Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Štvrtok 30.11.2023.
Meniny má Ondrej, Andrej, zajtra Edmund.

logo

Texty predložených návrhov VZN

Dátum predloženia Popis Príloha
27.11.2023

Návrh VZN č._ 2023_o zrušení VZN č. 2/2022

icopdf Návrh VZN 2023_o_zrušení_VZN_č._2_2022.pdf (PDF, 279 KB)
 27.11.2023

Návrh VZN č._ 2023_o určení výšky fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a na dieťa školského zariadenia pre rok 2023

 icopdf Návrh_VZN č._2023_o_určeni_výšky_fin.prostr (PDF, 468 KB)
27.11.2023

Návrh VZN č.   /2023 o kumunálnych odpadoch

icopdf Navrh_VZN_poplatok_KO_zmena-2023.pdf (PDF, 173 KB)
27.11.2023

Návrh VZN č.   /2023  o poplatku za znečisťovanie ovzdušia z malého zdroja znečisťovania

icopdf Návrh_VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (PDF, 168 KB)
27.11.2023

Návrh VZN č._/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2014 o sociálnych službách a o úhradách za sociálne služby

 icopdf Návrh_VZN_o_socálnych_slubach.pdf (PDF, 191 KB)
 27.11.2023

Návrh VZN č._2023 o miestnom poplatku za rozvoj

 icopdf Návrh_VZN č.__2023 (PDF20, 282 KB)

26.06.2023 

08.06.2023

VZN č. 6/2023, zo dňa 23.6.2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o odpadoch

NÁVRH VZN č._ 2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

icopdf VZN č.6_2023 (PDF, 788 KB) 

icopdf Návrh VZN č._ 2023 (PDF, 355 KB)

26.06.2023

02.06.2023

VZN č.5_2023 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaď.pôsobnosti Mesta Bytča

Návrh VZN č._ 2023_o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča

icopdf VZN č.5_2023 (PDF, 138 KB)

icopdf Návrh_VZN_č._2023 (PDF, 186 KB)

29.03.2023

14.04.2023

Návrh VZN o poskytovaní dotácií

VZN č. 4_2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14_2016 o poskytovaní dotácií

icopdf Návrh VZN o poskytovaní dotácií (PDF, 71 KB)

icopdf VZN č.4_2023 o poskytovaní dotácií (PDF, 65 KB)

 28.03.2023

14.04.2023

Návrh VZN č._ 2023_o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča

VZN č.3_2023_o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaď.pôsobnosti Mesta Bytča

icopdf Návrh VZN č. _2023_o určení výšky príspevkov v školách (PDF, 214 KB)

icopdf VZN č.3_2023_o určení výšky príspevkov (PDF, 187 KB)

24.02.2023

VZN č.2_2023 o určení miesta a času zápisu žiakov do ZŠ na školský rok 2023/24

icopdf VZN č.2_2023

03.02.2022

24.02.2023

Návrh VZN č._2023 o určení sumy úhrady Jesienka

VZN č.1/2023 o určení sumy úhrady Jesienka

icopdf Návrh_VZN_č._2023 (PDF, 376 KB)

icopdf VZN_č.1/2023 (PDF, 74 KB)

15.12.2022

VZN č.6/2022 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 8/2019 z 25. septembra 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

icopdf VZN č. 6/2022(PDF, 286 KB)

29.11.2022

15.12.2022

Návrh VZN č._ 2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča 

VZN č.10_2022 o určení výšky príspevkov v školách a škol.zar.v zriaď.pôsobnosti Mesta Bytča

icopdf Návrh VZN č. _/2022 (PDF, 137 KB)

icopdf VZN č. 10_2022.pdf (PDF, 137 KB)

29.11.2022

15.12.2022

Návrh VZN č._2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia pre rok 2023

VZN č.9_2022 o určení výšky fin.prostr. na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ,dieťa MŠ a dieťa škol.zar. pre rok 2023

icopdf Návrh VZN č. _/2022 (PDF, 174 KB)

icopdf VZN č. 9_2022 (PDF, 174 KB)

29.11.2022

15.12.2022

Návrh VZN č._2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia pre rok 2022

