Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Pondelok 4.7.2022.
Meniny má Prokop, zajtra Sviatok sv. Cyrila a Metoda.

logo

Výtvarná súťaž ŽSK

Dobrý deň,

pri príležitosti Dňa otvorených dverí na Úrade Žilinského samosprávneho kraja dňa 4.6.2022 sme sa rozhodli zorganizovať výtvarnú súťaž na tému:

Nakresli svoje obľúbené miesto v našom kraji.

Do súťaže sa môžu zapojiť malí aj veľkí. Výtvarné práce je možné poslať do 27.mája 2022 na adresu:

Úrad ŽSK – výtvarná súťaž

Komenského 48
011 09 Žilina

Všetky výtvarné práce budú vystavené v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja počas Dňa otvorených dverí. Vybrané diela budú ohodnotené vecnými darmi.

Viac informácii nájdete v priloženom dokumente - link


11.5.2022
 

V Bytči slávnostne požehnali pamätník venovaný obetiam I. a II. Svetovej vojny

V Bytči slávnostne požehnali pamätník venovaný obetiam I. a II. Svetovej vojny

Na mestskom cintoríne v Bytči pri Dome smútku stojí nový pamätník venovaný spoluobčanom a rodákom, ktorí zahynuli počas prvej a druhej svetovej vojny. Pamätník bol slávnostne požehnaný v nedeľu 8. mája 2022 pri príležitosti 77. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Pietny akt pripravilo mesto Bytča v spolupráci s 5. plukom špeciálneho určenia Žilina, s OZ GALZA a s mestským klubom muzeálnej a galerijnej spoločnosti v Bytči. Pamätník vyhotovil ako svoje autorské dielo Juraj Gajdošík z Bytče v spolupráci s Martinom Bokom z Hliníka nad Váhom. Pietny akt začal požehnaním pamätníka dekanom farnosti Bytča P. Švecom, pokračoval pietnym aktom kladenia vencov a zakončený bol príhovormi primátora... » čítaj viac »


Knihovníčka Horného Považia 2021

Knihovníčka Horného Považia 2021

Krajská knižnica v Žiline, ktorá pôsobí  ako metodické centrum pre verejné  knižnice v okrese Žilina a Bytča, každoročne oceňuje aj prácu knihovníkov mestských a obecných knižníc. V piatok 6. mája 2022 udelila ocenenie ,, Najlepšia knihovníčka Horného Považia 2021“ knihovníčke Mestskej knižnice v Bytči pani Ľubici Raždíkovej za dlhoročnú prácu s cieľom poskytovania kvalitných knižnično-informačných služieb... » čítaj viac »


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám
oznamujeme, že v termíne od: 01.06.2022 07:30 do: 01.06.2022 16:30 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu - link


8.5.2022
 

Príhovor primátora ku Dňu matiek

primator_aktual.jpgJe tu druhá májová nedeľa, deň, ktorý je venovaný krásnemu sviatku, sviatku, kedy si pripomíname dôležitého človeka, človeka, ktorého všetci nosíme v srdci, človeka, ktorý nás sprevádza po celý svoj život. Sviatok ,, Deň matiek“.

Deň matiek je príležitosťou poďakovať za všetku tú vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, za opateru a nekonečnú trpezlivosť a obetavosť.


Milé mamy a staré mamy,

želám Vám, aby ste zo svojich detí a zo svojich vnúčat mali vždy radosť.  Ak sa vo vašich očiach niekedy kvôli nim objavia slzy, nech sú to len slzy šťastia. V mene vašich detí vám ďakujem za každé milé slovo, bozk, úsmev, povzbudenie, ale aj pokarhanie, lebo aj to treba k životu, aby človek nezablúdil. Buďte nám zdravé, krásne a milé a buďte s nami ešte dlhé roky.

Všetko dobré vám želám.

 

S úctou

Ing. Miroslav Minárčik

  primátor mesta

154521545.png


6.5.2022
 

Mesto Bytča doručuje rozhodnutia o vyrubení miestnych daní a poplatku za komunálny odpad

Mesto Bytča ako správca dane začalo v týchto dňoch s doručovaním rozhodnutí o vyrubení miestnych daní (daň z nehnuteľností, daň za psa) a poplatku za komunálny odpad. Doručovať priamo do domácností ich budú doručovatelia poverení mestom. Samospráva aj týmto krokom vychádza v ústrety občanom, keďže si môžu zásielku prevziať od zamestnancov úradu v pohodlí domova. V súvislosti s distribúciou rozhodnutí žiada mesto občanov o zhovievavosť a ústretovosť v snahe predísť prípadným nedorozumeniam.

V prípade, že si daňovníci zásielku neprevezmú v adrese trvalého bydliska, doručená im bude Slovenskou poštou doporučene, do vlastných rúk, s opakovaným doručením. Ak si občan zásielku neprevezme ani od poštového doručovateľa alebo nevyzdvihne na pošte v odbernej lehote, písomnosť sa v zmysle daňového poriadku považuje za doručenú, keďže nastala tzv. fikcia doručenia.

Lehoty na zaplatenie poplatku a miestnych daní budú uvedené v rozhodnutiach.

Právnické osoby a niektoré fyzické osoby obdržali rozhodnutia/platobné výmery do svojich elektronických schránok, aktivovaných na doručovanie. Aj v tomto prípade sa doručujú rozhodnutia doporučene do vlastných rúk s fikciou doručenia. Elektronická správa sa považuje za doručenú, ak sa potvrdí notifikáciou o doručení (tzv. elektronická doručenka), ale aj vtedy, ak uplynie 15-dňová úložná lehota a potvrdí sa notifikáciou neprevzatie v odbernej lehote. Elektronické doručovanie má možnosť využiť každý plnoletý občan, ktorý má občiansky preukaz s elektronickým čipom a elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie.

Najjednoduchším spôsobom je zaplatenie prevodným príkazom cez internet banking. Ďalšou možnosťou je zaplatenie dane/poplatku priamo v pokladni Mestského úradu Bytča, kde je možné platiť hotovosťou. Je potrebné mať pri sebe doručené rozhodnutie.


5.5.2022
 

Oznam pre občanov

Dobrý deň

Oznamujeme Ván, že v dňoch:

01.06.2022
06.06.2022
07.06.2022
08.06.2022

bude evidencia obyvateľov a matrika zatvorené z dôvodu školenia pracovníčok.


5.5.2022
 

Projektová mobilita Erasmus+ na Slovensku

Projektová mobilita Erasmus+ na Slovensku

Od 25. – 29. 4. 2022 sa uskutočnila projektová mobilita pedagógov v rámci projektu Erasmus+ „Oživme spolu ľudové zvyky a tradície“. Do projektu sú zapojené tri krajiny Slovensko, Česko  a Poľsko. Všetci partneri sa stretli v MŠ  na Ul. Hurbanova Bytča, ktorá je koordinátorom projektu. Pre účastníkov pripravila bohatý a zaujímavý program. Stretnutia sa zúčastnili aj predstavitelia mesta Bytča – primátor Ing. Miroslav Minárčik, Mgr. Dagmar Papánková  a  Ing. Martina Hrobáriková. Atmosféru spríjemnila ľudová skupina súrodencov Gloserovcov, ktorí sú členmi súboru „Považan“. Okrem aktivít v MŠ nechýbala prehliadka historických pamiatok mesta Bytča... » čítaj viac »