Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Nedeľa 18.4.2021.
Meniny má Valér, zajtra Jela.

logo

Oznam štatistického úradu

Oznamujeme verejnosti, že Štatistický úrad SR realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Účelom štatistického zisťovania je o. i. ziskať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Zisťovanie sa uskutoční od 7. decembra 2020 do 11.januára 2022.

V tomto období vybrané domácnosti v meste Bytča navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.
Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk


8.12.2020
 

Stretnutie s Mikulášom a rozsvietenie vianočného stromčeka bude tento rok netradičné.

Stretnutie s Mikulášom a rozsvietenie vianočného stromčeka bude tento rok netradičné.

V dôsledku nepriaznivého vývoja pandemickej situácie, s ktorou súvisia aj stále platné obmedzenia a hygienické opatrenia, nie je možné uskutočniť veľmi obľúbené a tradičné podujatie v Bytči - Stretnutie s Mikulášom a spoločné rozsvietenie vianočného stromčeka na námestí. Mikuláš a mesto Bytča však na deti nezabudli. V piatok 4. decembra v dopoludňajších hodinách Mikuláš postupne navštívi všetky materské škôlky v meste a v mestských častiach, ZŠ E. Lániho a ZŠ Ul. Mieru, taktiež  Špeciálnu ZŠ internátnu a súkromnú materskú škôlku,  kde im porozdáva balíčky, ktoré zabezpečilo mesto Bytča. Celkovo bude rozdaných 1100 ks balíčkov. V podvečer o 16:30 hod... » čítaj viac »


V Bytči zapálili prvú adventnú sviecu.

V Bytči  zapálili prvú adventnú sviecu.

Čas adventu si každú nedeľu až do Vianoc bude pripomínať aj mesto Bytča. Začalo obdobie duchovnej prípravy na slávenie vianočných sviatkov. Významným symbolom adventu je adventný veniec so štyrmi sviečkami, ktorý je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj v tomto roku, v tejto celospoločensky neľahkej situácii, si mesto Bytča zachovalo tradíciu a zvyk, ktorý sa viaže k tomuto obdobiu. 29. novembra ... » čítaj viac »


V Bytči vyrástlo veľké kovové srdce pre choré deti, pomôžme spoločne!

V Bytči vyrástlo veľké kovové srdce pre choré deti, pomôžme spoločne!

V novembri pribudlo v meste Bytča kovové srdce na plastové vrchnáky, ktoré bolo umiestnené pred budovou Mestského úradu. Do veľkého srdca, ktoré mesto zakúpilo môžu obyvatelia vhadzovať plastové vrchnáky ( z plastových fliaš, tetrapakov).  Keď bude srdce naplnené, získané peniaze z jeho obsahu poputujú tým deťom, ktoré to najviac potrebujú. ,,Pokiaľ poznáte detičky z nášho mesta, ktoré zo zdravotného hľadiska potrebujú nejakú finančnú pomoc, môžete nám ich prísť nahlásiť priamo na Mestský úrad. Budem veľmi rád, keď sa nám srdiečko podarí naplniť nielen jeden raz, no vrchnáčiky... » čítaj viac »


Oznam - mobilné odberné miesto pre okres Bytča

Oznamujeme  verejnosti, že mobilné odberné miesto pre okres Bytča  je zriadené v budove „Starej“ polikliniky na ulici Sidónie Sakalovej č. 161/16, Bytča.
Prevádzkový čas je v pracovné dni od 7.00 hod. do 15.00 hod.
Verejnosť sa môže dať otestovať antigénovými testami. Antigénové testovanie je  určené pre každého, kto má záujem o pretestovanie a je bezplatné.
Na testovanie prídu osoby od 15 rokov s občianskym preukazom. Deti od 10 rokov len v sprievode rodiča, s kartičkou poistenca dieťaťa.


20.11.2020
 

Oznam - pomoc odkázaným

Oznam

Vážení rodičia, mamičky, oteckovia,
 
v našom meste sa stalo peknou tradíciou, že primátor mesta dva krát ročne slávnostne privíta nových občanov mesta, novonarodené detičky. V súčasnej situácii sa z dôvodu prijatých opatrení na ochranu zdravia nás všetkých, obrad uvítania detí do života, ktorý sa mal konať 30.10.2020, nebude organizovať.

Dovoľte mi, aby som vám touto formou poblahoželal k narodeniu vášho dieťaťa a privítal ho medzi najmladších občanov nášho mesta.

V neopakovateľnej chvíli, kedy ste prvý krát zovreli v náručí vaše dieťa ste pocítili niečo, čo vám život do tejto chvíle nedoprial. City rodičov, šťastných a hrdých zároveň. Prajem vám, aby ste ušľachtilé rodičovské city mohli prežívať intenzívne po celý život. A aby ste po celý život boli šťastní a hrdí na svoje deti.

Vážení rodičia, prajem vám, aby ste poslanie rodiča zvládli čo najlepšie, aby ste zo svojich detí vychovali riadnych pracovitých a poctivých občanov, ktorí budú milovať svoj rodný kraj a svoju vlasť.

Oznamujem vám, že vecný a finančný dar, pri príležitosti narodenia dieťaťa (ide o deti, ktoré sa narodili v čase od 1.2.2020 do 30.9.2020) si môžete prevziať v pokladni MsÚ v Bytči v termíne najneskôr do 30.12.2020.

S úctou

Ing. Miroslav Minárčik
primátor mesta


19.10.2020
 

Realizácia III. etapy osadenia polopodzemných kontajnerov v meste Bytča

Realizácia III. etapy osadenia polopodzemných kontajnerov v meste Bytča

Vážení spoluobčania,

v uplynulých dňoch Mesto Bytča ukončilo už III. etapu osadenia polopodzemných kontajnerov na ukladanie zmesového komunálneho odpadu a vytriedených zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, tetrapaky a kovové obaly). Stanovisko bolo vybudované  vo vnútrobloku bytových domov na ulici Okružnej a Javorovej.

Ide o moderné, hygienické, estetické, úsporné a efektívne riešenie nakladania s odpadom, ktoré má viacero nesporných výhod... » čítaj viac »