VZN č.8_2022 o určení výšky fin.prostr. na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ,dieťa MŠ a dieťa škol.zar. pre rok 2022

icopdf Návrh_VZN č._/2022 (PDF, 174 KB)

icopdf VZN č.8_2022 (PDF, 174 KB)

28.11.2022 VZN č. /2022 o odpadoch icopdf Návrh VZN odpady zmena 2022 (PDF, 286 KB)
28.09.2022 VZN č. 3/2022 o záväznej časti ZaD č. 6 ÚP SÚ Bytča icopdf VZN  o záväznej časti ZaD č. 3 ÚP SÚ Bytča (PDF, 487 KB)
 23.09.2022 VZN č.5/2022 o určení výšky príspevkov v školách a škol. zar. v zriaď. pôsobnosti Mesta Bytča  icopdf VZN č.5/2022 (PDF, 441 KB)
23.09.2022

VZN  č. 4/2022 z 22. septembra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 1/2021 z 11. februára 2021 o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Bytča

 icopdf VZN  č. 4/2022 (PDF, 293 KB)
23.09.2022

VZN č. 3/2022 o ZaD ÚP SÚ Bytča

icopdf VZN č. 3/2022 ZaD ÚP SÚ (PDF, 957 KB)
02.09.2022

VZN č._ 2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča 

icopdf Navrh VZN č._2022 (PDF, 358 KB)
02.09.2022

VZN  č. _/2022 o prideľovaní bytov 

icopdf Návrh VZN č.  /2022 o prideľovaní bytov (PDF, 291 KB)
25.08.2022

VZN č. /2022 o Záväznej časti Zmien a Doplnkov č. 6 ÚP a SÚ Bytča 

icopdf VZN č. /2022 (PDF)
25.02.2022

VZN č.1/2022 o určení miesta a času zápisu žiakov do ZŠ

icopdf VZN č.1/2022 (PDF, 126 KB)
25.02.2022

VZN č.2/2022 o určení výšky fin.prostr.na mzdy a prev. na žiaka ZUŠ dieťa MŠ a dieťa, žiaka škol.zar.

icopdf VZN č.2 /2022 (PDF, 172 KB)
04.02.2022

Návrh VZN č. _2022 o určení miesta času zápisu žiakov do ZŠ

icopdf Návrh_VZN_č._2022 (PDF, 126 KB)
04.02.2022

Návrh VZN č._ 2022 o určení výšky fin.prostr.na mzdy a prev. na žiaka ZUŠ dieťa MŠ a dieťa, žiaka škol.zar. 

icopdf Návrh_VZN_č.__2022 (PDF, 172 KB)
15.12.2021

VZN 15/2021 o určení výšky príspevkov v školách a škol. zariadeniach v zriaď. pôsobnosti Mesta Bytča

icopdf VZN č. 15/2021 (PDF, 277 KB)
15.12.2021

VZN 14/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení pre rok 2022

icopdf VZN_č. 14/2021 (PDF, 378 KB)
15.12.2021

VZN 13/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení pre rok 2021

icopdf VZN č. 13/2021 (PDF, 13_2, 354 KB)
14.12.2021

VZN č. 12/2021 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 8/2019 z 25. septembra 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

icopdf VZN č. 12./2021 (PDF, 377 KB)
29.11.2021

Návrh VZN č. _2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča

icopdf Návrh_VZN_č._2021 (PDF, 278 KB)
29.11.2021

Návrh VZN č. _2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení pre rok 2021

icopdf Návrh VZN č. _2021 (PDF, 358 KB)
29.11.2021

Návrh VZN č. _2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení pre rok 2022

icopdf Návrh VZN č. _2021 (PDF, 380 KB)
29.11.2021

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 8/2019 z 25 septembra2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

icopdf VZN č._2021_zo_14.12.2021 (PDF, 284 KB)
25.11.2021

Všeobecne záväzné  nariadenia č. 10/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy úhrady za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári Jesienka , Treskoňova ul. č.813/4, Bytča , ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č.03/2019 v znení VZN č.11/2019 a VZN č. 4/2020.

