Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Nedeľa 20.9.2020.
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš.

logo

Mestské zastupiteľstvo - 30.05.2014

 

icopdf Zápisnica (PDF, 55 KB)

icopdf Dochádzka (PDF, 29 KB)

icopdf Výpis o hlasovaní (PDF, 38 KB)

 

uznesenie č. 56/2014
Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Informáciu o návrhu spoločnosti HANT BA, a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica k zámeru vybudovania prístupovej komunikácie, chodníka a inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Bytča parc. č. 1719/3 a 1722/2 v rozsahu, v akom je to vyznačené na priloženej situácii, na vlastné náklady spoločnosti HANT BA, a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica.
II.Schvaľuje:
Zámer vybudovania inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Bytča parc. č. 1719/3, 1722/2 a 1659/19 v rozsahu, v akom je to vyznačené na priloženej situácii, na vlastné náklady spoločnosti HANT BA, a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica.
III.Poveruje:
Primátora mesta, prednostku úradu, právničku mesta a p. Ing. Jána Melocíka rokovaním s predstaviteľmi spoločnosti HANT BA, a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica o riešení prístupovej komunikácie z cesty I/18 Žilina - Makov tak, ako je to riešené v územnom pláne Mesta Bytča.

uznesenie č. 57/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Vypracovanie a podanie projektov V rámci programu Európa pre občanov, opatrenia 2.1. Družobné partnerstvá miest:
1/ Stretnutie starých remesiel v podmienkach novej integrovanej Európy.
2/ Stretnutie viacerých generácii občanov, od mladých ľudí až po seniorov, v snahe priblížiť mladým ľuďom totalitné režimy v minulosti, na Kaplnke v Bytči.

uznesenie č. 58/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Opravu a údržbu strechy Domu smútku v Hliníku nad Váhom vo výške 1.500,- Eur, havarijný stav, pri zmene rozpočtu Mesta Bytča č. 3/2014 k 30. 6. 2014.


3.6.2014