Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Streda 14.4.2021.
Meniny má Justína, zajtra Fedor.

logo

Mestské zastupiteľstvo - 30.6.2011

Dochádzka poslancov

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa prítomný(á)
2 Miroslav Frolo prítomný(á)
3 Ľubomír Hrobárik prítomný(á)
4 Branislav Chúpek prítomný(á)
5 Ing. Alžbeta Kramarová prítomný(á)
6 Ing. Ján Melocík prítomný(á)
7 Mgr. Martin Petrus prítomný(á)
8 MUDr. Vladimír Tvrdý prítomný(á)
9 Ing. Štefan Bučo prítomný(á)
10 Bc. Ivan Kostelný prítomný(á)
11 Stanislav Struhal prítomný(á)
12 Michal Školek prítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš prítomný(á)
14 Július Lovás prítomný(á)
15 Július Kozák prítomný(á)
16 Ing. Peter Solčanský prítomný(á)
17 Ing. Milan Ovseník ospravedlnený(á)

 

uznesenie č. 80/2011

Mestské zastupiteľstvo
Menuje:
Pána Daniela Cigánika do funkcie vedúceho Technických služieb Mesta Bytča od 1.7.2011.

Hlasovanie poslancov číslo 80

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
13 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 81/2011

Mestské zastupiteľstvo
I. Schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011 predložený hlavnou kontrolórkou Mesta.
II. Berie na vedomie:
- prehľad plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Bytči zo dňa 14.4. 2011,
- prehľad čerpania a vyúčtovania poskytnutých dotácií za šport k termínu 21.6.2011.

Hlasovanie poslancov číslo 81

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 82/2011

Berie na vedomie:
Plnenie rozpočtu Mesta Bytča k 31.03.2011 bez výhrad.

Hlasovanie poslancov číslo 82

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 83/2011

Mestské zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu č. 3.
II. Schvaľuje:
1/ Rozpočtové opatrenie č. 3, vrátane zmeny programov, rozpočtovým opatrením v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/, b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30.6.2011 podľa priloženej tabuľky. príloha (PDF, 19 KB)
2/ V rozpočtovom opatrení č. 3 použitie prostriedkov rezervného fondu na účelovo určenú dotáciu (kapitálová dotácia) Technickým službám Mesta Bytča na zakúpenie vysávača nečistôt do bazéna Plavárne Bytča vo výške 4.500,- €.

Hlasovanie poslancov číslo 83

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 84/2011

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Rozpočtové opatrenia č. 2 až 11 v zmysle Štatútu mesta Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 84

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 85/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V zmysle § 3 a § 4 zákona č. 253/94 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat primátora mesta vo výške 3.036,- €.

Hlasovanie poslancov číslo 85

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 86/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.1/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Bytča č.5/2010 Zásady hospodárenia s majetkom Mesta.

Hlasovanie poslancov číslo 86

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 87/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.2/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Bytča č.1/1992 o zriadení mestskej polície.

Hlasovanie poslancov číslo 87

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 88/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.3/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/1992 o udržiavaní čistoty, ochrane zelene a udržiavaní verejných priestranstiev na území mesta.

Hlasovanie poslancov číslo 88

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 89/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.4/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Bytča č.1/2004 o vývoze a nakladaní s odpadom, komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.

Hlasovanie poslancov číslo 89

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 90/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.5/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Bytča č.9/2011 o triedenom zbere komunálnych odpadov (odpadov z domácnosti a podobných odpadov z obchodu, priemyslu a inštitúcií).

Hlasovanie poslancov číslo 90

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 91/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.6/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Bytča č. 8/2008 o niektorých podmienkach držania psov.

Hlasovanie poslancov číslo 91

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 92/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.7/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Bytča č. 7/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania.

Hlasovanie poslancov číslo 92

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 93/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.8/2011 prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území mesta Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 93

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 94/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.9/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2008 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach.

Hlasovanie poslancov číslo 94

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 95/2011

Mestské zastupiteľstvo
Ruší:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 8/1996 o predaji bytov a nebytových priestorov a to z dôvodu nepotrebnosti tohto VZN.

Hlasovanie poslancov číslo 95

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Ing. Ján Melocík zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 96/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Neuhradenie dodatočnej faktúry I.č.417/2011 od zhotoviteľa diela Obnova historického centra, Srdca mesta Bytča za práce naviac, mimo europrojektu – faktúra od HASTRA, s.r.o., Žilina.

