Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Štvrtok 4.3.2021.
Meniny má Kazimír, zajtra Fridrich.

logo

Mestské zastupiteľstvo - 15.12.2011

Zápisnica (PDF, 169 KB)

Dochádzka poslancov

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa prítomný(á)
2 Miroslav Frolo prítomný(á)
3 Ľubomír Hrobárik prítomný(á)
4 Branislav Chúpek prítomný(á)
5 Ing. Ján Melocík prítomný(á)
6 Mgr. Martin Petrus prítomný(á)
7 MUDr. Vladimír Tvrdý prítomný(á)
8 Ing. Štefan Bučo prítomný(á)
9 Bc. Ivan Kostelný prítomný(á)
10 Stanislav Struhal prítomný(á)
11 Michal Školek prítomný(á)
12 Ing. Miloš Greguš prítomný(á)
13 Július Lovás prítomný(á)
14 Július Kozák prítomný(á)
15 Ing. Peter Solčanský prítomný(á)
16 Ing. Milan Ovseník prítomný(á)

 

uznesenie č. 182/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Dotáciu Mestskému hádzanárskeho klubu Bytča vo výške 1600,- Eur na úhradu nákladov za prenájom haly a dopravu za mesiac december.

Hlasovanie poslancov číslo 182

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník zdržal(a) sa - zdržal(a) sauznesenie č. 183/2011

Mestské zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu Mesta Bytča č. 8.
II. Schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie č. 8, vrátane zmeny programov, rozpočtovým opatrením v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/, b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 12. 2011 podľa priloženej tabuľky.

Hlasovanie poslancov číslo 183

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník zdržal(a) sa - zdržal(a) sauznesenie č. 184/2011

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Rozpočtové opatrenie č. 20 a 21 v zmysle Štatútu Mesta Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 184

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník neprítomný(á) - neprítomný(á)uznesenie č. 185/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 12/2011, ktorým sa mení VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 185

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - zauznesenie č. 186/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 13/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2008.

Hlasovanie poslancov číslo 186

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník zdržal(a) sa - zdržal(a) sauznesenie č. 187/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 14/2011, ktorým sa mení VZN č. 1/2009 o sociálnych službách a o úhradách za sociálne služby.

Hlasovanie poslancov číslo 187

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - zauznesenie č. 188/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 15/2011 o poskytovaní sociálnych služieb a určení výšky platieb za poskytované sociálne služby v ZPS Jesienka.

Hlasovanie poslancov číslo 188

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik neprítomný(á) - neprítomný(á)
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý neprítomný(á) - neprítomný(á)
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník neprítomný(á) - neprítomný(á)uznesenie č. 189/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 17/2011, ktorým sa novelizuje VZN Mesta Bytča č. 11/2011 o ostatných miestnych daniach.

Hlasovanie poslancov číslo 189

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo neprítomný(á) - neprítomný(á)
3 Ľubomír Hrobárik neprítomný(á) - neprítomný(á)
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník neprítomný(á) - neprítomný(á)uznesenie č. 190/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 18/2011, ktorým sa novelizuje VZN Mesta Bytča č. 4/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 190

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - zauznesenie č. 191/2011

Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu Mesta Bytča na rok 2012.
II. Schvaľuje:
1. Programový rozpočet Mesta Bytča na r. 2012 v súlade s § 9 a §10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa predloženého návrhu.
2. Nezaradené požiadavky poslancov, klubov a spočenských organizácii do rozpočtu pre rok 2012, bude MZ riešiť v priebehu roka 2012 na základe vývoja príjmovej situácie mesta Bytča.
III. Berie na vedomie:
Návrh rozpočtu Mesta Bytča na roky 2013 – 2014.

Hlasovanie poslancov číslo 191

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš proti - proti
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník proti - protiuznesenie č. 192/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 16/2011 „Trhový poriadok – Vianočné trhy v meste Bytča“.

