Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Utorok 27.10.2020.
Meniny má Sabína, zajtra Dobromila, Kevin.

logo

Úradná tabuľa


EKONOMICKÉ INFORMÁCIE   PETÍCIE   VÝRUBY DREVÍN   OZNÁMENIA O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ   STAVEBNÉ KONANIA

 

19.10.2020 icopdf SENIORI - ochráňte si svoje celoživotné úspory (PDF, 37 KB)

19.10.2020 icopdf Mor ošípaných (PDF, 128 KB)

29.09.2020 icopdf Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - Plnička plynov SIAD (PDF, 1 MB)

25.09.2020 icopdf Predbežné termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov - jeseň 2020 (PDF, 140 KB)

09.09.2020 icopdf Zmena povolenia - Skládka odpadov Bytča - Mikšová (PDF, 683 KB)

11.08.2020 icopdf Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - tlačová správa 08/2020 (PDF, 155 KB)

30.07.2020 icopdf Prerokovanie - Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK (PDF, 94 KB)

27.07.2020 icopdf Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027 (PDF, 1 MB)

08.07.2020 icopdf Správa o hodnotení strategického dokumentu (doplnok) Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK (PDF, 133 KB)

30.06.2020 icopdf Upovedomenie o začatí konania - skládka Mikšová (PDF, 390 KB)

30.06.2020 icopdf Štiavnik - prerokovanie UP obce (PDF, 112 KB)

30.06.2020 icopdf Verejná vyhláška - Bytča - Pšurnovice - Rekonštrukcia VNP (PDF, 62 KB)

17.06.2020 icopdf Informovanie verejnosti - Plnička plynov SIAD (PDF, 105 KB)

12.06.2020 icopdf Detské jasle - oznam Obce Predmier (PDF, 145 KB)

24.04.2020 icopdf Informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 (PDF, 60 KB)

23.04.2020 icopdf Oznámenie o strategickom dokumente: Územný plán obce Štiavnik (PDF, 1 MB)

13.03.2020 icopdf Informácie o triedenom odpade (PDF, 311 KB)

17.02.2020 icopdf Oznámenie o zámere činnosti - Výrobná hala Leader Gasket Bytča (PDF, 46 KB)

03.01.2020 icopdf Harmonogram vývozu separovaného odpadu v roku 2020 (PDF, 80 KB)

 

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

12.11.2018 icopdf Detailné výsledky - primátor (PDF, 16 KB)

12.11.2018 icopdf Detailné výsledky - poslanci (PDF, 20 KB)

11.11.2018 icopdf Výsledky komunálnych volieb 2018 (PDF, 96 KB)

 

03.10.2018 icopdf Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020 (PDF, 190 KB) + icopdf Sprievodný list (PDF, 49 KB)

12.09.2018 icopdf Oznam o povinnosti čipovania psov (PDF, 23 KB)

03.08.2016 icopdf Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bytča (PDF, 285 KB)

12.07.2016 icopdf Oznam SPP - sprísnenie postihov (PDF, 55 KB)

30.06.2016 icopdf Upozornenie SSE na podomových predajcov (PDF, 193 KB)

29.06.2016 icopdf Odporúčania pre občanov v súvislosti s vysokými teplotami (PDF, 49 KB)

 

OZNAM MATRIČNÉHO ÚRADU V BYTČI

Matričný úrad Mesta Bytča oznamuje verejnosti zmeny v sobášnych dňoch Mesta Bytča, ktoré stanovuje primátor mesta p. Miroslav Minárčik nasledovne:
- každý pracovný štvrtok od 8,00 hodiny do 14,00 hodiny,
- každú párnu sobotu od 13,00 hodiny do 16,30 hodiny.
Sobášne dni sú stanovené s účinnosťou od 1.1.2014.

icopdf Kalendár sobášnych dní (PDF, 39 KB)

V súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 Vám dávame do pozornosti, že zverejnený kalendár sobášov je pre matričný úrad nezáväzný. Termín a podmienky sobáša je nutné dohodnúť s matrikárkou. Ďakujeme za pochopenie

  

OZNAM - osvedčovanie

Podľa zákona č. 599/2001 Z. z. podľa  § 3 – sa  osvedčovanie vykonáva v úradnej miestnosti mesta. Ak žiada o osvedčenie podpisu  osoba, ktorá sa zo závažných zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti mesta, možno osvedčenie vykonať aj v domácnosti. Túto službu poskytuje aj  Mesto Bytča  a to v nestránkový deň ŠTVRTOK. V neodkladných prípadoch po  predložení všetkých dokladov a po dohode s pracovníčkou vykonávajúcou túto agendu, je možné osvedčenie aj mimo uvedeného dňa. V prípade zneužitia tejto služby je možné udeliť poriadkovú pokutu.

 

Informácia pre verejnosť

V súvislosti s posudzovaním opodstatnenosti žiadosti o odlov medveďa hnedého, Správa CHKO Strážovské vrchy oznamujeme, že v prípade akýchkoľvek stretov alebo konfliktov ľudí s medveďom na území Mesta Bytča a v jeho blízkom okolí, najmä takých pri ktorých dôjde ku škode na majetku, živote a zdraví osôb, je takúto skutočnosť potrebné bezprostredne ohlásiť Správe CHKO. Je možné tak urobiť na kontaktné telefónne čísla: 042/432 28 02 (pevná linka) alebo 0907 622 685 (mobilné číslo), prípadne na kontakty uvedené na webovej stránka www.sopsr.sk (kontakty/pracovisko/ Strážovské vrchy – Správa CHKO).

V prípade, že sa tak nestane a takéto prípady nebudú prešetrené zamestnancami Správy CHKO Strážovské vrchy, táto organizácia nebude vo svojich stanoviskách ku vzniknutým škodám alebo odlovu medveďa hnedého na takéto skutočnosti prihliadať

 

Nepodpisujte zmluvy s podomovými predajcami (PDF, 348 KB)

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku meteorol. javov (PDF, 44 KB)

 

Sprístupnenie areálu ihriska verejnosti
Mesto Bytča oznamuje občanom, že od pondelka 1. augusta 2011 bude pre občanov otvorený areál futbalového štadióna. K dispozícií bude bezplatne hádzanárske ihrisko a pomocné futbalové ihrisko od pondelka do piatka v čase od 8,00 do 19,00 hod. Touto cestou chceme vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu občanov mesta.

 

OZNAM:
Oznamujeme občanom, že úradné dni primátora  mesta Bytča sú pondelok, streda a piatok.
Utorok a štvrtok sú nestránkové dni určené na vybavovanie písomností, zabezpečenie investičných akcií mesta a miestne obhliadky.

 

INFORMÁCIE O POČTE NÁJOMNÝCH BYTOV SPRAVOVANÝCH MSÚ

Stav k 30.6.2014:

Počet bytov celkom:  81
Počet pridelených bytov: 77
Počet voľných bytov:  4

 20.5.2011