Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Štvrtok 29.6.2017.
Meniny má Peter a Pavol, Petra, zajtra Melánia.

logo

Drobný stavebný odpad v areáli Technických služieb mesta Bytča

Drobný stavebný odpad v areáli Technických služieb mesta Bytča

Mestské zastupiteľstvo Bytča na svojom zasadnutí v júni 2016, schválilo Všeobecne záväzné nariadenia mesta Bytče č. 2/2016 zo dňa 15.06.2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta.

Toto nariadenie, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1. júla 2016, upravuje podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, stavebnými odpadmi a odpadmi s demolácií, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov, na zneškodňovanie komunálnych odpadov.

V zmysle predmetného VZN, drobným odpadom je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou, alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady... » čítaj viac »


Harmonogram vývozu separovaného odpadu v roku 2017

Deti z Detského domova ďakujú

DD_Vianocne_podakovanie.jpg


9.12.2016
 

Do Bytče prišiel Mikuláš

Do Bytče prišiel Mikuláš

Pondelok, 5.december, patril v Bytči tak ako aj na celkom Slovensku mikulášskej nádielke, nie však tej snehovej, ale v podobe rozdávania balíčkov, na ktoré sa tešia celý rok najmä deti.

„Mikulášsky“ program pre deti a ich rodičov začínal o 16,00 hodine v Dome kultúry v Bytči. Rozprávku pre deti  ,,Perníková chalúpka" pripravili členovia divadelného krúžku z Centra voľného času pod vedením pani riaditeľky Márii Hlavoňovej. Potom nasledoval príchod Mikuláša spolu s anjelmi i čertami, ktorí už k jeho návšteve  tiež neodmysliteľne patria. Tu nadšeným deťom rozdal balíčky sladkostí  a tak vyčaroval úsmev na ich tvárach.

Ďalej program pokračoval na Námestí Slovenskej republiky, kam Mikuláš... » čítaj viac »


Používanie zábavnej pyrotechniky na území mesta a v jeho mestských častiach

Používanie zábavnej pyrotechniky na území mesta a v jeho mestských častiach

Informujeme občanov, že Mestské zastupiteľstvo Bytča v mesiaci september 2016 prijalo všeobecné záväzné nariadenie č.3/2016, v ktorom upravilo používanie zábavnej pyrotechniky.

Pretože sa blíži obdobie vianočných sviatkov a záveru roka – Silvester – dávame všetkým občanom do pozornosti, že na území mesta ako aj v jeho mestských častiach je zakázané používanie pyrotechnických výrobkov na verejných priestranstvách /ulice,námestia,chodníky,komunikácie,okolie kostolov, zariadení poskytujúcich zdravotnícke a sociálne služby,cintoríny,vodné toky,areál Kaplnky... » čítaj viac »


Prvá adventná svieca sa symbolicky rozhorela aj v Bytči

Prvá adventná svieca sa symbolicky rozhorela aj v Bytči

 Uplynulá nedeľa sa niesla v znamení začiatku adventného obdobia, ktoré symbolizuje odrátavanie štyroch nedieľ pred sviatkom narodenia Ježiša Krista a obdobie príprav na Vianoce. V Bytči sa advent začal aj tento rok symbolickým zapálením prvej adventnej sviece na veľkom adventnom venci umiestnenom pri budovách mestského a farského úradu.

Po skončení svätej omše o deviatej hodine dopoludnia pán dekan Anton Duník posvätil adventný veniec nášho mesta a následne na ňom primátor Miroslav Minárčik zapálil prvú adventnú sviečku.

Advent je obdobím pôstu a duševnej prípravy kresťanov na sviatok Vianoc... » čítaj viac »


Lampiónový sprievod

Lampiónový sprievod

Blížiacu sa zimu cítime každý deň a obzvlášť každý večer, pretože dni sú čoraz kratšie a skôr sa stmieva. Ale i napriek tomu sa večer v piatok 18. novembra 2016 rozsvietilo naše mesto v záplave svetielkujúcich lampiónov.

Ani tento rok si stovky obyvateľov Bytče nenechalo ujsť ich obľúbené podujatie, na ktorom sa zúčastnili celé rodiny s deťmi.

Všetci sme sa tradične stretli pred budovou CVČ na Ul. mieru v Bytči. Najmä malé detičky sa veľmi tešili z toho, že mohli mať v rukách rozžiarené lampióny alebo vlastnoručne zhotovené lampášiky, ktoré v tme tak krásne svietili...

  » čítaj viac »


Primátor mesta ocenil 16 osobností

Primátor mesta ocenil 16 osobností

Žilinský samosprávny kraj vyhlásil rok 2016 za rok Juraja Turza, uhorského palatína, ktorý sa významnou mierou zapísal do histórie našich regiónov a výrazne ovplyvnil nielen územie Žilinskej župy, ale i celého Slovenska a Európy. Turzo bol vzdelaný, hovoril latinsky, grécky, nemecky, maďarsky, slovensky, dorozumel sa i chorvátsky a v gréčtine dokonca písal básne. Práve on dal začiatkom 17. storočia okrem iného postaviťskvostnú stavbu s najväčšou renesančnou sálou v strednej Európe – Sobášny palác v Bytči, kde vydal všetkých sedem svojich dcér.

V piatok 18. novembra sa pri príležitosti 400. výročia spomienky na palatína Juraja Turzu v hlavnej sále národnej kultúrnej pamiatky uskutočnila slávnosť, na ktorej primátor mesta Bytča Miroslav Minárčik odovzdal pamätné medaily navrhnutým osobnostiam pracujúcich v oblasti štúdia histórie, vzdelávania histórie a významne sa podieľajúcich na kultúrnom živote mesta... » čítaj viac »