Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Piatok 3.4.2020.
Meniny má Richard, zajtra Izidor.

logo

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 2/2019

Mesto Bytča, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča, IČO 00321192, vyhlasuje podl'a ustanovenia § 9a, ods 1, písm a) zákona č 138/1991 Zb o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podl'a ustanovení Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča zo dňa 23.11.2016 a v súlade s ustanovením § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž č. 2/2019 o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k majetku mesta s týmito podmienkami:

icopdf Obchodná verejná súťaž č. 2/2019 (PDF, 56 KB)


4.10.2019
 

Partnerstvo Bytče a Opoczna

Partnerstvo Bytče a Opoczna

V dňoch 7.-9. septembra 2019 zástupcovia samosprávy Mesta Bytča navštívili poľskú obec a mesto Opoczno (Opočno). Delegáciu, ktorú viedol zástupca primátora mesta, Ing. Juraj Babušík, tvorili poslanci Mestského zastupiteľstva v Bytči: Mária Fujdiaková, Peter Svetloššák a vedúci zamestnanec úradu Ing. Waldemar Oszczęda.
Návšteva, ktorá sa konala na pozvanie samosprávy Opoczna, súvisela s podpísaním poslancami MZ v Bytči skoršie schválenej dohody o pokračovaní vzájomného partnerstva a spolupráce medzi obidvoma mestami ... » čítaj viac »


Triedenie odpadu - zvýšenie informovanosti občanov

Spoločnosť NATUR-PACK v záujme zvýšenia informovanosti pre občanov pripravila informačný plagát "Spoločne vytrieďme farebenejší svet".


24.9.2019
 

Oznam - obrad uvítania detí do života

Primátor mesta oznamuje občanom, že dňa 18. 10. 2019 o 15,00 hodine sa bude v Dome kultúry v sále na prízemí, konať obrad uvítania detí do života. Obrad uvítania do života sa koná pre deti, nových občanov mesta Bytča, ktoré sa narodili od 1. 3. 2019 (ak sa ešte nezúčastnili obradu) do 30. 9. 2019.
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča sa bude na obrade odovzdávať aj finančná podpora vo výške 100,- €, ktorá je poskytnutá pre narodené dieťa, ak má trvalý pobyt na území mesta Bytča.
Ak sa príjemca finančnej podpory (rodič) nezúčastní na obrade, bez ohľadu na dôvod neúčasti, finančná podpora mu bude vyplatená v hotovosti v pokladni Mestského úradu v Bytči, na základe neformálnej žiadosti.

Mgr. Mária Klučiarová
sekretariát primátora
č.t.: 041/507 3924, 0905 752 489


20.9.2019
 

Predbežné termíny pristavenia veľkoplošných kontajnerov - jeseň 2019

Bytča má za sebou 21. ročník Bytčianskeho jarmoku.

Bytča má za sebou 21. ročník Bytčianskeho jarmoku.

Druhý septembrový víkend sa niesol v znamení dobrej nálady, zábavy, remesiel a dobrôt od výmyslu sveta. Toto všetko ste mohli 13.9.2019 nájsť na námestí v Bytči, na ktorom sa konal už 21. ročník Bytčianskeho jarmoku. Stánky s tovarom lemovali celé námestie, tak ako sme zvyknutí a v rozličnom tovare si každý vedel nájsť to čo potrebuje, alebo by mu spravilo radosť. Po 15:00 hod bol na pódiu pripravený rozmanitý kultúrny program. Odštartovala ho Dychová Hudba Hrabovanka, ktorá hneď rozvírila dobrú náladu. Po nich nastúpili na rad naši najmenší. S hrou na hudobné nátroje, tancom a spevom sa predstavili žiaci Art Dance Academy, Súkromnej ZUŠ Yamaha, Základnej umeleckej školy a Ragazzy. Na svoje si prišli i menší náštevníci na sokoliarskom vystúpení dravcov, s ktorými mali možnosťsa aj odfotiť. Program sa... » čítaj viac »


Zverejnenie zámeru prenájmu pozemku

Prázdniny sa skončili, školy otvorili svoje brány žiakom.

Prázdniny sa skončili, školy otvorili svoje brány žiakom.

Po letných dvojmesačných prázdninách sa v pondelok 2. septembra otvorili opäť brány základných škôl aj v Bytči. Prvý deň v škole bol hlavne o zvítaní so spolužiakmi a pre prváčikov o spoznaní svojich nových kamarátov ako aj školy. Žiakov vítalo v prvý deň nového školského roka upršané ráno. V dôsledku nepriaznivého počasia sa aj slávnostné otvorenie konalo netradične. Slávnostné príhovory, vítanie prvákov a želania úspešného nového školského roka si žiaci vypočuli na ZŠ E.Lániho v telocični a na ZŠ Ulice mieru v triedach. Primátor mesta Miroslav Minárčik navštívil školy... » čítaj viac »