Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Piatok 29.5.2020.
Meniny má Vilma, zajtra Ferdinand.

logo

Reprezentanti SR v stolnom tenise navštívili ZŠ na Ul. E. Lániho

Reprezentanti SR v stolnom tenise navštívili ZŠ na Ul. E. Lániho
Základnú školu na Ulici Eliáša Lániho v Bytči prišli podporiť reprezentanti SR v stolnom tenise Alexander VALUCH a Monika URÍKOVÁ.

Reprezentanti si pripravili pre deti show, v ktorej predviedli svoje umenie a prácu s raketou. Deťom, ktorých bolo v telocvični okolo stovky predviedli kus svojho umenia a prezentovali sa malou exhibíciou ... » čítaj viac »


Inovácia Žilinského kraja 2019


Primátor mesta Bytča a zároveň poslanec Žilinského samosprávneho kraja p. Ing. Miroslav Minárčik dáva občanom do pozornosti nasledovné:  

Vážené dámy, vážení páni,

Žilinský samosprávny kraj vyhlásil 13. ročník ocenenia „Inovácia Žilinského kraja 2019“. Cieľom realizácie inovačného ocenenia je podpora záujmu o inovačný rozvoj, propagácia inovačných aktivít a zlepšenie informovanosti o aktivitách v oblasti inovácií ... » čítaj viac »


Tekvičková slávnosť detí MŠ Dostojevského ul.

Tekvičková slávnosť detí MŠ Dostojevského ul.

Zas je tu jeseň, hrá sa s farbami,
zaspieva pieseň suchými listami.
Tekvičková slávnosť nastala,
všetky deti k sebe prizvala.

Čaro jesene vedia najviac oceniť deti. Prináša im radosť z poznávania zmien  v prírode a jej štedrých plodov. Rozvíja tvorivé myslenie a prispieva ku kladnému vzťahu k životnému prostrediu ... » čítaj viac »


Mesiac úcty k starším.

Mesiac úcty k starším.

Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života a práve október je Mesiacom úcty k starším preto, aby sme si uctili našich seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť a lásku. Jesenný mesiac a jeseň života – dva paralely, ktoré spolu súvisia. Staroba k nám prichádza nenápadne a pomaly a veru nedá sa jej vyhnúť. Ale to ešte neznamená koniec životným aktivitám. Veľmi dôležitá je kvalita života. Ako prejav vďaky a úcty pripravilo mesto Bytča pre svojich občanov kultúrny program pri príležitosti mesiaca úcty k starším, ktorý sa uskutočnil 20.októbra 2019 v Dome kultúry v Bytči. Prítomným sa na úvod prihovoril primátor mesta... » čítaj viac »


Školské okresné okruhové preteky Na Kaplnke v Bytči

Školské okresné okruhové preteky Na Kaplnke v BytčiZákladná škola na Ulici Eliáša Lániho s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja organizovala školské okresné okruhové preteky v areáli Na Kaplnke v Bytči. Na štart pretekov sa postavilo viac ako 100 bežcov takmer zo všetkých základných škôl bytčianskeho okresu. Súťažilo sa v 10 kategóriách, samostatne chlapci a dievčatá 5. - 9. ročníkov.

Ďakujeme za účasť.


15.10.2019
 

Verejná ponuka na predaj pozemku

Lávka nad derivačným kanálom - Malá Bytča

Lávka nad derivačným kanálom - Malá Bytča

Lávku nad derivačným kanálom mesto opravilo aj vďaka dotácii Žilinského samosprávneho kraja.
Lávka nad derivačným kanálom v mestskej časti  Malá Bytča bola už dlhšie obdobie značne poškodená a jej stav vážne ohrozoval bezpečnosť občanov, ktorí ju využívali ako spojnicu a skrátenie si cesty do prírody a lesa nachádzajúceho sa za týmto kanálom na prechádzky a tiež pri voľnočasových  aktivitách –  šport, bicykel, beh a podobne ... » čítaj viac »


Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 2/2019

Mesto Bytča, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča, IČO 00321192, vyhlasuje podl'a ustanovenia § 9a, ods 1, písm a) zákona č 138/1991 Zb o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podl'a ustanovení Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča zo dňa 23.11.2016 a v súlade s ustanovením § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž č. 2/2019 o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k majetku mesta s týmito podmienkami:

icopdf Obchodná verejná súťaž č. 2/2019 (PDF, 56 KB)


4.10.2019