Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Štvrtok 2.2.2023.
Meniny má Erik, Erika, zajtra Blažej.

logo

Tlačivá

 

Finančné oddelenie

icopdf Oznámenie k miestenej dani za ubytovanie (PDF, 59 KB)

icopdf Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie (PDF, 60 KB)

 

Oddelenie VaŽP, stavebný úrad

icopdf Vydanie rybárskeho lístka (PDF, 35 KB)

Žiadosť o vyjadrenie (RTF, 8 KB)
Návrh na vydanie rozhod. o umiestnení stavby (RTF, 18 KB)
Žiadosť o stavebné povolenie (RTF, 21 KB)
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (RTF, 15 KB)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia RTF, (14 KB)
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby (RTF, 15 KB)
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (RTF, 17 KB)

icounknown Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie (RTF, 72 KB)
Ohlásenie drobnej stavby (RTF, 29 KB)
Ohlásenie stavebných úprav (udržiavcích prác) (RTF, 12 KB)
Žiadosť o povolenie reklamných stavieb a iných zariadení (RTF, 15 KB)
Žiadosť o povolenie na nakladanie s vodami a uskutočnenie vodnej stavby (RTF, 19 KB)
Žiadosť o vydanie rozkopového povolenia (RTF, 32 KB)
Žiadosť o povolenie uzávierky (obchádzky) miestnej komunikácie (RTF, 25 KB)
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (RTF, 9 KB)
Oznámenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (RTF, 4 KB)
icoword Žiadosť o povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (DOCX, 18 KB)

Odd. správy majetku a regionálneho rozvoja

icopdf Žiadost' o určenie súpisného čísla budove (PDF, 90 KB) a icopdf Čestné vyhlásenie (PDF, 24 KB)

icopdf Žiadost' o zmenu alebo zrušenie súpisného. orientačného čísla budove (PDF, 61 KB)

icopdf Žiadosť o potvrdenie roku výstavby domu (PDF, 22 KB) a icopdf Čestné vyhlásenie (PDF, 24 KB)
icopdf Žiadosť o povolenie záberu verejného priestranstva (PDF, 405 KB)
Oznámenie o otvorení prevádzky a času prevádzky (RTF, 19 KB)

Evidencia obyvateľov a matrika

icopdf Poučenie pre snúbencov (PDF, 24 KB)
icopdf Rady k uzavretiu manželstva (PDF, 40 KB)
icopdf Čestné vyhlásenie (PDF, 27 KB)

icopdf Termíny_sobášnych_dní_v_roku_2022 (PDF, 456 KB)

icopdf Termíny_sobášnych_dní_v roku 2023 (PDF, 454 KB)

Osvedčovanie listín

Splnomocnenie (RTF, 22 KB)

 

OZNAM MATRIČNÉHO ÚRADU V BYTČI

Matričný úrad Mesta Bytča oznamuje verejnosti zmeny v sobášnych dňoch Mesta Bytča, ktoré stanovuje primátor mesta p. Miroslav Minárčik nasledovne:
- každý pracovný štvrtok od 8,00 hodiny do 14,00 hodiny,
- každú párnu sobotu od 13,00 hodiny do 16,30 hodiny.
Sobášne dni sú stanovené s účinnosťou od 1.1.2014.

icopdf Kalendár sobášnych dní (PDF, 39 KB)

V súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 Vám dávame do pozornosti, že zverejnený kalendár sobášov je pre matričný úrad nezáväzný. Termín a podmienky sobáša je nutné dohodnúť s matrikárkou. Ďakujeme za pochopenie.


Sociálne služby

icoword Žiadosť o nájomný byt (DOCX, 14 KB)

icopdf Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (PDF, 30 KB)

icoword Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (DOC, 34 KB)

icopdf Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (PDF, 30 KB)

icopdf Vyhlásenie o majetku (PDF, 17 KB)


Mestská polícia

icopdf Žiadosť na súhlas s použitím pyrotechniky (PDF, 30 KB)17.5.2011