Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Nedeľa 25.9.2016.
Meniny má Vladislav, zajtra Edita.

logo

Oznam

Mesto Bytča oznamuje svojim občanom, že od 1.3.2016 mení úradné hodiny MsÚ za účelom skvalitnenia a zlepšenia dostupnosti služieb pre verejnosť nasledovne:

Úradné hodiny Mestského úradu Námestie SR č.1 Bytča:

Pondelok: 7.30 - 15.30 hod.
Utorok: 7.30 - 15.30 hod.
Streda: 7.30 - 16.00 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
zabezpečenie funkčnosti:
pokladňa: 7.30 - 11.30 hod.
podateľňa: 7.30 - 15.30 hod.
overovanie: 7.30 - 15.30 hod.
Piatok: 7.30 - 15.00 hod.

Prestávka na odpočinok a jedenie: 11.30 hod. - 12.00 hod.


26.2.2016
 

ZŠ Eliáša Lániho Bytča - Tancuje celá škola

ZŠ Eliáša Lániho Bytča - Tancuje celá škola

V pondelok  25. februára 2016 sa Základná škola Eliáša Lániho zapojila do 2. ročníka súťaže SPORTTUBE.DANCE 2016 tanečný maratón s cieľom propagácie tanca a aktívneho pohybu medzi deťmi a mládežou. Hlavnou výhrou je finančná odmena vo výške 1000€ na nákup športových potrieb pre deti, či organizovanie športových podujatí ... » čítaj viac »


Bezplatná autobusová doprava v Bytči

Mesto Bytča v snahe vyjsť v ústrety požiadavkam občanov a pomôcť im v prístupe k zdravotníckym zariadeniam poskytujúcim lekársku starostlivosť na území mesta oznamuje, že od 1. marca 2016 bude v dopoludňajších hodinách v našom meste zavedená bezplatná prepravná autobusová doprava cestujúcich zo Sídliska 1. maja na Polikliniku mesto a Polikliniku Makyta, podľa nasledovného cestovného poriadku:

icopdf Bezplatná autobusová doprava v Bytči (PDF, 186 KB)


15.2.2016
 

Fašiangy v meste.

Fašiangy v meste.

Fašiangami sa nazýva obdobie trvajúce od Troch kráľov až do polnoci pred “škaredou“ – Popolcovou stredou. Po ňom nasleduje 40 dňový pôst (zavedený koncom 4. storočia kresťanskou cirkvou), trvajúci až do Veľkého piatku. A symbolická rozlúčka s veselým fašiangovým obdobím opäť nemohla chýbať ani v našom meste, kde sa stále dbá na dodržiavanie tradícií.

Fašiangový pochod masiek sa v Bytči uskutočnil v utorok 9. februára. Zraz sprievodu sa konal pred starou budovou polikliniky. Okolo 11:45 sa tu začali schádzať prvé masky, o ktoré sa postarali žiaci z oboch bytčianskych základných škôl, gymnázia a Špeciálnej základnej školy internátnej. Za doprovodu DH Hrabovanka sa veselý sprievod pohol po Ulici Sidónie Sakalovej smerom na Námestie SR... » čítaj viac »


POĎAKOVANIE HASIČOM Z POŽIARNEJ ZBROJNICE V BYTČI.


Byť k dispozícií dvadsaťštyri hodín denne nie je jednoduché. Zachraňujú ľudské životy, sú nápomocní pri dopravných nehodách, požiaroch, povodniach, ale pomôžu aj domácim miláčikom a nielen o tom je práca hasičov. Deti z Detského domova Bytča sa touto cestou chcú poďakovať p. veliteľovi družstva npor. Viktorovi Chalúpkovi a príslušníkom II. zmeny HS – Bytča za exkurziu na vysokej odbornej úrovni, odborný výklad a ochotu pri sprevádzaní detí po svojom pracovisku, ktorá sa uskutočnila dňa 01. 02. 2016 v Hasičskej zbrojnici Bytča... » čítaj viac »


Získajme nové detské ihrisko pre Bytču!

Získajme nové detské ihrisko pre Bytču

Mesto Bytča sa zapojilo do projektu na získanie detského ihriska pod oficiálnym názvom "Ihrisko Žihadielko". O tom, či naše mesto získa toto krásne ihrisko, rozhodnú občania svojim hlasovaním na stránke www.zihadielko.sk. Hlasovanie bude prebiehať do 29.2.2016. Hlasovať možno raz za 24 hodín. Hlas navyše môže každý deň získať ten, kto na uvedenej stránke zvládne jednoduchú online hru.


21.1.2016
 

Oznam

Mesto Bytča, ako správca dane z nehnuteľností upozorňuje občanov, že podľa zák.č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je každý občan, ktorý sa do 31.decembra 2015 stal vlastníkom nehnuteľností povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2016. Povinnosť podať daňové priznanie majú aj daňovníci, ktorým k 31.12.2015 zanikla úplne alebo aj čiastočne daňová povinnosť.

Povinnosť podať nové daňové priznanie k dani z nehnuteľností majú aj daňovníci, u ktorých nastali zmeny skutočností rozhodujúce pre vyrubenie danie, t.j. tí,  ktorým bolo napr. vydané právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby alebo u  ktorých sa zmenila výmera, resp. kultúra pozemku, prípadne nastala zmena vo využívaní stavby alebo bytu.

Posledným dňom na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti v zákonnej lehote je 1.február 2016.

Za podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti po ustanovenej lehote správca dane uloží pokutu podľa § 155 ods.1 zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3.000 eur.


12.1.2016
 

Daňový úrad informuje

DAŇOVÝ ÚRAD ŽILINA  informuje o stránkových hodinách počas podávania daňových priznaní k dani z motorových vozidiel na zrušenom kontaktnom mieste Bytča:

icopdf DU ZA - stránkové hodiny v Bytči (PDF, 66 KB)


12.1.2016