Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Nedeľa 20.9.2020.
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš.

logo

Mestské zastupiteľstvo - 25.03.2014

 

icopdf Zápisnica (PDF, 34 KB)

icopdf Dochádzka (PDF, 29 KB)

icopdf Výpis o hlasovaní (PDF, 38 KB)

 

uznesenie č. 23/2014
Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Uprázdnenie sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Bytči, nakoľko p. Ing. Petrovi Bologovi zanikol jeho mandát podľa § 25, ods. 2, písm. d/ zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších doplnkov, právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin – prečin.
II.Odvoláva:
Pána Ing. Petra Bologu z členstva a predsedníctva vo finančnej komisii zriadenej pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči, z členstva v mestskej rade a z členstva v školskej rade zriadenej pri ZŠ na Ul. E. Lániho v Bytči.
III. Vyhlasuje:
Nastúpenie náhradníka p. Milana Behríka na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Bytči.  
IV. Konštatuje, že
p. Milan Behrík zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva.

uznesenie č. 24/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Pána Milana Behríka za člena finančnej komisie.
2/ Predsedu finančnej komisie p. Jozefa Raždíka.
 
uznesenie č. 25/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pána Jozefa Raždíka za člena mestskej rady.

uznesenie č. 26/2014
Mestské zastupiteľstvo
Poveruje:
Primátora Mesta Bytča zabezpečením príslušných krokov potrebných k výmazu stavby montovanej haly, bez čísla súpisného, na parc. CKN č. 1719/10 v k.ú. Veľká Bytča, z LV Mesta Bytča č. 2403.


26.3.2014