Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Utorok 19.1.2021.
Meniny má Drahomíra, zajtra Dalibor.

logo

Mestské zastupiteľstvo - 14.11.2012

 

Zápisnica (PDF, 185 KB)

Dochádzka poslancov

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa prítomný(á)
2 Miroslav Frolo prítomný(á)
3 Ľubomír Hrobárik prítomný(á)
4 Branislav Chúpek prítomný(á)
5 Ing. Ján Melocík prítomný(á)
6 Mgr. Martin Petrus prítomný(á)
7 Jozef Raždík
prítomný(á)
8 Ing. Štefan Bučo prítomný(á)
9 Mgr. Ivan Kostelný prítomný(á)
10 Stanislav Struhal prítomný(á)
11 Michal Školek prítomný(á)
12 Ing. Miloš Greguš prítomný(á)
13 Július Lovás prítomný(á)
14 Július Kozák prítomný(á)
15 Ing. Peter Solčanský prítomný(á)
16 Ing. Milan Ovseník prítomný(á)
17 Mgr. František Garabík ospravedlnený(á)

 

 

uznesenie č. 123/2012

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Prehľad plnenia uznesení MZ zo dňa 13.9.2012.

Hlasovanie poslancov číslo 123

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus neprítomný(á) - neprítomný(á)
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný neprítomný(á) - neprítomný(á)
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník neprítomný(á) - neprítomný(á)
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 124/2012

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30.09.2012.

Hlasovanie poslancov číslo 124

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus neprítomný(á) - neprítomný(á)
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný neprítomný(á) - neprítomný(á)
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník neprítomný(á) - neprítomný(á)
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 125/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 1/2012 Zásady udeľovania verejných uznaní Mesta Bytča udelenie verejného uznania - Pamätná tabuľa pre p. Rudolfa Kamasa.
2/ Miesto umiestnenia pamätnej tabule je budova bývalej školy na ul. Hurbanovej č. 243/1 v Bytči podľa grafického návrhu vypracovaného p. Bohuslavom Behríkom.
3/ Návrh rozpočtu na zhotovenie a osadenie pamätnej tabule vo výške 600,- € ((80,- € z rozp. klubu + 520,- € v RO č. 7).

Hlasovanie poslancov číslo 125

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus neprítomný(á) - neprítomný(á)
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 126/2012

Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu zmeny rozpočtu a programovému rozpočtu Mesta Bytča na r. 2012 – Rozpočtové opatrenie č. 7.
II.Schvaľuje:
1/ Navýšenie rozpočtovej položky Mestskému klubu Hlasy a ohlasy bytčianska v Bytči o 520,- € na grafický návrh a realizáciu a osadenie pamätnej tabule pána Rudolfa Kamasa.
2/ Rozpočtové opatrenie č. 7, vrátane zmeny programov, rozpočtovým opatrením v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/, b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 11. 2012 podľa priloženej tabuľky s nasledovným doplnením:
- MsÚ – tlačivá a poštové poukážky -520,- €
- Mestský klub Hlasy a ohlasy bytčianska v Bytči  +520,- €

Hlasovanie poslancov číslo 126

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa proti - proti
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš proti - proti
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
16 Ing. Milan Ovseník proti - proti
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 127/2012

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Rozpočtové opatrenia v zmysle Štatútu Mesta Bytča č. 7,8,9,10 a 11/2012.

Hlasovanie poslancov číslo 127

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa proti - proti
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek proti - proti
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš proti - proti
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník proti - proti
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 128/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 10/2012 o správnych poplatkoch.

Hlasovanie poslancov číslo 128

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák neprítomný(á) - neprítomný(á)
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 129/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 11/2012, ktorým sa mení VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Bytča - zmena príloh č. 1 a 2.

Hlasovanie poslancov číslo 129

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 130/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 12/2012 o ostatných miestnych daniach.

