. apríla 2023 (Mikšová, Beňov a Pšurnovice)

Vývoz BRO bude pokračovať v zmysle uvedeného harmonogramu vždy v párny týždeň do konca októbra.


22.3.2023
 

Zápis detí do 1. ročníkov základných škôl v školskom roku 2023/2024

Oznamujeme, že zápis detí do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča sa bude konať v nasledovných termínoch:

 

  • Základná škola, Ul. Mieru 1235, Bytča                 od 3. apríla  do 4. apríla 2023

                                                                                              od 13,00 hod. do 17,00 hod.

  • Základná škola, Ul. E. Lániho 261/7, Bytča        od 3. apríla  do 4. apríla 2023

                                                                                              od 13,00 hod. do 17,00 hod.

 

Pre bližšie informácie použite telefonický kontakt, prípadne odkaz na webové stránky ZŠ:

 

  • Základná škola, Ul. Mieru 1235, Bytča

Tel. kontakt: 0915 867 468, Mgr. Janka Praženicová, zástupkyňa RŠ pre 1.stupeň

https://zsmieru.edupage.org/a/prvacik

 

  • Základná škola, Ul. E. Lániho 261/7, Bytča

Tel. kontakt: 0911 586 580, Mgr. Ivana Valientíková, zástupkyňa riaditeľky školy

https://www.zselaniho.sk/index.php/zapis-do-1-rocnika


22.3.2023
 

SLÁVNOSŤ UVÍTANIA DETÍ DO ŽIVOTA

SLÁVNOSŤ UVÍTANIA DETÍ DO ŽIVOTA

Dňa 16.3.2023 o 16:00 hod. sa v Dome kultúry v Bytči konala malá slávnosť a to: Uvítanie detí do života. Pozvaní boli rodičia so svojimi detičkami, ktoré sa narodili v období od 1.9.2022 do 28.2.2023. Pozvaných bolo 64 detí, z toho 32 chlapcov a 32 dievčat. Primátor mesta pán Miroslav Minárčik predniesol slávnostný príhovor, v ktorom poprial detičkám okrem zdravia a šťastia krásne a sladké detstvo, rodičom poprial veľa trpezlivosti a lásky, ktorej pri výchove detí nikdy nie je dosť a zaželal im, aby ich novonarodené deti boli pre nich v budúcnosti vždy len oporou. Po slávnostnom príhovore zablahoželal pozvaným ... » čítaj viac »


Voľné pracovné miesto - školský úrad

Mesto Bytča prijme do pracovného pomeru odborného zamestnanca školského úradu s predpokladaným nástupom od 1.mája 2023. Viac informácií v priloženom dokumente - príloha


14.3.2023
 

Vyjadrenie ku vzniknutej situácii s nevyvezeným odpadom od právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov

Vážení občania,

v uplynulých dňoch vznikla situácia, keď spoločnosťou zabezpečujúcou vývoz triedených zložiek odpadov nebol zrealizovaný vývoz obalov z papiera a lepenky a z plastov, na Námestí Slovenskej republiky a v priľahlých uliciach.

Uvedená situácia vznikla z dôvodu neuzavretia zmlúv na vývoz tohto odpadu zo strany právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov s vývozcom odpadu na území mesta Bytča.

Odpad vzniknutý pri podnikateľskej činnosti nie je v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o odpadoch), komunálnym odpadom z domácností, zaradeným do skupiny 20 01, ktorého odvoz zabezpečuje obec, resp. mesto.

Za správne zaradenie, triedenie a odovzdávanie obalov vrátane odpadových obalov z triedeného komunálneho odpadu, t. j. odpadu zaradeného do skupiny 15 01, podľa   Príloha č. 1 k Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov zodpovedá podnikateľ.

Ide najmä o kartónové obaly, obaly z plastu (strečové fólie), palety, obaly z kovu, skla, textilu.

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia majú v zmysle zákona  o odpadoch povinnosť zapojiť sa do zberu triedených zložiek odpadu a uzavrieť zmluvu s oprávneným vývozcom odpadu. Na túto skutočnosť boli v uplynulých dňoch opätovne upozornení aj prostredníctvom mestskej polície.

PO a FO-P odporúčame pre uzavretie zmluvy kontaktovať spoločnosť T+T, a.s.,  A. Kmeťa 18, 010 01  Žilina, tel.: 0908 936 375.


10.3.2023
 

OSLAVY MDŽ

OSLAVY MDŽ

V stredu 8. marca sa v dome kultúry v Bytči uskutočnilo podujatie pri príležitosti MDŽ, ktoré tradične zorganizovala okresná organizácia strany SMER – SD v spolupráci s mestom Bytča. V úvode sa prítomným ženám prihovoril primátor mesta p. Miroslav Minárčik, ktorý ocenil zodpovednú prácu žien a ich nezastupiteľnú každodennú starostlivosť o rodinu a výchovu detí. „V súčasných uponáhľaných dňoch si treba nájsť čas na pookriatie a vyjadrenie občianskej spolupatričnosti. Som veľmi rád, že ste si dnes našli čas a prišli ste osláviť sviatok všetkých žien v takom veľkom počte. Všetkým ženám bez rozdielu veku želám veľa zdravia, rodinnej pohody a životného optimizmu,“ zdôraznil primátor. Prítomným ženám sa ďalej prihovorili aj poslanci NR SR p. Ľuboš Blaha ... » čítaj viac »