Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Nedeľa 4.6.2023.
Meniny má Lenka, zajtra Laura.

logo

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám
oznamujeme, že v termíne:


od: 10.02.2023 07:00:00 do: 10.02.2022 16:30:00
od: 07.03.2023 07:30:00 do: 07.03.2022 19:00:00


bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohách:

Príloha 1

Príloha 2


9.2.2023
 

Oveľa viac ako jedlo: Donáška obedov občas zachráni seniorom aj život.

Oveľa viac ako jedlo: Donáška obedov občas zachráni seniorom aj život.

Zariadene sociálnych služieb JESIENKA v Bytči poskytuje okrem pobytových sociálnych služieb aj stravovanie . Cieľovou skupinou sú seniori a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Súčasťou  tejto sociálnej služby je aj rozvoz a donáška obedov priamo do domácností klientov, a to nielen v  meste Bytča, ale aj do mestských častí.  Zabezpečujú to dvaja vodiči. Títo ľudia sú neraz jedinou kontrolou, či je senior v poriadku.

Rozvoz začínajú od 10:00 hod. a končia o 13:00 hod. Stáva sa, že klient sa nehlási, neotvára, na telefón nereaguje. Vtedy zháňajú príbuzných, zisťujú u susedov, kde by sa klient mohol zdržiavať.

 ,,Ak ale nevedia zistiť, kde sa nachádza, žije sám, nemá príbuzných » čítaj viac »


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám
oznamujeme, že v termíne:

od: 02.03.2023 07:00:00 do: 02.03.2022 17:30:00bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohách:

Príloha


6.2.2023
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám
oznamujeme, že v termíne:

od: 01.03.2023 07:30:00 do: 01.03.2022 15:30:00bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohách:

Príloha


6.2.2023
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážený odberateľ,

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme,

že v termíne od: 02.03.2023 07:00:00 do: 02.03.2023 17:30:00

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 7321562 EIC 24ZSS7321562000L (Na Sahare 1435, Bytča) z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.


6.2.2023
 

Oznam.

Vzhľadom k aktuálnej snehovej kalamite žiadame občanov, aby svoje motorové vozidlá preparkovali z miestnych komunikácií pri rodinných domoch a umožnili tak pracovníkom TSMB vykonať ohrnutie týchto komunikácií od snehu.
Za pochopenie vopred ďakujeme.
MsÚ

3.2.2023
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám
oznamujeme, že v termíne:

od: 27.02.2023 07:30:00 do: 27.02.2022 15:30:00bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohách:

Príloha


25.1.2023
 

Oznámenie o rekonštrukcii plynovodov a prípojok

Vážení odberatelia zemného plynu,

 

zákon o energetike zaväzuje našu spoločnosť, ako prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu, udržiavať plynovody v stave, aby dodávky plynu do domácností boli vždy bezpečné a spoľahlivé. Z hľadiska bezpečnosti distribučnej siete plynu je nevyhnutné vykonávať pravidelné revízie a hodnotenie technického stavu plynovodov. Na základe spomínaného hodnotenia pristupuje naša spoločnosť aj k rekonštrukciám plynovodov a plynových prípojok vo Vašej lokalite.

Rekonštrukciu plynovodu a prípojok plánujeme realizovať v termíne

 

od 1.2.2023 do 30.9.2023
s konečnou úpravou do 30.10.2023

v týchto lokalitách  Bytče -  ul. Okružná, Javorová, Gaštanová, Brezová, Lúčna, Komenského, Dostojevského. 

Rekonštrukcia prípojok bude pozostávať z vysadenia hlavného uzáveru plynu (do oplotenia, na hranici pozemku, resp. na iné miesto v zmysle prevádzkovej dokumentácie) a z rekonštrukcie prípojky až po pôvodný hlavný uzáver plynu. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že v rámci uvedenej rekonštrukcie sme nútení prerušiť distribúciu zemného plynu počas rekonštrukčných prác. Za týmto účelom bude potrebná Vaša súčinnosť s našimi pracovníkmi. Záleží nám na Vašom včasnom informovaní, preto presný termín rekonštrukcie konkrétnych prípojok plynu budeme vopred oznamovať každému odberateľovi, resp. správcovi objektu.

Obmedzenie Vášho komfortu vnímame veľmi citlivo, preto urobíme všetko pre to, aby sme rekonštrukciu čo najviac urýchlili, dobu prerušenia distribúcie plynu čo najviac skrátili a stavby odovzdali v požadovanej kvalite. Naša spoločnosť vykonáva uvedenú rekonštrukciu plynovodov na základe platného stavebného povolenia č. VaŽP/526/2020 Kyt. z 26.5.2021 ,ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.6.2021

Upozorňujeme Vás, že zákonnou povinnosťou SPP - distribúcia, a. s., je po ukončení prác obnoviť distribúciu zemného plynu po hlavný uzáver plynu (HUP), t. j.bod medzi nami prevádzkovanou sieťou a Vašim odberným plynovým zariadením (OPZ). Právnické osoby (organizácie a spoločnosti)  upozorňujeme, že pri prepojení ich objektu na zrekonštruovaný plynovod sú povinné predložiť kladnú revíznu správu plynoinštalácie nie staršiu ako 3 roky.

Kvôli zaisteniu plynulosti rekonštrukčných prác si vás dovoľujeme požiadať o rešpektovanie dočasného dopravného značenia odsúhlasené Okresným dopravným inšpektorátom v Žiline. V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme neodkladne informovať.

Našu spoločnosť mrzí, že musí zasahovať do terénneho vzhľadu ulíc a Vášho komfortu, uvedená rekonštrukcia plynovodov je však nevyhnutná pre zvýšenie Vašej bezpečnosti, ochrany Vašich životov, zdravia a majetku, ako aj bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok zemného plynu do Vašich domácností. Preto Vás prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť až do ukončenia rekonštrukčných prác.

 

Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu.

                                                                                                                        


25.1.2023