Hlasovanie poslancov číslo 130

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 131/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Odkúpenie plynovej prípojky, resp. plynofikácie Domu smútku č.s. 392 v Bytči za kúpnu cenu vo výške 2.446,- € (výpočet technickej hodnoty prípojky v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z.) od spoločnosti G.A.S., s.r.o., Komenského 38, Žilina.

Hlasovanie poslancov číslo 131

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník neprítomný(á) - neprítomný(á)
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 132/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Priamy predaj pozemku parc. CKN č. 690/3, zastavaná plocha o výmere 138 m2, v k.ú. Hrabové p. Zuzane Praženicovej, Hrabové č. 240, Bytča a p. Márii Zekl, rod. Gaňovej, Ostermunchen, Nemecko do podielového spoluvlastníctva každej v podiele ? za kúpnu cenu 15,- €/m2 s tým, že žiadateľky uhradia i náklady spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy. Predaj schvaľuje v súlade s §9a, ods.8, písm.b), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Hlasovanie poslancov číslo 132

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 133/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Priamy predaj pozemkov parc. CKN č. 690/2, záhrada o výmere 84 m2 a parc. CKN č. 690/4,zastavaná plocha o výmere 47 m2, k.ú. Hrabové p. Andrey Kajabovej a p. Jozefovi Gaňovi, Hrabové 239, Bytča do podielového spoluvlastníctva každému v podiele ? za kúpnu cenu 15,- €/m2 s tým, že žiadatelia uhradia i náklady spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy. Predaj schvaľuje v súlade s § 9a, ods.8, písm. b), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Hlasovanie poslancov číslo 133

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 134/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Priamy predaj pozemku parc. CKN č. 62/2, zastavaná plocha
o výmere 34 m2, k.ú. V. Bytča, p. Márii Justrovej, Thurzova
963/4, Bytča za kúpnu cenu 50 €/m2 s tým, že žiadateľka
uhradí i náklady spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy.
Predaj schvaľuje v súlade s §9a, ods.8, písm.b), zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Hlasovanie poslancov číslo 134

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 135/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti p. Štefana Hôreckého s manž. Renátou o odkúpenie časti pozemku, ktorý tvorí verejné priestranstvo (žiadateľom nič nebráni využívať verejnú zeleň za účelom vstupu na svoj pozemok.

Hlasovanie poslancov číslo 135

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa neprítomný(á) - neprítomný(á)
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 136/2012

Mestské zastupiteľstvo
Nedoporučuje:
Zámer spoločnosti BUILDER GROUP s.r.o., Bytča - Hrabové na umiestnenie a prevádzku splyňovacej stanice na výrobu elektrickej energie riešiť verejnou diskusiou, prerokovaním s verejnosťou, najmä občanmi dotknutých mestských častí (Hrabové, Malá Bytča, Veľká Bytča) a susedných obci s predložením stanoviska obce Predmier.

Hlasovanie poslancov číslo 136

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek neprítomný(á) - neprítomný(á)
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 137/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v areáli ZŠ Mieru v Bytči – objekty č.s. 993, 1234 a 1336, prenajímateľ ZŠ Mieru, nájomca CVČ Bytča, za účelom záujmovej činnosti detí CVČ Bytča, s výškou nájmu spolu so službami 3.300,- € za dobu nájmu, doba nájmu od 2.1.2013 do 30.6.2013 a to ako prenájom nebytových priestorov podľa § 9a, ods.9, písm.c zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – osobitný zreteľ, dôvod osobitného zreteľa je podpora mimoškolských aktivít detí a mládeže.

Hlasovanie poslancov číslo 137

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 138/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nájomcovi p. Jánovi Gombárovi v súlade s Čl. IV, nájomnej zmluvy zo dňa 1.1.1995, povolenie k podnájmu časti pozemku parc. CKN č. 978/1 v k.ú. V. Bytča pre p. Jozefa Pekaríka Bottova 1208/28, Bytča na rovnaký účel a za podmienok stanovených v nájomnej zmluve zo dňa 1.1.1995 a zároveň schvaľuje zvýšenie nájomného v predmetnej nájomnej zmluve p. Jánovi Gombárovi, Bottova 1208/30, Bytča na sumu vo výške 300,- €/rok.

