Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Streda 28.6.2017.
Meniny má Beáta, zajtra Peter a Pavol, Petra.

logo

Tlačivá

Oddelenie VaŽP, stavebný úrad

Žiadosť o vyjadrenie (RTF, 8 KB)
Návrh na vydanie rozhod. o umiestnení stavby (RTF, 18 KB)
Žiadosť o stavebné povolenie (RTF, 21 KB)
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (RTF, 15 KB)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia RTF, (14 KB)
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby (RTF, 15 KB)
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (RTF, 17 KB)

icopdf Žiadost‘ o vydanie dodatočného stavebného povolenia (PDF, 817 KB)
Ohlásenie drobnej stavby (RTF, 29 KB)
Ohlásenie stavebných úprav (udržiavcích prác) (RTF, 12 KB)
Žiadosť o povolenie reklamných stavieb a iných zariadení (RTF, 15 KB)
Žiadosť o povolenie na nakladanie s vodami a uskutočnenie vodnej stavby (RTF, 19 KB)
Žiadosť o vydanie rozkopového povolenia (RTF, 32 KB)
Žiadosť o povolenie uzávierky (obchádzky) miestnej komunikácie (RTF, 25 KB)
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (RTF, 9 KB)
Oznámenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (RTF, 4 KB)

Odd. správy majetku a regionálneho rozvoja

icopdf Žiadost' o určenie súpisného. orientačného čísla budove (PDF, 90 KB)

icopdf Žiadost' o zmenu alebo zrušenie súpisného. orientačného čísla budove (PDF, 61 KB)

Žiadosť o určenie súpisného čísla stavby (stavby kolaudované po r. 1976) (RTF, 10 KB)
Žiadosť o vydanie oznámenia o vydaní súp. č. stavby (stavby pred r. 1976) (RTF, 5 KB)
Žiadosť o potvrdenie roku výstavby domu (stavby) pre súdneho znalca (RTF, 4 KB)
Žiadosť o povolenie záberu verejného priestranstva (RTF, 5 KB)
Oznámenie o otvorení prevádzky a času prevádzky (RTF, 19 KB)

Evidencia obyvateľov a matrika

icopdf Poučenie pre snúbencov (PDF, 24 KB) 
icopdf Rady k uzavretiu manželstva (PDF, 40 KB)
Splnomocnenie (RTF, 22 KB)
icopdf Čestné vyhlásenie (PDF, 27 KB)

 

OZNAM MATRIČNÉHO ÚRADU V BYTČI

Matričný úrad Mesta Bytča oznamuje verejnosti zmeny v sobášnych dňoch Mesta Bytča, ktoré stanovuje primátor mesta p. Miroslav Minárčik nasledovne:
- každý pracovný štvrtok od 8,00 hodiny do 14,00 hodiny,
- každú párnu sobotu od 13,00 hodiny do 16,30 hodiny.
Sobášne dni sú stanovené s účinnosťou od 1.1.2014.

icopdf Kalendár sobášnych dní_2017/2018 (PDF, 25 KB)


Mestská polícia

icopdf Žiadosť na súhlas s použitím pyrotechniky (PDF, 30 KB)17.5.2011