Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Streda 29.7.2015.
Meniny má Marta, zajtra Libuša.

logo

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku Mesta Bytča

Mesto Bytča - Mestské zastupiteľstvo v Bytči, na svojom zasadnutí schválilo uznesením č. 55/2015, v súlade s §9a, ods.9, písm. c), zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí a § 22, písm. c) VZN mesta Bytča č. 5/2010, zverejnenie zámeru prenájmu pozemku parc. CKN č. 1214/6 v k.ú. Veľká Bytča:

icopdf Zverejnenie zámeru prenájmu - pozemok (PDF, 32 KB)


10.4.2015
 

Predbežné termíny pristavenia veľkoplošných kontajnerov

OZNAM - vývoz BRO

Mesto Bytča oznamuje občanom, že vývoz biologicky rozložiteľného odpadu „BRO", sa bude uskutočňovať od 20.4.2015 nasledovne:

m.č. Pšurnovice - každý druhý piatok, vždy v nepárnom týždni
m.č. Malá Bytča - každý druhý pondelok, vždy v nepárnom týždni
m.č. Hliník n/Váhom - každý druhý utorok, vždy v nepárnom týždni
m.č. Hrabové - každý druhý pondelok, vždy v nepárnom týždni
m.č. Mikšová-Beňov - každý druhý piatok, vždy v nepárnom týždni
mesto Bytča - každú druhú stredu a štvrtok, vždy v nepárnom týždni

Prosíme občanov, ktorí bývajú v úzkych uličkách, aby nádoby pripravili k vývozu ku hlavnej ceste.


9.4.2015
 

Výberové konanie

Mesto Bytča vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy na Ul. Mieru v Bytči:

icopdf Výberové konanie - riaditeľ ZŠ na Ul. Mieru (PDF, 30 KB)


9.4.2015
 

Deň učiteľov v Dome kultúry v Bytči

Deň učiteľov v Dome kultúry v Bytči

28.marec je na Slovensku dňom, ktorý je venovaný všetkým učiteľom. Oslavuje sa ako spomienka na narodenia Jana Amosa Komenského. Ten sa preslávil, na svoju dobu revolučnými pojmami, „opakovanie je matkou múdrosti“ a „škola hrou“.
V Dome kultúry v Bytči sa „Deň učiteľov“ konal... » čítaj viac »


Oznámenie o pokračovaní obstarávania územnoplánovacej dokumentácie

Týmto oznamujeme, že Mestské zastupiteľstvo v Bytči, na zasadnutí dňa 26.03.2015, schválilo pokračovanie začatého v r. 2013 procesu prípravy a obstarávania územnoplánovacej dokumentácie – Zmena a doplnok č. 5 ÚPN SÚ /ÚPO/ Bytča, s možnosťou predkladania doplňujúcich návrhov, podnetov a podkladov od tretích osôb (vrátane mesta Bytča) do 31. mája 2015.
V nadväznosti na rozhodnutie poslancov MZ, verejnosť – fyzické osoby, právnické osoby, dotknuté orgány, dotknutý samosprávny kraj a dotknuté obce, majú možnosť:
- aktualizovať v roku 2013, 2014, 2015 predložené podania súvisiace so zverejneným oznámením o začatí obstarávania ÚPD zo dňa 03.06.2013,
- predkladať nové podnety, návrhy a podklady súvisiace s obstarávaním ÚPD – Zmena a doplnok č.5 ÚPN SÚ /ÚPO/ Bytča, Mestu Bytča prostredníctvom Mestského úradu v Bytči, Námestie Slovenskej republiky č.1, 014 01 Bytča,  v termíne najneskôr do 31. mája 2015.
Na aktualizácie a návrhy podané po tomto termíne orgán územného plánovania nemusí prihliadať.

icopdf Oznámenie o pokračovaní obstarávania územnoplánovacej dokumentácie (PDF, 94 KB)


1.4.2015
 

Výluka na železnici

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) oznamuje cestujúcim, že z dôvodu pokračujúcej výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (ŽSR) v železničných staniciach Púchov, Bytča a na traťovom úseku Bytča – Dolný Hričov prichádza v priebehu mesiaca apríl 2015 k nasledujúcim obmedzeniam v jazde vlakov:

icopdf Výluka (PDF, 28 KB)


1.4.2015
 

Klub Jednota má novú predsedníčku

Klub Jednota má novú predsedníčku

Klub dôchodcov Jednota v Bytči po viac ako 25-tich rokoch zmenil svoju predsedníčku. JUDr. Lýdiu Ďurjanovú  vo funkcii nahradila pani Emília Šukalová ... » čítaj viac »