Hlasovanie poslancov číslo 96

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 97/2011

Mestské zastupiteľstvo
I. Schvaľuje:
Komisiu zaoberajúcu sa ohodnotením majetku KTR, s.r.o. Bytča a káblových rozvodov vo vlastníctve Mesta, ktorá doporučí postup pri odpredaji majetku Mesta Bytča, v zložení: p. Peter Bologa, predseda komisie, p. Andrej Gallo, tajomník komisie, p. Róbert Mendel, p. Vladimír Tvrdý a p. Peter Solčanský ako členovia komisie.
II. Poveruje:
Primátora mesta, aby na najbližšom valnom zhromaždení spoločnosti KTR, s.r.o. Bytča, v mene Mesta Bytča ako spoločníka v KTR, s.r.o. Bytča hlasoval o odvolaní konateľa spoločnosti KTR, s .r.o. Bytča p. Ľubora Guniša a o menovaní p. Andreja Galla.

Hlasovanie poslancov číslo 97

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 98/2011

Mestské zastupiteľstvo
I. Schvaľuje:
1/ Vyhlásenie nehnuteľného majetku Mesta – objekt bývalej Materskej školy na Ul. Hlinkovej č.s. 743 v Bytči a pozemok parc. CKN č. 385/4, zastavaná plocha o výmere 2.810 m2 v k.ú. Veľká Bytča, za prebytočný majetok Mesta.
2/ Zámer previesť vlastníctvo predmetných nehnuteľností na tretiu osobu spôsobom obchodnej verejnej súťaže (OVS).
3/ Predloženie návrhu súťažných podmienok k tejto OVS na najbližšie zasadnutie MZ s tým, že do súťažných podmienok bude zapracovaná podmienka pre budúceho kupujúceho a to prevádzkovanie sociálneho zariadenia.
II. Berie na vedomie:
Informáciu, že Mesto Bytča bude aj po odpredaji nehnuteľnosti naďalej splácať zostatok úrokov s tým, že zostatok predpokladaných úrokov do amortizácie úveru bude zahrnutý do predajnej ceny nehnuteľnosti.

Hlasovanie poslancov číslo 98

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
5 Ing. Alžbeta Kramarová zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 99/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Vyhlásenie nehnuteľného majetku – pozemok parc. CKN 385/1, zastavaná plocha o výmere 5298 m2 v k.ú. Veľká Bytča, za prebytočný majetok Mesta.
2/ Vypracovanie geometrického plánu rozdeľujúceho pozemok parc. CKN 385/1 na stavebné parcely o výmere približne po 400 m2 vhodné na výstavbu rodinných domov, typ radová zástavba, vypracovanie znaleckého posudku na novovytvorené stavebné pozemky a predloženie predmetných materiálov na najbližšie zasadnutie MZ k stanoveniu ďalšieho postupu pri prevode vlastníctva novovzniknutých pozemkov na tretie osoby.

Hlasovanie poslancov číslo 99

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
5 Ing. Alžbeta Kramarová zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 100/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Umiestnenie športovej haly v športovom areáli na Ul. S. Sakalovej v Bytči.
2/ Vyhotovenie projektovej dokumentácie potrebnej k vydaniu stavebného povolenia – vykonanie obstarávania dodávateľa.
3/ Predloženia predbežných ponúk peňažných inštitúcii (bánk) za akých podmienok poskytnú Mestu úver na výstavbu športovej haly.
4/ Rozpočtové opatrenie č. 4 vrátane zmeny programu, rozpočtovým opatrením v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/, b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 6. 2011 použitie prostriedkov rezervného fondu na vyhotovenie PD potrebnej k vydaniu stavebného povolenia na výstavbu športovej haly – kapitálové výdavky vo výške 20.000,- Eur. príloha (PDF, 17 KB)

Hlasovanie poslancov číslo 100

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 101/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti Spoločnosti o zachovanie tradícií o ich zaradenie do mestských klubov.

Hlasovanie poslancov číslo 101

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 102/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti o finančný príspevok Mesta vydavateľovi regionálnych novín Bytčiansky kuriér z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Hlasovanie poslancov číslo 102

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
5 Ing. Alžbeta Kramarová zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský proti - proti
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 103/2011

Mestské zastupiteľstvo
Ruší:
Uznesenia MZ č. 54/2011 z dňa 14.4.2011.

Hlasovanie poslancov číslo 103

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 104/2011

Mestské zastupiteľstvo
Doporučuje:
Predloženie stanoviska právneho zástupcu Mesta p. Róberta Mendela k správe - analýza aktuálneho stavu digitalizácie vysielania programových služieb v meste Bytča vypracovanej p. Petrom Solčanským.