icopdf  VZN_č.10/2021 (2021, 569 KB)
25.11.2021 VZN 11/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2019 icopdf VZN_č.11_2021 (11_2, 354 KB)
08.11.2021 Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia č..../2021 o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy úhrady za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári Jesienka , Treskoňova ul. č.813/4, Bytča , ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č.03/2019 v znení VZN č.11/2019 a VZN č. 4/2020. icopdf Návrh VZN č..../2021 o poskytovaní sociálnych služieb (PDF, 570 KB)
05.11.2021 Návrh VZN č. _2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení icopdf Návrh_VZN__2021_o_určení_výšky_dotácie(PDF, 375 KB)
05.10.2021 Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s fin. prostriedkami - schválené uznesením č. 123/2021 icopdf Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s fin. prostriedkami_Mesta_Bytča (_3_K, 36 KB)
01.10.2021 VZN 9/2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 icopdf VZN_9/2021(PDF, 282 KB)
01.10.2021 VZN 8/2021 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča icopdf VZN_8/2021 (PDF, 346 KB)
01.10.2021 VZN č. 7_2021 o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev v Meste Bytča icopdf VZN_č._7_2021 (PDF, 491 KB)
09.09.2021 Návrh VZN č._2021 o určení výšky príspevkov v školách a škol.zar. v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4_2019 icopdf Návrh_VZN_č._2021 (_202, 282 KB)
09.09.2021 Návrh VZN č._2021 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča icopdf Návrh_VZN_č._2021 (_202, 347 KB)
07.09.2021 Návrh VZN mesta Bytča o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev v Meste Bytča icopdf Návrh VZN Slivková_ulica (PDF, 502 KB)
10.08.2021 VZN č. 6/2021 - Dotácie na žiaka icopdf VZN č. 6/2021 - Dotácie na žiaka (PDF, 176 KB)
09.08.2021 VZN o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev v Meste Bytča icopdf VZN č. 5/2021 o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev (PDF, 577 KB)
21.07.2021 Návrh VZN mesta Bytča o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev v Meste Bytča icopdf Návrh VZN o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev (PDF, 1 MB)
02.07.2021 VZN o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev v Meste Bytča icopdf VZN-ulice-Thurzove sady_II.Etapa(PDF, 228 KB)
02.07.2021 VZN 4_2021 Zrušenie a zriadenie MŠ icopdf VZN č. 4/2021_Zrušenie_a_zriadenie MŠ (PDF, 274 KB)
16.06.2021 Návrh o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev v Meste Bytča icopdf VZN - ulice Thurzove sady II. Etapa (PDF, 886 KB)
09.06.2021 Zrušenie a zriadenie MŠ icopdf Zrušenie a zriadenie MŠ bez dôvodovej správy (PDF, 278 KB)
09.04.2021 Návrh zmeny rozpočtu RO č. 3/2021 icopdf Návrh zmeny rozpočtu 3/2021 (PDF, 299 KB)
27.01.2021 VZN č. 2/2021, ktorým sa mení VZN č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu žiakov do základnej školy - schválené 11.2.2021 icopdf VZN č. 2/2021 (PDF, 55 KB)
27.01.2021 VZN č. 1/2021 o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Bytča - schválené 11.2.2021<strong icopdf VZN č. 1/2021 (PDF, 142 KB)
27.11.2020 VZN č. 14/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi - schválené 14.12.2020 icopdf VZN č. 14/2020 (PDF, 54 KB)
27.11.2020 VZN č. 13/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2021
- schválené 14.12.2020
icopdf VZN č. 13/2020 (PDF, 33 KB)
27.11.2020 VZN č. 12/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - schválené 14.12.2020 icopdf VZN č. 12/2020 (PDF, 183 KB)
26.10.2020 VZN č. 11/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2020 o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Bytča - schválené 12.11.2020 icopdf VZN č. 11/2020 (PDF, 56 KB)
26.10.2020 VZN č. 10/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení - schválené 12.11.2020 icopdf VZN č. 10/2020 (PDF, 370 KB)
31.08.2020 VZN č. 9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach - schválené 17.09.2020 icopdf VZN č. 9/2020 (PDF, 30 KB)
09.06.2020 VZN č. 8/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020 - schválené 25.06.2020 icopdf VZN č. 8/2020 (PDF, 33 KB)
09.06.2020 VZN č. 7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom - schválené 25.06.2020 icopdf VZN č. 7/2020 (PDF, 115 KB)
09.06.2020 VZN č. 6/2020 o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Bytča - schválené 25.06.2020 icopdf VZN č. 6/2020 (PDF, 230 KB)
17.04.2020 VZN č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2019 o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych komunikácii - schválené 06.05.2020 icopdf VZN č. 5/2020 (PDF, 149 KB)
17.02.2020 VZN č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy úhrady za poskytované sociálne služby v ZPSaDS Jesienka - schválené 05.03.2020 icopdf VZN č. 4/2020 (PDF, 51 KB)
17.02.2020 VZN č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o obrade uvítania do života a finančnej podpore pre narodené dieťa - schválené 05.03.2020 icopdf VZN č. 3/2020 (PDF, 31 KB)
17.02.2020 VZN č. 2/2020 o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev v Meste Bytča - schválené 05.03.2020
icopdf VZN č. 2/2020 (PDF, 722 KB)
17.02.2020 VZN č. 1/2020, ktorým sa mení VZN č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu žiakov do základnej školy - schválené 05.03.2020
icopdf VZN č. 1/2020 (PDF, 28 KB)
27.11.2019 VZN č. 11/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy úhrady za poskytované sociálne služby v ZPSaDS Jesienka - schválené 12.12.2019
icopdf VZN č. 11/2019 (PDF, 41 KB)
22.11.2019 VZN č. 10/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach - schválené 12.12.2019 icopdf VZN č. 10/2019 (PDF, 31 KB)
22.11.2019 VZN č. 9/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení - schválené 12.12.2019
icopdf VZN č. 9/2019(PDF, 34 KB)
 
