Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Sobota 21.10.2017.
Meniny má Uršuľa, zajtra Sergej.

logo

Zasadnutie mestského zasadnutia dňa 25. apríla 2017


Na aprílovom mestskom zastupiteľstve bol na rokovanie predložený záverečný účet mesta za r. 2016. Mesto Bytča hospodárilo v roku 2016 s prebytkom a poslanci mestského zastupiteľstva záverečný účet schválili bez výhrad. Z prebytku hospodárenia predstavuje tvorba rezervného fondu za uvedený rok 623 152,99 €.

Mestské zastupiteľstvo sa tiež zaoberalo, v zmysle zmeny rozpočtu č.3/2017 aj schvaľovaním finančných prostriedkov na investičné akcie, ktoré budú realizované v r. 2017 Boli tiež schválené finančné prostriedky na odstránením havarijného stavu majetku mesta.

Realizovať sa bude oprava miestnych komunikácií v časti sídliska na ulici Lúčna, Brezová, dokončenie hlavného chodníka medzi Brezovou a Gaštanovou po ulicu 1. mája a priľahlé parkoviská a chodníky pred bytovými domami. Ako povedal pán primátor Miroslav Minárčik, oprava miestnych komunikácií bude prednostne riešená pri obnovených bytových domoch. Predpolad je, že postupne, ako sa budú rekonštruovať ďalšie bytové domy, bude sa aj postupne realizovať oprava komunikácií, chodníkov a parkovacích miest pri týchto domoch. ,, Vážim si, že vlastníci bytových domov investovali do obnovy bytových domov, ktoré sú zväčša už zateplené a svojím výzorom zlepšili vzhľad nášho mesta, preto si zaslúžia, aby sme im zlepšili každodenný život vybudovaním nových parkovísk a chodníkov,“ podotkol... » čítaj viac »


Aj námestie v Bytči zdobí máj.

Aj námestie v Bytči zdobí máj.

Máj patrí k najkrajším mesiacom v roku. Je symbol lásky, mieru, radosti a prebúdzajúceho sa života. Máj nám vlieva do žíl silu a cítime sa mladší. Prvé dni mája prinášajú aj krásne tradície ako ,,stavanie mája“ či veselé stretnutia ľudí. Takzvané „májové stromy“, listnaté alebo ihličnaté, stavali mládenci slobodným dievčatám ako výraz úcty a prejav lásky. V súčasnosti sa však táto tradícia zachováva symbolicky a to prostredníctvom jedného spoločného mája. Spoločný máj tak symbolizuje zdravie pre všetky dievčatá a ženy obce, mesta a oslavuje zdravie a vitalitu nositeliek života. 

V duchu dávnych tradícií aj námestie v Bytči už zdobí vysoký, stuhami ozdobený máj. V piatok 28. apríla ... » čítaj viac »


Zápis detí do materských škôl

Mesto Bytča oznamuje, že v zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zápis detí do materských škôl na školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne od 2.mája 2017  do  12.mája 2017. Žiadosti  o prijatie si môžete vyzdvihnúť u riaditeliek materských škôl v čase od 10,30 hod. do 12,00 hod. Bližšie informácie o zápise poskytnú riaditeľky materských škôl.


28.4.2017
 

Pracovné stretnutie primátora so zástupcami obchodno-kultúrnej reprezentácie Taiwanu v SR.

Pracovné stretnutie primátora so zástupcami obchodno-kultúrnej reprezentácie Taiwanu v SR.

V stredu 26. apríla 2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie primátora mesta Bytča Miroslava Minárčika so zástupcami obchodno-kultúrnej reprezentácie Taiwanu v Slovenskej republike Ruey-Li Tsenom , Shih-Liang Linom a tajomníčkou politickej divízie Taipejskej reprezentačnej kancelárie Evou Mjartanovou.

Obsahom ich stretnutia bola vzájomná informovanosť o možnostiach podnikateľskej spolupráce s Taiwnom. Stretnutia sa zúčastnili i zástupcovia spoločnosti Kinex Bearings, a.s., Bytča , Technometal, s.r.o., Bytča a HANT BA, Bratislava.

Po skončení pracovného rokovania sa uskutočnila prehliadka Sobášneho paláca, kde vystúpili s folklórnym programom deti základnej umeleckej školy v Bytči.   » čítaj viac »


Informácia o zjazdnosti cesty I/18 v úseku pod hradom Strečno

1. Počas víkendu v dňoch 29.4. a 30.4. 2017 bude cesta I/18 prejazdná bez obmedzení.
2. Od 3.5.2017 bude dopravným značením obmedzená doprava priamo pod hradom Strečno v dĺžke 40 m nasledovne: Obojsmerná doprava v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2 x 3,00 m, rýchlosť 30 km /hod -  s termínom do odvolania.
3. Predpoklad na mesiac jún 2017: Kombinácia úplnej uzávierky počas víkendov a obojsmernej dopravy v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2 x 3,00 m, rýchlosť 30 km/hod. počas týždňa.

Vyššie uvedené obmedzenia v doprave na predmetnom úseku cesty budú mať vplyv na vytváranie kolón. V tejto súvislosti odporúčame využívať aj iné trasy na realizovanie nákladnej a osobnej dopravy. Pri prejazde týmto úsekom cesty rešpektovať obmedzenie rýchlosti na 30km/hod.


27.4.2017
 

Dopravná výchova v materskej škole

Dopravná výchova v materskej škole

V Materskej škole na Ul. Hurbanova v Bytči sa v mesiaci október uskutočnila rekonštrukcia asfaltového povrchu chodníkov na školskom dvore. Rekonštrukcia bola zrealizovaná z finančných prostriedkov Mesta Bytča a z mimorozpočtových zdrojov, ktoré získala MŠ prostredníctvom projektu z Nadácie Pontis. Práce vykonali technické služby mesta Bytča ... » čítaj viac »


Štatistické zisťovania

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) oznamuje obyvateľom mesta Bytča, že na území mesta Bytča sa v tomto období uskutočnia tieto štatistické zisťovania, počas ktorých pracovníci ŠÚ SR navštívia vybrané domácnosti:

  1. Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) - v termíne od 10.04.2017 do 29.05.2017
  2. Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií (IKT) - v termíne od 20.04.2017 do 31.05.2017

24.4.2017