Hlasovanie poslancov číslo 104

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa proti - proti
2 Miroslav Frolo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 105/2011

Mestské zastupiteľstvo
Doporučuje:
Zariadeniu Charitný dom Alžbetínok Varín požiadať Mesto Bytča o poskytnutie účelovej dotácie s uvedením jej výšky a účelu, na ktorý chce dotáciu použiť.

Hlasovanie poslancov číslo 105

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 106/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zverejnenie zámeru predaja pozemku vo vlastníctve Mesta, parc. CKN č. 1410/11, ostatná plocha o výmere 58 m2, k.ú. V. Bytča (úradná tabuľa mesta, internetová stránka mesta a reg. tlač) a to formou priameho predaja za min. cenu predaja vo výške 33,- €/m2 a s 20-dňovou lehotou na doručenie ponúk záujemcov s tým, že budúci kupujúci uhradí i náklady spojené s odvkladovaním zmluvy (správne poplatky, znalecký posudok).

Hlasovanie poslancov číslo 106

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 107/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s § 9a, ods.1, písm.c zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 16 VZN Mesta Bytče č. 5/2010, priamy predaj pozemku parc. CKN č. 981/45 TTP o výmere 73 m2, v k.ú. Veľká Bytča, kupujúcemu – G+G spol. s r.o., S. Sakalovej 1308/5, Bytča za kúpnu cenu 33 €/m2 s tým, že kupujúci uhradí i všetky náklady spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy, vrátane nákladov za vyhotovenie znaleckého posudku na predmetný pozemok.

Hlasovanie poslancov číslo 107

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 108/2011

Mestské zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie:
Informáciu, že na verejnú ponuku majetku – odpredaj časti pozemku vo vlastníctve Mesta parc. CKN č. 981/24 v k.ú. V. Bytča sa neprihlásil žiadny záujemca.
II. Doporučuje:
Ponechanie predmetného pozemku naďalej vo vlastníctve Mesta Bytče.

Hlasovanie poslancov číslo 108

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 109/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s § 9a, ods.9, zák. č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Bytča č.5/2010, zverejnenie zámeru prenajatia mestského nebytového priestoru o výmere 79 m2, nachádzajúceho sa v objekte č.s. 1020/3 na Ul. Komenského v Bytči na reštauračný účel bez podávania alkoholických nápojov, resp. iný obchodný účel (úradná tabuľa mesta, internetová stránka mesta a regionálna tlač) a to formou priameho prenájmu za minimálnu cenu nájmu 35 €/m2/rok a s 20-dňovou lehotou na doručenie ponúk záujemcov s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú, s 3-mesačnou výpovednou lehotou.

Hlasovanie poslancov číslo 109

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 110/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zriadenie vecného bremena za užívanie nehnuteľnosti – uloženie NN prípojky v celkovej dĺžke 600 bm na pozemkoch parc. CKN č. 886 a 887, v k.ú. Pšurnovice pre ORANGE Slovensko, a.s., Bratislava za jednorázovú finančnú náhradu vo výške 2,- €/bm prípojky (celkovo 1.200,- €).

Hlasovanie poslancov číslo 110

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 111/2011

Mestské zastupiteľstvo
I. Schvaľuje:
Nevyhovieť žiadosti p. Mgr. Barbore Klúčikovej s manželom Martinom o odkúpenie časti mestského pozemku z parc. CKN č. 140/24 v k.ú. Veľká Bytča o výmere cca 65 m2.
II. Doporučuje:
Uvedený pozemok, resp. časť parcely č. 140/24 ponechať vo vlastníctve mesta Bytče.

Hlasovanie poslancov číslo 111

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 112/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Ubytovanie nájomníkov v sociálnych bytoch nasledovne:
1/ byt č. 20 p. Pavol Uhlárik s rodinou na dobu určitú do 30.6.2012
2/ byt č. 22 p. Marian Pánik a p. Viliam Fulier na dobu určitú počas realizácie rekonštrukcie bytov v Jesienke
3/ byt č. 22 (po uvoľnení) p. Petra Helmešová s rodinou na dobu určitú do 30.7.2012
4/ byt č. 4 p. Božena Škubáková a p. Kvetoslava Begáňová s vnučkou na dobu určitú do 30.7.2011
5/ byt č. 4 p. Zdenka Chylová s rodinou na dobu určitú do 30.7.2012
6/ byt č. 14 p. Zuzana Čerňanská s rodinou na dobu určitú do 31.5.2013
7/ byt č. 15 p. Eva Šlesáriková s rodinou na dobu určitú do 30.7.2012
8/ byt č. 11 p. Anna Čikotová s rodinou na dobu určitú do 30.6.2012
9/ byt č. 8 p. Jana Hubocká s rodinou na dobu určitú do 30.6.2012

