Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Sobota 21.7.2018.
Meniny má Daniel, zajtra Magdaléna.

logo

Jesienka pre našich občanov

Prostredníctvom rozpočtovej organizácie Jesienka – zariadenie pre seniorov a denný stacionár v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča sú od 16. júla 2012 verejnosti poskytované sociálne služby osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.  Sociálne služby sú poskytované pobytovou formou v  zariadení pre seniorov, a  v  prípade záujmu ambulantnou formou v dennom stacionári osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby len na určitý čas počas dňa.

Prijímateľom sociálnej služby v zariadení pre seniorov, obyvateľom Jesienky, je poskytované ubytovanie v  zariadených dvojlôžkových izbách so samostatným sociálnym zariadením, prípojkou káblovej TV a balkónom. K  dispozícií je tiež jedáleň s  TV, spoločenská miestnosť s TV a kaplnka, kde sú pravidelne slúžené sväté omše. Strava je pripravovaná s  prihliadaním na zdravotný stav a individuálny dietetický režim obyvateľov. O  bezpečný pobyt obyvateľov a bezproblémový chod zariadenia sa zodpovedne stará zdravotnícky personál vrátane rehabilitačnej sestry pod vedením kvalifikovanej hlavnej sestry, sociálna pracovníčka, ekonómka a pomocný personál. Obyvatelia môžu návštevy prijímať kedykoľvek.

V prípade záujmu o umiestnenie v Jesienke Vám bližšie informácie o podmienkach a postupe pred nástupom podá Mgr. Kmeťová osobne v zariadení alebo na tel. 0948 062 637.

Ďalšie informácie a kontakty nájdete tu >>


18.3.2013
 

Exkurzia žiakov na mestskom úrade

Exkurzia žiakov na mestskom úrade

Žiaci I. – IV. ročníka Základnej školy na Ulici Mieru v Bytči absolvovali v utorok 11. marca 2013 poznávaciu exkurziu na mestskom úrade. V rámci prehliadky neobišli ani kanceláriu, kde úraduje primátor mesta ... » čítaj viac »


II. Turnaj o pohár Bytče v riešení sudoku, krížoviek a logických úloh

II. Turnaj o pohár Bytče v riešení sudoku, krížoviek a logických úloh

V sobotu 9.3.2013 patril Dom kultúry nadšencom riešenia hlavolamov, logických úloh, sudoku a krížoviek. Tento koníček rozvíja ducha, pomáha trénovať mozgové závity a prináša radosť z objavovania tajomstiev ukrytých v hádankách či šifrách ... » čítaj viac »


MDŽ

MDŽ

V piatok 8. marca 2013 sa v Dome kultúry v Bytči konali oslavy Medzinárodného dňa žien, ktoré organizovalo mesto Bytča a OR SMER-SD ... » čítaj viac »


Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Mesto Bytča - Mestské zastupiteľstvo v Bytči na svojom zasadnutí konanom dňa 28.02.2013, schválilo uznesením č.11/2013 zverejnenie zámeru prenájmu majetku mesta tretej osobe, formou verejnej obchodnej súťaže:

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku mesta Bytča (PDF, 30 KB)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (PDF, 59 KB)

Zmluva (PDF, 46 KB)


4.3.2013
 

OZNAM

Vážení spoluobčania,

Mesto Bytča v priebehu roku 2013 uvažuje aj naďalej organizovať stravovanie pre občanov nášho mesta. Plánujeme stravovanie v novej jedálni v Zariadení pre seniorov Jesienka, v Bytči na Treskoňovej ulici č. 813. Podľa § 58 zákona 448/2008 Z.z. sa môže stravovanie poskytovať fyzickej osobe, ktorá:

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c) dovŕšila dôchodkový vek.

Jedáleň môže poskytovať stravovanie priamo v jedálni, alebo aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti.
Prípadní záujemci sa môžu prihlásiť na mestskom úrade u p. Danišovej, alebo telefonicky na čísle 5073928.


26.2.2013
 

Fašiangová veselica

Fašiangová veselica

V utorok 12. februára 2013 sa v meste Bytča, už po druhý krát, uskutočnil fašiangový sprievod masiek, ktorého sa zúčastnili fašiangové masky z Kotešovej, žiaci Súkromnej strednej odbornej školy v Bytči, žiaci divadelného krúžku ZUŠ, ale i skalní občania mesta ... » čítaj viac »