 
11.09.2019 VZN č. 8/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - schválené 25.9.2019 icopdf VZN č. 8/2019 (PDF, 395 KB)
11.09.2019
VZN č. 7/2019 o miestnych daniach + prílohy - schválené 25.9.2019

icopdf VZN č. 7/2019 (PDF, 458 KB)

icopdf Príloha č. 1 (PDF, 405 KB) icopdf Príloha č. 2 (PDF, 280 KB) icopdf Príloha č. 3 (PDF, 282 KB)

28.06.2019
VZN  č. 6/2019 o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií
+ príloha - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK pre Platené parkoviská v Meste Bytča
icopdf VZN č. 6/2019 (PDF, 309 KB)
icopdf
 prevádzkový poriadok (PDF, 349 KB)
08.04.2019 VZN č. 5/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka pre školy a školské zariadenia - schválené 25.4.2019
icopdf VZN č. 5/2019 (PDF, 34 KB)
08.04.2019 VZN č. 4/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach - schválené 25.4.2019 icopdf VZN č. 4/2019 (PDF, 59 KB)
05.04.2019 VZN č. 7/2017 o záväznej časti zmeny a doplnku č. 5 ÚP SÚ Bytča - schválené 25.4.2019 icopdf VZN č. 7/2017 (PDF, 244 KB)
05.02.2019 VZN č. 3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a určení výšky platieb za poskytované sociálne služby v ZPSaDS Jesienka - schválené 21.2.2019
icopdf VZN č. 3/2019 (PDF, 104 KB)
05.02.2019 VZN č. 2/2019 o obrade uvítania do života a finančnej podpore pre narodené dieťa - schválené 21.2.2019 icopdf VZN č. 2/2019 (PDF, 291 KB)
30.01.2019 VZN č. 1/2019, ktorým sa mení VZN č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu žiakov do základnej školy - schválené 21.2.2019
icopdf VZN č. 1/2019 (PDF, 20 KB)
31.08.2018 Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s fin. prostriedkami - schválené uznesením č. 129/2018
icopdf Dodatok č. 2 k zásadám (PDF, 378 KB)
23.05.2018 VZN č. 3/2018, ktorým sa mení a upravuje VZN mesta Bytča č. 1/2012 zásady udeľovania verejných uznaní mesta Bytča - schválené uznesením č. 94/2018 icopdf VZN č. 3/2018 (PDF, 37 KB)
23.05.2018 VZN č. 2/2018 o podmienkach poskytovania príspevku na dopravu do Centra pre deti a rodiny
- schválené uznesením č. 93/2018
icopdf VZN č. 2/2018 (PDF, 81 KB)
08.02.2018 VZN č. 1/2018, ktorým sa mení VZN č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu žiakov do základnej školy - schválené uznesením č. 15/2018 icopdf VZN č. 1/2018 (PDF, 20 KB)
04.09.2017 VZN č. 8/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2016 o pravidlách času  predaja v obchodných prevádzkarňach - schválené uznesením č. 137/2017 icopdf VZN č. 8/2017 (PDF, 37 KB)