Hlasovanie poslancov číslo 192

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - zauznesenie č. 193/2011

Mestské zastupiteľstvo
I.Schvaľuje:
Konanie zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bytči so začiatkom o 14.00 hodine.
II. Berie na vedomie:
Termíny konania MR a MZ na I. polrok 2012:
MR – 14. 2. 2012, MZ – 23. 2. 2012

Hlasovanie poslancov číslo 193

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - zauznesenie č. 194/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v areáli ZŠ Mieru v Bytči – objekty č.s. 993, 1234 a 1336, prenajímateľ ZŠ Mieru, nájomca CVČ Bytča, za účelom záujmovej činnosti detí CVČ Bytča, s výškou nájmu spolu so službami 14.340 € za dobu nájmu, doba nájmu od 1.1.2012 do 30.6.2012 a to ako prenájom nebytových priestorov podľa § 9a, ods.9, písm. c/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – osobitný zreteľ, dôvod osobitného zreteľa je podpora mimoškolských aktivít detí a mládeže.

Hlasovanie poslancov číslo 194

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - zauznesenie č. 195/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte ZŠ E. Lániho v Bytči, č.s. 261/7, prenajímateľ ZŠ E. Lániho Bytča, nájomca CVČ Bytča, za účelom záujmovej činnosti detí CVČ Bytča, s výškou nájmu spolu so službami 10.000 € za dobu nájmu, doba nájmu od 1.1.2012 do 31.5.2012 a to ako prenájom nebytových priestorov podľa § 9a, ods.9, písm.c zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – osobitný zreteľ, dôvod osobitného zreteľa je podpora mimoškolských aktivít detí a mládeže.

Hlasovanie poslancov číslo 195

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - zauznesenie č. 196/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s §9a, ods.9, zák. č. 138/1991 Zb. a VZN mesta Bytča č.5/2010 schváliť priamy prenájom nebytových priestorov o výmere 18,5 m2,nachádzajúcich sa v objekte č.s. 814/5 na Treskoňovej ulici v Bytči, za účelom zriadenia holičstva-kaderníctva, žiadateľke p. Nadežde Novotnej, bytom F. Kráľa 881/14, Bytča, žiadateľke s najvyššiu ponukou nájomného a to nájomnou zmluvou na dobu neurčitú, s výškou nájomného 80 €/m2/rok a s 3-mesačnou výpovednou lehotou.

Hlasovanie poslancov číslo 196

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek neprítomný(á) - neprítomný(á)
5 Ing. Ján Melocík zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - zauznesenie č. 197/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi p. Kianicovej vo výške 50,- Eur na nevyhnutné ošatenie pre dieťa.
2/ Neposkytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi:
-   p. Jane Šukalovej,                        
-   p. Márii Balážovej,                       
-   p. Monike Chylovej,
-   p. Oľge Gežovej.

Hlasovanie poslancov číslo 197

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo neprítomný(á) - neprítomný(á)
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - zauznesenie č. 198/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Neposkytnutie jednorazových finančných výpomocí p. Ľudmile Pláňavskej a p. Kateřine Petrušovej.

Hlasovanie poslancov číslo 198

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo neprítomný(á) - neprítomný(á)
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
12 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - zauznesenie č. 199/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2012 predložený hlavnou kontrolórkou Mesta.

Hlasovanie poslancov číslo 199

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - zauznesenie č. 200/2011

Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Vzdanie sa poslaneckého mandátu p. Ing. Alžbety Kramarovej (písomne k dňu 13. 12. 2011).
II.Odvoláva:
Pani Ing. Alžbetu Kramarovú z členstva vo finančnej komisii.
III.Vyhlasuje:
Nastúpenie náhradníka p. Mgr. Františka Garabíka (druhý náhradník v zmysle zápisnice mestskej volebnej komisie) podľa výsledkov volieb do orgánov samosprávy.
IV.Konštatuje, že p. Mgr. František Garabík zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva.
V.Odvoláva:
Pána Ing. Milana Ovseníka z členstva komisie sociálnej a byto- vej, verejného poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu.
VI.Schvaľuje:
1/ Pána Ing. Milana Ovseníka za člena finančnej komisie.
2/ Pána Mgr. Františka Garabíka za člena komisie sociálnej a bytovej, verejného poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu.

Hlasovanie poslancov číslo 200

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
19.12.2011