Hlasovanie poslancov číslo 138

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 139/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Vyhlásenie nehnuteľného majetku Mesta Bytča - nebytový priestor o výmere 455 m2 v objekte administratívnej budovy TSMB, č.s. 403 na Hliníckej ul. v Bytči za prebytočný majetok Mesta.
2/ Vydanie súhlasu Technickým službám Mesta Bytča na zverejnenie zámeru priameho prenájmu nebytových vyššie uvedených nebytových priestorov v súlade s § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN mesta Bytča č. 5/2010 (tabuľa mesta, web a regionálna tlač), nájomnou zmluvou na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou, s účelom nájmu – skladové, kancelárske a obchodné priestory, s min. výškou nájomného: obchodné priestory – 20,- €/m2/rok, kancelárske priestory – 13,- €/m2/rok, skladové priestory – 10,- €/m2/rok, ostatné priestory – 3 €/m2/rok a s 20-dňovou lehotou na doručenie ponúk záujemcov.

Hlasovanie poslancov číslo 139

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 140/2012

Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Informáciu o uzatvorenej dohode medzi Mestom Bytča a pp. JUDr. Jozefom Kadurom, MUDr. Martinom Talafom, Ladislavom Dižom a Ondrejom Ciesarikom o spoločnom využívaní vjazdu z ul. Treskoňovej do dvora medzi domom č.s. 11 na Námestí SR v Bytči.
II.Schvaľuje:
Nezriadenie požadovaného vecného bremena žiadateľom.

Hlasovanie poslancov číslo 140

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 141/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zaradenie návrhu úpravy (projekt a realizácia):
- križovatky ul. Okružná, 1. mája, Malobytčianska cesta,
- križovatky ul. Komenského, SNP, Rázusova, Treskoňova
do rozpočtu mesta pre rok 2013.

Hlasovanie poslancov číslo 141

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 142/2012

Mestské zastupiteľstvo
Doporučuje:
Nemeniť uznesenie č. 18/2012 prijaté na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bytči dňa 23. 2. 2012.

Hlasovanie poslancov číslo 142

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 143/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V návrhu rozpočtu na rok 2013 riešiť prioritne opravu chodníkov:
- Švecova (obojstranne)
- Rázusova (jedná strana)
- Popoliška (obojstranne)
- Okružná (obojstranne po Kvetnú; doriešiť chodník pri Petrovičke od Kvetnej po F. Kráľa).

Hlasovanie poslancov číslo 143

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 144/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevydanie kladného stanoviska Mesta k žiadosti občanov Hliníka nad Váhom o zapísanie parciel do IBV (od parcely č. 643/2 a po parcelu č. 621/1 s prístupovou cestou z pozemku parciel č. 377/1 a 377/2 v k.ú. Hliník nad Váhom)  bez vyriešenia všetkých záležitosti súvisiacich s výstavbou  (inžinierske siete, prístupové komunikácie, vlastnícke práva, ochranne pásmo zákonom chránených líp, ochrana cudzieho vlastníctva, návrh riešenia využitia lokality a pod.).

Hlasovanie poslancov číslo 144

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 145/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevydanie kladného stanoviska Mesta k výstavbe predajne centrum na pozemku parc. č. KN 714/6 v k.ú. Veľká Bytča p. JUDr. Antonovi Školkovi a spol..

Hlasovanie poslancov číslo 145

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo neprítomný(á) - neprítomný(á)
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
12 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 146/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevydanie kladného stanoviska mesta k výstavbe IBV na pozemkoch parc. KN č. 931/5 v k.ú. Hliník nad Váhom p. Martine Šutaríkovej.