Hlasovanie poslancov číslo 112

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 113/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi žiadateľom, ktorí spĺňajú zákonné podmienky na jej poskytnutie:
1/ p. Jana Jancová vo výške 100,- Eur na nevyhnutné ošatenie pre dve maloleté deti.
2/ p. Mária Madová vo výške 50,- Eur pre žiadateľku na nevyhnutné ošatenie.
3/ p. Monika Chylová vo výške 100,- Eur na nevyhnutné ošatenie pre 4 maloleté deti.

Hlasovanie poslancov číslo 113

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný neprítomný(á) - neprítomný(á)
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 114/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Podporu Klubu filatelistov na vydanie poštovej známky s motívom Svadobného paláca.

Hlasovanie poslancov číslo 114

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 115/2011

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Termíny konania MR a MZ v II. polroku 2011:
Mestská rada – 23.8.2011, 18.10.2011, 29.11.2011
Mestské zastupiteľstvo – 8.9.2011, 3.11.2011, 15.12.2011

Hlasovanie poslancov číslo 115

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 116/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Ponuku p. Márie Mudrákovej, Hliník nad Váhom č. 256, Bytča
na odpredaj parcely č. CKN 829/37 o výmere 1.000 m2 pod prístupovú cestu k novovybudovaným rodinným domom v lokalite Lánce v k.ú. Hliník nad Váhom Mestu Bytča za symbolickú cenu 1,- Euro s tým, že Mesto Bytča uhradí náklady na odvkladovanie príslušnej kúpnej zmluvy.

Hlasovanie poslancov číslo 116

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 117/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Zriadenie bezodplatného vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena – Spoločnosť pre zachovanie tradícií, Vrančovičova č. 44, Bratislava, majiteľa budúceho napojenia na existujúcu vodovodnú prípojku D 32 PE pre nehnuteľnosť parc. CKN č. 854/2 a príslušnej budúcej vodomernej šachty na pozemku parc. CKN č. 854/1, spočívajúceho:
a/ v práve úplného bezpodielového vlastníctva vodomernej šachty a napojenia na existujúcu vodovodnú prípojku,
b/ v práve vykonávania prevádzky a kontroly
c/ v práve vykonávania opráv a údržby vodovodu
d/ v práve zabezpečovania ochrany vodovodnej prípojky.
2/ Rozsah vecného bremena je určený zákresom odborného projektanta p. Dušana Ďurajku, Švecova 459/1, Bytča.
3/ Náklady spojené s vybudovaním predmetu vecného bremena, s jeho údržbou a opravami ako i s odvkladovaním zmluvy o zriadení tohto vecného bremena znáša oprávnený.

Hlasovanie poslancov číslo 117

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 118/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Účasť Mesta Bytča ako vedúceho partnera projektu v budúcom spoločnom projekte miest – Bytča, Karolinka, Púchov a obce Vysoká nad Kysucou s cieľom podania žiadosti o NFP v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 až 2013, Oblasť podpory 1.2 – Spolupráca a sieťovanie.
Pracovný názov spoločného projektu, resp. žiadosti o NFP je „Spoločne za bezpečnosť a ochranu bez hraníc“. Predmetom projektu bude budúca spolupráca dobrovoľných hasičských zborov partnerov projektu pri operatívnych zásahoch, spoločné cvičenia a dovybavovanie týchto zborov technikou a zariadením.
Predpokladané požadované finančné prostriedky v spoločnom projekte pre Mesto Bytča predstavujú sumu vo výške 200.000,- Eur až 230.000,- Eur.

Hlasovanie poslancov číslo 118

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 119/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia projektov grantovej komisie v III. kole r. 2011.

Hlasovanie poslancov číslo 119

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 120/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie Mesta Bytče – Technické služby Mesta Bytče.

Hlasovanie poslancov číslo 120

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 

uznesenie č. 121/2011

Mestské zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie:
Infromáciu, že prijatým uznesením mestského zastupiteľstva bola schválená minimálne úhrada nákladov na spotrebované energie a vodu za prenájom Domu kultúry v Bytči.
II. Neschvaľuje:
Zakúpenie koncertného klavíra pre ZUŠ Bytča, nakoľko v súčasnosti to nie je možné z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Hlasovanie poslancov číslo 121

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník -

 


6.7.2011