Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Utorok 27.9.2022.
Meniny má Cyprián, zajtra Václav.

logo

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám
oznamujeme, že v termínoch:

od: 21.07.2022 07:30:00 do: 21.07.2022 16:30:00

bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe - link


27.6.2022
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám
oznamujeme, že v termínoch:

od: 31.08.2022 07:30:00 do: 31.08.2022 16:30:00

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 7209975 EIC 24ZSS7209975000A (Pšurnovice , Bytča) z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.


19.7.2022
 

Inflačná pomoc

Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

O túto inflačnú dotáciu si môžu požiadať:

osobní asistenti v termíne do 31.08.2022,

opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie v termíne do 31.08.2022,

fyzické osoby, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku 6 až 18 rokov a nemajú príjem zo zamestnania ani dôchodok, a preto štát za nich uhrádza poistné na dôchodkové poistenie, v termíne do 30.09.2022,

seniori, ktorí dovŕšili 62 rokov veku a nie sú poberateľmi dôchodkov a nevykonávajú činnosť, ktorá im zakladá nárok na príjem v termíne do 31.08.2022.

 

Ako o ňu požiadať?

Žiadosť sa dá poslať e-mailom alebo podať na príslušnom úrade práce.

Viac informácií, tlačivá žiadostí v elektronickej podobe a zoznam e-mailových kontaktov na úrady práce nájdete tu: https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/inflacna-pomoc-v-sume-100-eur.html?page_id=1186447


14.7.2022
 

Z realizácie projektu podporeného Fondom na podporu umenia pod názvom Krásne knihy pre čitateľov Mestskej knižnice Bytča 2021

Krásne knihy pre čitateľov Mestskej knižnice Bytča 2021

V  Mestskej knižnici v Bytči pribudlo v priebehu tohto roka 295 noviniek  z realizácie projektu podporeného Fondom na podporu umenia

Z finančných prostriedkov 3 000- € získaných týmto projektom,  bolo nakúpených 295 knižničných jednotiek z oblasti náučnej aj krásnej literatúry, detektívok, románov pre ženy, no nezaostáva za nimi ani fantasy a sci-fi literatúra pre tínedžerov či množstvo rozprávok a náučných kníh v detskom oddelení . Všetci  čitatelia nájdu v regáloch knižnice, veľa nových titulov zo všetkých žánrov. Zoznam kníh nájdete tu.

 


14.7.2022
 

Mesto Bytča sa opäť rozzvučalo podmanivými tónmi heligóniek.

Mesto Bytča sa opäť rozzvučalo podmanivými tónmi heligóniek.

Námestie v Bytči bolo 10. júla 2022 miestom, kde sa konal v poradí už deviaty ročník nesúťažnej prehliadky heligonkárov. Na pódiu sa stretli účinkujúci z rôznych regiónov Slovenska. Na úvod vystúpil primátor mesta Bytča Miroslav Minárčik, ktorý všetkých srdečne privítal na už tradičnom stretnutí heligonkárov v Bytči. Podujatím sprevádzal Ján Melota. Na tomto podujatí sa každoročne stretne na jednom mieste množstvo priaznivcov gombíkovej ťahacej harmoniky, ale aj účinkujúcich... » čítaj viac »


OBNOVA VODOROVNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

Vážení občania,


Mesto Bytča si Vám dovoľuje oznámiť že v pondelok 11. júla 2022 od 8:00 hod. sa bude vykonávať obnova vodorovného dopravného značenia na ul. Thurzovej v Bytči. (v prípade nepriaznivého počasia v utorok 12.7.)

Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste v uvedenom čase neparkovali na krajnici ulice a ani na vyznačených parkovacích miestach.
Obnova bude vyznačená aj priamo na mieste dočasným dopravným značením.


Za porozumenie Vám vopred ďakujeme.


7.7.2022
 

Príhovor primátora k ukončeniu školského roka 2021/2022

primator_aktual.jpgVážené pani učiteľky, učitelia, milí  žiaci, práve sa skončil školský rok 2021/2022.

Aj napriek tomu, že nebol jednoduchý, veľa vás naučil a ukázal, čo je podstatné a dôležité. Viac si vážite zdravie, spoločnosť kamarátov, stretnutia so starými rodičmi, ale aj jednoduchý školský život v triedach spolu so spolužiakmi a učiteľmi.

Koniec školského roka je príležitosťou na hodnotenie, spomínanie aj poďakovanie. Hodnotenie svojej práce už držíte v rukách. Niekomu sa darilo viac, iný je možno nespokojný, tak to už ale v škole býva. Berte to ako príležitosť na nové výzvy.

Dovoľte mi, aby som najskôr poďakoval rodičom. V neľahkom čase sa snažili vytvoriť podmienky preto, aby sa ich deti mohli nerušene vzdelávať, aj keď riešili dôležité rodinné, alebo pracovné povinnosti. Veľké poďakovanie patrí aj kolegom učiteľom. V čase pandémie sa striedalo online a prezenčné vyučovanie, popritom testovanie. Ale všetko zvládli na jednotku, čo si veľmi vážim.

No a na záver chcem poďakovať samotným žiakom. Mnohí popri bežných školských povinnostiach urobili aj niečo naviac. Reprezentovali školu v športe, v odborných olympiádach a dosahovali výborné výsledky. Stojí to za spomenutie a vyzdvihnutie. Celkovo však hodnotím tento neľahký školský rok pozitívne a ďakujem všetkým za vzornú reprezentáciu školy a teda aj nášho mesta.

Žiakom prajem krásne a „dlhotrvajúce prázdniny“ a kolegom učiteľom a rodičom príjemnú dovolenku a oddych.

 

Ing. Miroslav Minárčik

primátor mesta


1.7.2022