04.09.2017 VZN č. 7/2017 o záväznej časti zmeny a doplnku č. 5 ÚP SÚ Bytča - schválené uznesením č. 126/2017 icopdf VZN č. 7/2017 (PDF, 56 KB)
09.06.2017 VZN č. 6/2017 o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev v meste Bytča - schválené uznesením č. 101/2017
icopdf VZN č. 6/2017 (PDF, 325 KB)
07.04.2017 VZN č. 5/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Bytča č. 1/2014 o sociálnych službách a o úhradách za sociálne služby - schválené uznesením č. 51/2017 icopdf VZN č. 5/2017 (PDF, 21 KB)
06.04.2017 VZN č. 4/2017 o podmienkach prevodu bytov vo vlastníctve Mesta Bytča - schválené uznesením č. 50/2017 icopdf VZN č. 4/2017 (PDF, 36 KB)
01.02.2017 VZN č. 3/2017, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/1992 o zriadení mestskej polície - schválené uznesením č. 24/2017 icopdf VZN č. 3/2017 (PDF, 30 KB)
31.01.2017 VZN č. 2/2017, ktorým sa mení VZN č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu žiakov do základnej školy - schválené uznesením č. 23/2017 icopdf VZN č. 2/2017 (PDF, 21 KB)
21.12.2016 VZN č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2016 o pravidlách času predaja v obchodných prevádzkarňach a času prevádzky služieb na území Mesta Bytča - schválené uznesením č. 3/2017 icopdf VZN č. 1/2017 (PDF, 29 KB)

 


18.5.2011
 

Všeobecne záväzné nariadenia (úplné znenia)

VZN
č.
Názov VZN
1/1992 o zriadení mestskej polície (PDF, 77 KB)
2/1992 o udržiavaní čistoty, ochrane zelene a udržiavaní verejných priestranstiev na území mesta (PDF, 74 KB)
3/1994

o mestských symboloch a ich používaní (PDF, 57 KB)

 + icopdf Prílohy (PDF, 465 KB)

8/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch a o Trhovom poriadku (PDF, 49 KB)
1/2001 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (PDF, 80 KB)
3/2003 k územno-plánovacej dokumentácii Aktualizácia časti ÚPN SÚ Bytča (PDF, 122 KB)
4/2004 o určení školských obvodov základných škôl na území mesta Bytča (PDF, 49 KB)
1/2007 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Bytča (PDF, 49 KB)
5/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (PDF, 55 KB)
7/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (PDF, 72 KB)
8/2008 o niektorých podmienkach držania psov (PDF, 62 KB)
2/2009 o zákaze používania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach (PDF, 42 KB)
2/2010 o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Bytča (PDF, 37 KB)
3/2010

k územno-plánovacej dokumentácii Aktualizácia časti ÚPN SÚ Bytča (PDF, 53 KB)

+ stanovisko (PDF, 864 KB)

4/2010

k územno-plánovacej dokumentácii Aktualizácia časti ÚPN SÚ Bytča (PDF, 78 KB)

+ stanovisko (PDF, 846 KB)

