Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Streda 1.2.2023.
Meniny má Tatiana, zajtra Erik, Erika.

logo

OZNAM

Oznamujeme občanom, že dňa:  14.10.2022 (piatok) sa nebude vykonávať osvedčovanie listín a podpisov na listinách na  Mestskom úrade v Bytči, z dôvodu účasti  pracovníčok na školení.

Osvedčenie je možné vykonať taktiež na Okresnom úrade v klientskom centre Bytča - Zámok 104, na všetkých okolitých obecných úradoch, mestských úradoch ako aj  notárskych  úradoch.

Ďakujeme za pochopenie.


11.10.2022
 

Vyhlásenie zverejnenia zámeru na prenájom majetku Mesta Bytča

ZBER NEBEZPEČNÝCH ZLOŽIEK ODPADU A ELEKTRONICKÉHO ŠROTU Z DOMÁCNOSTÍ

Vážení spoluobčania


Dňa 3.10.2022, t. j. v pondelok, sa v rámci zberu veľkoobjemového odpadu, začal na území mesta aj zber nebezpečných zložiek komunálneho odpadu a elektronického šrotu.
Zber sa bude uskutočňovať na vyhradenom mieste, v areáli Technických služieb mesta Bytča, Hlinická cesta 403, Bytča. Zber nebezpečných zložiek komunálneho odpadu bude ukončený, dňa 28.10.2022 t. j. piatok.


Žiadame občanov aby odpad ukladali na určenom mieste od pondelka do piatka v čase od: 7:00 hod. do 14:30 hod.


Do pristavených kontajnerov je možné ukladať nasledovné odpady:
● Elektrické a elektronické zariadenia, autobatérie,
● Lepidlá, farby po záručnej dobe,
● Bielu techniku, chladničky, mrazničky, práčky, sporáky, ďalej elektroniku, televízory, počítače, klávesnice, monitory, rádiá, vŕtačky, žehličky, a pod.


DO VEĽOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV ROZMIESTNENÝCH V MESTE A MESTSKÝCH ČASTIACH PRETO NEVKLADAJTE:
Biologicky rozložiteľný odpad (konáre, trávu a pod.), stavebný odpad (stavebnú suť, panely, tehly, dlažba), pneumatiky a drobný komunálny odpad vo vreciach alebo v krabiciach !!!
V prípade nejasností, kontaktujte, TSMB, č. tel. 041/552 3221.


5.10.2022
 

VÝSTAVA OVOCIA, ZELENINY A KVETOV BOLA ÚSPEŠNÁ AJ TENTO ROK

VÝSTAVA OVOCIA, ZELENINY A KVETOV BOLA ÚSPEŠNÁ AJ TENTO ROK

Základná organizácia Slovenského Zväzu Záhradkárov v Bytči v spolupráci s mestom Bytča zorganizovala v dňoch 23. až 26. septembra 2022 výstavu ovocia, zeleniny a kvetov. Výstava sa otvorila v priestoroch Domu kultúry v Bytči v sobotu 24. septembra so začiatkom o 9:30 hod.  Úvod výstavy patril detičkám z MŠ Hurbanova, ktoré sa postarali o milý kultúrny program svojim tancom a spevom. Po príhovore pána Juraja Putirku sa následne prihovoril a verejnosť privítal primátor mesta Bytča pán Miroslav Minárčik, v príhovoroch pokračoval predseda Slovenskej včelárskej spoločnosti Miroslav Novák a ... » čítaj viac »


Oznam

Mesto Bytča podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej  správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa v:

Materská  škola, Pšurnovice 176,  Bytča


s predpokladaným nástupom od 1.decembra 2022

Viac informácií v priloženom dokumente - link


27.9.2022
 

OZNAM

Primátor mesta oznamuje občanom, že dňa 13. 10. 202216,00 hodine sa bude v Dome kultúry v sále na prízemí, konať obrad uvítania detí do života.

Obrad uvítania do života sa koná pre deti, nových občanov mesta Bytča, ktoré sa narodili od 1. 3. 2022 do 31. 8. 2022.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča

sa bude na obrade odovzdávať aj finančná podpora

vo výške 100,- €, ktorá je poskytnutá pre narodené dieťa, ak má trvalý pobyt na území mesta Bytča.

Ak sa príjemca finančnej podpory (rodič) nezúčastní na obrade, bez ohľadu na dôvod neúčasti, finančná podpora 

mu bude vyplatená v hotovosti v pokladni Mestského úradu v Bytči, na základe neformálnej žiadosti.

 

  Mgr. Mária Klučiarová

sekretariát primátora

č.t.: 041/507 3924, 0905 752 489


26.9.2022
 

Oznámenie

Mestu Bytča bolo dňa 12.09.2022 doručené vypracované záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
,,Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+".
Občania môžu nahliadnuť do záverečného stanoviska, robiť z neho odpisy, výpisy alebo
na vlastné náklady zhotoviť kópie, na Oddelení správy majetku a regionálneho rozvoja na Mestskom úrade v Bytči počas pracovnej doby.

Zároveň má verejnosť možnosť nahliadnuť do strategického dokumentu aj na webovej

stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravn 

icopdf PHSR ŽSK  ZS aktual (PDF, 1021 KB)

icopdf List k ZS  pre obce (PDF, 128 KB)


14.9.2022
 

Inzerát

Riaditeľstvo ZŠ na Ulici Eliáša Lániho v Bytči prijme na zástup za PN kvalifikovaného učiteľa fyziky a techniky s predpokladaným nástupom od 12. 9. 2022.

Podmienky prijatia: v zmysle platnej legislatívy. Životopis s kontaktnými údajmi zasielajte do 8. 9. 2022 na mail: skola@zselaniho.sk. Bližšie informácie na tel. čísle 0911 552 223.

K žiadosti o pracovnú pozíciu je nutné pripojiť aj súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy.


12.9.2022