Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Nedeľa 20.9.2020.
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš.

logo

Mestské zastupiteľstvo - 07.10.2014

 

icopdf Zápisnica (PDF, 33 KB)

icopdf Dochádzka (PDF, 28 KB)

icopdf Výpis o hlasovaní (PDF, 38 KB)

 

uznesenie č. 129/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zmluvu o spolupráci pri realizácii projektu „Technologická inovácia audiovizuálnej projekčnej technológie za účelom rozšírenia činnosti OZ Filmový klub Bytča“ uzatvorenú Mestom Bytča a OZ Filmový klub Bytča, Lúčna 1014, Bytča.

uznesenie č. 130/2014
Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Informáciu, že p. Jolana Reisingerová nemá záujem o pridelený byt č. 3 v sociálnych bytoch na Ul. Treskoňovej č. 813 v Bytči.
II.Ruší:
Bod b/ uznesenia č. č. 127/2014 zo dňa 25. 9. 2014, ktorým bol schválený nájom bytu č. 3 p. Jolane Reisingerovej.
III.Schvaľuje:
Zmenu v bode a/ uznesenia č. 127/2014 zo dňa 25. 9. 2014 v pridelenom čísle bytu p. Viere Rabarovej z bytu č. 6 na byt č. 3.

uznesenie č. 131/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zmenu rozpočtu Mesta Bytča č. 5/2014 vrátane zmeny programov, v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 10. 2014 nasledovne:
Bežné výdavky
-sociálne byty oprava, údržba                    + 1.800,- €
-majetko-právne vysporiadanie nehnut.-služby     - 1.800,- €

uznesenie č. 132/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyplatenie odmeny poslancom za dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva.


10.10.2014