6/2010 o obchodnej verejnej súťaži k predaju a prenájmu majetku mesta (PDF, 59 KB)
16/2011 Trhový poriadok - Vianočné trhy v meste Bytča (PDF, 48 KB)
1/2012 Zásady udeľovania verejných uznaní Mesta Bytča (PDF, 40 KB)
6/2012 Trhový poriadok - Michalský jarmok v meste Bytča (PDF, 46 KB)
10/2012 o správnych poplatkoch (PDF, 15 KB)
12/2012 o ostatných miestnych daniach (PDF, 44 KB)
1/2013

icopdf o vývoze a nakladaní s komunálnym odpadom (PDF, 107 KB)

7/2013

icopdf o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev v meste Bytča (PDF, 24 KB)

9/2013

icopdf Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území mesta Bytča (PDF, 60 KB)

12/2013

icopdf o záväznej časti zmeny a doplnku č. 3 územného plánu (PDF, 60 KB)

1/2014

icopdf o sociálnych službách a o úhradách za sociálne služby (PDF, 32 KB)

2/2014

icopdf o zbere, preprave a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu (PDF, 80 KB)

3/2014

icopdf Trhový poriadok na trhovom mieste "Mestská tržnica Bytča" (PDF, 47 KB)

5/2015

icopdf o určení miesta a času zápisu žiakov do základnej školy (PDF, 22 KB)

7/2015 icopdf o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas vol. kampane (PDF, 38 KB)
9/2015

icopdf o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností (PDF, 30 KB)

+ Tlačivo priznanie + Poučenie

1/2016

icopdf o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku (PDF, 39 KB)

2/2016 icopdf o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi (PDF, 233 KB)
3/2016 icopdf o používaní zábavnej pyrotechniky (PDF, 50 KB)
6/2016 icopdf Štatút Mesta Bytča (PDF, 119 KB)
 

icopdf Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča (PDF, 204 KB)

icopdf Dodatok č.1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča (PDF, 491 KB)

icopdf Dodatok č. 2 - Zásady športová hala (PDF, 65 KB)

7/2016 icopdf o pravidlách času predaja v obchodných prevádzkarňach a času prevádzky služieb (PDF, 55 KB)
14/2016 icopdf o poskytovaní dotácií (PDF, 63 KB)

 

  icopdf Kompletný zoznam VZN mesta Bytča od roku 1992 (PDF, 85 KB)

 

1/1992     o zriadení mestskej polície
2/1992     o udržiavaní čistoty, ochrane zelene a udržiavaní verejných priestranstiev na území mesta
3/1993     o prevádzke domov smútku a cintorínov
3/1994     o mestských symboloch a ich používaní
8/1996     o predaji bytov a nebytových priestorov
4/1998     o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách
8/1998     o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch a o Trhovom poriadku
1/2001     o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
9/2001     o triedenom zbere komunálnych odpadov
3/2003     k územno-plánovacej dokumentácii "Aktualizácia časti ÚPN SÚ Bytča"
1/2004     o vývoze a nakladaní s odpadom, komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
4/2004     o určení školských obvodov základných škôl na území mesta Bytča
4/2005     o pravidlách času predaja v obchodných prevádzkach a času prevádzok služieb na území mesta Bytče
1/2006     o poskytovaní dotácií
1/2007     o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Bytča
2/2007     o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa
6/2007     o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Bytča
2/2008     o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach
3/2008     o určení miesta a času zápisu žiakov do základnej školy
4/2008     o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území Mesta Bytča

+tlačivá: Priznanie FO, Priznanie PO, Stavby viacúčelové, Byty, Poučenie
5/2008     o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6/2008     o ostatných miestnych daniach
7/2008     o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
8/2008     o niektorých podmienkach držania psov
1/2009     o sociálnych službách a o úhradách za sociálne služby
2/2009     o zákaze používania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach
4/2009     o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení
+ priloha č.1 a č.2
5/2009     o spôsobe náhradného zásobovania vodou v období krízovej situácie
2/2010     o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Bytča
3/2010     k územno-plánovacej dokumentácii "Aktualizácia časti ÚPN SÚ Bytča"
+ stanovisko
4/2010     k územno-plánovacej dokumentácii "Aktualizácia časti ÚPN SÚ Bytča"
+ stanovisko
5/2010     Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča
6/2010     o obchodnej verejnej súťaži k predaju a prenájmu majetku mesta

18.5.2011