Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Piatok 3.12.2021.
Meniny má Oldrich, zajtra Barbora.

logo

Leto v CVČ Bytča

Leto v CVČ Bytča

Počas letných prázdnin pripravili zamestnanci centra voľného času pre záujemcov pestrý program ... » čítaj viac »


69. výročie SNP

69. výročie SNP

V týchto dňoch si občania celej vlasti opäť pripomínajú významný medzník v dejinách našej novodobej histórie, Slovenské národné povstanie.

Pri príležitosti 69. výročia jeho vzniku pripravilo mesto Bytča pietny spomienkový akt, ktorý sa uskutočnil v nedeľu 25. augusta 2013 pred MsÚ v Bytči. » čítaj viac »


Oznámenie o prerokúvaní Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu mesta Bytča

Mesto Bytča ako príslušný orgán územného plánovania v súlade so Zákonom č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 50/76 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečuje aktualizáciu Územného plánu sídelného útvaru Bytča (ďalej len ÚPN-SÚ Bytča) obstarávaním Zmeny a Doplnku č.3 ÚPN-SÚ Bytča.

V súlade s ustanovením § 22 ods. 1) Stavebného zákona predkladá mesto Bytča Návrh Zmeny a Doplnku č. 3 ÚPN-SÚ Bytča na verejné nahliadnutie a pripomienkovanie. Celý obsah Návrhu, vrátane textovej a záväznej časti je verejne prístupný na Oddelení výstavby a životného prostredia Mestského úradu Bytča v dňoch pondelok, utorok a piatok v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod. a v stredu od 7,00 hod. do 16,00 hod., ako aj na oficiálnej stránke mesta www.bytca.sk/uzemny-plan-mesta po dobu 30 dní od zverejnenia oznámenia.

V súlade s ustanovením § 22 ods. 1) Stavebného zákona sú občania, fyzické a právnické osoby oprávnené podať písomné pripomienky k Návrhu Zmeny a Doplnku č. 3 ÚPN-SÚ Bytča na adresu Mestského úradu Bytči v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Na pripomienky podané po uplynutí stanovenej lehoty sa neprihliada.


22.8.2013
 

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA GLADIOL, DÁLIÍ A ORCHIDEÍ

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA GLADIOL, DÁLIÍ A ORCHIDEÍ

V sobotu a nedeľu 10. a 11.8.2013 sa uskutočnila v Dome kultúry v Bytči Medzinárodná výstava gladiol, dálií a orchideí ... » čítaj viac »


Stretnutie jubilantov - rodákov

Stretnutie jubilantov - rodákov

Život je poskladaný z mnohých malých dní, ktoré prinášajú svoje radosti aj bežné starosti. Z času na čas však príde v živote každého človeka deň, ktorý je výnimočný, je dôležitý ... » čítaj viac »


Jesienka ako denný stacionár

Jesienka ako denný stacionár

Jesienka - Zariadenie pre seniorov a denný stacionár v Bytči oznamuje širokej verejnosti, že od 1.9.2013 bude poskytovať sociálne služby i formou DENNÉHO STACIONÁRA ... » čítaj viac »


Výzva na predloženie ponuky – tovary

Vyhlásenie verejnej ponuky na priamy prenájom nehnuteľného majetku Mesta Bytča