Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Pondelok 4.7.2022.
Meniny má Prokop, zajtra Sviatok sv. Cyrila a Metoda.

logo

Výberové konanie na funkciu riaditeľa materskej školy Hrabové

Mesto Bytča podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej  správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa v:

Materská  škola, Hrabové 89,  Bytča

Viac informácií nájdete v dokumente:

icopdf Výberové konanie na funkciu riaditeľa materskej školy Hrabové (PDF, 151 KB)


27.4.2022
 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Žiline v súlade s § 4 písm. b) a s §21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Žilina a Bytča dňom 23.04.2022 od 06.00 hod.

Príloha (link)


26.4.2022
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážená obec/mesto, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám
oznamujeme, že v termíne od: 19.05.2022 07:30:00 do: 19.05.2022 16:30:00, bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu - Príloha


25.4.2022
 

Výsadba stromov na jar 2022 v meste Bytča

Výsadba stromov na jar 2022 v meste Bytča

Stromy majú neodmysliteľnú úlohu v ekosystéme. Okrem toho, že produkujú nenahraditeľný kyslík, spevňujú pôdu či zachytávajú vlahu, pozitívne vplývajú na psychiku človeka a tiež poskytujú tieň, v ktorom sa chodníky a asfaltové cesty menej prehrievajú. Vo štvrtok 21. apríla 2022 bola zrealizovaná ďalšia etapa výsadby stromov. Počas nej bolo vysadených celkovo 41 vzrastlých stromov s obvodom kmienka 10 až 14 cm a výškou 2,5 až 3,5 metra, z toho na sídlisku bolo vysadených 36 a na Úvaží 5 stromov...  » čítaj viac »


OZNAM - ZVEREJNENIE INFORMÁCIÍ O PRIPRAVOVANOM PROJEKTE K DOPYTOVEJ VÝZVE OPII-2021/7/14-DOP SO ZAMERANÍM MALÉ ZLEPŠENIA EGOV SLUŽIEB

Mesto Bytča ako žiadateľ v rámci dopytovej výzvy OPII-2021/7/14-DOP so zameraním Malé zlepšenia eGov služieb sprístupňuje na verejné pripomienkovanie dokumenty na prípravu projektu „Malé zlepšenia eGov služieb Mesta Bytča“.

Hlavným cieľom projektu je transformácia webovej stránky Mesta Bytča do podoby moderného webového sídla, ktoré bude predstavovať konsolidovanú technologickú a používateľsky prívetivú základňu, a na ktorej budú môcť byť prevádzkované jednotlivé elektronické služby Mesta Bytča, zodpovedajúce životným situáciám, s ktorými sa v bežnom živote stretávajú občania a podnikatelia pri vybavovaní svojej agendy.

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu „Zvýšenie kvality portálu Mesta Bytča pomocou zavedenia moderných technológii s využitím prvkov umelej inteligencie“ sa uskutoční do stredy 27.04.2021, 23:59. Počas tohto obdobia je možné zasielať pripomienky v nižšie priloženom dokumente „Formulár na pripomienkovanie“.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  je možné zaslať v uvedenom formulári na e-mailovú adresu anton.kotesovsky@bytca.sk.

Dokumenty: Projektový zámer, Prístup k projektu, Register rizík a závislostí sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch:

icopdf projekt_1743_Projektový_zámer_detailný (PDF, 170 KB)

icoexcel Pripomienkový_formulár_verejné_pripomienkovanie (XLSX, 13 KB)

icopdf projekt_1743_Prístup_k_projektu - detailný (PDF, 79 KB)

icoexcel Register rizík a závislostí (XLSX, 117 KB)


21.4.2022
 

Realizácia V. etapy osadenia polopodzemných kontajnerov v meste Bytča

Realizácia V. etapy osadenia polopodzemných kontajnerov v meste Bytča

Vážení spoluobčania,

v týchto dňoch Mesto Bytča dokončuje realizáciu už V. etapy osadenia polopodzemných kontajnerov na ukladanie zmesového komunálneho odpadu a vytriedených zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, tetrapaky a kovové obaly). Stanovisko bolo vybudované  na novom sídlisku Thurzove sady

Ide o moderné, hygienické, estetické, úsporné a efektívne riešenie nakladania s odpadom, ktoré má viacero nesporných výhod... » čítaj viac »


VEĽKONOČNÝ PRÍHOVOR PRIMÁTORA

primator_aktual.jpgVážení spoluobčania,
duch Veľkonočných sviatkov je spojený s láskou a nádejou. Prajem Vám, aby sa aj v súčasnom, pre nás všetkých náročnom období, pocity lásky a nádeje vrchovato naplnili. Aby v pokoji Vašich domovov boli sviatočné chvíle požehnané. Aby Vám priniesli novú nádej, energiu, radosť zo života a optimizmus do nastávajúceho obdobia. Nech Vás tieto dni naplnia šťastím, nech sú prejavom spolupatričnosti, porozumenia a lásky k človeku. Želám Vám krásnu Veľkú noc.

 

 

Ing. Miroslav Minárčik

 primátor mesta

 celka_noc_2022.jpg


13.4.2022
 

Triedime použité oleje

Vážení občania, v našom meste, o. i.  prebieha aj zber použitého kuchynského oleja. Stačí ak tento použitý olej vlejete do akejkoľvek poriadne uzavretej PET fľaše a vhodíte do zbernej nádoby, ktorá je na tento odpad určená a umiestnená v našom meste. Ak je to možné nezbierajte použitý olej do sklenených nádob, nakoľko po ich vhodení do zbernej nádoby dochádza často k ich rozbitiu a rozliatiu oleja v nádobe.

Bližšie informácie o spôsobe triedenia, takéhoto odpadu a rozmiestnení jednotlivých nádob, na území mesta sú uvedené na webovej stránke, mesta Bytča a na: https://www.triedimolej.sk/mapa/#mapa3, .

Poďme spolu chrániť životné prostredie. Zapojte sa do triedenia jedlých olejov a tukov, pretože každá kvapka sa počíta.


11.4.2022