Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Utorok 21.4.2015.
Meniny má Ervín, zajtra Slavomír.

logo

Technické služby omladili svoj vozový park

Technické služby omladili svoj vozový park

Do vozového parku Technických služieb mesta Bytča (TSMB) pribudol autobus IRIS BUS-ILIADA zn. Renault. Vďaka spĺňaniu podmienok normy EURO 3, môže jazdiť aj Medzištátnu linku ... » čítaj viac »


Výstava ovocia, zeleniny a kvetov v Dome kultúry

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov v Dome kultúry

Tradičnú výstavu ovocia, zeleniny, kvetov a výrobkov z výpestov zorganizovala už každoročne Základná organizácia SZZ v Bytči pod záštitou primátora mesta p. Miroslava Minárčika, ktorý ju aj  slávnostne otvoril ... » čítaj viac »


Malý trh v Dome kultúry v Bytči

Malý trh v Dome kultúry v Bytči

V sobotu, 18.októbra, zorganizovalo občianske združenie Bytčania Bytčanom farmársko-dizajnérsky Malý trh. V čase od 10,00 hod do 15,00 hod ste mohli prísť podporiť šikovných Bytčanov, ktorí ponúkali domáce ručne vyrobené produkty a výrobky v Dome kultúry ... » čítaj viac »


Svetový deň výživy v školskej jedálni

Svetový deň výživy v školskej jedálni

Dňa 16. októbra 2014 sme si pripomenuli v Školskej jedálni na Ulici Eliáša Lániho v Bytči Svetový deň výživy, ktorý sa oslavuje na základe rozhodnutia konferencie OSN od roku 1981. Je to výročný deň, keď bola v roku 1945 založená Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo ... » čítaj viac »


Vzácna návšteva žilinského biskupa v Bytči

Vzácna návšteva žilinského biskupa v Bytči

V stredu, 8. októbra, zavítala do nášho mesta vzácna návšteva Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD., ktorý je diecéznym biskupom Žilinskej diecézy. Mesto navštívil spolu so svojím osobným tajomníkom ThLic. Petrom Ševcom, PhD. Bytčou ho sprevádzal dekan našej farnosti Mgr. Dalibor Mišura, kaplán Bytčianskej farnosti Mgr. Jozef Šimún a výpomocný duchovný Milan Bričkovský ... » čítaj viac »


Stavba “Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“ je už v plnom tempe

Významný ekologický projekt bol slávnostne zahájený 8. júla 2014  na Námestí v Bytči. Reálne sa s realizáciou prác začalo postupne v jednotlivých obciach až v septembri 2014. Občanov isto zaujíma, prečo  prvé stroje vyšli na stavenisko až po dvoch mesiacoch. Pred fyzickým začatím výstavby bolo potrebné zabezpečiť prípravné práce. Zhotoviteľ zabezpečil vypracovanie projektu dopravného značenia, nakoľko práce sa budú vykonávať vo väčšej časti v komunikáciách a budú obmedzovať verejnú dopravu. Na zásah do komunikácie je potrebné vybaviť povolenia na zvláštne užívanie komunikácií, tzv. „rozkopávkové povolenia“ a vytýčiť jestvujúce podzemné vedenia. Vzhľadom na rozsah stavby vypracovanie harmonogramu výstavby taktiež trvalo nejaký čas. V súčasnom období sa pracuje v obciach Kotešová, Petrovice, Hvozdnica a Štiavnik. V obciach Kolárovice a Veľké Rovné začne výstavba v priebehu októbra 2014. Práce sa budú vykonávať len v miestnych komunikáciách, nakoľko z dôvodu zimnej údržby  komunikácií II. a III. triedy je realizácia prác počas zimy zakázaná. Pokládka vodovodu a kanalizácie v štátnych cestách bude zahájená v jarnom období budúceho roka. Podľa aktuálneho harmonogramu je naplánované aj začatie prác v mestských častiach mesta Bytča – Malá Bytča a Hliník v apríl 2015.

Touto cestou si dovoľujeme požiadať obyvateľov a majiteľov nehnuteľností v dotknutých obciach o spoluprácu pri zriaďovaní jednotlivých odbočení k ich nehnuteľnostiam. Harmonogram postupu prác v jednotlivých dotknutých obciach je k dispozícii na obecných úradoch.

Veríme, že Vám tieto informácie pomôžu a budú základom pre dobrú spoluprácu pri výstavbe tak časovo, technicky ako aj finančne náročného projektu. Zároveň by sme si Vás dovolili požiadať o Vašu trpezlivosť a ústretovosť pri realizácii prác, ktorých výsledkov, ako veríme, bude ukončenie tejto verejnoprospešnej stavby, ktorá bude slúžiť nielen na ochranu životného prostredia v ktorom žijeme, ale prispeje aj k lepšiemu a pohodlnejšiemu životu obyvateľov v našom regióne.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Žilina


14.10.2014
 

Blýska sa na lepšie časy v kine

Blýska sa na lepšie časy v kine

V utorok, 7. októbra 2014 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bytči.
Hlavným bodom programu bolo prerokovanie spolupráce Filmového klubu Bytča s Mestom Bytča pri realizácii projektu „Technologická inovácia audiovizuálnej projekčnej technológie za účelom rozšírenia činnosti OZ Filmový klub Bytča.“ ... » čítaj viac »


Malý trh v Bytči

OZ Bytčania Bytčanom vás pozýva na farmársko - dizajnérsky "Malý trh", ktorý sa uskutoční v Dome kultúry v Bytči, v sobotu 18.10.2014, v čase od 10,00  do 15,00 hod.

Príďte podporiť šikovných Bytčanov, ktorí ponúkajú domáce, ručne vyrobené produkty a výrobky.

Malý trh v Bytči


10.10.2014