Hlasovanie poslancov číslo 146

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
2 Miroslav Frolo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
3 Ľubomír Hrobárik zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík neprítomný(á) - neprítomný(á)
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
8 Ing. Štefan Bučo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
9 Mgr. Ivan Kostelný zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
12 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
16 Ing. Milan Ovseník zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 147/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Doplnenie nájomných zmlúv na ubytovanie v bytoch v bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka o ustanovenie o dohode o finančnej zábezpeke vo výške trojmesačného nájomného. Túto finančnú zábezpeku zloží nájomca do 30 dní pred podpisom nájomnej zmluvy a podľa citovaného zákona slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a nepoškodzovania užívania nájomného bytu.

Hlasovanie poslancov číslo 147

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík neprítomný(á) - neprítomný(á)
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 148/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Presťahovanie p. Milana Šukalu zo sociálneho bytu č. 5 do bytu č. 18.
2/ Ubytovanie v sociálnych bytoch:
- p. Tibor Pánik s manželkou Natašou do bytu č. 5 na dobu určitú do 30. 11. 2013 v byte č. 5,
- p. Alena Hrošová na dobu určitú do 30. 6. 2013 do bytu č. 20

Hlasovanie poslancov číslo 148

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík neprítomný(á) - neprítomný(á)
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 149/2012

Mestské zastupiteľstvo
I. Zvolilo:
Podľa § 140 Zákona č. 385/2000 Z. z. prísediacich na Okresnom súde v Žiline na obdobie rokov 2012 – 2016:
1/ p. Bohuslava Holičová
2/ p. Helena Mandová
3/ p. Katarína Bartušková
II. Vydáva:
Osvedčenie o zvolení za prísediaceho na Okresnom súde v Žiline na obdobie rokov 2012 – 2016 p. Bohuslave Holičovej, p. Helene Mandovej a p. Kataríne Bartuškovej.

Hlasovanie poslancov číslo 149

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík neprítomný(á) - neprítomný(á)
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 150/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zmluvu o spolupráci medzi Mestom Bytča a obcami na základe novelizácie zákona o obecnej polícii s tým, že Čl. V. Trvanie zmluvy, ods. 1 bude znieť „Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.“

Hlasovanie poslancov číslo 150

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa neprítomný(á) - neprítomný(á)
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík neprítomný(á) - neprítomný(á)
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 151/2012

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča za školský rok 2011/2012.

Hlasovanie poslancov číslo 151

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa neprítomný(á) - neprítomný(á)
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík neprítomný(á) - neprítomný(á)
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 152/2012

Mestské zastupiteľstvo
Menuje:
Pána Mareka Smetanu do funkcie náčelníka Mestskej polície Bytča od 14.11.2012.

Hlasovanie poslancov číslo 152

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 153/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
a/ predloženie žiadosti o finančný príspevok z Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Česká republika 2007-2013, Fond mikroprojektov za účelom realizácie projektu „Bytčiansko-javornícky turistický infoportál“,
b/ zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o finančný príspevok,
c/ spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu t.z. vo výške 1.425,69 €.

Hlasovanie poslancov číslo 153

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik neprítomný(á) - neprítomný(á)
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 154/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie č. 8, vrátane zmeny programov rozpočtovým opatrením v zmysle par. 14 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30.11.2012 v nasledovnom znení:
Kapitálové výdavky:
- DSS – vybavenie kuchyne   -2.450,- €                                                                          
- Zakúpenie plynovej prípojky (DS Bytča) +2.450,- €
Bežné výdavky:
Podprogram 3.7 skladové hospodárstvo
- MsÚ – tlačivá a poštové poukážky -1.000,- €                                                          
Podprogram 3.9 mestský informačný systém
- MsÚ – oprava výpočtovej techniky  -430,- €
Podprogram 1.3 strategické plánovanie a projekty
- Projekt „Bytčiansko-javornícky turistický infoportál“ - spolufinancovanie projektu 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu  +1.430,- €

Hlasovanie poslancov číslo 154

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
17 Mgr. František Garabík - - -

16.11.2012