Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Nedeľa 28.2.2021.
Meniny má Zlatica, zajtra Radomír.

logo

Mestské zastupiteľstvo - 12.07.2012

 

Zápisnica (PDF, 16 KB)

Dochádzka poslancov

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa prítomný(á)
2 Miroslav Frolo prítomný(á)
3 Ľubomír Hrobárik prítomný(á)
4 Branislav Chúpek prítomný(á)
5 Ing. Ján Melocík prítomný(á)
6 Mgr. Martin Petrus prítomný(á)
7 Jozef Raždík
prítomný(á)
8 Ing. Štefan Bučo prítomný(á)
9 Mgr. Ivan Kostelný prítomný(á)
10 Stanislav Struhal prítomný(á)
11 Michal Školek prítomný(á)
12 Ing. Miloš Greguš prítomný(á)
13 Július Lovás prítomný(á)
14 Július Kozák prítomný(á)
15 Ing. Peter Solčanský prítomný(á)
16 Ing. Milan Ovseník prítomný(á)
17 Mgr. František Garabík ospravedlnený(á)

 

 

uznesenie č. 79/2012

Mestské zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie:
1/ Vzdanie sa p. MUDr. Vladimíra Tvrdého funkcie zástupcu primátora mesta Bytče a tiež poslaneckého mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Bytči.
2/ Primátor mesta poveril svojím zastupovaním od 12.7.2012 p. Ing. Jána Melocíka na celé funkčné obdobie.
II. Konštatuje, že
p. Jozef Raždík zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie poslancov číslo 79

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Ing. Štefan Bučo za - za
8 Mgr. Ivan Kostelný za - za
9 Stanislav Struhal za - za
10 Michal Školek za - za
11 Ing. Miloš Greguš za - za
12 Július Lovás za - za
13 Július Kozák za - za
14 Ing. Peter Solčanský za - za
15 Ing. Milan Ovseník za - za
16 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 80/2012

Mestské zastupiteľstvo
I. Odvoláva:
Pána MUDr. Vladimíra Tvrdého z členstva v komisiach zriadených pri MZ v Bytči z komisie výstavby a životného prostredia a z komisie na ochranu verejného záujmu v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
II. Schvaľuje:
Pána Jozefa Raždíka za člena komisie na ochranu verejného záujmu v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Hlasovanie poslancov číslo 80

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík
za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 81/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pána Júliusa Kozáka za člena mestskej rady.

Hlasovanie poslancov číslo 81

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 82/2012

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Informáciu o vzdaní sa p. Ing. Františka Poslucha funkcie náčelníka MsP Bytča ku dňu 16.8.2012.

Hlasovanie poslancov číslo 82

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

13.7.2012