Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Streda 19.1.2022.
Meniny má Drahomíra, zajtra Dalibor.

logo

ZBER NEBEZPEČNÝCH ZLOŽENIEK ODPADU

ZBER  NEBEZPEČNÝCH  ZLOŽENIEK  ODPADU A ELEKTRONICKĚHO  ŠROTU  Z DOMÁCNOSTÍ
Od 11.10.2021 sa v rámci zberu veľkorozmerového odpadu v meste, začne tiež zber nebezpečných zložiek komunálneho odpadu a elektronického šrotu. Zber sa bude uskutočňovať na vyhradenom mieste, v areáli Technických služieb mesta Bytča, Hlinická cesta 403, Bytča.
Občania môžu tento odpad ukladať na uvedenom mieste od pondelka do piatka v čase od 07:00 HOD. do 14:30 HOD.
Do pristaveného kontajnera možno ukladať : - Elektrické a elektronické zariadenia, autobatérie, akumulátory, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované nebezpečnými látkami, absorbenty, handry na čistenie. - Lepidlá farby po záručnej dobe, fotografický papier, výbojky, riedidlá, rozpúšťadlá a pod. - Bielu techniku, chladničky, mrazničky, práčky, sporáky, ďalej elektroniku, televízory, počítače, klávesnice, monitory, rádiá, vŕtačky, žehličky a pod.
Zber, bude ukončený 31.10.2021.
V prípade nejasností, kontaktujte, TSMB, č. tel. 041/552 3221.


9.10.2021
 

OZNAM


Vážení rodičia, mamičky, oteckovia,

v našom meste sa stalo peknou tradíciou, že primátor mesta dva krát ročne slávnostne privíta nových občanov mesta, novonarodené detičky. V súčasnej situácii sa z dôvodu prijatých opatrení na ochranu zdravia nás všetkých, obrad uvítania detí do života, ktorý sa mal konať 8. 10. 2021, nebude organizovať.

Dovoľte mi, aby som vám touto formou poblahoželal k narodeniu vášho dieťaťa ... » čítaj viac »


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 26.10.2021 07:15 do: 26.10.2021 17:30 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe - link.

Toto oznámenie vzhľadom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.  
V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5  zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 


5.10.2021
 

Výstava ovocia a zeleniny v Bytči.

Výstava ovocia a zeleniny v Bytči.

Začiatok jesene je každoročne obdobím rozličných výstav ovocí a zeleniny, ktoré si záhradkári sami doma dopestujú počas roka. Ani Bytča tento rok nebola výnimkou. V dňoch 25. - 26. septembra sa v Dome kultúry konala regionálna  výstava ovocia, zeleniny, kvetov a včelárskych produktov. Prezentovať svoju úrodu sem prišli záhradkári nielen z Bytče ale aj z okolia. Za podpory z grantového systému mesta Bytča ju zorganizoval a starostlivo pripravil výbor zo ZO Slovenského zväzu záhradkárov  v Bytči. Slávnostné otvorenie výstavy sa tentokrát kvôli pandemickým opatreniam konalo v úzkom kruhu, kde sa prítomným návštevníkom...  » čítaj viac »


Oznam

Z dôvodu školenia pracovníčok sa nebude dňa 30.09.2021 (štvrtok) vykonávať osvedčovanie listín a osvedčovanie podpisov na listinách.


27.9.2021
 

Krásne knihy pre čitateľov Mestskej knižnice Bytča.

V  Mestskej knižnici v Bytči pribudlo v priebehu tohto roka 951 noviniek  z realizácie projektu podporeného Fondom na podporu umeniaZ finančných prostriedkov 10 000,- € získaných týmto projektom,  bolo nakúpených 951 knižničných jednotiek z oblasti náučnej aj krásnej literatúry, detektívok, románov pre ženy, no nezaostáva za nimi ani fantasy a sci-fi literatúra pre tínedžerov či množstvo rozprávok a náučných kníh v detskom oddelení .  Všetci  čitatelia nájdu v regáloch knižnice, veľa nových titulov zo všetkých žánrov.


25.9.2021
 

Svetoznámy mím Milan Sládek vydal a pokrstil knihu básni Vlada Hujíka

Svetoznámy mím Milan Sládek vydal a pokrstil knihu básni Vlada Hujíka

V Bytčianskom dome kultúry sa v piatok podvečer stretli priatelia, rodáci a obdivovatelia básnika, prozaika, publicitu a novinára Vlada Hujíka. Prišli všetci, ktorí poznali tohto skromného človeka, aby si pripomenuli jeho minuloročné  nedožité 75. narodeniny. Rodák z Plání, osady nad Petrovicami, zasvätil svoj celý život rodnému kraju, pre ktorý žil. „ Vlado Hujík bol nielen vnímavý, premýšľajúci a vzdelaný človek, ale bol aj literárne činný. Bol kronikárom tohto kraja. Dokumentoval nielen  históriu osady Pláne, ale aj  udalosti spojené so životom  tejto osady, ale aj udalostí spojené so životom jej obyvateľov... » čítaj viac »


Ďalšie polopodzemné kontajnery v Bytči.

Ďalšie polopodzemné kontajnery v Bytči.

Mesto Bytča, pokračuje v nastavenom trende, skvalitňovania vývozu komunálneho odpadu a zlepšovania prostredia pri nakladaní s odpadom pre občanov, ale i obsluhy vývozcu odpadu v meste. Na Ul. Gaštanovej medzi bytovými domami č. 1008 a 1007, bolo v septembri, zriadené ďalšie v poradí už štvrté hniezdo s polopodzemnými kontajnermi (PPK), na zber a odvoz komunálneho odpadu. Trinásť kontajnerov vo veľkosti 5m3 a 3 m3 , slúži na zber všetkých triedených zložiek odpadu, ako aj zmesového komunálneho odpadu. Pri kontajneroch majú občania k dispozícií aj kontajner na elektroodpad a opotrebované šatstvo... » čítaj viac »